=> array ( \\\'pattern\\\' => \\\'

{titlos}

\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_titlos\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', ), \\\'{publication_datetime}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_publication_datetime\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', 1 => \\\'$map["{datePublished}"]= date(\\\\\\\'c\\\\\\\',strtotime(ie(\\\\\\\'publication_datetime\\\\\\\',$data)));\\\', 2 => \\\'$map["{publication_datetime}"]=date(\\\\\\\'d/m/y H:i\\\\\\\',strtotime(ie(\\\\\\\'publication_datetime\\\\\\\',$data)));\\\', ), ), \\\'{hits}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{hits}
\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_hits\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', ), \\\'{fslike}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{fslike}
\\\', ), \\\'{tweet}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{tweet}
\\\', ), \\\'{googleplus}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{googleplus}
\\\', ), \\\'{periexomeno}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{periexomeno_new}
\\\', ), \\\'{poll}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{poll}
{poll_js}\\\', ), \\\'{comments}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{comments}
{comments_js}\\\', ), \\\'{sygrafeis}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{xrs_title}
{xrs}\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie("show_writer",$data)=="true";\\\', 1 => \\\'$loop = $data["xrs"];\\\', 2 => \\\'foreach($loop AS $k=>$v){$v["show_link_to_writers_other_ar"]=ie("show_link_to_writers_other_ar", $data); $loop[$k]= $v;}\\\', ), \\\'iteration\\\' => array ( \\\'writers\\\' => array ( ), ), \\\'loop_eval\\\' => array ( 0 => \\\'$map["{xrs_title}"] = (count($writers)>1)?$CFG->ftexts("by_writers",array("el"=>"Σχετικά με τους Συγγραφείς","en"=>"By","ru"=>"От"))->just_draw():$CFG->ftexts("by_writer",array("el"=>"Σχετικά με τον Συγγραφέα","en"=>"By","ru"=>"От"))->just_draw();\\\', 1 => \\\'$map["{xrs}"] = implode("",$writers)\\\', ), ), ), );\', \'type\' => \'code\', \'code_type\' => \'php_eval\', \'width\' => \'780\', \'height\' => \'480\', \'value\' => \'$value = array ( \\\'pattern\\\' => \\\'{fslike_pre} {googleplus_pre}
{kgs}
{titlos} {publication_datetime} {hits}
{img} {periexomeno}
{keywords}
{poll} {hits_js_depricated}\\\', \\\'reference\\\' => array ( \\\'{img}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'{img_tag}\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = (isset($data["img"]) and $data["img"] instanceof myei)\\\', 1 => \\\'$map["{img_url}"]=$data["img"]->url()\\\', 2 => \\\'$map["{img_title}"]=strtr(ie("titlos",$data),array("\\\\\\\\""=>" "))\\\', 3 => \\\'$map["{img_tag}"]=$data["img"]->img_tag(null,"240","180c")\\\', ), ), \\\'{titlos}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'

{titlos}

\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_titlos\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', ), \\\'{publication_datetime}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_publication_datetime\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', 1 => \\\'$map["{datePublished}"]= date(\\\\\\\'c\\\\\\\',strtotime(ie(\\\\\\\'publication_datetime\\\\\\\',$data)));\\\', 2 => \\\'$map["{publication_datetime}"]=date(\\\\\\\'d/m/y H:i\\\\\\\',strtotime(ie(\\\\\\\'publication_datetime\\\\\\\',$data)));\\\', ), ), \\\'{hits}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{has_been_read}
\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie(\\\\\\\'show_hits\\\\\\\',$data)==\\\\\\\'true\\\\\\\';\\\', 1 => \\\'$map["{has_been_read}"] = $CFG->ftexts("read",array("el"=>"Διαβάστηκε","en"=>"Has been read"))->just_draw();\\\', 2 => \\\'$map["{single}"] = $CFG->ftexts("time",array("el"=>"φορά","en"=>"time"))->just_draw();\\\', 3 => \\\'$map["{plural}"] = $CFG->ftexts("times",array("el"=>"φορές","en"=>"times"))->just_draw();\\\', ), ), \\\'{fslike}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{fslike}
\\\', ), \\\'{tweet}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{tweet}
\\\', ), \\\'{googleplus}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{googleplus}
\\\', ), \\\'{periexomeno}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{periexomeno_new}
\\\', ), \\\'{poll}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{poll}
{poll_js}\\\', ), \\\'{comments}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{comments}
{comments_js}\\\', ), \\\'{sygrafeis}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{xrs_title}
{xrs}\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie("show_writer",$data)=="true";\\\', 1 => \\\'$loop = $data["xrs"];\\\', 2 => \\\'foreach($loop AS $k=>$v){$v["show_link_to_writers_other_ar"]=ie("show_link_to_writers_other_ar", $data); $loop[$k]= $v;}\\\', ), \\\'iteration\\\' => array ( \\\'writers\\\' => array ( ), ), \\\'loop_eval\\\' => array ( 0 => \\\'$map["{xrs_title}"] = (count($writers)>1)?$CFG->ftexts("by_writers",array("el"=>"Σχετικά με τους Συγγραφείς","en"=>"By","ru"=>"От"))->just_draw():$CFG->ftexts("by_writer",array("el"=>"Σχετικά με τον Συγγραφέα","en"=>"By","ru"=>"От"))->just_draw();\\\', 1 => \\\'$map["{xrs}"] = implode("",$writers)\\\', ), ), \\\'{keywords}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\' \\\', \\\'eval\\\' => array( \\\'$condition = count(ie("keywords", $data,array()))>0\\\', \\\'$loop = ie("keywords", $data,array())\\\', ), \\\'iteration\\\' => array( \\\'keywords\\\' => array( \\\'pattern\\\' => \\\'{link}{text}\\\', \\\'reference\\\'=> array( \\\'{link}\\\' => array( \\\'pattern\\\' => \\\'{slovo}
{num}
\\\', \\\'eval\\\' => array( \\\'$condition = ie("num", $data,1)>1\\\', \\\'$map["{link_url}"] = get_link(ie("id",$data), $CFG->gl, ie("slovo",$data),"kw")\\\', ), ), \\\'{text}\\\' => array( \\\'pattern\\\' => \\\'{slovo}\\\', \\\'eval\\\' => array( \\\'$condition = ie("num", $data,1)<=1\\\', ), ), ), ), ), \\\'loop_eval\\\' => \\\'$map["{keywords}"] = implode("\\\\n ",$keywords)\\\' ), ), );\', )', 'status' => 'setted', 'inserted' => '2013-06-08 12:24:32', 'modified' => '2016-03-16 16:15:45', )); $CFG->_cnfgs["default_writer_template"] = new mycnfg(); $CFG->_cnfgs["default_writer_template"]->load(array ( 'unique_name' => 'default_writer_template', 'template' => 'templateF', 'omada' => 'templates', 'description' => 'Writer', 'data' => 'array ( \'default\' => \'$value = array ( \\\'pattern\\\' => \\\' {mailto_js}\\\', \\\'reference\\\' => array ( \\\'{avatar}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'{img_alt}\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ($data["avatar_ei_id"]!="");\\\', 1 => \\\'$map["{img_src}"] = get_img_link($data["avatar_ei_id"],"100","100c");\\\', 2 => \\\'$map["{img_alt}"] = strtr(strip_html($data["nickname"]), array("\\\\\\\\""=>""))." avatar";\\\', ), ), \\\'{link}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{nickname}
\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$map["{link_title}"] = strtr($CFG->ftexts("contact_with_{nickname}",array("el"=>"επικοινώνησε με {nickname} διαμέσου ηλ. ταχυδρομείου (email)","en"=>"contact with {nickname}","ru"=>"написать {nickname}"))->just_draw(), array("{nickname}"=>$data["nickname"],"\\\\\\\\""=>""))\\\', ), \\\'{google_profile}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'Google+\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$condition = ($data["google_profile"]!="");\\\', ), \\\'{perigrafi}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'
{perigrafi}
\\\', \\\'eval\\\' => \\\'$condition = ($data["perigrafi"]!="");\\\', ), \\\'{more}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'\\\', \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$condition = ie("show_link_to_writers_other_ar", $data)=="true"\\\', 1 => \\\'$map["{url}"] = get_link($data["id"], $CFG->gl, $data["nickname"],"xr")\\\', 2 => \\\'$map["{url_title}"] = strtr($CFG->ftexts("more_articles_by_{nickname}",array("el"=>"Περισσότερα άρθρα από {nickname}","en"=>"More articles by {nickname}","ru"=>"Другие статьи от {nickname}"))->just_draw(), array("{nickname}"=>$data["nickname"],"\\\\\\\\""=>""))\\\', 3 => \\\'$map["{url_text}"] = $CFG->ftexts("more_articles",array("el"=>"Περισσότερα άρθρα","en"=>"More articles","ru"=>"Другие статьи"))->just_draw()\\\', ), ), \\\'{mailto_js}\\\' => array ( \\\'pattern\\\' => \\\'\\\', ), ), \\\'eval\\\' => array ( 0 => \\\'$CFG->og_meta .= " "\\\', 1 => \\\'$CFG->og_meta .= " "\\\', 2 => \\\'$CFG->og_meta .= " "\\\', ), );\', \'type\' => \'code\', \'code_type\' => \'php_eval\', \'width\' => \'780\', \'height\' => \'480\', )', 'status' => 'new', 'inserted' => '2013-06-08 12:24:32', 'modified' => '2013-06-08 12:24:32', )); ?> Ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Αθήνας με ένα κλικ

Ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Αθήνας με ένα κλικ

Διαβάστηκε

Ένα μοναδικό αρχείο από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών ΕΙΕ

Περιέχει όλα τα αξιόλογα κτίρια της Αθήνας.

Αν κάνετε κλικ πάνω στο όνομα του κτιρίου, εμφανίζεται φωτογραφία και πληροφορίες για την ιστορία του.

 

 


ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies και cookies τρίτων για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και τις υπηρεσίες μας, αναλύοντας την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Αν συνεχίσετε την περιήγηση, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τη χρήση τους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική cookies.×