op
×

Τι αλλάζει στις περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από φυτοφάρμακα;

Διαβάστηκε
Τι αλλάζει στις περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από φυτοφάρμακα;

Αλλαγές  στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής επιφέρει η απόφαση του  υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, με στόχο την προστασία των νερών από νιτρορύπανση.

Σύμφωνα με την απόφαση (Αριθμ. Φύλλου 2359/2015 τ.Β, 4-11-2015)  οι παραγωγοί που οι εκμεταλλεύσεις τους «βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου».

Η ίδια πρακτική συστήνεται για τους παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθότι γενικώς τα φυτά κατά την περίοδο αυτή έχουν χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το προστιθέμενο άζωτο, εφόσον δεν μπορεί να αξιοποιηθεί − δεσμευθεί, να ρυπαίνει τα υπόγεια και επιφανειακά νερά είτε μέσω επιφανειακής απορροής είτε μέσω διήθησης».

Κατά την απόφαση, στα προγράμματα δράσης των ευπρόσβλητων ζωνών θα εξειδικευθεί, όπως σημειώνεται στην απόφαση,  ανά περιοχή η περίοδος απαγόρευσης εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και το λιπαντικό πρόγραμμα των  καλλιεργειών, που απαντώνται στην ύπαιθρο. 

Εξαίρεση από τον παραπάνω  περιορισμό εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
α. της λίπανσης εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών ή ανθοκομικών ειδών, στην οποία επιτρέπεται η ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στα φυτά, που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
β. της ορθολογικής λίπανσης των καλλιεργειών υπό κάλυψη,
γ. της λίπανσης της ελιάς και του αμπελιού, όπου απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 7 μονάδες/στρέμμα,
δ. της βασικής λίπανσης των χειμερινών σιτηρών, όπου απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 6 μονάδες/στρέμμα,
ε. της βασικής λίπανσης, για όσες καλλιέργειες απαιτείται, με την προϋπόθεση ότι τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο σε οποιαδήποτε αναλογία. 

Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θειικής αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστολείς − παρεμποδιστές κ.ά.».

Σε ό, τι αφορά στη χρήση γεωργικών φαρμάκων με το άρθρο 7,  «στις ευπρόσβλητες ζώνες οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ετήσια ποσότητα αζώτου επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων πάνω από 170 κιλά/εκτάριο. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν το σύνολο των κτηνοτροφικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων από τα ζώα που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές», κατά την υπουργική απόφαση.

Μάλιστα οι παραγωγοί, που  οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν κτηνοτροφικά απόβλητα στο έδαφος το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Η ίδια πρακτική συστήνεται για τους παραγωγούς με εκμεταλλεύσεις στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθότι γενικώς τα φυτά κατά την περίοδο αυτή έχουν χαμηλούς έως μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το προστιθέμενο άζωτο, εφόσον δεν μπορεί να αξιοποιηθεί − δεσμευθεί, να ρυπαίνει τα υπόγεια και επιφανειακά νερά είτε μέσω επιφανειακής απορροής είτε μέσω διήθησης.

Και σ΄ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα εξαιρείται η λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, ανθοκομικών ειδών και καλλιεργειών υπό κάλυψη, στις οποίες επιτρέπεται η χρήση στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά, εφόσον δεν αντίκειται στη σχετική νομοθεσία (Υγειονομική Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης Υ1 β/2000/1995 (ΦΕΚ Β΄ 343)).

Επίσης εξαιρείται η λίπανση σε όσες καλλιέργειες αυτή απαιτείται (μεταξύ των οποίων και η βασική λίπανση των δημητριακών, λειμωνίων φυτών και στις εγκαταστάσεις μόνιμων φυτειών) με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται χωνεμένη κοπριά αιγοπροβάτων, στερεά απόβλητα βουστασίων και χοιροστασίων και επεξεργασμένη κοπριά πτηνοτροφείων. 

Απαγορεύεται ωστόσο, οι παραγωγοί, να χρησιμοποιούνται απόβλητα πτηνοτροφείων κι υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα.

Στα προγράμματα δράσης των ευπρόσβλητων ζωνών μεταξύ άλλων θα εξειδικευθεί ανά περιοχή η περίοδος απαγόρευσης εφαρμογής κτηνοτροφικών αποβλήτων σε εδαφικούς αποδέκτες. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί, που δημοσιεύονται στο κείμενο της απόφασης, αφορούν σε μόνιμες εγκαταστάσεις γεωργικής δραστηριότητας κι έχουν εφαρμογή σε όσες θα λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής και τίθενται σε λειτουργία…».


Πηγή: agrocosmos.com


Σχετικά άρθρα

Εκλεκτά ελληνικά προϊόντα ταξιδεύουν καθημερινά σε όλο τον πλανήτη

Ελαιόλαδο, φρούτα, βαμβάκι, ελιές, τυριά, κρασί και  μέλι είναι ορισμένα μόνο από τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, τα οποία ταξιδεύουν καθημερινά σε όλο τον πλανήτη, από την Αμερική μέχρι την Άπω Ανατολή.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×