op
×

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Διαβάστηκε
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016. 

Eπισημαίνεται ότι, «μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), των Συν. Εργαζομένων, των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και των άλλων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε αυτό, δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα από τη διαδικτυακή σελίδα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να τα υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα. 

Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από το τμήμα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε ημερολογιακές ημέρες. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις προσωρινής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το τμήμα Μητρώου. 

Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις οριστικής εγγραφής του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) εκδίδεται από το τμήμα Μητρώου βεβαίωση καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής και ενημερώνεται ο φάκελος της επιχείρησης με τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαίωση έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, ετήσιος προγραμματισμός). Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), Κοιν.Σ.Επ. ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ευάλωτων ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ειδικών ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας ή σε συνεταιρισμούς εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και, μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο τμήμα Μητρώου, μέχρι 30.06.2017. 

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας στο τμήμα Μητρώου και να συνοδεύεται από το τροποποιημένο καταστατικό και το πρακτικό ΓΣ σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης. Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17.5.1999) εγγράφονται αυτοδικαίως στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, χωρίς νέα αίτησή τους. 

Οι φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υποχρεούνται, μέχρι 31.03.2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά. Το τμήμα Μητρώου υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση του φορέα εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης. 

Ο φορέας διατηρεί την ιδιότητα μέλους του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για το διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησής του και της οριστικής απάντησης του τμήματος Μητρώου. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση, παύουν να θεωρούνται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει σχετικές διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής τις οποίες κοινοποιεί στις αρμόδιες ΔΟΥ».Σχετικά άρθρα

2ο Διήμερο Φεστιβάλ Γιορτή Γης και Χειροτεχνίας από το "ΑΛΛΟΤΡΟΠΟΝ"

Η γιορτή θα περιλαμβάνει έκθεση και πώληση προϊόντων, παρουσιάσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρακτικά εργαστήρια. Παράλληλα θα πλαισιώνεται από μουσικά και θεατρικά δρώμενα και δραστηριότητες για παιδιά.

Γνωρίστε τα φυσικά προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "ΦΥΛΩ"

Η Φυλώ είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εδρεύει στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας και κύριο αντικείμενο έχει την παρασκευή 100% φυσικών προϊόντων καθαρισμού

Η συμβολή της κοινωνικής, συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη δημιουργία του νέου ανθρωπολογικού τύπου

Στις μέρες μας σχεδόν παντού ξεφυτρώνουν συλλογικότητες, ομάδες, κινήσεις και πολίτες που υιοθετούν άλλα νοήματα, άλλες σημασίες και άλλα προτάγματα στη ζωή τους

5η Οικογιορτή του Βριλησσού με συλλογική κουζίνα, εργαστήρια, μουσική κ.ά

Φέρνουμε μαζί μας ελαιόλαδο για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου μας ή χρήματα για το ταμείο αλληλεγγύης του συλλόγου που θα διατεθούν άμεσα για τον ίδιο σκοπό.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×