op
×

Η διατροφική κυριαρχία είναι δικαίωμα

Διαβάστηκε
Η διατροφική κυριαρχία είναι δικαίωμα
Στις 15, 16 και 17 του 2017, το ATTAC Μαρόκο, μέλος του παγκόσμιου δικτύου για την κατάργηση των παράνομων χρεών (CADTM) διοργάνωσε σεμινάριο στο Μαγκρέμπ για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, την επισιτιστική κυριαρχία κάτω από το σλόγκαν: Όχι στις αποικιακές συμφωνίες, για την υπεράσπιση του κυριαρχικού δικαιώματος των ανθρώπων στη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον τους. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Αγκαντίρ του Μαρόκου με τη συμμετοχή ακτιβιστών από την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Αλγερία και το Μαρόκο.

Το σεμινάριο έρχεται λίγες μέρες μετά τη λήξη της 11ης Υπουργικής Διάσκεψης Κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία δεν έχει επιτύχει επίσημη συμφωνία. Αυτή η αποτυχία αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να σημειώνουν πρόοδο στις πολυμερείς συμφωνίες, πιέζοντάς τους αντ 'αυτού να προωθήσουν διμερείς και περιφερειακές προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες διατηρούν τον ασφυκτικό έλεγχο των εξαρτημένων και ημι-αυτόνομων αποικιακών κρατών.

Αυτές οι εμπορικές συμφωνίες έχουν εμβαθύνει τον έλεγχο των πολυεθνικών εταιρειών στη γεωργία και τη θαλάσσια αλιεία, επιδείνωσαν την κερδοσκοπία σε τρόφιμα και κατέστρεψαν γεωργικά και αλιευτικά συστήματα διαβίωσης. 

Εξάλλου, επιτάχυναν την απεριόριστη αναζήτηση για την προώθηση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και τη γενίκευση του κλάδου γεωργίας και αλιείας με προσανατολισμό στις εξαγωγές. Στον παγκόσμιο νότο, τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΔΤΙ) ακολουθούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που απορυθμίζουν περαιτέρω, ανοίγουν σύνορα στην εισβολή ξένων κεφαλαίων και επιδοτούμενων προϊόντων και εξασφαλίζουν τη μεταφορά κερδών και πλούτου. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες επιταγές οδηγούν σε αύξηση του δημόσιου χρέους εις βάρος των λαϊκών τάξεων που αναλαμβάνουν το βάρος των πολιτικών λιτότητας.

Ενωθήκαμε σε αυτή την τριήμερη διάσκεψη για να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας στην κυριαρχία τροφίμων των ανθρώπων και το δικαίωμά τους να καθορίσουν το δικό τους σύστημα διατροφής, ένα σύστημα που εξασφαλίζει την παραγωγή υγιεινών τροφίμων σε επαρκή ποσότητα προστατεύοντας ταυτόχρονα τη φύση και διατηρώντας την αρμονία με αυτήν.

Το σύστημα αυτό πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη τοπικών βασικών τροφίμων, θα προστατεύσει τους φυσικούς σπόρους και την προσφορά τους και θα πρέπει να εφαρμόσει μια λαϊκή αγροτική μεταρρύθμιση. Οι αναγκαίοι πόροι για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχονται μέσω της αναστολής των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του χρέους και μέσω της ακύρωσης των παράνομων δημόσιων χρεών.

Αντιμετωπίζουμε τη λεηλασία των γεωργικών και αλιευτικών πόρων των λαών από πολυεθνικές και οικονομικά κεφάλαια και είμαστε εξίσου αντίθετοι με όλες τις μορφές διακρίσεων και ρατσισμού. Επιδιώκουμε να επιτύχουμε την επισιτιστική κυριαρχία, την κλιματική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη και θα αγωνιστούμε για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας όπου όλα τα είδη εκμετάλλευσης και καταπίεσης έχουν τερματιστεί, μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία που ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων σε ένα συμμετοχικό και δημοκρατικό πλαίσιο ενώ εναρμονίζεται με τη φύση.

Αυτό το σεμινάριο μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την ανάλυση και τη συζήτησή μας για μια κατανόηση δράσης: σχεδιάζουμε την οργάνωση εκστρατειών καταγγελίας, ευαισθητοποίησης και πρωτοβουλιών προκειμένου να ενθαρρύνουμε κοινούς αγώνες και να καθιερώσουμε μορφές συντονισμού και αλληλεγγύης με τα κινήματα που μοιράζονται τους ίδιους στόχους.

Εμείς, συμμετέχοντες, ακτιβιστές από μαχητικές οργανώσεις στην Αλγερία, την Τυνησία, την Αίγυπτο και το Μαρόκο, επιβεβαιώνουμε:

Ότι οι αποκαλούμενες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, που υπογράφηκαν από τις κυβερνήσεις των χωρών μας, είναι νέες αποικιακές συμφωνίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών, ευνοώντας τη λεηλασία των εδαφών, τις κοινότητες των αυτόχθονων πληθυσμών, τους υδάτινους πόρους, τα ψάρια και τα τρόφιμά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των περιβαλλόντων και των πολιτισμών, όλα στο όνομα της συσσώρευσης περισσότερων κερδών για ξένους και εγχώριους καπιταλιστές. Μαζί με το σύστημα χρέους, αυτές οι συμφωνίες αποτελούν τα δύο πρόσωπα της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας των ανθρώπων.

Την υποστήριξή μας στους αγώνες των αγροτών και των μικρών αλιέων στην Τυνησία, την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μαρόκο και άλλες χώρες κατά της απαλλοτρίωσης των γεωργικών εκτάσεων και της μεταβίβασής τους στους κερδοσκόπους των εταιρειών και των ακινήτων, που απειλούν τα εισοδήματα χιλιάδων αγροτών και γεωργών.

Την απόλυτη απόρριψη όλων των καπιταλιστικών "εναλλακτικών λύσεων" στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, οι οποίες είναι τεχνολογικά εντατικές και κατά συνέπεια καταστρέφουν τους πόρους και την ενέργεια, καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα, μολύνουν το περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά την υγεία μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διατροφική κυριαρχία των λαών συνδέεται στενά με το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Είναι εξίσου συνδεδεμένο με μια ρήξη με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά και εμπορικά ιδρύματα, αλλά και με τον αγώνα εναντίον καθεστώτων και κυβερνήσεων που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές υπέρ του παγκόσμιου και εγχώριου κεφαλαίου.

Η επισιτιστική κυριαρχία είναι η αντίθεση του παραγωγικοποιητικού καπιταλιστικού συστήματος διατροφής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την καταστροφή των φυσικών πόρων και την δημιουργία ενός  κλίματος που απειλεί τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η αγροτική γεωργία και παράκτια αλιεία που τροφοδοτούν την ανθρωπότητα και διαφυλάσσουν το περιβάλλον και όχι την εντατική, βιομηχανική, εμπορική και χημική γεωργία που προωθείται από τον καπιταλισμό.

Γι 'αυτό καλούμε:

Σε συλλογικό αγώνα εναντίον των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, των αλιευτικών συμφωνιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίες υποδουλώνουν τους πολίτες μέσω του συστήματος χρέους.

Στην  ποινικοποίηση όλων των πολυεθνικών εταιρειών και των τοπικών καπιταλιστικών εταιρειών που στοχεύουν να εμπορευματοποιήσουν τα τρόφιμα των ανθρώπων και να καταστρέψουν το περιβάλλον προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα κέρδη.

Στην έναρξη και η προώθηση πειραμάτων σε λαϊκά συστήματα εκτροφής που αποσκοπούν στη διάσωση από την εξάρτηση από τα τρόφιμα.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας και του αγώνα σε εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό, νότιο και διεθνές επίπεδο μεταξύ των οργανώσεων και των δικτύων που αγωνίζονται για την επισιτιστική κυριαρχία, προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και τις κινητοποιήσεις τους.

Στην διεύρυνση της διεθνούς αλληλεγγύης προκειμένου να σταματήσει η αυξανόμενη καταστολή κατά των λαϊκών κινητοποιήσεων (αγροτών, αλιέων, ιθαγενών και γεωργών κ.λπ.) και να οργανωθούν και να προστατευθούν οι ζωές τους, τα εδάφη τους, το περιβάλλον τους και οι παραδόσεις τους στον τομέα των τροφίμων.

Στην ενίσχυση της υποστήριξης για την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην αμερικανική ιμπεριαλιστική απόφαση να στερηθούν τα ιστορικά τους δικαιώματα.

Σε συμμετοχή στο διεθνές κίνημα αλληλεγγύης με εκατοντάδες οικογένειες που εκδιώχθηκαν από την επικράτειά τους στην επαρχία Maraba της Βραζιλίας και με το κίνημα των  αγροτών που αντιστέκονται σε αυτές τις εξαναγκαστικές εξώσεις.

 
Λέξεις Κλειδία - Tags
κίνημα αγροτών διατροφική κυριαρχία
3
ακτιβιστές
11
φύση
79
πολυεθνικές
30
Σχετικά άρθρα

Να σταματήσουμε τα εταιρικά δικαστήρια των πολυεθνικών - Οι άνθρωποι και η γη πάνω από τα κέρδη τους

Τα ΙSDS επεκτάθηκαν σε περισσότερες από 3000 διεθνείς συμφωνίες. Πολυεθνικές εταιρείες προσέφυγαν απαιτώντας περισσότερα από 570 δις δολάρια από κράτη 

Η Πολιτική Φύση της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης

Η μηχανοποίηση και ο αυτοματισμός αποκαλούνται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά αυτές δεν είναι αναπόφευκτες ή ουδέτερες οικονομικές πραγματικότητες. Είναι πολιτικά όπλα καταπίεσης κάτω από τον καπιταλισμό.

Σερβία: Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας σε πολυεθνικές βιομηχανίες ρούχων και υποδημάτων

Συγκλονιστικές μαρτυρίες εργαζομένων περιλαμβάνει έκθεση που δημοσίευσε η Μ.Κ.Ο.  «Clean Clothes Campaign» (Εκστρατεία Καθαρά Ρούχα) για τις συνθήκες που επικρατούν στη βιομηχανία  ρούχων και υποδημάτων στη Σερβία. 

Ζωή στη φύση: Η ιστορία του ζευγαριού που άφησε τον πολιτισμό και ζει επτά χρόνια στο δάσος

Το 2010 πούλησαν ή χάρισαν τα περισσότερα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν το μεγάλο και τολμηρό πείραμα της ζωής στη φύση, στις αχανείς δασικές εκτάσεις της Νέας Ζηλανδίας, όπου περιπλανιόνταν και έστηναν τη σκηνή τους όπου τους άρεσε. 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Περισσοτερα...
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×