op
×

Δήμος Αχαρνών: Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διαβάστηκε
Δήμος Αχαρνών: Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330  του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020» σας ενημερώνουμε  οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών, μπορούν να προσέλθουν από  6/5/2019 - 14/6/2019,  και τις ώρες 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειμένου να καταθέσουν  σχετική αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά.

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου:

1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας όλων των μελών του νοικοκυριού ή φωτοτυπία  θεωρημένου διαβατηρίου μαζί με  την άδεια παραμονής όλων των μελών του νοικοκυριού.

2) Αντίγραφο Λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π.  ή Ο.Τ.Ε  ή Κινητής Τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αποδεικνύεται η διεύθυνση της κατοικίας του.

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου δίμηνου για τους Έλληνες και του τελευταίου εξαμήνου για τους Αλλοδαπούς και μεταφρασμένο). Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από άλλο Δήμο, βεβαίωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κοινωνικού Παντοπωλείου του  άλλου Δήμου.

4) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) όλων των μελών του νοικοκυριού και των συγκατοικούντων.

5) Αντίγραφο του τελευταίου  εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των μελών του νοικοκυριού και των συγκατοικούντων.

6) Αντίγραφο εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των συγκατοικούντων μελών.

7) Βεβαίωση φορολογικής αρχής χώρας προέλευσης, για την οικονομική  και περιουσιακή κατάσταση, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από προξενική αρχή.

8) Υπεύθυνη δήλωση συνδικαιούχου σε περίπτωση κωλύματος για την παραλαβή των προϊόντων από τον  ίδιο  (χορηγείται από την Υπηρεσία).

9) Υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαμβάνει άλλη παροχή τροφίμων (ΤΕΒΑ κ.λ.π.) (χορηγείται από την Υπηρεσία).


Δικαιολογητικά που ζητούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου - δυνητικού δικαιούχου:

1) Σε περίπτωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αντίγραφο γνωμάτευσης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ περί ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω.

2) Σε περίπτωση ανεργίας κάρτα ανεργίας και βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού.

3)  Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής διαζυγίου.

4)  Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.

5) Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.


Οικονομικά κριτήρια ένταξης που εξετάζονται από την επιτροπή

 

Μέλη

Νοικοκυριού

Καθαρό Εισόδημα μαζί με

τις καταθέσεις

 

Τόκοι καταθέσεων όταν εμφανίζονται ως μοναδικό εισόδημα

Ενφια

Ακίνητης περιουσίας

1 άτομο

Έως  5.000,00 €

21,00 €

Έως   120.000€

2 άτομα

Έως  6.000,00 €

25,20

Έως   127.500

3 άτομα

Έως  7.000,00 €

29,40

Έως  135.000

4 άτομα

Έως  8.000,00 €

33,60

Έως 142.500

5 άτομα

Έως  9.000,00 €

37,80

Έως  150.000

6 άτομα και άνω

Έως  10.000,00 €

42,00

Έως  150.000

Α) Για τα νοικοκυριά που έχουν μέλη  άτομα με ειδικές ανάγκες και  έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω,  από το ΚΕΠΑ  και λαμβάνουν προνοιακό επίδομα για την αναπηρία τους, τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2.000,00 € το άτομο με ανώτατο όριο τις 12.000,00 €.

Β) Για τον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπόψη :

1.   Το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο εισόδημα, εφόσον το τεκμαρτό είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και συναθροίζονται  τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

2.    Τα επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων που λαμβάνονται από όλα τα μέλη του νοικοκυριού (και των συνοικούντων) με βάση το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του προηγούμενου έτους.

3. Επίσης συνυπολογίζεται στο καθαρό εισόδημα και συμπεριλαμβάνεται το ύψος των καταθέσεων όλων των συνοικούντων μελών  που προκύπτει από τους τόκους καταθέσεων, όταν εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους του αιτούντος.

Γ) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  θα ανέρχεται  στο ποσό των 120.000,00 € για το πρώτο  άτομο προσαυξανόμενη κατά 7.500,00 € για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των  150.000,00 €.

Δ) Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), μικτής χρήσης ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000,00 €.


Σχετικά άρθρα

Ένα πρωτότυπο κυνήγι θησαυρού με σκοπό να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα Ρούστικα είναι ένα ορεινό κεφαλοχώρι με ένδοξη ιστορία και έντονη αντιστασιακή δράση στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×