op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αλληλέγγυο ανταλλακτικό δίκτυο Ροδιά - Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Ρεθύμνου Ροδιά

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα, Αστικοί Λαχανόκηποι, Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Χαριστικά-Ανταλλακτικά Παζάρια

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

"Να δημιουργήσουμε δυνατότητες για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και τύπο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.


Να αποκτήσουμε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας (ατομικής και κοινωνικής) και να δημιουργήσουμε μια ηθική και ισότιμη κοινωνία και οικονομία: Εφαρμόζοντας ένα τρόπο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένο στην αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη και την ισότητα. 

Ένα τρόπο που θα αντισταθεί στα καταναλωτικά πρότυπα, τον ανταγωνισμό, την συσσώρευση και την κερδοσκοπία. Με ανταλλαγές που να γίνονται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο χωρίς κανένα κερδοσκόπο μεσάζοντα. Εισάγοντας και εφαρμόζοντας οριζόντιες πρακτικές όπως η αυτοοργάνωση και η άμεση δημοκρατία. Προωθώντας την συλλογική δράση. Καταπολεμώντας την μοναξιά και τον ατομικισμό, οργανώνοντας εκτός των άλλων συναντήσεις, εκδηλώσεις κ.ά.

Ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία και το σεβασμό προς τη φύση. Στοχεύοντας στην ριζοσπαστική οικολογία και όχι στο νέο εμπόρευμα, τον «πράσινο καπιταλισμό». Αποδοκιμάζοντας, καταδικάζοντας και αποκλείοντας ρατσιστικές, φασιστικές και σεξιστικές συμπεριφορές και πρακτικές κομματικής προπαγάνδας. 
Εξασφαλίζοντας και βοηθώντας την επιβίωση και την αξιοπρέπεια επισφαλών κοινωνικών ομάδων και ατόμων, από τη μια μεριά με κοινωνικό έργο και παροχή βασικών αναγκαίων αγαθών και από την άλλη με ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους: επιμορφωτικά σεμινάρια, συλλογική δουλειά. (Άλλωστε όταν αφαιρέσουμε την εκμετάλλευση από την εργασία, τότε θα υπάρχουν περισσότερα για όλους μας).

Με προσπάθειες σύνδεσης με άλλες συλλογικότητες παρόμοιων αξιών και πρακτικών με στόχο την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη

Η Ομάδα Καλλιεργειών της Ροδιάς" ασχολείται με αναζήτηση χωραφιών, συλλογική καλλιέργεια σε χωράφια, παρασκευή σπορείων για ιδιωτική ή συλλογική χρήση από τα μέλη του δικτύου, οργάνωση εργαστηρίων σχετικά με την βιολογική καλλιέργεια και άλλα συναφή θέματα. Από τις 25-07-2012 οι λειτουργίες του
Αλληλέγγυου Ανταλλακτικού Δικτύου Ροδιά

πραγματοποιούνται στο ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, Νικηφόρου Φωκά 82 (Μακρύ Στενό) 
κάθε Τετάρτη από τις 8 έως τις 10 μ.μ.

Άτομα της συντονιστικής ομάδας θα βρίσκονται στο ΣΤΕΚΙ για ενημέρωση, εγγραφές νέων μελών και πρόσβαση στις λίστες προσφοράς & ζήτησης για τα εγγεγραμένα μέλη του δικτύου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977692898 (What's Up)

e-mail: diktiorethymno@gmail.com


Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Μαριάνα στο τηλέφωνο 6976382915, email: kalliergwntas@gmail.com.

Η Ομάδα ίντερνετ της Ροδιάς είναι υπεύθυνη για την ιστοσελίδα της ομάδας. Άτομο επικοινωνίας της ομάδας: Αλέκος Πανταζής, τηλ: 6932124260, mail: alekossailor@gmail.com


Σκοπός

Να δημιουργήσουμε δυνατότητες για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και τύπο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Να αποκτήσουμε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας (ατομικής και κοινωνικής) και να δημιουργήσουμε μια ηθική και ισότιμη κοινωνία και οικονομία:

Εφαρμόζοντας ένα τρόπο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένο στην αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη και την ισότητα.

Ένα τρόπο που θα αντισταθεί στα καταναλωτικά πρότυπα, τον ανταγωνισμό, την συσσώρευση και την κερδοσκοπία.

Με ανταλλαγές που να γίνονται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο χωρίς κανένα κερδοσκόπο μεσάζοντα.

Εισάγοντας και εφαρμόζοντας οριζόντιες πρακτικές όπως η αυτοοργάνωση και η άμεση δημοκρατία. Προωθώντας την συλλογική δράση. 
 
Καταπολεμώντας την μοναξιά και τον ατομικισμό, οργανώνοντας εκτός των άλλων συναντήσεις, εκδηλώσεις κ.ά. στη βάση της επικοινωνίας και της αλληλο-μόρφωσης.

Ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία και το σεβασμό προς τη φύση. Στοχεύοντας στην ριζοσπαστική οικολογία και όχι στο νέο εμπόρευμα, τον «πράσινο καπιταλισμό».

Αποδοκιμάζοντας, καταδικάζοντας και αποκλείοντας ρατσιστικές, φασιστικές και σεξιστικές συμπεριφορές και πρακτικές κομματικής προπαγάνδας.

Εξασφαλίζοντας και βοηθώντας την επιβίωση και την αξιοπρέπεια επισφαλών κοινωνικών ομάδων και ατόμων, από τη μια μεριά με κοινωνικό έργο και παροχή βασικών αναγκαίων αγαθών και από την άλλη με ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους: επιμορφωτικά σεμινάρια, συλλογική δουλειά. (Άλλωστε όταν αφαιρέσουμε την εκμετάλλευση από την εργασία, τότε θα υπάρχουν περισσότερα για όλους μας).

Με προσπάθειες σύνδεσης με άλλες συλλογικότητες παρόμοιων αξιών και πρακτικών με στόχο την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη.

Οργάνωση και δομή του ανταλλακτικού δικτύου

Κυρίαρχο όργανο αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των ενεργών μελών του δικτύου. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτή. Η Γενική Συνέλευση λειτουργεί με βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας.

Οι αποφάσεις αυτές μπορούν να εκτελεστούν άμεσα από τα μέλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η Συντονιστική ομάδα αναλαμβάνει τον συντονισμό/προγραμματισμό (και όχι αναγκαστικά την εκτέλεση) των αποφάσεων αυτών. 

Η Γενική συνέλευση συνεδριάζει σε τακτά και προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε 15 ημέρες) για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των ενεργών μελών της. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει και εκτάκτως ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου.

Μόνο η Γενική Συνέλευση των εκάστοτε ενεργών μελών έχει δικαίωμα αλλαγών στις αρχές και τους στόχους του δικτύου.
Από την Γενική Συνέλευση προτείνουμε να διαμορφωθεί η έννοια του ενεργού μέλους το οποίο θα πρέπει να έχει πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζονται οι λειτουργικές ανάγκες του δικτύου.

Η Συντονιστική ομάδα που έχει τις ευθύνες του συντονισμού, του προγραμματισμού και της διαχείρισης προβλημάτων, αποτελείται από ενεργά μέλη τα οποία ορίζονται με βάση την εκφρασμένη διαθεσιμότητά τους και αν αυτό δεν είναι αρκετό, μέσω κλήρωσης. Τα μέλη αυτά έχουν τρίμηνη θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οργανώνουν και συντονίζουν τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και διαχειρίζονται τυχόν προβλήματα και θέματα του δικτύου. 

Ο αριθμός των μελών της Συντονιστικής ομάδας ορίζεται από τη γενική συνέλευση. Όλα τα ενεργά μέλη ανεξαιρέτως, θα συμμετέχουν στην κλήρωση/πρόσκληση για την συμμετοχή στην Συντονιστική ομάδα, εκτός εκείνων που διατελούν την τρέχουσα θητεία και εκείνα που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη. 

Η ανάθεση των μελών της συντονιστικής ομάδας γίνεται κάθε εξάμηνο όπου ορίζονται τα μέλη και των δύο επόμενων συντονιστικών ομάδων. Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι ανακλητά από την γενική συνέλευση και μόνο σε αυτή λογοδοτούν και κάνουν τον απολογισμό της θητείας τους. 

Για την καλύτερη λειτουργία της συντονιστική ομάδας κατά την διάρκεια της ανάληψης των καθηκόντων της νέας επιτροπής, το λιγότερο δύο μέλη της προηγούμενης θα αναλαμβάνουν να βοηθήσουν και να επεξηγήσουν στα μέλη της νέας τα καθήκοντά τους, απαραίτητα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από την Γ.Σ.


Τρόπος ανταλλαγής

Ο τρόπος ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούμε ότι κατ’ αρχήν μπορεί να πραγματώσει καλύτερα τους σκοπούς του δικτύου και να αποτελέσει την απλούστερη, σταθερότερη και ασφαλέστερη βάση πάνω στην οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί το δίκτυο είναι αυτός της Δι-υποκειμενικής συνεννόησης και των ανοιχτών ανταλλακτικών παζαριών.

Οι λόγοι είναι οι εξής:

Α) Δι-υποκειμενικά σημαίνει: ανταλλάσσουμε με άνθρωπο και με το έργο του και όχι με νόμισμα, ώρα, κουπόνι.

Β) Ανταλλάσσοντας «έργα» (που μπορεί να είναι προϊόντα ή υπηρεσίες) μένουμε μακριά από τις τεχνητές μορφές αποτίμησης που μας έχει επιβάλλει η αγορά (είτε τύπου ευρώ είτε εργατο-ώρας) και ερχόμαστε πιο κοντά στη δημιουργία ενός διαφορετικού τύπου οικονομίας και σκέψης.

Γ) Λόγω αμφίδρομης ανταλλαγής δημιουργούμε βαθύτερες και πιο ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις. Δημιουργούμε σχέσεις αμφίδρομης ενέργειας και δράσης. Σχέσεις αμφίδρομης εμπιστοσύνης. Δεν μένουμε απλά στην τυπικότητα της σχέσης παραγωγού/προμηθευτή-καταναλωτή, ενεργητικότητας-παθητικότητας.

Δ) Παίρνουμε οι ίδιοι την ευθύνη της ανταλλαγής και της συμφωνίας. Εμείς με την κοινή και φυσική λογική μας και με έναν άνθρωπο απέναντί μας ορίζουμε το δίκαιο και το ηθικό και όχι κάποιος εξωτερικός παράγοντας (μια συντονιστική ομάδα, μια γενική συνέλευση, ένας τιμοκατάλογος, ένας πρόεδρος, ένας αντιπρόσωπος, ένα κόμμα, μια κυβέρνηση ή μια πολυεθνική). Ελαχιστοποιούμε την γραφειοκρατία, τον ετεροκαθορισμό και την ανάγκη πολλαπλών μηχανισμών ελέγχου του δικτύου.

Ε) Χωρίς σταθερές «τιμές» ανταλλαγών επιτρέπουμε στην αλληλεγγύη μας και τη γενναιοδωρία μας να παραμένει ανοιχτή και ευέλικτη.

ΣΤ) Διασφαλίζεται η ισοτιμία και η ισομέρεια των δυνατοτήτων των μελών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Εξασφαλίζεται ότι όλοι πρέπει αναγκαστικά να ανταλλάσσουν και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δύσκολη η συσσώρευση δύναμης.

Ζ) Η ανθρώπινη δύναμη κινείται και βελτιώνεται συνεχώς. Δεν έχουμε τα συνήθη προβλήματα (τοκισμός, υποτίμηση, υπερτίμηση, συσσώρευση κτλ) που προκύπτουν από την κίνηση του χρήματος.

Η) Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μπορούν να προσφέρονται επίσης στο δίκτυο χωρίς ανταλλαγή, εθελοντικά. Υπάρχει φροντίδα για να αναδιανέμονται δίκαια, ενισχύοντας τις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων στο δίκτυο πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εύρος ανταλλαγών.

Στο προτεινόμενο δίκτυο κάποιος μπορεί να προσφέρει προς ανταλλαγή, να ζητά (να ανταλλάξει) και να προσφέρει εθελοντικά.

Η μορφή που μπορεί να έχει η λίστα των μελών του δικτύου διατηρείται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή για λόγους ασφαλείας και βρίσκεται παρακάτω. Με αυτή η μορφή μπορώ να ανταλλάσσω –πέρα από το άτομο με άτομο- και μέσω «τριγώνου».

Για παράδειγμα αν θέλω να μάθω Γαλλικά και παράγω αγροτικά προϊόντα μπορώ να επικοινωνήσω πχ. με την Μαρία (η οποία ζητάει τεχνικό) και με τον Κωστή (ο οποίος ζητά αγροτικά προϊόντα και προσφέρει τεχνικές εργασίες). Συναντιόμαστε και συμφωνούμε να δίνω τα προϊόντα μου στον Κωστή, αυτός να βοηθήσει τη Μαρία και εγώ να κάνω μαθήματα Γαλλικών με τη Μαρία. 

Επίσης από την παρακάτω λίστα φαίνεται ότι κάποιος δεν χρειάζεται αναγκαστικά να ζητάει κάτι συγκεκριμένο, ούτε σημαίνει ότι ζητάει μόνο αυτά τα οποία αναφέρει στη λίστα. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του/της και να δούμε!"Πρακτικά συνέλευσης δικτύου Ροδιάς 25/3/2011

Ήμασταν περίπου 20-30 άτομα.

Εντοπίσαμε πρόβλημα στο ότι είμαστε λίγοι, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να φταίει η ημέρα (25η μαρτίου, γιορτές, ηλιόλουστη ημέρα ευκαιρία για βόλτες). Προτάθηκε να παίρνουμε τηλέφωνο για να καλούμε στην γενική συνέλευση. Προτάθηκε επίσης να κάνουμε τις συνελεύσεις στο παζάρι, παρότι μπορεί να είναι εις βάρος της ανταλλακτικής διαδικασίας. Προτάθηκε να κάνουμε τις συνελεύσεις σε πλατείες. Επίσης ειπώθηκε ότι ίσως χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της άμεσης δημοκρατίας με συζητήσεις για το τι είναι άμεση δημοκρατία και πως εξασκείται.

Στην επόμενη συνέλευση θα βγει η νέα συντονιστική ομάδα.

Ενημέρωση από ομάδες:

 Ίντερνετ:

Υπενθύμιση ότι τα στοιχεία δεν φαίνονται στο δημόσιο προφίλ.

Οι χρήστες της σελίδας αν θέλουν να βάλουν και τα τηλέφωνά τους στον λογαριασμό τους ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία.

Να μην βάζουμε σε μια αγγελία όλα όσα προσφέρουμε ή ζητάμε αλλά να κάνουμε ξεχωριστές αγγελίες.

Οργάνωση μαθημάτων για όσους έχουν δυσκολία στη χρήση της σελίδας αυτή την Πέμπτη 29/3 από τις 18:00 μέχρι τις 20:00 στο Νάκλι και προσεχώς αν φανεί ενδιαφέρον.

Καλλιεργειών:

Υπάρχουν χωράφια και έχουν γίνει ομάδες ατόμων που θα ασχοληθούν με καθένα. Όποιος θέλει ας σπεύσει.

(Πήγαν στο χωράφι στον πλατανιά. Αυτή την εβδομάδα θα μπει τρακτέρ και πλέγματα στην Σκεπαστή και τρακτέρ στο 1από τα 3 χωράφια στου Αρμένους).

Διοργάνωση εργαστηρίου για αστικούς λαχανόκηπους στις 10 Απριλίου το απόγεμα. Απόφαση ότι θα γίνει σε κάποια πλατεία για να έχουμε χώρο και να είμαστε ανοιχτά. Θα βάλουμε τις βενζίνες του ανθρώπου που θα έρθει από το Ηράκλειο και θα του κρατάμε και από κάτι για ευχαριστώ, στο πνεύμα της ανταλλαγής.

Μεταφορά μας στο στέκι των πολιστιστικών:

Μας παρέχουν το δωμάτιο όπως ανεβαίνεις τις σκάλες στα δεξιά και την αυλίτσα που υπάρχει εκεί την για την ομάδα αλληλεγγύης Δευτέρες 18:00 με 20:00 και για την συντονιστική ομάδα Τρίτες και πέμπτες 19:00 με 21:00. Μας δίνουν και έναν αποθηκευτικό χώρο.

Προσεχώς θα βγάλουμε ενημερωτικό αφισάκι που να ενημερώνει για την μετακίνησή μας μέσα στον Απρίλιο.

Πρόταση να βάζουμε περισσότερες για αφίσες στο πανεπιστήμιο, ίσως και να ενημερώσουμε για το δίκτυο σε αμφιθέατρα.

Σχετικά με τα παζάρια:

Ένα χαρτί σε κάθε πάγκο για να γράφουν αν θέλουν τις ανταλλαγές που κάνανε. Επίσης προτάθηκε να κάνουμε έτοιμα έντυπα που να είναι πιο εύκολο να γίνεται η καταγραφή.

Ορίστηκε το επόμενο παζάρι για στις 22/4

Κουβεντιάστηκε το γιατί να έχουμε μια στάνταρ 3μηνη ομάδα για το παζάρι.

Ειπώθηκε η συντονιστική ομάδα να επιλέγει και να οργανώνει ποιοι θα συμμετέχουν στο στήσιμο του παζαριού. Επίσης ειπώθηκε 3 άτομα να μπούνε ως πυρήνας της ομάδας παζαριού και να βρίσκουν κάθε φορά τους υπόλοιπους που θα τους βοηθήσουν.

Αποφασίστηκε να έχουμε φαρμακείο στο παζάρι και να υπάρχει ένας γιατρός. Η Ειρήνη ανέλαβε να ετοιμάσει ένα φαρμακείο.

Ιδέα να γίνει κάποια στιγμή ένα σεμινάριο για πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του ιατρείου κοινωνικής αλληλεγγύης.

Σχετικά με τα έξοδα των παζαριών και το πώς μπορεί να καλυφθούν:

Μέχρι τώρα είναι περίπου 30 – 60 ευρώ κάθε φορά ανάλογα και το τι εκδηλώσεις ετοιμάζονται και χωρίς να υπολογίζουμε τα υλικά και την εργασία που προσφέρονται εθελοντικά.

Έγινε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με το εάν θέλουμε να βάλουμε ένα κουτί ενίσχυσης στο παζάρι. Ειπώθηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις και καθώς δεν φάνηκε να προκύπτει συναίνεση είπαμε να το ξανασκεφτούμε και να το αποφασίσουμε προσεχώς. Καταγράφω περιγραμματικά τις απόψεις που ακούστηκαν.

Όποιος κάνει έξοδα (για ζητήματα που έχουν αποφασιστεί ότι θα γίνουν) και θέλει να τα πάρει πίσω να τα δηλώνει στη συντονιστική ομάδα. Είναι καλό να έχουμε διαφάνεια, να λέμε ότι έχουμε έξοδα και τι είδους.

Ειπώθηκε στα παζάρια να βάλουμε ένα κουτί και όποιος θέλει να βάζει κάτι. Θα μπορούσαμε και να γράφουμε ότι τόσα ήταν περίπου τα έξοδα και ότι θέλει ο καθένας να βάζει. Τρώμε δωρεάν, δεν είναι είσπραξη είναι εθελοντική συνεισφορά. Να τονίζεται ότι είναι προαιρετικά.

Από την άλλη τέθηκε η προβληματική του να ζητάς χρήματα σε ένα ανταλλακτικό παζάρι. Παρόλο ότι είναι φυσιολογικό καθώς δεν ζούμε έξω από την κοινωνία, μπορεί να παρεξηγηθεί. Επίσης όσο μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας με ανταλλαγές.

Καλύτερα να υπάρχει κουτί μόνο για συγκεκριμένα πράγματα και όχι ταμείο.

Να έχουμε κουτί που να υπάρχει συνέχεια στον χώρο (είτε στο Νάκλι είτε στο στέκι των πολιτιστικών ομάδων του πανεπιστημίου που προσεχώς θα μεταφερθούμε) και όχι στα παζάρια.

Κουτί όχι στο παζάρι που είναι πιο εύκολο να παρεξηγηθεί αλλά μέσα στο δίκτυο που ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί.

Το κουτί να βγαίνει σε όλες τις επιμέρους ομάδες και όχι στη γενική συνέλευση.

Ειπώθηκε ότι σε παρόμοια εγχειρήματα στο εξωτερικό γίνεσαι μέλος για να μπεις στο παζάρι και ως μέλος πληρώνεις 15 ευρώ τον χρόνο. Αυτό εξασφαλίζει τα στοιχειώδη έξοδα.

Έγινε πρόταση για 6μηνες ή ετήσιες συνδρομές στο δίκτυο. Άρα θα πρέπει να έχει ταμείο το δίκτυο. Τα άλλα δίκτυα έχουνε ταμεία;

Θα είναι απωθητική η 6μηνη ή ετήσια συνδρομή. Επίσης θα ωθεί ακόμα περισσότερο στην αντίληψη «εκπροσώπων» δηλαδή ότι κάποιοι τρέχουν το δίκτυο και εγώ πληρώνω τη συνδρομή μου και είμαι εντάξει.

Να μειώσουμε τα έξοδα. Μόνο τραπέζι χωρίς φαγητό και ότι φέρει ο καθένας.

Ειπώθηκε ότι αν έχουμε χρήματα θα πρέπει να δούμε και τη νομική σύσταση του δικτύου.

Τα νομικά θα το συζητήσουμε προσεχώς. Νομική υπόσταση είναι η ένωση φυσικών προσώπων ή μορφή συλλόγου (πρέπει να έχει διοικούσα επιτροπή) πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να έχει εντευκτήριο χωρίς να δίνει αποδείξεις. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία θα άξιζε τον κόπο αν θέλει κανείς να ανοίξει μαγαζί (για εταιρείες που δεν έχουν κέρδη, δεν μπορούν δηλ να μοιράσουν το πλεόνασμα). Καλύτερα ένας από τους δύο πρώτους τρόπους. Θα συζητηθεί προσεχώς ώστε αν κάποιοι γνωρίζουν κάτι παραπάνω να το πουν.

Μετά παίξαμε το γνωστό παιχνίδι: «Εδώ το κουτί εκεί το κουτί πού είναι το κουτί ;» και καθώς δεν κατάφερε κανείς μας να πείσει τους άλλους για το πού να είναι το κουτί και μάλιστα φιλοσοφήσαμε για το εάν θα έπρεπε να υπάρχει κουτί, είπαμε να ξανασκεφτούμε όλοι μας τις παραπάνω απόψεις και να το ξαναδούμε.

Είπαμε ότι ενώ δεν το θεωρούσαμε σημαντικό ζήτημα μάλλον είναι καθώς αποτελεί ευαίσθητο θέμα λόγο της φιλοσοφίας του δικτύου και καθώς καθένας φάνηκε να έχει και διαφορετική άποψη.

Επόμενη συνέλευση: Τετάρτη 4/4/2012 στις 20:30  στο Νάκλι (Μοσχοβίτη 24, πίσω από τα Βρυσάκια"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νικηφόρου Φωκά 82, (Μακρύ Στενό)Στέκι των Πολιτιστικων Ομάδων Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα
info@rodia-reth.gr τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977692898 (What's Up) e-mail: diktiorethymno@gmail.com Άτομο επικοινωνίας της ομάδας: Αλέκος Πανταζής, τηλ: 6932124260, mail: alekossailor@gmail.com Μαριάνα στο τηλέφωνο 6976382915, email: kalliergwntas@gmail.com. ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, Νικηφόρου Φωκά 82 (Μακρύ Στενό) κάθε Τετάρτη από τις 8 έως τις 10 μ.μ.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×