op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Βέροιας

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα


ΤΕΜ Βέροιας Δίκτυο Ανταλλαγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι ένα δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας. 


"Σκοποί του Δικτύου είναι οι παρακάτω:

Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS.

Δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα ιδιαίτερα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά.     

Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ εταίρων - μελών της.

Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.

Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία, με κάθε νόμιμο μέσο, εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.

Προώθηση εναλλακτικών μορφών καταναλωτικής συμπεριφοράς βασιζόμενων στη δίκαια και αλληλέγγυα ανταλλαγή προϊόντων - υπηρεσιών. Προώθηση οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.Το υφιστάμενο χρηματο-οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα, βασισμένο στο άκρατο κέρδος, μας καταδικάζει για ακόμη μια φορά να βιώσουμε την κρίση που αυτό προκάλεσε, απειλώντας τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Την απάντηση πρέπει να δώσει η ίδια η κοινωνία.

Μπορούν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες να επιβιώσουν χωρίς λεφτά;

Μπορούν οι άνθρωποι να οργανώσουν μια άλλου είδους οικονομία;

Η εμπειρία άλλων χωρών και κυρίως της Αργεντινής, δείχνουν το δρόμο της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας, του ισοδίκαιου ανταλλακτικού εμπορίου, της τοπικοποίησης των διατροφικών συναλλαγών, της οικονομίας χωρίς χρήματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανταλλακτική-κοινωνική είναι η οικονομία η οποία βασίζεται όχι σε αγορά με πραγματικό χρήμα (πχ. ευρώ), αλλά σε ανταλλαγές προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ των συναλλασσόμενων, στη βάση ενδεχομένως μιας τοπικής μονάδας μέτρησης, μη εξαγοράσιμης σε χρήμα. 

Η ιδέα της ανταλλακτικής οικονομίας δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελεί πάγια και καθημερινή πρακτική, ιδίως σε μικρές κοινωνίες η άμεση ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των ανθρώπων. 

Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια συναλλακτική πρακτική, καθώς η ανταλλακτική οικονομία έχει να συνεισφέρει δύο βασικές ιδέες οικονομικής οργάνωσης, την κοινωνική αλληλεγγύη και την οικολογική κατανάλωση.

Στην πράξη βλέπουμε ότι η οικονομία που βασίζεται στο κέρδος του ενός προκαλεί προβλήματα και οδηγεί σε οικονομική κατάρρευση ολόκληρης της κοινωνίας.

Χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε οικονομικές σχέσεις που έχουν στόχο τη συνύπαρξη, την επιβίωση όλων και τη δυνατότητα όλων να προσφέρουν ό,τι μπορούν στο υπόλοιπο σύνολο. 

Τη στήριξη της μικρής τοπικής παραγωγής, της οικοτεχνίας, των ανέργων, της τοπικής κοινωνίας. Εξαρτόμαστε από τους άλλους, γι’ αυτό και χρειαζόμαστε ένα αλληλέγγυο σύστημα οικονομίας, όπου όλοι θα έχουν χώρο ύπαρξης, όλοι θα είναι χρήσιμοι.


Ο άκρατος καταναλωτισμός που επιβλήθηκε με το υπάρχον οικονομικό μοντέλο, μας οδήγησε στο να πετάμε καθημερινά σωρό από υποτιθέμενα «άχρηστα» αντικείμενα, να αγοράζουμε και να μη δημιουργούμε, να καταναλώνουμε διαρκώς. Η ανταλλακτική οικονομία καλλιεργεί μια οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά, που δεν απευθύνεται μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην ίδια τη θέση του ανθρώπου ως καταναλωτικού όντος.


Στην πράξη, Δίκτυα Ανταλλακτικής Οικονομίας δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη είναι γνωστότερα με την ονομασία LETS, ενώ το γνωστότερο όλων στην Αργεντινή (trueke) έφτασε να αριθμεί πολλά εκατομμύρια μέλη. Στην Ελλάδα οργανώνονται και ήδη λειτουργούν αρκετά, ΤΕΜ στο Βόλο, Οβολός στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στην Κομοτηνή, και αλλού.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω, οργανώνουμε και στη Βέροια το Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας, με σκοπό την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς χρήματα, στη βάση μιας τοπικής ανταλλακτικής μονάδας.

Στόχος αποτελεί η καθιέρωση της ανταλλαγής ως οικονομικής πρακτικής με τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται στην πράξη για τους συναλλασσόμενους, καθώς και η δημιουργία μιας αλληλέγγυας τοπικής κοινότητας που απέναντι στην υποβάθμιση προτάσσει την ανθρώπινη πλευρά της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την συλλογική πρόοδο."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Βέροια 591 00, Ελλάδα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×