op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΡΙΩΝ Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών

Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φιλοζωϊκές Οργανώσεις

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΡΙΩΝ»,αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη και έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, σύμφωνα με τις «Διεθνείς Συμβάσεις» και τις Εθνικές Θεσμοθετήσεις και ειδικότερα, την καταγραφή των κητωδών, την διερεύνηση των συνθηκών που επιδρούν στην φυσιολογία και το περιβάλλον τους, την περίθαλψη και διάσωση τυχόν αρρώστων, τραυματισμένων ή ορφανών ζώων, την δειγματοληψία νεκρών κητωδών για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου τους καθώς επίσης την εκπαίδευση των νέων, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και των αρμόδιων Φορέων για τη βελτίωση και εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και την προστασία των αξιόλογων και ευαίσθητων αυτών πλασμάτων.

Άμεσοι στόχοι είναι:

Α. Η συγκρότηση και στελέχωση Κινητής Ομάδας Παρέμβασης - Διάσωσης για την συλλογή στοιχείων, την παροχή πρώτων βοηθειών και την προστασία των κητωδών, σε ολόκληρη την παράλια και νησιωτική Ελλάδα.

Η Ομάδα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένη με προσωπικό (κτηνιάτρους, βιολόγους, νοσοκόμους, εθελοντές,) κατάλληλο μηχανολογικό - τεχνικό εξοπλισμό (όχημα ασθενοφόρο, ταχύπλοο σκάφος θαλάσσης, λυόμενες δεξαμενές νερού-πισίνες) επιστημονικό -υγειονομικό υλικό (ιατρικά όργανα υποστήριξης ζωής, φάρμακα).

Β. Η δημιουργία Μονάδας Περίθαλψης και Επανένταξης Κητωδών.

Η Μονάδα πρέπει να έχει το κατάλληλο προσωπικό (επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, βοηθούς εργαστηρίων, νοσοκόμους, υπαλλήλους γραφείου, και λοιπό βοηθητικό προσωπικό), την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εγκαταστάσεις σε ξηρά και θάλασσα (χώροι νοσοκομειακής- κτηνιατρικής υποστήριξης τραυματισμένων ή ασθενών κητωδών) και τον αντίστοιχο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Για τον σκοπό αυτό μας έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Παλλήνης-Χαλκιδικής (Αρ. Αποφ.: 278/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου), δύο χερσαίες δημοτικές εκτάσεις στην περιοχή «Κάνιστρο», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παλιουρίου, έκτασης 3175,441 m2 και 1126,170 m2, και από τη Νομαρχία Χαλκιδικής θαλάσσια έκταση 5000 m2

Γ. Δημιουργία Ινστιτούτου Ενημέρωσης Κοινού και Εκπαίδευσης.

Το Ινστιτούτο, θα συμπεριλαμβάνει χώρους ενημέρωσης και περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης του κοινού, Μουσείο εκθεμάτων σχετικών με τα κητώδη, χώρους επιστημονικής εκπαίδευσης και διενέργειας σεμιναρίων, συνεδρίων, κ.λ.π.

Σ' αυτό θα ανήκει και το Τμήμα εκπαίδευσης του «ΑΡΙΩΝ», το οποίο μέχρι σήμερα παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση σε μαθητές σχολείων, φοιτητές κτηνιατρικής και επιστήμονες και εθελοντές ιδιώτες, στα πλαίσια ατομικών δράσεων των μελών του «ΑΡΙΩΝ».

Τρίπτυχα, τετράπτυχα φυλλάδια, αφίσες κλπ., πρόκειται να σχεδιαστούν (ήδη κυκλοφόρησε με τη συνδρομή της Διαχειριστικής Αρχής CITES, του Υπουργείου Γεωργίας το βιβλίο «Πρώτες Βοήθειες για τα Κητώδη»), ενώ εκδίδεται το τριμηνιαίο περιοδικό του ΑΡΙΩΝΑ, με πρόσφατες αναφορές και εισηγήσεις για τα κητώδη και το οποίο διατίθεται δωρεάν, στα μέλη μας και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.Δ. Δημιουργία Τμήματος Έρευνας και Καταγραφής.

Σε διάστημα δέκα χρόνων δραστηριοποίησης με παρεμφερείς οργανώσεις, συμπληρώθηκαν μερικές εκατοντάδες ώρες έρευνας στο πεδίο, σχετικά με ζωντανά ή νεκρά κητώδη.

Στην έρευνα στη θάλασσα καλύφθηκαν περίπου 24.000 Ναυτικών Μιλίων(!) ακτογραμμής και συγκεντρώθηκαν επιπλέον πληροφορίες για την σημερινή κατάσταση των δελφινιών και των φαλαινών από ντόπιους ψαράδες και άλλους φορείς, από κατοίκους, παραθεριστές κλπ.

Υλοποιήθηκαν Προγράμματα έρευνας για την παρακολούθηση και καταγραφή κητωδών στο φυσικό τους περιβάλλον, Προγράμματα περίθαλψης και υποστήριξης άρρωστων κητωδών σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην θάλασσα, με αποτέλεσμα ένας τεράστιος όγκος στοιχείων σχετικών με την διαβίωση των κητωδών στις ελληνικές θάλασσες να είναι στη διάθεση του ΑΡΙΩΝΑ.

Νεκροψίες και συλλογή δειγμάτων από νεκρά ζώα και επεξεργασία τους με τη βοήθεια εθνικών αλλά και διεθνών φορέων, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια, αποσπώντας ευμενέστατα σχόλια.

 Με την δράση του «ΑΡΙΩΝΑ», επιδιώκεται:

Η συμβολή στην επιστημονική συλλογή και στην συστηματική καταγραφή των στοιχείων για την παρουσία κητωδών στην Ελλάδα.

Η συνεργασία με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα ή Οργανώσεις, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την διεύρυνση των γνώσεων στην επιστημονική έρευνα για τα κητώδη στην Ελλάδα και στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και με αρμόδιους Τοπικούς Φορείς και Οργανισμούς με σκοπό την ενημέρωση και βοήθεια.Η ενημέρωση των αρμόδιων Τοπικών, Κρατικών και Διεθνών Φορέων, έτσι ώστε να εκτιμηθούν ακριβέστερα οι εκάστοτε απαιτούμενοι χειρισμοί, προκειμένου να προστατευτούν τα κητώδη στην Ελλάδα, στα πλαίσια της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Για τον λόγο αυτόν, προτάσεις έχουν κατατεθεί σε διεθνείς Συναντήσεις και Συνέδρια εμπειρογνωμόνων για την βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ/RAC/SPA, σχετικά με την προστασία των κητωδών και τις προστατευόμενες περιοχές.

Η υποστήριξη της διακρατικής Σύμβασης ACCOBAMS, για την προστασία και διάσωση των κητωδών σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μαύρης Θάλασσας, του Ατλαντικού και της Μεσογείου.

Η συμβολή στην αύξηση της ευαισθησίας της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής αλλά και για το ίδιο μας το μέλλον, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς με την μελέτη, την προβολή και την προστασία των κητωδών σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων (κτηνιάτρων, βιολόγων, κ.α) και η στελέχωση του περιφερειακού δικτύου συνεργατών κτηνιάτρων και εθελοντών (Ομάδες Διάσωσης Κητωδών - «Coastal Rangers»), για την παροχή πρώτων βοηθειών και εν γένει την διαχείριση των προβλημάτων τους.

Η στήριξη με τα στοιχεία που συλλέγονται «του Εθνικού Αρχείου Πληροφόρησης για τα Κητώδη» με σκοπό την διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης και την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου".

ΔΙΚΤΥΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Αναζητήστε για άμεση επικοινωνία τους κατά τόπους κτηνιάτρους - μέλη του Πανελληνίου Δικτύου Διάσωσης & Περίθαλψης Κητωδών.

Βρείτε στο χάρτη την περιοχή που σας ενδιαφέρει και κάντε κλικ επάνω στην σηματοδοτημένη ένδειξη για να δείτε τα στοιχεία του κτηνιάτρου ή ενημερωθείτε από τον ακόλουθο πίνακα.

ΕΒΡΟΣ
Γραμμενίδου Νεραντζιά 6932318839

ΕΒΡΟΣ
Γραμμενίδου Νεραντζιά 6932318839Στοιχεία επικοινωνίας:
Λιμένας Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής , 632 00, Ελλάδα
arion@arion.org.gr Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης: 6945531850, 6945644994, 6932324641, 6973662791, 6972664675 FAX: 2130067257 Dr Αναστασία Κομνηνού, Dr Αιμιλία Δρούγα 6945644994, 6945531850
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×