op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Ευρυτανίας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα LETS Ευρυτανίας

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα


"Το δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Ευρυτανίας είναι ένα δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας. Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Ευρυτανία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. 

Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν  την οικονομική κρίση.

 Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου γίνεται σε φιλικό επίπεδο, έχοντας κάνει χρήση προηγουμένως άυλες μονάδες.

Δίκτυα Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης εφαρμόζονται παντού όπου θέλουμε μία ανθρώπινη οικονομία, χωρίς να υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς τόκους,  ανατοκισμούς και τοκογλυφία.

Χρειαζόμαστε ο ένας άνθρωπος τον άλλον, γιατί αυτό που δίνουμε στους άλλους, το δίνουμε και στους εαυτούς μας. Δεν είμαστε άψυχα νούμερα, εμπορικά ισοζύγια και στατιστικές αλλά συνειδητά όντα, που ζούμε ως μέλη μιας Κοινωνίας όπου ο καθένας ανταλλάσσει τις υπηρεσίες του.
 
Το Δίκτυο είναι βασισμένο στις ακόλουθες αρχές:

 
Ισότητα και Ισοτιμία.

Το Δίκτυο ανήκει στα μέλη του, είναι τα μέλη του.  Όλοι/όλες είναι ίσοι ανεξαιρέτως και παίρνουν συλλογικά, μέσα από τακτικές συναντήσεις, τις αποφάσεις που διέπουν την λειτουργία του Δικτύου.


Ανοιχτή Διαδικασία και Διαφάνεια. 

Όλα τα μέλη ενημερώνονται για όλες τις διαδικασίες του Δικτύου που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας (Ανακοινώσεις - Τα νεώτερά μας).


Συμμετοχή και Αλληλεγγύη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα του Δικτύου.  Από τις συλλογικές αποφάσεις και την ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση του Δικτύου μέσω του Βήματος Διαλόγου Μελών μέχρι τις κοινωνικές/κοινωφελείς δραστηριότητες τα μέλη ενθαρρύνονται να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν, να προσφέρουν και να συμμετέχουν με γνώμονα το κοινό καλό και την συνδιαμόρφωση της κοινωνίας που θέλουμε.

Σκοποί
 
Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση μονάδων ανταλλαγής σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ανταλλαγών LETS που εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλον τον κόσμο.
 
Δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης με στόχο την σύνδεση και αλληλουποστήριξη των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.
 
Προβολή και προώθηση της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας και παραγωγής με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων σύγχρονων μέσων που θα έχει στη διάθεση του το δίκτυο.
 
Υποστήριξη εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών και δράσεων ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της κοινότητας.
 
Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα δικτύων εναλλακτικών οικονομιών.
 
Συνεργασίες με τοπικούς ή μη φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση που στοχεύουν στην προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
 
 Έδρα
 
Έδρα του Δικτύου ορίζεται το Καρπενήσι.
 
Μέλη - Νομική μορφή
 
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Ευρυτανίας, λειτουργεί ως άτυπη Ένωση φυσικών και νομικών προσώπων.
 
Οργανωτικά θέματα
 
Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Δικτύου. Συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και προχωρεί σε απολογισμό και προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων. Αυτή εκλέγει και τη συντονιστική ομάδα αποτελούμενη από  9 μέλη.
 
Η συντονιστική ομάδα έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του Δικτύου και τον ορισμό Διαχειριστή Συστήματος του Δικτύου αμειβόμενου με Μονάδες. Επίσης έχει εξουσιοδότηση να χειρίζεται όλα τα θέματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του Δικτύου, συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα κι όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 
Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και της συντονιστικής ομάδας θα δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο του Δικτύου.
Όροι συμμετοχής

1. Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Ευρυτανίας αποτελεί ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ευρυτανία με σκοπό τη διευκόλυνση φιλικών ανταλλαγών χρησιμοποιώντας ως μέσο την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ)

2. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής.

3. Τα Μέλη του Δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από άλλα Μέλη και τη Συντονιστική Ομάδα του Δικτύου.

4. Τα Μέλη μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σαν μέσο καταγραφής την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα και να δηλώνουν τις συναλλαγές τους στον Διαχειριστή ο οποίος τις καταγράφει στο βιβλίο Συναλλαγών. Μελλοντικά υπάρχει η πρόβλεψη οι συναλλαγές να καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ιστοχώρο που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

5. Για κάθε μεταφορά Μονάδων από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον απαιτείται επικύρωση της σχετικής συναλλαγής με υπογραφές των δύο μερών στο Βιβλίο Συναλλαγών.

6. Κάθε Μέλος ξεκινά με 300 ΤΕΜ και χρεωστικό όριο 0 ΤΕΜ. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Συντονιστικής Ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά.

7. Κανένα Μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μία συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

8. Ένα Μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στις 300 ΤΕΜ.

9. Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Ωστόσο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου μπορεί να οριστεί μηνιαία χρέωση για την κάλυψη αποκλειστικά εξόδων του Δικτύου.

10. Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του Μέλους η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να την διαγράψει και το θέμα να συζητηθεί περαιτέρω στην Συντονιστική Ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κατάχρηση της προβολής.

11. Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δικτύου δημοσιεύονται αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.

12. Τα μέλη του Δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.

13. Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας και να κάνουν παρεμβάσεις. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και απόφαση τόσο στη Συντονιστική Ομάδα όσο και στη Γενική Συνέλευση.

14. Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο."


Στοιχεία επικοινωνίας:
Καρπενήσι 361 00, Ελλάδα
diktyo.eyrytanias@gmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×