op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων

Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

ποιότητα ζωής μιας πόλης είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική, φιλική προς τους κατοίκους της και την καθιστά πόλο έλξης για επενδύσεις και επισκέπτες. Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι απαιτείται ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης βασισμένο στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων υποδομών, στη βελτίωση του μεταβολισμού της πόλης και στην ανακύκλωση.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός δικτύου ελληνικών δήμων, που πρωτοστατούν ή επιθυμούν να πρωτοστατήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία των προσπαθειών για την δημιουργία οικολογικής συνείδησης σε διοίκηση και πολίτες.

Θα βοηθήσει, επίσης, στην καλύτερη δικτύωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο πολύ σημαντικό για την συμμετοχή των Δήμων στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών.Τομείς που απασχολούν το ΔΕΠΠ

Ατμοσφαιρικός αέρας
Βιώσιμες μεταφορές
Διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας
Διαχείριση αποβλήτων
Διαχείριση περιβάλλοντος
Ενεργειακή απόδοση
Επεξεργασία λυμάτων
Επίπεδα θορύβου
Κατανάλωση νερού
Οικολογική καινοτομία & βιώσιμη απασχόληση
Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
Πράσινες αστικές περιοχές

Φιλοσοφία – Στόχοι

Η δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί:

Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα Πράσινα θέματα
Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση μεταξύ των ελληνικών Πόλεων / Δήμων
Στη συμβολή για τη ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
ούτως ώστε να:

Αναπτυχθεί στον πολίτη Πράσινη Συνείδηση και να του προσφερθεί ένα καλύτερης ποιότητας αστικό περιβάλλον.

Οι τομείς που – σε τοπικό πάντα επίπεδο – απασχολούν το Δ.Ε.Π.Π. αφορούν σε
1. Συμβολή στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής
2. Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών
3. Δημιουργία πράσινων αστικών περιοχών που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση της γης
4. Δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας
5. Βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα
6. Μείωση των επιπέδων θορύβου
7. Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
8. Ορθολογισμό στην κατανάλωση νερού
9. Επεξεργασία των λυμάτων
10. Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση
11. Διαχείριση του περιβάλλοντος και
12. Ενεργειακή απόδοση

Το Δ.Ε.Π.Π. είναι ανοικτό σε συνεργασίες και ανταλλαγές τεχνογνωσιών. Έτσι, παράλληλα με την κινητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινά μία “Πρόσκληση Συνεργασίας” σε οργανισμούς, φορείς, ινστιτούτα κλπ. που θα πρέπει να αποτελέσουν σύμβουλους, υποστηρικτές και αρωγούς στο Δ.Ε.Π.Π. και σε πολλές δράσεις του. Αυτοί ενδεικτικά είναι:

1. Πανεπιστήμια / Ακαδημαϊκοί / Ερευνητές / Πάροχοι / Εταιρείες όλης της Ελλάδας που ασχολούνται με την Πράσινη Ανάπτυξη / Τεχνολογία /
Διαχείριση σε τομείς όπως
Αρχιτεκτονική
Μηχανική
Σχεδιασμός Αστικού Τοπίου
Κοινωνιολογικών Σπουδών
Τεχνολογία Ενέργειας
Συγκοινωνιολογία
Αυτοκινητοβιομηχανία
Οικονομικών Σπουδών

2. Ιδρύματα, Σύλλογοι, Ινστιτούτα, Εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (N.G.O.) με “Πράσινο” Αντικείμενο

3. Δίκτυα Πράσινων Πόλεων ανά τον κόσμο

4. Επιχειρήσεις Ιδιωτικού Τομέα

5. Δημοτικές, πολιτικές παρατάξεις, κοινωνικές ομάδες, κινήματα που διέπονται από “Πράσινη” Αντίληψη

6. Αρμόδια / Σχετικά Υπουργεία"

Το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη 546 30, Ελλάδα
Τηλ. 2310530585 e-mail: info@depp.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×