op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δομή παροχής συσσιτίου Δήμου Παύλου Μελά

Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες

"Η Δομή παροχής συσσιτίου Δήμου Παύλου Μελά αποτελεί δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή μεσημεριανού γεύματος χωρίς αντίτιμο σε κατοίκους του Δήμου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της σημερινής κοινωνικο - οικονομικής πραγματικότητας.

Στις μέρες μας  όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού οδηγούνται στην ανεργία  στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

'Άτομα και οικογένειες  αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης γεγονός που καθιστά τα κοινωνικά συσσίτια αναγκαία. Με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρήσεων, των φορέων και των συλλόγων η Δομή παροχή Συσσιτίου θα είναι σε θέση να  διευρύνει τη δράση της και να στηρίξει περισσότερους κατοίκους του Δήμου Παύλου Μελά που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης.

Η προσφορά  σε πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή των γευμάτων είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της Δομής.

Εγκαταστάσεις:

Λειτουργεί στο κατάλληλα εξοπλισμένο επαγγελματικό μαγειρείο «Κιβωτός», που παραχωρεί ο Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης επί της Λαγκαδά 196, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη Σταυρούπολη. Ο χώρος είναι απόλυτα προσβάσιμος σε ΑμεΑ και η μετάβαση εύκολη με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι εγκαταστάσεις του Κοι.Σ.Π.Ε περιλαμβάνουν εκτός από το χώρο παρασκευής και διανομής του συσσιτίου, μια φιλόξενη τραπεζαρία όπου μπορούν να σιτιστούν όσοι δικαιούχοι το επιθυμούν.

Ωράριο λειτουργίας:

Η Δομή λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή 8:00 με 16:00.

Τα γεύματα διανέμονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 13:00 έως τις 15:00.

Επικοινωνία:

Τηλ: 2313324636/7


Εργαζόμενοι στη Δομή:

Στη Δομή απασχολούνται τρια στελέχη κουζίνας - επαγγελματίες μάγειρες, δυο καθαρίστριες, μια διοικητικός υπάλληλος και μια κοινωνική λειτουργός.

Οι μάγειρες φροντίζουν για την παρασκευή και τη διανομή των γευμάτων με βάση το πρόγραμμα σίτισης και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται.

Οι καθαρίστριες επιμελούνται το χώρο της κουζίνας και της τραπεζαρίας καθ'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Δομής .

Η Διοικητικός είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής, τον καθημερινό έλεγχο της αποθήκης και για την επικοινωνία με επιχειρήσεις, φορείς, εργαστήρια και βιοτεχνίες στα πλαίσια της δικτύωσης της Δομής με την τοπική κοινωνία.

Η Κοινωνική Λειτουργός υποδέχεται καθημερινά τους δικαιούχους και αναλαμβάνει την εμψύχωση και την ενδυνάμωση τους με σκοπό την ομαλή (επαν)ένταξη τους στην κοινότητα. Είναι ,τέλος, υπεύθυνη, σε συνεργασία με την αρμόδια κοινωνική Λειτουργό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον έλεγχο των νέων αιτήσεων.

Δικαιούχοι:


Κάτοικοι του Δήμου που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και χρήζουν στήριξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

   
Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

   
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

   
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς εγγράφου της αστυνομίας

   
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

   
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

   
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

   
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

   
Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β' ή α' βαθμού.

   
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

   
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Συντονιστική Επιτροπή ς περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου

   
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

   
Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

   
Αντίγραφο, εφόσον υπάρχει, εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, ή του κοινωνικού λειτουργού της δομής, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

   
Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή /και σύνταξη ή /και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

   
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψήφιους δικαιούχους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην κοινωνική υπηρεσία της δομής. Συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τους υπεύθυνους κοινωνικούς λειτουργούς της δομής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

Πρώτες ύλες:

Για τα γεύματα χρησιμοποιούνται βασικές πρώτες ύλες που προέρχονται μέχρι τώρα από δωρεές και χορηγίες τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών και συμπληρωματικά από αγορές που καλύπτονται με χρήματα του προγράμματος.

΄Ολες οι δωρεές και οι χορηγίες σε είδος καταγράφονται από τη Διοικητικό της Δομής

Αναγκαιότητα λειτουργίας της Δομής:

Στις μέρες μας  όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού οδηγούνται στην ανεργία  στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
'Άτομα και οικογένειες  αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης γεγονός που καθιστά τα κοινωνικά συσσίτια αναγκαία.
Με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρήσεων, των φορέων και των συλλόγων η Δομή παροχή Συσσιτίου θα είναι σε θέση να  διευρύνει τη δράση της και να στηρίξει περισσότερους κατοίκους του Δήμου Παύλου Μελά που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης.
Η προσφορά  σε πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή των γευμάτων είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της Δομής."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη 564 30, Ελλάδα
Τηλ: 2313324636/7
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×