op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Eco City Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον

Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

Το Eco City-Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Το ECOCIΤY στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δημιούργησε την επιστημονική του επιτροπή η οποία απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επιστήμονες και ερευνητές.

Η Επιστημονική Επιτροπή του ECOCITY καλύπτει σημαντικούς τομείς του περιβάλλοντος όπως είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το νερό, οι κατασκευές, η περιβαλλοντική υγιεινή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι μεταφορές στο αστικό περιβάλλον.

H Επιστημονική Επιτροπή, έχει ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων προβληματισμού για το Περιβάλλον.

Για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχει υποστεί το δομημένο περιβάλλον, παράλληλα και σε συμπόρευση με τη λήψη μέτρων από την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητη η εκτενής ενημέρωση και, κυρίως, η επανεκπαίδευση των πολιτών, έτσι ώστε να υιοθετήσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς, υπολογίζοντας το οικολογικό κόστος κάθε ενέργειας.

Ο Τομέας Βορείου Ελλάδος του ECOCITY έχει  στόχο  την ευαισθητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος στην Βόρεια Ελλάδα, με κύριο έργο την ενημέρωση του Κοινού για τα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης τους.

Ακολουθώντας την πολιτική κατεύθυνση του Οργανισμού δραστηριοποιείται ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και ευρύτερα.

Έχει υλοποιήσει σειρά δράσεων στη διάρκεια της λειτουργίας του με κύριο στόχο την ανταλλαγή θέσεων και τον προσανατολισμό σε λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα.



Τον Μάρτιο του 2005 διοργάνωσε στα πλαίσια του Κύκλου Διαλόγου του ECOCITY για την Πετρελαιοκίνηση, μια σημαντική συνάντηση όπου κατατέθηκαν από τους επιστήμονες θέσεις με τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί στη Θεσσαλονίκη και τις προεκτάσεις στην υγεία των πολιτών

Τον Ιούνιο του 2007 ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος Κύκλος Διαλόγου του ECOCITY, που ήταν αφιερωμένος στο Νερό και την προστασία του. Διοργανώθηκε στο ΑΠΘ μια σημαντική Ημερίδα που ήταν αφιερωμένη στη ρύπανση των υδατικών πόρων

Tον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης εσπερίδα αφιερωμένη στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο με θέμα «Η εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”». Η εκδήλωση υλοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο του Δ.Σ.Θ. Τον Μάιο του 2011 σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα «Οικολογική Μετακίνηση στην Θεσσαλονίκη».

Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, είχε αξιόλογη συμμετοχή και κατέληξε σε ενδιαφέρουσες προτάσεις.

Επίσης κάθε χρόνο, από το 2006, έχει τον συντονισμό και την διοργάνωση της εκστρατείας ECOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της  Βορείου Ελλάδος .

Για την διαχείριση των επιστημονικών θεμάτων που προκύπτουν ή αναζητούνται προς εξέταση, συστάθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Τομέα Βορείου Ελλάδος του ECOCITY, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο στα πλαίσια του κοινού στόχου, που είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του αστικού περιβάλλοντος.

Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Οργανισμοί μπορούν να συνεργασθούν ενεργά πάντα με απώτερο στόχο την επίτευξη λύσεων στα τεράστια ερωτήματα για το περιβάλλον.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ : Αγγελική Καλλία,
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOMEA:

Φυτιάνος Κώστας,
Καθηγητής Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σμύρης Παύλος,
Καθηγητής Δασοκομίας και Οικολογίας της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Δασοκομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μάρκος Ασσαέλ,
Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Γούτα Λιάνα,
Χημικός Μηχανικός, Στέλεχος Βιομηχανίας, Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Ασφάλειας και Ποιότητας.

Ο Τομέας Δυτικής Ελλάδος του ECOCITY λειτουργεί με προσανατολισμό την ευαισθητοποίηση των Αρχών και των Πολιτών για την προστασία του Περιβάλλοντος στην Δυτική Ελλάδα.

Κύριο έργο του είναι η ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά θέματα στις πόλεις της περιοχής και η στήριξη θέσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από τους άξονες : Αέρας – Νερό – Οικισμός – Ενέργεια – Μετακίνηση.

Ακολουθώντας την πολιτική κατεύθυνση του Οργανισμού δραστηριοποιείται ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και ευρύτερα.

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλόγου που είχε αναπτύξει για τα προβλήματα που προκαλούν τα Μέσα Μετακίνησης στη λειτουργία της πόλης έχει πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων με τη συνεργασία της Νομαρχίας Αχαΐας, του Δήμου Πατρέων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς και τοπικών Φορέων, που βοήθησαν σημαντικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, που επηρεάζουν την λειτουργία της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 Έτσι :

Στις 24 Απριλίου 2010 πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα «Πράσινες Μεταφορές στην Πάτρα – Παρόν και Μέλλον», στην οποία συζητήθηκε το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πάτρας αναφορικά με το Κτελ, το Λιμάνι, τα Φορτηγά και έγινε αναφορά στους πεζούς και το ποδήλατο.

Στις 19 Μαρτίου 2009 πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα «Οικολογική Μετακίνηση στην Πάτρα», βασισμένη σε τρεις άξονες αναφορικά με τις δυνατότητες των πράσινων μετακινήσεων που υπάρχουν στην πόλη, την μέριμνα και την στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και την ανάγκη των πολιτών για τέτοιου είδους μετακινήσεις.

Επίσης κάθε χρόνο, από το 2006, έχει τον συντονισμό και την διοργάνωση της εκστρατείας ECOMOBILITY ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  για την περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδος.

Υπεύθυνος Τομέα Δυτικής Ελλάδος :  Αθανάσιος Κούστας, Οικονομολόγος

Συντονιστής ECOMOBILITY Δυτ. Ελλάδος : Γιώργος Ραβασόπουλος, Εκπαιδευτικός

Συντονιστής ECOCAMP : Γιώργος Κρίκης, Συνταξιούχος"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κεφαλληνίας 9, Μαρούσι 151 25, Ελλάδα
Τηλ: 210 6196757 Fax: 210 6196958 info@ecocity.gr https://twitter.com/ecocitygr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×