op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Χωρίς Μεσάζοντες, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Εθελοντικές Οργανώσεις, Πρωτοβουλίες ενάντια σε χαράτσια, κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

"Σκοπός της Ένωσης  είναι η προστασία του καταναλωτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών ,η βελτίωση της υγείας ,της ασφάλειάς τους, η διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς και η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή ως αγοραστή και χρήστη προϊόντων  ή υπηρεσιών.


Αναλυτικότερα  επιδιώκεται:

Η προστασία, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής.

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και η επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των καταναλωτών ως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα με τις απόψεις και τις θέσεις.Η ενεργοποίηση και προώθηση καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης, σε συνεργασία με συλλόγους, φορείς και επιστημονικά ιδρύματα.


Η εκπροσώπηση των καταναλωτών στα όργανα[δημόσια και μη]της Ελλάδος ,της Ευρωπαϊκής Ένωσης[Ε.Ε]και Παγκόσμια ,τα οποία παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τους καταναλωτές καθώς και στην δικαιοσύνη.Η βελτίωση της ποιότητας, κάθε είδους προϊόντος, καταναλωτικού ή μη,  καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο έλεγχος του κόστους και της τιμής, σε στάδια από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων.

Η προστασία του καταναλωτή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες  και προϊόντα από Τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα και Υπηρεσίες παρεχόμενες από το Δημόσιο, ΔΕΚΟ και  Ν.Π.Δ.Δ.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, υπεράσπιση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η βελτίωση του υφιστάμενου, για την προστασία των καταναλωτών, Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, αυτού της Ε.Ε. καθώς και του Διεθνούς νομοθετικού πλαισίου.

Η αναλυτική επεξεργασία και ο σχολιασμός των πάσης φύσεως και προέλευσης αποφάσεων, που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και η αποτελεσματική παρέμβαση για την διεύρυνση και κατοχύρωσή τους.

Η προστασία των καταναλωτών από ελλιπή, λανθασμένη και παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την απαγόρευση αυτού του είδους διαφήμισης.


Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας και εν γένει ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και ζωών, ώστε τα προϊόντα να είναι πάντα διαθέσιμα στους καταναλωτές, και με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και με όλα τα ιχνοστοιχεία χωρίς δραστικές επεμβάσεις που διαφοροποιούν τεχνητά την γενετική τους ταυτότητα.

Η παροχή συμβουλών και βοήθειας στους καταναλωτές για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή της ζημίας, που προξένησε σε μεμονωμένο καταναλωτή ή και σε ευρύτερη ομάδα καταναλωτών, προμηθευτής προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Η εξασφάλιση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών με κάθε νόμιμο μέσο.

Η γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η συντονισμένη δράση για το καθορισμό ενιαίας κατεύθυνσης για την ευόδωση των προσπαθειών για την  κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.


Δράσεις

Η εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται σε τοπικό ,εθνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε νόμιμο μέσο και με την αγωνιστική κινητοποίηση των καταναλωτών και ιδιαίτερα:

α) Με ανακοινώσεις, διαβήματα, παραστάσεις και προσφυγές, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με τις άλλες ενώσεις καταναλωτών, με σωματεία και συνεταιρισμούς, με φοιτητικούς ,επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, με τις αρχές και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

β) Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις των καταναλωτών υπό τη μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας, με αποκλεισμό από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών[μποϋκοτάζ]κλπ.

γ)Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Ουσιαστική συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, που οργανώνονται από σωματεία και ενώσεις καθώς και από κρατικούς φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με παρεμφερείς με την ένωση σκοπούς.

δ) Με την έκδοση, διανομή, ενημερωτικών εντύπων, η πώληση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, ηλεκτρονικών ή εντύπων, δημιουργία ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο, για την διάδοση και προώθηση των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.

ε) Με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης[ΜΜΕ],με δημοσίευση ερευνών, αναλύσεων, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή διαδικτυακές ηλεκτρονικές εκπομπές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με άλλους φορείς για την διάδοση, προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ένωσης και των δραστηριοτήτων της.

στ) Να λαμβάνει πληροφορίες για θέματα που ανάγονται στα συμφέροντα των καταναλωτών από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοσίους οργανισμούς και επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

ζ) Η Ένωση δύναται να προσφεύγει ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών κάθε μορφής για να ζητά την έννομη προστασία για τα δικαιώματα των μελών της, ιδίως να ασκεί αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση ακυρώσεως ή προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων και να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα, ακόμα και να παρεμβαίνει προσθέτως σε εκκρεμείς δίκες μελών της ή και οποιουδήποτε πολίτη, εφόσον ζητηθεί, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους και των συμφερόντων τους ως καταναλωτές.

Η εθελοντική ομάδα Εύβοιας "Μια Στάση" συνεπικουρεί στην δράση του ΕΠΚΑ-ΣΤΕ."

Διανομή προϊόντων ΚΥΡΙΑΚΗ 03-11-2013 από τις 9,00-13,00 το πρωί στο πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «Μία…στάση» της ΕΠΚΑ-ΣΤΕ, είναι πάλι
εδώ, συνεχίζοντας την προσπάθεια να φέρει τους παραγωγούς κοντά
στους καταναλωτές και σας γνωρίζει, ότι τη ΚΥΡΙΑΚΗ 03-11-2013
από τις 9,00-13,00 το πρωί στο πάρκο του Λαού στη Χαλκίδα θα
διατεθούν τα παρακάτω προϊόντα, απευθείας στους καταναλωτές με

Αλεύρι (σκληρό-μαλακό) σακί 5 κιλών 3 €
Φακές συσκ. 2 κιλών στην τιμή των 3 €
Φασόλια συσκ. 2 κιλών τιμή 4 €
Φασόλια Γίγαντεςσυσκ. 1 κιλό τιμή 3,40 €
Ρεβίθια συσκ. 2 κιλών τιμή 3,50 €
Φάβα συσκ. 2 κιλών 3,80
Ελαιόλαδο παρθένο δοχείο 5 λίτρων τιμή 15 €
Ρύζι σακί 5 κιλών τιμή 5 €
Μέλι Εύβοιας το κιλό 6 €
Κρασί λευκό τα 5 λίτρα τιμή 5 €
Κρασί κόκκινο τα 5 λίτρα τιμή 8 €
Απορρυπαντικά όλων των τύπων
Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά, μαρμελάδες, αρωματικά φυτά)

Στηρίζουμε τον παραγωγό προς όφελος του καταναλωτή.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αγγελή Γοβιού και Δημητρίου Βασιλείου 1, Χαλκίδα 341 00, Ελλάδα
info@epka-ste.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×