op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης

Αλληλέγγυα Υγεία , Αλληλέγγυα Παιδεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εθελοντικές Οργανώσεις, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Θεσσαλονίκη. Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ιδρύθηκε το 1964 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος»,  σύμφωνα με το Β.Δ. 493/1964 περί «Εγκρίσεως του οργανισμού διοικήσεως και  λειτουργίας του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος».

 Το 2006 μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης.

Το 2011 καταργείται ως ΝΠΔΔ και συγχωνεύεται με το  ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης» και λειτουργεί ως Παράρτημα του.

Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το  Β.Δ. 598/1972, με το οποίο αναμορφώθηκε ο οργανισμός που θεσπίστηκε με το Β.Δ./ 493/1964,  είναι <<Η ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνιοθεραπευτική μέριμνα εν Βορείου Ελλάδι, του εξελίξιμου, νοητικώς υστερούντος και απροσαρμόστου παιδός».

Το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε από την Κα Ευτυχία Νανάκου και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ανεγέρθηκαν με την συμβολή και οικονομική ενίσχυση συλλόγων και οργανώσεων του εξωτερικού (Γερμανίας και Ελβετίας).


Από το 1965 μέχρι το 1979, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος λειτούργησε το Ειδικό Τμήμα Κοινωνικής Θεραπευτικής Αγωγής (Ινστιτούτο Θεραπευτικής Κοινωνικής Παιδαγωγικής) για την εκπαίδευση ειδικού προσωπικού.

Στο τμήμα αυτό δίδαξαν καθηγητές από την  Ελλάδα και το εξωτερικό και οι απόφοιτοί του στελέχωσαν το Ψ.Κ.Β.Ε.  καθώς και άλλα ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.

Το έτος 1991 ξεκίνησε το πρόγραμμα Κατοικιών στην κοινότητα, αρχικά με επιχορήγηση  από την Ε.Ε. και στη συνέχεια με ίδια μέσα του φορέα (Ψ.Κ.Β.Ε.) σε ενοικιαζόμενα η ιδιόκτητα διαμερίσματα
.

Διοικητές και Πρόεδροι του ΔΣ του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ) διετέλεσαν ο Εκπαιδευτικός Ευθύμιος Φωτόπουλος(2006-2010) και η Δρ. Κοινωνιολογίας Άννα Τριχοπούλου(2010-2011).


Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης(ΙΑΑ) λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2011 ως Παράρτημα του «Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης», περιθάλπει, εκπαιδεύει   και απασχολεί παιδιά, εφήβους και νέους- νέες, με ελαφρά έως μέτρια  νοητική υστέρηση χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, είτε ως Εσωτερικά, κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είτε ως Εξωτερικά από τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.


 
Το Παράρτημα βρίσκεται στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, στα όρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 22, σε έκταση 50 στρεμμάτων.

Στις εγκαταστάσεις της Μονάδας φιλοξενούνται και 3 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.)   του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο,

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πεύκων και

Το Τ.Ε.Ε.  Ειδικής Αγωγής


Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης  (Κ.Η.Α.)

Το  Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης υλοποιεί εναλλασσόμενα προγράμματα εκπαίδευσης  και αποκατάστασης ατόμων με νοητική υστέρηση χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς.

 Στο πλαίσιο του Κέντρου λειτουργούν διαφορετικά παιδαγωγικά τμήματα, στα οποία εντάσσονται  οι νέοι ανάλογα με την ηλικία, τις ιδιαίτερες ικανότητες και  ανάγκες τους.

Στόχος του είναι  η διατήρηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση, την καθημερινή φροντίδα, την κοινωνικοποίηση – κοινωνική ένταξη, την εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων και αυτονομίας καθώς και την προ-επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων.

Στο  Κ.Η.Α.  εγγράφονται και παρακολουθούν νέοι, μετά την αποφοίτησή τους από τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι διαμένουν στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και τα άτομα που φιλοξενούνται στις δομές κλειστής περίθαλψης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής του  Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης περιλαμβάνει:

Εκμάθηση γνωστικών δεξιοτήτων

Εκπαίδευση σε καθημερινές δεξιότητες φροντίδας

Πρόγραμμα  Κοινωνικοποίησης – Κοινωνικής  Ένταξης

Πρόγραμμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης

Δραματοποίηση

 Μουσική, θέατρο

 Πρόγραμμα εκμάθησης Υπολογιστών

Παράλληλα τα παιδιά και οι έφηβοι που συμμετέχουν στο Κ.Η.Α. παρακολουθούν τα εξής θεραπευτικά προγράμματα:

Ψυχοκινητική Αγωγή

 Λογοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη


Το εθελοντικό πρόγραμμα στο Ι.Α.Α. ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων με την συμμετοχή εθελοντών, όπως:

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Συνοδεία σε εκδρομές, εξόδους, απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών-εφήβων με νοητική υστέρηση

Ενισχυτική διδασκαλία / Εκμάθηση υπολογιστή

Μουσική – Θέατρο

Οργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες/δραστηριότητες

Στήριξη Εργαστηρίων - Προώθηση προϊόντων- Ένταξη στην αγορά εργασίας

Η τοποθέτηση του κάθε εθελοντή γίνεται σύμφωνα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του  αλλά και τις εξελισσόμενες ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Ι.Α.Α.

Ο εθελοντής λειτουργεί σε ένα υποστηριζόμενο πλαίσιο και έχει τη συνεχή  εποπτεία στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει.

Παρακολουθεί  το επιμορφωτικό πρόγραμμα για να κατανοήσει την αναπηρία και να φέρεται σύμφωνα με τους κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας του Εθελοντισμού."


"Ανασφάλεια από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: « Ανασφάλεια από τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης»

Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με επισήμανση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ιν.Α.Α.) που έχει έδρα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης επίκειται η συγχώνευσή του με το Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων ( ΚΕ.ΠΕ.Π.) "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια η απώλεια του χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτή θεσπίστηκε με βάση το 3402/17-10-2005 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄). Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες Διατάξεις» προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α, Άρθρο 1, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για Δ) την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: «ΙΙ. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών "Ο Άγιος Δημήτριος"» με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του βδ 287/1973 (85 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του: α) το «Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης» με έδρα το δήμο Θεσσαλονίκης, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3402/2005 (258 Α') και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Γνωρίζετε βέβαια ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, αυτό έχει ως έργο του ανάμεσα στα άλλα:

1) την Ειδική αγωγή των ατόμων με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ) χωρίς σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, στα πλαίσια της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,(όπως ορίζει ο νόμος 2817/14-3-2000),

2)την ειδική εκπαίδευση για Αυτόνομη Διαβίωση

 3) την ανάπτυξη κοινωνικών φροντίδων και προγραμμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξη του ατόμου με νοητική υστέρηση τόσο στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από την άλλη, σκοπός του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα, είναι η παροχή περίθαλψης σε παιδιά με βαριές σωματικές αναπηρίες ή βαριά νοητική υστέρηση, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από τις περιοχές Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση του προσωπικού του καθιστάν επισφαλή την αποτελεσματική παροχή του έργου που έχει αναλάβει το Ιν.Α.Α.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ :

1. Το καθεστώς της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης αναφέρεται μόνο στις διοικητικές υπηρεσίες ή περιλαμβάνει και το ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και τους τροφίμους του ινστιτούτου;

Επίκειται, δηλαδή, η ακόμη περαιτέρω συρρίκνωση του εξειδικευμένου ιατρικού και τεχνικού προσωπικού;

Επίκειται, επιπλέον, ακόμη και η συνεχής μετακίνηση προσωπικού από το ΚΕΠΕΠ στο Ιν.Α.Α και αντίστροφα ή ακόμη και η μεταφορά των μαθητών και τροφίμων στους χώρους του ΚΕΠΕΠ;

2. Σε περίπτωση μετακίνησης των μαθητών-τροφίμων του Ιν.Α.Α. στο χώρο του ΚΕΠΕΠ έχετε αναρωτηθεί για τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από τη συγκατοίκηση μαθητών διαφορετικών ιδιαιτεροτήτων και χαρακτηριστικών;

3. Υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη επί των προσδοκώμενων ωφελειών που θα προκύψουν από τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση, τόσο ως προς την εξοικονόμηση πόρων όσο και αναφορικά με την καλύτερη παροχή υπηρεσιών;

4. Ποιες προβλέψεις έχουν γίνει, ώστε η αλλαγή του νομικού καθεστώτος και η συνακόλουθη απώλεια της διοικητικής αυτονομίας του Ιν.Α.Α. να μη διαταράξει την συνέχιση της επιτυχούς τέλεσης του στόχου και του έργου του;

Ο Ερωτών Βουλευτής Άγγελος Κολοκοτρώνης Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης ΛΑ.Ο.Σ"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κωνσταντινουπόλεως 22, Νεάπολη Συκεές 570 10, Ελλάδα
instanap@otenet.gr Τηλ.: 2310673700 Φαξ: 2310673515
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×