op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων

Αλληλέγγυα Παιδεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εθελοντικές Οργανώσεις, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Το Κέντρο Θεραπείας ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ- Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Λάρισα. Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, λειτουργεί από το 2000 ως εκπαιδευτική δομή ενηλίκων, στο επίπεδο κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για πρώην χρήστες εξαρτητικών ουσιών που είναι ενταγμένοι στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ή το έχουν ολοκληρώσει.

 Στη διάρκεια της πορείας του αποτέλεσε στην ουσία ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που απευθύνεται σε πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, από 19 ως 45 χρονών, ενταγμένους στις θεραπευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος.


Φιλοσοφία και Αρχές Λειτουργίας

Το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων έχει κυρίως εναλλακτικό και μεταβατικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στο να ενισχύσει την εκπαιδευτική και κοινωνική επανένταξη των συμμετεχόντων και να τους δώσει τη δυνατότητα να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να κάνουν εποικοδομητικές επιλογές στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που καλλιεργεί την πρωτοβουλία και την κριτική σκέψη των εκπαιδευομένων και αποσκοπεί στην καλύτερη σύνδεση του σχολείου με τη μάθηση, την εργασία και τη ζωή, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων και στην άμβλυνση των αιτιών της σχολικής αποτυχίας. [ "Μνήμης Ναός" ].

 Η διαμόρφωση ενός φιλόξενου και ποιοτικού κτηρίου εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί και η Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ, παίζει το δικό της ρόλο στην ακύρωση της αρνητικής εικόνας του αφιλόξενου τυπικού σχολείου.

Πρωτοποριακή είναι η εικαστική παρέμβαση, μέσα στον ίδιο το χώρο του σχολείου, του λαρισαίου ζωγράφου Χρ. Παπανικολάου με τη δημιουργία ενός νέου "παρεκκλησιού" στη θέση παλαιότερου που υπήρχε εκεί από την εποχή που οι εγκαταστάσεις ήταν παιδόπολη.


Περιγραφή λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.


1. Η συμβουλευτική... Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

2. Τα σχολικά μαθήματα... Στα πλαίσια ενός διαμορφωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος: Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κατανέμονται σε τάξεις γυμνασίου και λυκείου με στόχο την απόκτηση του αντίστοιχου απολυτηρίου. Λειτουργεί τμήμα αποφοίτων με στόχο την εισαγωγή σε σχολές ΑΕΙ και AΤΕΙ.

Την άνοιξη κάθε έτους δημιουργείται τμήμα προπαρασκευαστικών μαθημάτων για την προετοιμασία ένταξης των μελών σε μία από τις παραπάνω τάξεις, την επόμενη σχολική χρονιά.

3. Η υποστήριξη φοιτητών ... Τα μέλη του προγράμματος που έχουν φοιτητική ιδιότητα υποστηρίζονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και με φροντιστηριακά μαθήματα για τις εξετάσεις των σχολών τους.

4. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης ... Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους: Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης Η/Υ με στόχο την απόκτηση πιστοποίησης ECDL. Λειτουργούν τμήματα ξένης γλώσσας σε επίπεδο First Certificate με στόχο την απόκτηση αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου.

 5. Οι δράσεις ... Ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων.

Εικαστικό Εργαστήρι και ομάδα φωτογραφίας με πολλές εκθέσεις στο ενεργητικό τους.

Ομάδα θεάτρου με ανοιχτές στο κοινό παραστάσεις.

Ομάδα έκδοσης του περιοδικού «exit». Η Bιβλιοθήκη μας.

Διεύθυνση: 2ο χιλ. Λάρισας - Γιάννουλης, Τ.Κ.: 41500 - Λάρισα Τηλ.: 2410 251852 Fax: 2410 251148 E-mail: educ@kethea-exodos.gr".
"Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπήρξε η πρώτη μονάδα του προγράμματος που δημιουργήθηκε.

 Ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 1989, κάτω από αντίξοες συνθήκες, στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, στη Λάρισα.


Μια μεγάλη ομάδα μελών, οι οποίοι προέρχονταν από τη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, εγκαταστάθηκαν στο χώρο και με τη βοήθεια ορισμένων έμπειρων μελών του προσωπικού του οργανισμού, ίδρυσαν το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής υπήρξε έντονη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καμφθεί.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Δημοτικής Αρχής που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την προσπάθεια αυτή.
 
Αρχές - Φιλοσοφία

 

Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ δεν διαφέρει από την φιλοσοφία που διέπει τις Θεραπευτικές Κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες είναι το σύμπτωμα άλλων προβλημάτων του ατόμου, τα οποία μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει με έναν υγιή τρόπο.

Στην Κοινότητα έχουν πρόσβαση όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να είναι ενήλικας, εξαρτημένος από ψυχοτρόπες ουσίες και χωρίς κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Δεν χορηγούνται υποκατάστατα σε καμία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η οικειοθελής συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.


 

Λειτουργία
 

Η Κοινότητα αποτελεί κοινόβιο ατόμων οι οποίοι, μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα και να επιτύχουν την προσωπική τους αλλαγή.

Η παρακολούθηση του προγράμματος της Θεραπευτικής Κοινότητας διαρκεί 12 μήνες περίπου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα κάθε άτομο που παρακολουθεί το πρόγραμμα συμμετέχει:
   
Σε ομάδες αυτοβοήθειας, όπου αναπτύσσεται η αλληλοβοήθεια και η αμοιβαία υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προσωπικών δυσκολιών του καθένα.
   
Σε ομάδες εργασίας, όπου οικοδομείται η ομαδικότητα και η συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.
   
Σε εκπαιδευτικές ομάδες προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
   
Σε αθλητικές και δημιουργικές ομάδες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Τα μέλη του προσωπικού λειτουργούν ως μοντέλα ρόλου και είναι οι εμψυχωτές και οι οδηγοί της θεραπευτικής διαδικασίας. 
 
Δραστηριότητες
 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί παρεμβάσεις:

Οικολογικού χαρακτήρα.

Ενημερωτικού χαρακτήρα.

Κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

καθώς και εκδρομές εναλλακτικού τουρισμού (σκι, ορειβασία, rafting)Στοιχεία επικοινωνίας:
2ο χιλ. Λάρισας - Γιάννουλης, Ελλάδα
Τηλ.: 2410 251852 Fax: 2410 251148 educ@kethea-exodos.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×