op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α ΕΞΟΔΟΣ αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Λάρισα. Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί στη Λάρισα από το 1993.

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της θεραπευτικής παρέμβασης σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους και απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τη Θεραπευτική Κοινότητα.

Αρχή του Κέντρου είναι η ενεργή συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και η συνεχής προσωπική του εξέλιξη.

Οι βασικοί στόχοι του είναι:

Η σταθεροποίηση της προσωπικής αλλαγής και εξέλιξης.

Η ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και η επαγγελματική ένταξη.

Η αποκατάσταση των σχέσεων με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η οριστική ρύθμιση των νομικών εκκρεμοτήτων.

Η φροντίδα της σωματικής υγείας.

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.


Επίσης, το Κέντρο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ενεργοποίηση υποστηρικτικών δικτύων που θα λειτουργήσουν βοηθητικά στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των απεξαρτημένων πρώην χρηστών.

 Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Επανένταξης, οι συμμετέχοντες οργανώνουν ξανά τη ζωή τους σε επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο, θέτουν νέους στόχους και τους πραγματοποιούν, αυτονομούνται και δημιουργούν τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά στην υπόλοιπη ζωή τους.

Για την υποστήριξή τους στην επίτευξη αυτών των στόχων, οι απεξαρτημένοι πρώην χρήστες συμμετέχουν σε ομαδικές και ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής.

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώνα όπου φιλοξενούνται οι συμμετέχοντες μέχρι να εξασφαλίσουν δική τους στέγη.

Αυτό το στάδιο θεραπείας διαρκεί περίπου 12 μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή του, αποφοιτούν από το ΚΕΘΕΑ σε μια επίσημη τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Διεύθυνση: Κύπρου 103 (2ος όροφος) Τ.Κ.: 41222 - Λάρισα

Τηλ.: 2410 555050 & 2410 555053 Fax: 2410 555053

E-Mail: rehab@kethea-exodos.gr"                 Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα.

Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες.

Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους."Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υπήρξε η πρώτη μονάδα του προγράμματος που δημιουργήθηκε.

 Ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέμβριο του 1989, κάτω από αντίξοες συνθήκες, στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, στη Λάρισα.


Μια μεγάλη ομάδα μελών, οι οποίοι προέρχονταν από τη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ, εγκαταστάθηκαν στο χώρο και με τη βοήθεια ορισμένων έμπειρων μελών του προσωπικού του οργανισμού, ίδρυσαν το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής υπήρξε έντονη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καμφθεί.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Δημοτικής Αρχής που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την προσπάθεια αυτή.
 
Αρχές - Φιλοσοφία

 

Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ δεν διαφέρει από την φιλοσοφία που διέπει τις Θεραπευτικές Κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες είναι το σύμπτωμα άλλων προβλημάτων του ατόμου, τα οποία μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει με έναν υγιή τρόπο.

Στην Κοινότητα έχουν πρόσβαση όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δεκτός είναι να είναι ενήλικας, εξαρτημένος από ψυχοτρόπες ουσίες και χωρίς κάποια σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Δεν χορηγούνται υποκατάστατα σε καμία φάση της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η οικειοθελής συμμετοχή είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.


 

Λειτουργία
 

Η Κοινότητα αποτελεί κοινόβιο ατόμων οι οποίοι, μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα και να επιτύχουν την προσωπική τους αλλαγή.

Η παρακολούθηση του προγράμματος της Θεραπευτικής Κοινότητας διαρκεί 12 μήνες περίπου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα κάθε άτομο που παρακολουθεί το πρόγραμμα συμμετέχει:
   
Σε ομάδες αυτοβοήθειας, όπου αναπτύσσεται η αλληλοβοήθεια και η αμοιβαία υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προσωπικών δυσκολιών του καθένα.
   
Σε ομάδες εργασίας, όπου οικοδομείται η ομαδικότητα και η συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος.
   
Σε εκπαιδευτικές ομάδες προκειμένου να καλυφθούν τυχόν κενά στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
   
Σε αθλητικές και δημιουργικές ομάδες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
Τα μέλη του προσωπικού λειτουργούν ως μοντέλα ρόλου και είναι οι εμψυχωτές και οι οδηγοί της θεραπευτικής διαδικασίας. 
 
Δραστηριότητες
 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί παρεμβάσεις:

Οικολογικού χαρακτήρα.

Ενημερωτικού χαρακτήρα.

Κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

καθώς και εκδρομές εναλλακτικού τουρισμού (σκι, ορειβασία, rafting)Στοιχεία επικοινωνίας:
Κύπρου 103, 2ος όροφος, Λάρισα 412 22, Ελλάδα
E-Mail: rehab@kethea-exodos.gr Τηλ.: 2410 555050 και 2410 555053 Fax: 2410 555053
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×