op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κίνηση Εθελοντών Service Civil International Ελλάς

Εναλλακτική Εκπαίδευση, Εθελοντικές Οργανώσεις, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

"Η Κίνηση Εθελοντών Service Civil International Ελλάς αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Το όραμα και η αποστολή της SCI.

Tο όραμά μας είναι ένας κόσμος της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας για να λύσουν τις συγκρούσεις.

Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την ειρήνη και τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων.

 Οι αρχές της SCI


Eθελοντισμός - από την άποψη της δράσης από την ατομική πρωτοβουλία, χωρίς επιδίωξη της υλικής ανταμοιβής και προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, ως μέθοδος και δήλωση για την κοινωνική αλλαγή. Ποτέ δεν υποκαθιστά αυτή η δράση πληρωμένη εργασία ούτε συμβάλει στο σπάσιμο απεργιών.Πολιτική της μη βίας - ως αρχή και μέθοδος.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα – σεβασμός των ατόμων όπως δηλώνεται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αλληλεγγύη - διεθνής αλληλεγγύη για έναν δικαιότερο κόσμο και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα

Σεβασμός του περιβάλλοντος – και του οικοσυστήματος του οποίου είμαστε ένα μέρος και από το οποίο είμαστε εξαρτώμενοι,

Ενσωμάτωση - να είναι ανοικτή και να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα που μοιράζονται τους στόχους και τους σκοπούς του Κινήματος, αδιαφορώντας για το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, την κοινωνική θέση ή τις πολιτικές απόψεις και οποιουσδήποτε άλλους πιθανούς λόγους για διακρίσεις


Ενδυνάμωση - ενδυναμώνει τους ανθρώπους για να κατανοήσουν και να ενεργήσουν για το μετασχηματισμό των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δομών που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους σε όλα τα επίπεδα.

Συνεργασία - με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις για την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση μαζί με τον αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις.

Οργανώνουμε τα διεθνή εθελοντικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο επειδή ξέρουμε ότι η ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι άνθρωποι με διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς μάθουν να συνεργάζονται και να εργάζονται από κοινού.


Σκοπός

Οι στόχοι της S.C.I. Hellas είναι να προωθήσει την ειρήνη, τη διεθνή κατανόηση και την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Η Οργάνωση θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις.

 Η Οργάνωση πιστεύει ότι  μπορεί να επιτύχει το στόχο της με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) Δρώντας σαν καταλύτης, με ένα πνεύμα  συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας για την επίτευξη της αλλαγής μέσα στα άτομα και την κοινωνία,

β) Ενισχύοντας θύματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αδικίας, βίας, και εκείνων που πάσχουν από την πείνα, την ασθένεια ή την καταστροφή του περιβάλλοντός τους,

γ) Ανάληψη κατάλληλης μη βίαιης διεθνούς δράσης σε περιπτώσεις έντασης, πολέμου ή κοινωνικής αδικίας,

δ) Υποστηρίζει την δράση που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής, βασισμένου πάνω στη διεθνή αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση, τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και το σεβασμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,


ε) Προωθώντας και οργανώνοντας τις εθελοντικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως μέσο ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων ή των διαφορετικών κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο δουλεύοντας, μαθαίνοντας και ζώντας μαζί,

στ) Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των ανθρώπων να οργανωθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους,

ζ) μη αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε εργασία που ανταγωνίζεται την πληρωμένη εργασία ή να προκαλέσει την διάσπαση απεργίας,

η) Η καθιέρωση μιας μη βίαιης διεθνούς εθελοντικής υπηρεσίας ως εναλλακτική λύση στη στρατιωτική θητεία με απώτερο σκοπό την οριστική κατάργησή της.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και πρέπει να ερμηνευθεί υπό την ευρύτερη έννοια.

 

Η Οργάνωση δεν πραγματοποιεί εμπορικές επιχειρήσεις και δεν στοχεύει να παρέχει οποιοδήποτε υλικό πλεονέκτημα για τα μέλη της. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα σχετική με το στόχο της.

Μπορεί να συνεργαστεί και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ένωση που συνάδουν με τους στόχους της."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γρηγορίου Αυξεντίου 166, Ζωγράφου 157 72, Ελλάδα
info@sci.gr tel : +30 2103823635 fax : +30 2103823636
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×