op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Συσσίτια, Κοινωνικές - Συλλογικές Κουζίνες, Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Αντιρατσιστικές - Αντιφασιστικές Οργανώσεις, Φεστιβάλ, Εθελοντικές Οργανώσεις, Συνεργατικά - Αυτόνομα ΜΜΕ, Εκδόσεις, Εναλλακτικά Έντυπα - Ιστοσελίδες, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Δίκτυα Συνεργατικότητας και Ανάπτυξης Καινοτομίας, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

"Η ΚΛΙΜΑΚΑ, αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2000, είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ταγμένος στη βελτίωση της ζωής των ψυχικά πασχόντων καθώς και των οικογενειών τους καθώς και στην προώθηση της ψυχικής υγείας σε όλο τον πληθυσμό.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ επιτυγχάνει την αποστολή της μέσω:

Της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ιατρικών, ψυχοκοινωνικών, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ευπαθείς ομάδες

Της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάλυσης

Οι μονάδες της ΚΛΙΜΑΚΑ σε όλόκληρη την Ελλάδα παρέχουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στον πληθυσμό.Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας υπό τη μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων, κινητών μονάδων, και κέντρων ημέρας. Παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των ατόμων που πάσχουν.
Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, προγράμματα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, διακρατικές συνεργασίες, αποστολές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες.Τηλεφωνικό Κέντρο

Γραμματεία Προέδρου

Γραφείο Τύπου
& Επικοινωνίας


Άστεγοι

Αυτοκτονία

"Κέντρο Ημέρας Ομόνοια"

“Διαπολιτισμικό Κέντρο
Ημέρας Δίπυλον“


Ξενώνας

Οικοτροφείο "Αφαία"

Οικοτροφείο “Κυβέλη“

Οικοτροφείο “Νεφέλη“

Οικοτροφείο “Σεμέλη“

Οικοτροφείο "Κέραμος"

Οικοτροφείο “Οινηίδα“

"Νάξος - Έδρα"

“Παράρτημα Αμοργού“

"Παράρτημα Ίου"

“Παράρτημα Σαντορίνης

ΔΟΜΕΣ


Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

  

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (σύμφωνα με το Νόμο υπ΄αριθμ. 2716/​99 περί «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις») είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση, σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά από αίτησή τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας.Υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς τον τρόπο παροχής ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου και γενικά στον τρόπο λειτουργίας τους.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2716/​99, με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης λειτουργούν με βάση τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης είναι ουσιαστικά μονάδες που διασφαλίζουν το βασικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα.

Ως στεγαστικές δομές διακρίνονται, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτές, σε Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα.
ΞΕΝΩΝΑΣ


Ο ξενώνας είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα.

Σε ένα ξενώνα φιλοξενούνται άτομα που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα για τα οποία κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον της οικογένειάς τους ή που χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για τη ζωή στην κοινότητα. Η δυναμικότητα ενός ξενώνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 άτομα.

Οι ξενώνες διαβαθμίζονται, ανάλογα με το χρόνο παραμονής των ενοίκων σε αυτούς σε βραχείας, μέσης και μακράς διαρκείας παραμονής.

Η υποστήριξη των ξενώνων διαβαθμίζεται ανάλογα με την παρουσία του προσωπικού σε αυτούς με υψηλού βαθμού (24ωρη παρουσία προσωπικού), μέσου βαθμού (κατώτερη του 24ωρου παρουσία προσωπικού) και χαμηλού βαθμού (περιοδική παρακολούθηση και υποστήριξη ενοίκων).

Η λειτουργία του ξενώνα είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται η παρουσία τους σε περιοχές κατοικίας.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Το Οικοτροφείο είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, υποστήριξη, θεραπεία άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Ο αριθμός των ατόμων που φιλοξενούνται σε ένα Οικοτροφείο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25 και μπορούν να είναι είτε άτομα που χρειάζονται ψυχογηριατρική φροντίδα είτε άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές είτε, τέλος, άτομα που μπορούν να ζουν στην κοινότητα αλλά επειδή έχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμίας έχουν ανάγκη από μια στεγαστική δομή υψηλής προστασίας..

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τα προστατευμένα διαμερίσματα είναι χώροι στέγαση — σε πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες — ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές τα οποία έχουν αυξημένες αλλά όχι πλήρης ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Σε ένα προστατευμένο διαμέρισμα δεν μπορούν να διαμένουν περισσότερα από έξι άτομα.

Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται σε αυτά τα άτομα έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση και αποασυλοποίηση παρέχοντας υπηρεσίες στην κατεύθυνση της εξωνοσοκομειακής — κοινοτικής φροντίδας και στο φάσμα των τεσσάρων βαθμίδων πρόληψης.

Με τη στήριξη και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί από το 2.000

 14 Μονάδες Ψυχικής Υγείας, στην Αττική και στην περιφέρεια, εκ των οποίων

οι 9 είναι στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης:

 7 Οικοτροφεία (4 Βαριάς Νοητικής Υστέρησης με δευτερογενείς ψυχιατρικές διαταραχές,

3 Ψυχογηριατρικά) στην Αττική, στην Αίγινα, στο Ν. Αχαΐας και στην Κέρκυρα

1 Ξενώνα (Αττική)

1 Προστατευμένο Διαμέρισμα (Αττική)Κέντρα ΗμέραςΤα Κέντρα Ημέρας είναι Μονάδες Ψυχικής Υγείαςκαι απευθύνονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές ή προβλήματα σωματικής υγείας και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές για τα οποία, λόγω των δυσλειτουργιών που βιώνουν, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και επανένταξης.Δυνητικοί άμεσοι αποδέκτες των υπηρεσιών ενός Κέντρου Ημέρας είναι:


‘Ατομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα και οι οικογένειές τους.

‘Ατομα με σοβαρές και χρόνιες διαταραχές που διαβιούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην κοινότητα.

 ‘Ατομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που έχουν ανάγκη υποστήριξης τόσο για να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός τους όσο και για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους (π.χ άστεγοι).

Ατομα με σοβαρά σωματικά νοσήματα και ψυχοκοινωνικές ανάγκες και οι οικογένειές τους (π.χ καρδιοπαθείς).

‘Ατομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ Ρομά).

Οι στόχοι ενός Κέντρου Ημέρας είναι:

Να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων και να ανακουφίσει την επιβάρυνση των οικογενειών τους.

Να λειτουργήσει προληπτικά στον ψυχιατρικό εγκλεισμό παρέχοντας εναλλακτικού τύπου περίθαλψη.

Να βελτιώσει τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικότητας των αποδεκτών των υπηρεσιών του.

Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αποδεκτών των υπηρεσιών του υποστηρίζοντας την ένταξή τους στις κοινωνικές διαδικασίες.

 Να βελτιώσει την αυτοεικόνα τους και να λειτουργήσει προληπτικά στην περιθωριοποίηση και την κοινωνική απομόνωση.

Τα Κέντρα Ημέρας λειτουργούν πρωϊ και απόγευμα , συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που συγκροτούν μια διεπιστημονική ομάδα και μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων βοηθούν το άτομο να αντιμετωπίσει πολλές από τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην αυτοφροντίδα, στην κοινωνικοποίηση, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και στην προετοιμασία του ατόμου για συμμετοχή σε εργασιακού χαρακτήρα δραστηριότητες.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας λειτουργεί, με τη στήριξη και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

3 Κέντρα Ημέρας εκ των οποίων

τα 2 είναι Διαπολιτισμικά Κέντρα Ημέρας

Διαπολιτισμικό Κέντρο Ημέρας “ΔΙΠΥΛΟΝ“

Ευμολπιδών 30 – 32
11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ,ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3417160 – 1, Fax: 2103417164

Πρόσωπο Επικοινωνίας: Δημόκριτος Σαραντίδης


Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Ημέρας «ΔΙΠΥΛΟΝ» είναι μια μονάδα που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης προβλημάτων ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Λειτουργεί από το 2001 στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Ψυχαδέλφεια», με απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας (αρ.αποφ. 2850÷18−4−2000) του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΚΛΙΜΑΚΑ.

Η πληθυσμιακή ομάδα των Ελλήνων Μουσουλμάνων προέρχεται στην πλειοψηφία της από την περιοχή της Θράκης. Η κοινότητα της Αθήνας διαμορφώθηκε μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία εσωτερικής μετανάστευσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στο Κέντρο Ημέρας τονίζεται η κοινωνική διάσταση στην παρέμβαση για την ψυχική υγεία και δημιουργείται ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης κάθε περιστατικού.

Επισημαίνεται η σημασία αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων ως συνιστώσα της αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών αλλά και των κονωνικοπολιτισμικών διεργασιών που έμμεσα ή άμεσα συντείνουν στην αναπαραγωγή φαινομένων αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και πάντοτε στο βαθμό του δυνατού η παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς γίνεται μέσα στην κοινότητα, χωρίς να απομακρύνονται από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ασθενών, των οικογενειών τους και της περιβάλλουσας κοινωνίας, δημιουργώντας δομές περίθαλψης και φροντίδας, που να καλύπτουν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Είναι πλέον γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι η περίθαλψη στην κοινότητα έχει θεραπευτικά αποτελέσματα τόσο για την έκβαση της ασθένειας όσο και για την ποιότητα ζωής των ατόμων με ψυχική νόσο, προσφέροντας δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, παρέμβασης στην κρίση, αποφυγής της μετάπτωσης στην χρονιότητα, καλλιέργειας ή επανάκτησης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το Γκάζι είναι η περιοχή όπου διαμένει η πλειοψηφία των Ελλήνων Μουσουλμάνων της Αττικής και γι’ αυτό είναι το κέντρο αναφοράς του συνόλου της κοινότητας.

Το Κέντρο αποβλέπει στην προετοιμασία των Ελλήνων Μουσουλμάνων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με στόχο την κοινωνική και εργασιακή τους ενσωμάτωση και τη διασφάλιση του σεβασμού των πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Το Κέντρο Ημέρας για τους Έλληνες Μουσουλμάνους είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης θεραπείας και αποκατάστασης και αποβλέπει στη «προετοιμασία» των Ελλήνων Μουσουλμάνων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να τις χρησιμοποιούν καθώς και στην «προετοιμασία» των μονάδων ψυχικής υγείας να δεχτούν τους ανωτέρω ασθενείς με στόχο την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωσή τους και την διασφάλιση του σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Οι υπηρεσίες και η φροντίδα που παρέχονται στο Κέντρο Ημέρας έχουν ως κύριο στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες της κοινότητας των Ελλήνων Μουσουλμάνων της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου. Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί μια κοινότητα 2000 οικογενειών περίπου κυρίως στις περιοχές Βοτανικού, Γκάζι, Ρουφ, Κεραμικού, Κολωνού, Μεταξουργείου, Ελευσίνας και Ν. Μάκρη. Συχνά επισκέπτονται το Κέντρο Ημέρας και άτομα που διαβιούν στη Θράκη κυρίως από την πόλη της Κομοτηνής.

Η μουσουλμανική κοινότητα αποτελείται από οικογένειες πολυμελείς, πυρηνικές ή εκτεταμένες, με δεσμούς ιδιαιτέρως ακόμη ισχυρούς, παραδοσιακή δομή και λειτουργία. Η οικογένεια αποτελεί το κέντρο της συναισθηματικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής και είναι πηγή ασφάλειας και ευχαρίστησης.

 Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς διακρίσεις και μπορούν να ωφελούνται οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Οι ομάδα στόχου περιλαμβάνει άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα από την μουσουλμανική κοινότητα όπως: ‘Ατομα που έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές και χρήζουν εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης και επανεξέτασης. ‘

Ατομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και η φροντίδα τους στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών τους διασφαλίζοντας την παραμονή τους στην κοινότητα και την αποφυγή της νοσοκομειακής εισαγωγής όπου αυτό είναι δυνατόν. ‘

Ατομα με νοητική υστέρηση και οργανικά ψυχοσύνδρομα και τις οικογένειες αυτών, οι οποίες χρήζουν υποστήριξης και λειτουργικής διασύνδεσης με υπηρεσίες ειδικής αγωγής. ‘Ατομα και οικογένειες ευάλωτες με πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα (ανεπαρκή κοινωνική στήριξη, δυσκολία στην προσαρμογή σε νέο περιβάλλον, αναλφαβητισμό, ανεργία, ανεπαρκή στέγαση ή έλλειψη στέγης, οικονομική ανέχεια παραβατική συμπεριφορά, δικαστικούς αγώνες, κακοποίηση ή παραμέληση κ.λ.π) που τα μέλη τους δυνητικά μπορούν να εκδηλώσουν ψυχική διαταραχή λόγω ψυχοκοινωνικών παραγόντων.

Την κοινότητα καθαυτή στο σύνολο της που με κάποιες κοινωνικοπολιτισμικές διεργασίες και πρακτικές πιθανόν να συντείνει στην αναπαραγωγή αποκλεισμών από την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά (παιδεία, υγεία, απασχόληση), σε υπηρεσίες και την κοινωνικοοικονομική ζωή.


Κέντρο Ημέρας “Ομόνοια“Για την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΣΤΟΧΟΣ

Η συνέχεια της φροντίδας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους και η αποφυγή υποτροπών, καθώς και η ανάκτηση της λειτουργικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογική (Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία ατομική, οικογενειακή ή ομαδική).

Ψυχιατρική (Ψυχοθεραπεία, Φαρμακοθεραπεία).

Κοινωνική (Πληροφόρηση, Προνοιακά θέματα, επαγγελματική κινητοποίηση και αποκατάσταση).

Εργοθεραπεία (Εικαστική ψυχοθεραπεία, κατασκευές)Κινητή Μονάδα Ψυχικής ΥγείαςΗ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ) Νοτιοανατολικών Κυκλάδων λειτουργεί, με τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη της ΚΛΙΜΑΚΑ ‚από το 2002, βάσει της υπ’ αριθμ. Υ5Β/οικ93667/25 – 9-​2002 απόφασης του Υπουργείου Υγείας.

Η Κ.Μ.Ψ.Υ συγχρηματοδοτήθηκε για 12 μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π «Υγεία — Πρόνοια 2000 – 2006.*

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας είναι μια πρότυπη δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έδρα τη Νάξο και ακτίνα δράσης τα νησιά των Ν.Α. Κυκλάδων: Σαντορίνη, Ίο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Αμοργό, Ανάφη, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια και Ηρακλειά.
   

Έργο της Κινητής Μονάδας αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην περιοχή σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κοινότητα.

Το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει την Μονάδα αποτελείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με εμπειρία από τη λειτουργία αντίστοιχων δομών του εξωτερικού.

Μόνιμο επιστημονικό προσωπικό υπάρχει στη Νάξο, στη Σαντορίνη και στην Αμοργό το οποίο μεταβαίνει στα υπόλοιπα νησιά των Ν.Α Κυκλάδων σε συχνότητα που προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ανάγκες.

Σε περιπτώσεις όπου η φυσική επαφή ή η μετάβαση δεν είναι εφικτή, η Μονάδα εφαρμόζει το σύστημα παροχής ψυχιατρικής υποστήριξης μέσω τηλεδιάσκεψης (τηλεψυχιατρική).

Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και αφορούν :

Την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο επίπεδο.

Τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγράμματος προληπτικής ιατρικής στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικοοικονομικής επανένταξης.

Την πληροφόρηση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τη διευκόλυνσή τους στη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πρόνοιας.

Τη συνεργασία και βοήθεια στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Την υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και αγωγής υγείας της τοπικής κοινότητας.

Τη συμβολή στη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για τα άτομα και τις ομάδες υψηλού κινδύνου για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τη συγκρότηση και το συντονισμό τοπικού υποστηρικτικού δικτύου εθελοντών, που μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της ευαισθητοποίησης, της αγωγής κοινότητας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης.

Η χρήση νέων μεθόδων, όπως της τηλεψυχιατρικής, της «παρέμβασης στην κρίση», και η εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα δομών του εξωτερικού, σε συνδυασμό με την παράλληλη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του γενικότερου πληθυσμού (π.χ ίδρυση δικτύου εθελοντών) καθιστά περισσότερο αποτελεσματικό στην κοινότητα το έργο της Κινητής Μονάδας.

*To Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγείας-Πρόνοιας 2000−2006» στον ‘Aξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», Μέτρο 3 «Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική (επεν)ένταξη ψυχικά ασθενών», με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.*)

Ε.Κ.Τ.: «Συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους»

Έδρα :
Οδός Δανακού — Χώρα Νάξου Τ.Κ 84300
Τηλ.: 22850 26982 fax: 22850 26983

Παράρτημα Σαντορίνης:
Κτίριο Επαρχείου, Φηρά 84700 Σαντορίνη
Τηλ. — Fax: 22860 25961

Παράρτημα Αμοργού:
Χώρα Αμοργού, 84008
Τηλ. — Fax: 22850 71840

Παράρτημα Ίου:
Κέντρο Υγείας Ίου
τηλ.- fax: 22860 91279


                                   ΙόλαοςΤο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001 και σκοπό έχει, μέσω της παροχής πολύπλευρης στήριξης στους πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, να επιτύχει μεσοπρόθεσμα την ανεξάρτητη, αυτόνομη και δημιουργική διαβίωσή τους.

Η Μονάδα «Ιόλαος» αποτελείται από τις ακόλουθες διακριτές, αλληλοσυμπληρούμενες δομές:

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Περίθαλψης.


Στο Κέντρο Ημέρας παρακολουθούνται ψυχιατρικά και παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα με ελάσσονες ψυχικές διαταραχές.

Επιπλέον παρέχονται δυνατότητες για δημιουργική απασχόληση στο πλαίσιο της εργοθεραπείας, κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, μαθήματα ελληνικών από εθελοντές, νομική συμβουλευτική ενημέρωση, επαγγελματικός προσανατολισμό και προπαρασκευαστικές ενέργειες για προώθηση στην αγορά εργασίας.

Τον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Προσφύγων.

Ο Ξενώνας είναι δυναμικότητας 10 ατόμων, 24ωρης κάλυψης και διάρκειας παραμονής έως 20 μήνες.

Απευθύνεται σε ενήλικους πρόσφυγες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές, ψυχωσικού τύπου, σε φάση ύφεσης και οι οποίοι δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν και να συμβιώσουν με άλλα άτομα. Φιλοδοξεί να είναι το ενδιάμεσο βήμα για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Στον Ξενώνα λειτουργούν και παρέχονται ενδεικτικά:

ψυχιατρική παρακολούθηση, ατομική συμβουλευτική και παροχή ψυχολογικής στήριξης στους ίδιους και στις οικογένειές τους (όπου υπάρχουν και χρειάζεται), εκπαίδευση σε δεξιότητες ατομικής φροντίδας (ατομική υγιεινή, καθαριότητα), καθώς και φροντίδας του χώρου διαβίωσης, εργοθεραπεία και δημιουργική απασχόληση, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κηπουρικής, οργάνωση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγικών εξόδων στην κοινότητα, και ομάδες στήριξης και ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.Κοινωνικός Αποκλεισμός


Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι η αδυναμία ή/​και η παρεμπόδιση ατόμων και ομάδων να συμμετέχουν στις διαδικασίες κοινωνικής ανάπτυξης με συνέπεια την ελλιπή απορρόφηση των κοινωνικών αγαθών.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός περιορίζει ή απαγορεύει τη συμμετοχή στην οικονομική , πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή και εμφανίζεται όταν οι υπηρεσίες και οι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι, προσβάσιμοι ή αποδεκτοί.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνεπάγεται την περιθωριοποίηση ατόμων ή ομάδων και συνδέεται άμεσα με την φτώχεια, την ανεργία και τα χαμηλά εισοδήματα , την υγεία, το επίπεδο εκπαίδευσης και ευκαιριών, τη δυνατότητα συμμετοχής στις κοινωνικές λειτουργίες, διαδικασίες και εξελίξεις, την προσβασιμότητα σε κοινωνικά αγαθά, την κοινωνική ένταξη.

Η πολυμορφία και η πολυπολιτισμικότητα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Παρόλα αυτά, επίσημα στοιχεία, δείχνουν ότι οι διάφορες κοινωνικές ομάδες δεν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως ισότιμοι πολίτες στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους.

Σήμερα τουλάχιστον το 1/​3 της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποκλείεται από το δικαίωμα συμμετοχής στο όραμα για μια καλύτερη ζωή κι ακόμα αποκλείεται από το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή και ισότιμη συμμετοχή στα κοινά.

Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης όλων των ατόμων και ομάδων δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά ζήτημα κοινωνικής συνοχής και προϋπόθεση για οικονομική ευημερία.

‘Αλλωστε η ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία από προγράμματα κατά του κοινωνικού αποκλεισμού έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι: «το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού, άμεσο, έμμεσο και συνολικό, ως κόστος απαξίωσης ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου, είναι πολλαπλάσιο από το κόστος μιας στρατηγικής κοινωνικής συνοχής και μιας αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.»

Σε επίπεδο κοινωνικών αλλά και οικονομικών επιστημών θεωρείται πλέον σημαντική αλλά και αναγκαία η συμβολή όλων των περιθωριοποιημένων ομάδων στη κοινωνία συνολικά

Όμως η ενσωμάτωση θα πρέπει να νοηθεί ως μια διττή διαδικασία κοινών δικαιωμάτων και ανάλογων υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα πρέπει να διασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή για όλες τις ομάδες σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο και ότι οι ομάδες αυτές από την άλλη μεριά, σέβονται τους βασικούς κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, όπου ζουν και συμμετέχουν ενεργά χωρίς να ξεχνούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολιτισμική ταυτότητά τους.

«ΚΛΙΜΑΚΑ» ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


Με κύριο άξονα την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει πολυεπίπεδες δράσεις για την καταπολέμηση των γεννεσιουργών αιτιών και των αποτελεσμάτων του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σχεδιάζει και υλοποιεί βιώσιμα προγράμματα στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οποίων οι αποκλεισμένοι πληθυσμοί συμμετέχουν ενεργά και όχι μόνο ως αποδέκτες της προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η εμπειρία του φορέα και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση προγραμμάτων του κατά του κοινωνικού αποκλεισμού ανέδειξε το γεγονός ότι: η περιθωριοποίηση ατόμων και ομάδων οφείλεται σε αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να τους εντάξει και όχι σε αδυναμία των ίδιων να ενταχθούν.

Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της ΚΛΙΜΑΚΑΣ στηρίζονται σε αυτή την παραδοχή αλλά και στο αποδεδειγμένο γεγονός ότι: κανένα πρόγραμμα, καμία δράση δεν μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι δεν συμμετέχουν ενεργά, εάν δεν υιοθετήσουν έναν ενεργό ρόλο απέναντι στη ζωή και βιώσουν τη προσφερόμενη βοήθεια ως μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τα προβλήματά τους και να εξελιχθούν.


             Πρόγραμμα Στήριξης ΑστέγωνΟι Αστεγοι στην Ελλάδα


Στην Ελλάδα του σήμερα, το φαινόμενο της έλλειψης στέγης μετρά ήδη τρεις δεκαετίες και περισσότερους από 20.000 συμπολίτες μας που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, βιώνοντας την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

 Πολλοί περισσότεροι είναι εκείνοι που βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης στέγης ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που πλήττει σχεδόν όλες τις ηλικίες και τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης , το πρόβλημα των αστέγων τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις αναδεικνύοντας τώρα, περισσότερο από ποτέ, το έλλειμμα κοινωνικών, στεγαστικών και προνοιακών πολιτικών στην χώρα μας.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, η σοβαρότητα του προβλήματος δείχνει να είναι υποτιμημένη και από την κοινή γνώμη και από τους αρμοδίους.

Οι άστεγοι δεν έχουν αναγνωριστεί ως ειδική — ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρήζει ειδικών μέτρων προστασίας, η πλειονότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αφορούν φιλανθρωπικού τύπου παροχές ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει θεσμοθετημένη καμία δράση που να αφορά την πρόληψη του φαινομένου και κυρίως την ένταξη αστέγων στην αγορά εργασίας και την αποκατάστασή τους στον κοινωνικό ιστό.

Η εφαρμογή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στη στέγη παραμένει ακόμα και σήμερα ζητούμενο από την ελληνική πολιτεία αφήνοντας χιλιάδες αστέγους εγκλωβισμένους στον φαύλο κύκλο του κοινωνικού περιθωρίου.ΚΛΙΜΑΚΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ


Ένα σημαντικό μέρος των δράσεών μας αφορά τη στήριξη συμπολιτών μας οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ανεπαρκείς ή ακατάλληλες συνθήκες στέγασης.

Από το 2011 υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει έρευνα, πρόληψη, ευαισθητοποίηση, αγωγή κοινότητας, εκπαίδευση, street work, κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης(φιλοξενία, σίτιση, ιατρική- ψυχιατρική στήριξη, συμβουλευτική, νομική αρωγήκ.λ.π) και υπηρεσίες για την εργασιακή αποκατάσταση και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό.

Παράλληλα ο φορέας παρεμβαίνει με προτάσεις του προς αρμόδιους φορείς της πολιτείας στο πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης.

Η ολοκληρωμένη παρέμβαση της ΚΛΙΜΑΚΑ, που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των δράσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, δεν αποσκοπεί στην παροχή φιλανθρωπικού τύπου βοήθειας αλλά στην υποστήριξη των εξυπηρετούμενων μέσα από μια ολιστική προσέγγιση με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ατομικής τους προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Αστέγων της «ΚΛΙΜΑΚΑ» λειτουργεί με πρωτοβουλία του φορέα και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε χορηγίες όπως και σε εθελοντική εργασία μελών του φορέα καθώς και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι μέλος της FEANTSA (Euro­pean Fed­er­a­tion of National Orga­ni­za­tion work­ing with the Home­less) με συμμετοχή σε 2 ομάδες εργασίας:

 — Data col­lec­tion (Συλλογή Δεδομένων)
 — Health and Social Protection (Υγεία και Κοινωνική Προστασία)Κέντρο Ημέρας ΑστέγωνΤο Πρόγραμμα Στήριξης Αστέγων περιλαμβάνει την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Αστέγων.

Το Κέντρο λειτουργεί ως ένας πολυχώρος «στέκι πρώτης γραμμής» για τους συμπολίτες μας που διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας.

Το Κέντρο Ημέρας βρίσκεται κτίριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 30 στον Κεραμεικό (210 3410462, homeless@klimaka.org.gr) και συστεγάζεται με τον Ξενώνα Αστέγων.

Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 –21:00 με ανοικτές δραστηριότητες για όλους τους ενδιαφερόμενους.


Οι δράσεις του Κέντρου περιλαμβάνουν:

Ιατρικές υπηρεσίες από συνεργάτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Ψυχιατρική εκτίμηση, θεραπεία και παρακολούθηση (follow-​up).

Ψυχολογική υποστήριξη (ατομική και ομαδική συμβουλευτική).

Υποστήριξη στη διεκπεραίωση κοινωνικο-προνοιακών και νομικών ζητημάτων.

Οριζόντια συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και παραπομπή των περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Ξεκούραση και φροντίδα προσωπικής υγιεινής (χώροι για λουτρό, ξύρισμα, πλύσιμο ρούχων).

Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (ρουχισμός, υπόδηση, κουβέρτες, φάρμακα, κ.λ.π.

Δείπνο δύο φορές την εβδομάδα, ενώ καθημερινά προσφέρονται συμπληρώματα διατροφής (γάλα, γιαούρτια, φρούτα, χυμοί) καθώς επίσης καφές, αναψυκτικά και τσιγάρα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

Διοργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, διακοπών.

Επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας.

‘Αμεση βοήθεια και φιλοξενία σε επείγοντα προβλήματα υγείας (π.χ εμπύρετες καταστάσεις, μικροτραυματισμοί κ.λ.π).

Φιλοξενία και φροντίδα αστέγων σε 24ωρη βάση σε ημέρες καύσωνα ή παγετού.

Εβδομαδιαίως 350 περίπου άτομα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Αστέγων. Δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας καταγράφεται μία συνεχόμενη αύξηση των ατόμων που αναζητούν υποστήριξη μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος.

Επιπλέον το πρόγραμμα παρεμβαίνει και στηρίζει άτομα ή και οικογένειες υψηλού κινδύνου (άνεργοι, άποροι, πρόσφυγες- μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λ.π) που είναι εν δυνάμει άστεγοι.

   
Προπονήσεις της Ποδοσφαιρικής ομάδας
του Κέντρου Ημέρας Αστέγων


  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ- STREET­WORK

 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης λειτουργεί η Ομάδα Παρέμβασης στο Δρόμο πραγματοποιώντας εξορμήσεις streetworking σε περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά όπου διαβιούν άστεγοι. Η Παρέμβαση αφορά στην παροχή ειδών ά ανάγκης και ά βοήθειας, ενημέρωση για τις υπηρεσίες του προγράμματος όπως και καταγραφή των προβλημάτων διαβίωσης στο δρόμο, χαρτογράφηση των περιοχών κ.λ.π

EKΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχεται εκαπίδευση σε επαγγελματίες υγείας & εθελοντές σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού, προσεγγίσεων αντιμετώπισης της έλλειψης στέγης, της μεθοδολογίας του streetwork κ.λ.πΞενώνας Αστέγων Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων της «ΚΛΙΜΑΚΑ», δυναμικότητας 10 ατόμων, παρέχει τη δυνατότητα βραχύχρονης διαμονής σε ενήλικα άτομα που διαβιούν εκτός στέγης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΛΙΜΑΚΑ, συνεπής στις αρχές και στην φιλοσοφία της για την ισότιμη συνύπαρξη των ανθρώπων πέρα από κάθε διάκριση, προχώρησε σε μια καινοτόμο ενέργεια δίνοντας, σε αστέγους να χρησιμοποιούν ως κατάλυμα τα γραφεία στις διάφορες δομές της.

Προτεραιότητα στη δυνατότητα φιλοξενίας στον Ξενώνα δίνεται σε αστέγους με προβλήματα ψυχικής υγείας με την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στη θεραπευτική διαδικασία και ότι η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του Ξενώνα.

Ο Ξενώνας Αστέγων της ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ο μοναδικός ψυχιατριακός ξενώνας αστέγων που λειτουργεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Ο Ξενώνας λειτουργεί μέσα από ένα θεραπευτικό πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με σκοπό την ενδυνάμωσή των ενοίκων του στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα πολυσύνθετα προβλήματά τους και με απώτερο στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση τους στην κοινότητα .

Προσφέρει, εκτός από προσωρινή στέγη, πολύπλευρη υποστήριξη επιχειρώντας να καλύψει το σύνολο των αναγκών των αστέγων (στέγη, διατροφή, ένδυση, ψυχολογική — (ψυχ) ιατρική φροντίδα — φαρμακευτική αγωγή, επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων, επίλυση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων, νομική αρωγή, κοινωνικοποίηση, επαγγελματική αποκατάσταση, κ.λ.π) η οποία είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φιλοξενούμενου.

Ο Ξενώνας δεν αποτελεί παροχή ενός μόνιμου καταλύματος στους ενοίκους του αλλά μία περίοδος «ανασυγκρότησης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν οι παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια στέγης (ανεργία, ιατρικά — ψυχιατρικά προβλήματα, έξεις, διαπροσωπικές σχέσεις κ.λ.π). με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.Εργαστήριο Ανακύκλωσης ΧαρτιούΠαράλληλη και συμπληρωματική δράση, ως προς τους στόχους του Προγράμματος, αποτελεί η λειτουργία του Εργαστηρίου Ανακύκλωσης Χαρτιού από τον Κοι.Σ.Π.Ε 3ου Τ.Ο.Ψ.Υ Ν. Αττικής «Κλίμαξ plus».

Πρόκειται για ένα Εργαστήριο κοινωνικής οικονομίας με δραστηριότητες που αφορούν στη συλλογή και μεταπώληση χαρτιού προς ανακύκλωση, στο οποίο απασχολούνται ωφελούμενοι του Προγράμματος.

Η συμμετοχή τους στη λειτουργία του Εργαστηρίου έχει διττό στόχο αποτελώντας

α) μέρος του θεραπευτικού πλάνου ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ειδικότερα της διαδικασίας επίτευξης των στόχων που αφορούν στην εργασιακή κινητοποίηση και βελτίωση των εργασιακών δεξιοτήτων μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας, ανάληψη ρόλων κ.λ.π ενώ

β) Τα έσοδα από τη λειτουργία του εργαστηρίου παρέχουν τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης προς τους ωφελούμενους, βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής τους και ενισχύοντας τη προσπάθεια για την κοινωνική τους επανένταξη.


Για περισσότερες πληροφορίες για το φαινόμενο της έλλειψης στέγης επισκεφτείτε το blog:
www​.aste​goi​-kli​maka​.blogspot​.com"Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κλίμαξ plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας για το Νομό Αττικής είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.3978, 10/05/2005 και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που, μεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Υγεία-Πρόνοια 2000-2008, (επαν)ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Κλίμαξ plus» χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης:


ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- Ίδρυση μονάδας ανακύκλωσης χαρτιού και ανάπτυξη εργαστηρίου κατασκευής προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί.

- Ανάπτυξη εργαστηρίου κατασκευής και επισκευής επίπλων γραφείου.


ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


- Εστιατόριο “το άλλο” (Χαλκιδικής 37, Κεραμεικός, τηλ 210 – 34 76 550,  210 – 34 76 550)

- Αίθουσα Επιστήμης, Τέχνης & Πολιτισμού “Πορφύρα”

- Διαδικτυακό Ραδιόφωνο “Κλίμαξ radio”, www.e-radio.gr

- Βιβλιοθήκη Ψυχικής Υγείας & Πολιτισμού

- Υποστηρικτική Συνοδεία ατόμων με αναπηρία

- Υπηρεσίες προμήθειας εδεσμάτων (catering)

- Καλλιτεχνική Ομάδα Ψυχαγωγίας ατόμων με αναπηρία “Alternativa”"


Τροφοσοσία εκδηλώσεων    

"Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Κλίμαξ Plus στα πλαίσια του έργου «ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ξεκίνησε την υπηρεσία προμήθειας εδεσμάτων. Πρόκειται για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για κάθε είδους εκδήλωση που θέλετε να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας ή στην ειδικά εξοπλισμένη και διαμορφωμένη αίθουσα «Πορφύρα», Χαλκιδικής 37 Κεραμεικός (210 34 76 550).

Οι υπηρεσίες μας:

    Διακόσμηση χώρου με πρωτότυπες ιδέες
    Θεματικά μενού για την ανάλογη ατμόσφαιρα
    Ειδικά και αποκλειστικά Μενού
    Παροχή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού


Η παραδοσιακή ελληνική μεσογειακή κουζίνα μας αλλά και οι καινοτόμες προτάσεις του σεφ μας δίνουν απεριόριστους συνδυασμούς γεύσεων. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας, διαλεγμένα με μεράκι και ιδιαίτερη φροντίδα. Οι σπιτικές μας συνταγές δημιουργούνται με φρέσκα, αγνά, παραδοσιακά υλικά.

Διαλέξτε εσείς το μενού που σας ταιριάζει ή συμβουλευτείτε μας για σκέψεις, ιδέες και προτάσεις που θα μεταμορφώσουν την εκδήλωσή σας σε μια γευστική πρόκληση.

Το κάθε μενού συνοδεύεται από την αντίστοιχη διακόσμηση, εξοπλισμό και ατμόσφαιρα. Το εξυπηρετικό, άριστα οργανωμένο και φιλικό προσωπικό μας βοηθά στο να μετατρέψουμε τη βραδιά σας σε μια βραδιά ξεχωριστή, αλλιώτικη από τις άλλες που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας."
Αίθουσα εκδηλώσεων πορφύρας      


Ο πολυχώρος «Πορφύρα»
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις όσων αναζητούν ένα χώρο υψηλής αισθητικής στο κέντρο της πόλης για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδήλωσης.

Η τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστική κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης αποτελούν έναν από τους λόγους που καθιστούν την “Πορφύρα” την ιδανική επιλογή.

Η κλιματιζόμενη αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει έως 60 άτομα.

Η άριστη εξυπηρέτηση και το φιλικό περιβάλλον σας εγγυώνται ευχάριστες ώρες.

 Η «Πορφύρα» φιλοξενεί:

    συνέδρια
    σεμινάρια
    συνεστιάσεις συλλόγων
    επαγγελματικά γεύματα
    εταιρικές εκδηλώσεις
    καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
    παρουσιάσεις
    εκθέσεις (φωτογραφία, ζωγραφική κ.ά.)
    πάρτυ για μικρούς και μεγάλους φίλους

 

Για όλα τα παραπάνω παρέχουμε τον τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό

    laptop
    κονσόλα
    ηχεία
    μικρόφωνα
    προτζέκτορας
    σύστημα καραόκε
    μουσικά όργανα

Υπάρχει η δυνατότητα catering ζεστών και κρύων πιάτων. Ρωτήστε μας περισσότερα στο 210 34 76 550"
Alternativa   

Η καλλιτεχνική ομάδα ψυχαγωγίας “Alternativa” απαρτίζεται από ένα συντονιστή ψυχολόγο και τέσσερα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που διαθέτουν καλλιτεχνικές δεξιότητες.

Επιπλέον, οι καλλιτεχνικές μας εκδηλώσεις εμπλουτίζονται τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών (ανιματέρ, ταχυδακτυλουργοί, μουσικοί, ζωγράφοι, ηθοποιοί κ.ά.).

Η “Alternativa” επισκέπτεται ή φιλοξενεί άτομα με προβλήματα κινητικά ή ψυχικά με σκοπό να τους φέρει σε επαφή με νέους ανθρώπους και νέες ευχάριστες δραστηριότητες.

Για πολλούς αυτό είναι κάτι που δεν έζησαν ποτέ, κάτι πρωτόγνωρο που σίγουρα, όμως, θα θελήσουν να βιώσουν. Ο ενθουσιασμός που προκαλεί η “Alternativa” σε όποιον χώρο επισκέπτεται λειτουργεί θεραπευτικά για όλους.

Η “Alternativa” απευθύνεται σε:

    Άτομα με ψυχοκοινωνικά ή κινητικά προβλήματα.

    Όσους επιθυμούν να οργανώσουν βραδιές ψυχαγωγίας για αγαπημένα πρόσωπα.

 

Στις διάρκειας μίας ή δύο ωρών εκδηλώσεις η “Alternativa” προσφέρει:

    μουσική
    τραγούδι
    χορό
    διασκεδαστές / κλόουν
    θεατρικά παιχνίδια
    παιχνίδια με μουσικά όργανα
    παιχνίδια εσωτερικού χώρου
    ζωγραφική
    σκίτσα
    face painting
    κατασκευές
    φωτογραφίες
    δώρα
    εκπλήξεις
    και πολλά άλλα…

 

H “Αlternativa” αναλαμβάνει να μεταμορφώσει την ημέρα σας σε μια ιδιαίτερη και αξέχαστη εμπειρία για εσάς και αυτούς που αγαπάτε.

Στις καλλιτεχνικές μας εκδηλώσεις μπορούμε να κάνουμε τα γενέθλιά σας ξεχωριστά.

Φιλοδοξία μας είναι να απελευθερώσουμε τον τραγουδιστή / χορευτή / ηθοποιό που κρύβετε μέσα σας διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο οπτικο-ηχητικό εξοπλισμό (ενισχυτές, ηχεία, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, στίχους τραγουδιών, προτζέκτορα και σκηνικά).

Με οδηγό την έμπνευσή σας και τις επιθυμίες σας, συνεργαζόμαστε για να φτιάξουμε μαζί, με τον πιο ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο, την μυστική συνταγή για τη δική σας γιορτή.

Γιατί, με την “Alternativa” κάθε μέρα είναι γιορτή.

Οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και στον ειδικά εξοπλισμένο χώρο που διαθέτουμε, «Πορφύρα», Χαλκιδικής 37 Κεραμεικός (τηλ. 210 34 76 550).
e-radio 
Κλίμαξ Plus radio  

Ο ραδιοφωνικός σταθμός “Κλίμαξ Plus radio” είναι η φωνή της ψυχικής υγείας στο διαδίκτυο, με σκοπό και στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ευρύτερη προβολή και προώθηση του έργου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας.

Με μουσικές προτάσεις από το χώρο της

    ροκ
    ποπ
    τζαζ
    έθνικ
    κλασικής

λαϊκής και έντεχνης ελληνικής μουσικής

Έρχεται να σας

    Κρατήσει συντροφιά
    Ψυχαγωγήσει
    Ενημερώσει
    Προβληματίσει
    Ευαισθητοποιήσει
    Κινητοποιήσει

 

Ελάτε να ταξιδέψουμε τις σκέψεις μας στο μαγικό κόσμο της μουσικής…

Συντονιστείτε στο www.e-radio.gr, “Κλίμαξ Plus r@dio”.

Κ@ΛΗ ΑΚΡΟ@ΣΗ!!"Εστιατόριο  το άλλο

"Αγαπημένοι φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε στο ολοκαίνουριο εστιατόριο που ανοίξαμε στην καρδιά της Αθήνας, στον Κεραμεικό.

Το εστιατόριό μας, «το άλλο» δημιουργήθηκε με χαρά και μεράκι από άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με την υποστήριξη ειδικών ψυχικής υγείας αλλά και βραβευμένων επαγγελματιών στο χώρο της μαγειρικής.


Ο χώρος μας είναι ζεστός, φιλόξενος, έτοιμος να αγκαλιάσει την παρέα σας και να σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε στο Κυριακάτικο τραπέζι της μαμάς!

Δοκιμάστε την παραδοσιακή ελληνική μεσογειακή μας κουζίνα και ρωτήστε το σεφ για τις νέες μας προτάσεις. Γιατί για το σεφ μας, η μαγειρική είναι τέχνη και για αυτόν, κάθε πιάτο είναι μια πρόκληση για μια νέα δημιουργία.

 Τα προϊόντα μας είναι διαλεγμένα με ιδιαίτερη φροντίδα και τα πιάτα μας προσαρμόζονται στις πρώτες φρέσκιες ύλες που βρίσκονται στην αγορά.

Σας περιμένουμε καθημερινά μετά τις 13.00 να φάμε παρέα…


Καλή σας όρεξη!

 Χαλκιδικής 37 και Κορυτσάς

Κεραμεικός, Αθήνα

τηλ. κρατήσεων: 210 34 76 550

 Έχουμε και catering! Τηλεφωνήστε μας να μάθετε περισσότερα για τα κρύα και ζεστά μας πιάτα. "

Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Όλες οι δραστηριότητές μας στη ΚΛΙΜΑΚΑ βασίζονται στο τρίπτυχο Αποστολή, Όραμα και Αξίες.

Η Αποστολή μας

Να καταστήσουμε εφικτή την ψυχική υγεία σε όλους.

Το όραμά μας

Μια κοινωνία που θεωρεί ότι η ψυχική υγεία είναι βασικός παράγοντας ευημερίας.

Οι Αξίες μας

Ο Αυτοπροσδιορισμός

Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στη ζωή τους.

Η Ποικιλομορφία

Εκτιμούμε τις διαφορετικές απόψεις και τη βιωμένη εμπειρία όλων των ανθρώπων.

Η Κοινωνική δικαιοσύνη


Παλεύουμε για την κατάργηση των εμποδίων και των διακρίσεων που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και υποστηρίζουμε την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.

Η Δημιουργικότητα


 Ενθαρρύνουμε τις καινοτόμες ιδέες και τους νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στις καθημερινά μεταβαλλόμενες ανάγκες της χώρας μας στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Η Κοινωνική ευθύνη


Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό καλό. Η Ακεραιότητα Εκτιμούμε την ειλικρίνεια και την ηθική συμπεριφορά.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ευμολπιδών 30 - 32, Κεραμεικός, Αθήνα 118 54, Ελλάδα
klimaka.socialservice@gmail.com Κεντρική Υπηρεσία Τηλ.: 210 3454895, 3417162 - 3, Φαξ: 210 3417164 2103417160-3 , 2103417164
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×