op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Άρσις

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Αλληλέγγυα Υγεία , Εναλλακτική Εκπαίδευση, Εναλλακτικές Συλλογικότητες, Αντιρατσιστικές - Αντιφασιστικές Οργανώσεις, Φεστιβάλ, Εθελοντικές Οργανώσεις, Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Δίκτυα Συνεργατικότητας και Ανάπτυξης Καινοτομίας

ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.

Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και σεβασμό στα δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά.

Συνθήκες, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, η διαβίωση σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α.Η ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές και δουλεύ­ει με βάση τις συλλογικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αποδοχής, της δημοκρατίας και του αμοι­βαίου σεβασμού.

Στο γραφείο της κάθε πόλης όπου δραστηριοποιείται, υπάρχει ομάδα στελεχών που μοιράζονται τις ευθύνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης του έργου της.

Οι εθελοντές εντάσσονται σε ομάδες και εποπτεύονται από τα υπεύθυνα στελέχη.
Η ΑΡΣΙΣ συναντά τους πολίτες για να μοιραστεί μαζί τους τις κατακτήσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις της, με στόχο την συμμετοχή τους στην προσπάθεια βελτίωσης της θέσης και του ρόλου των νέων στην κοινωνία.

Η ΑΡΣΙΣ πιστεύει ότι οι νέοι μπορούν να νικήσουν τις συνθήκες που τους οδηγούν στην απομόνωση. Αρκεί στην προσπάθεια αυτή να είμαστε μαζί τους.ΒΟΛΟΣ

Η διαδρομή μας

Η ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία κοινωνικά ευαισθητοποιημένων επιστημόνων και γρήγορα αγκαλιάστηκε από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών που θέλησαν και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην άρση του αποκλεισμού και την βελτίωση της θέσης των νέων ανθρώπων.

«…ξεκινήσαμε με την πεποίθηση ότι θέλουμε να δημιουργηθεί μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία θα μπορεί:

Να αποτελέσει ένα δραστήριο κοινωνικό εταίρο με σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και το μέλλον των νέων ανθρώπων, και έναν πόλο κοινωνικής συμμετοχής, με στόχο την παρέμβαση στα κακώς κείμενα.Να διαμορφώσει προτάσεις με έμπρακτες υποδειγματικές μορφές κοινωνικής δράσης με διπλή στόχευση: την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών- την βελτίωση των όρων κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης των νέων και κυρίως εκείνων που προέρχονται από κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες.

Να ενισχύσει τη θέση και τη φωνή αυτών των νέων, με έμφαση στη διεκδίκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, είτε ως αναγνωρισμένα θεσμικά αγαθά, είτε ως διακηρυγμένες ανθρωπιστικές αξίες, είτε ως αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης».

Οργανωτική δομή

Η οργανωτική δομή  της ΑΡΣΙΣ είναι επίπεδη και ευέλικτη δηλαδή δεν θεσπίζει πολλά επίπεδα διοίκησης και έτσι επιτρέπει:

Την εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις των στελεχών στις δραστηριότητες που προκύπτουν από το εκάστοτε πρόγραμμα δράσης που διαχειρίζεται/ υλοποιεί

Τη συνεχή άμεση επικοινωνία μεταξύ των στελεχών.

Τη συνεχή ροή των αναγκαίων πληροφοριών,

Το συνεχή εποπτεία των δραστηριοτήτων.

Κέντρα υποστήριξης νέων


Τα Κέντρα Υποστήριξης Νέων (KYN) της ΑΡΣΙΣ απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών και περιλαμβάνουν συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο ζωής του παιδιού.

Οι καθημερινές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά 5 έως 18 ετών αφορούν εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και μαθήματα υποστηρικτικά της σχολικής ένταξης.

Με τις δράσεις και τις υπηρεσίες αυτές τα ΚΥΝ επιδιώκουν να προλάβουν ή να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση αρνητικών παραγόντων και δυσμενών συνθηκών που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή τους και να οδηγήσουν στη θυματοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
ΚΥΝ


Στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ λειτουργούν οι παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται από στελέχη και εθελοντές της Οργάνωσης, κοινωνικούς επιστήμονες.

Συμβουλευτική βοήθεια και ψυχοκοινωνική στήριξη με στόχο τη διερεύνηση των αναγκών των νέων, την κινητοποίησή τους για την επίλυση προβλημάτων και την ενδυνάμωση εκείνων των στοιχείων της προσωπικότητάς τους που είναι σημαντικά για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και την μετέπειτα ατομική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Ομάδες βιωματικής – μη τυπικής εκπαίδευσης σε ζητήματα που απασχολούν τους νέους.

Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης με στόχο τη βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Εκπαιδευτική υποστήριξη που περιλαμβάνει μαθήματα αλφαβητισμού, ενισχυτική διδασκαλία και μαθήματα Η/Υ.

Προετοιμασία για ένταξη στην εκπαίδευση και προώθηση στην απασχόληση, μέσα από ατομικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, υποστήριξη και τοποθέτηση των νέων σε θέσεις εργασίας.

Νομική συμβουλετική και πληροφόρηση με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νέων.

Διασύνδεση με άλλους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα.

Οργάνωση κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Σύντομη φιλοξενία σε επείγουσες περιπτώσεις και παραπομπή σε σχετικά ιδρύματα φιλοξενίας.

Παροχή ειδών άμεσης ανάγκης (διατροφή, ρουχισμός, παιχνίδια, σχολικά είδη).

Με εξειδικευμένες δράσεις τα Κ.Υ.Ν. δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας και δημιουργίας με τους νέους που βιώνουν τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού και ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές σε ιδρύματα πρόνοιας ή κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται στους νέους δωρεάν με μόνη προϋπόθεση την εκούσια συμμετοχή τους.                      Ξενώνες φιλοξενίας

Η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, οι διακρίσεις που πλήττουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού – εντός και εκτός συνόρων – δημιουργούν συνθήκες κινδύνου, εκμετάλλευσης και κακοποίησης για τα παιδιά, κάνοντας τα θύματα περιθωριοποίησης, και αποκλεισμού σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει, διασφαλίζει και εγγυάται το εθνικό δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις.

Η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες 4 ξενώνες για τη φιλοξενία ανηλίκων

  • που βρίσκονται σε κίνδυνο (Σπίτι της ΑΡΣΙΣ)
  • που είναι μετανάστες χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων (πρόγραμμα ΜΕΤΟΙΚΟΣ: Μακρινίτσα Βόλου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη)

Οι ξενώνες της ΑΡΣΙΣ:


             Σωφρονιστικό σύστημα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ


Η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει σε όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και τους χώρους κράτησης νέων στην περιοχή εμβέλειας Αττικής, και συγκεκριμένα: Στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα και στη Γυναικεία Φυλακή Θήβας από τη στιγμή που μετακινήθηκε από τον Κορυδαλλό.

Η δράση σε χώρους εγκλεισμού έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, έκφρασης και επικοινωνίας, ώστε ο χρόνος του εγκλεισμού να μην κυλά στην απομόνωση και την αδράνεια.

Ακόμα, η ΑΡΣΙΣ επιχειρεί  να κτίσει μια σταθερή και μόνιμη γέφυρα ανάμεσα στον «περιορισμό» και την ελευθερία, μέσα από την άρση των προκαταλήψεων και την υποστήριξη μετά την αποφυλάκιση.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Μάιος- Ιούλιος 2011 πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα ένα εργαστήρι τοιχογραφίας και εκπαίδευσης στις εικαστικές τέχνες.

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε με χορηγία από το Ίδρυμα Λεβέντη.

Σε αυτό συμμετείχαν δύο εθελοντές, ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου και ένα στέλεχος- συντονιστής της δράσης. Στη δράση συμμετείχαν 14 νέοι κρατούμενοι.

Επίσης, το εργαστήρι χειροτεχνίας «Λόγος και Ύφασμα», το οποίο λειτουργεί στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού από το 2002, με  στόχο να δίνεται η ευκαιρία για δημιουργική έκφραση σε όσες κρατούμενες το επιθυμούν, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση σε τεχνικές στη δουλειά με ύφασμα όσο και στην επικοινωνία με τις κρατούμενες, την υποστήριξη και την εμψύχωσή τους.


Η δουλειά των κρατουμένων βγαίνει προς τα έξω με εκθέσεις που γίνονται στα γραφεία τις ΑΡΣΙΣ, στο εργαστήρι κουκλοθεάτρου «ΜΑΙΡΗΒΗ», καθώς επίσης και σε φιλανθρωπικά bazaar.

Τα χρήματα από τις πωλήσεις των έργων κατατίθενται στους λογαριασμούς των κρατουμένων.

Το εργαστήρι «Λόγος και Ύφασμα» συνεχίζει τη δράση του στη Γυναικεία Φυλακή Θήβας, με επισκέψεις μία φορά την εβδομάδα, και με βασικό εκφραστή της ιδεολογίας και του τρόπου δουλειάς τους τη φράση «δεν μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά μπορούμε να φέρουμε τα μέσα έξω».

Στο σωφρονιστικό κατάστημα στα Διαβατά του Νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται σταθερά παρόμοιες παρεμβάσεις.

Πρόσφατα, το 2011 έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για τη θεατρική αγωγή σε χώρους εγκλεισμού με τίτλο «Prison Art Society» και διάρκεια ως το 2013.


Επιπλέον, εφαρμόζει σε συνεργασία με τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης το θεσμό της κοινωφελούς εργασίας για ανήλικους παραβάτες στα πλαίσια των αναμορφωτικών μέτρων του ποινικού κώδικα.

Η παρέμβαση στα καταστήματα κράτησης συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία της αποφυλάκισης και την ομαλή επανένταξη.

Τον τελευταίο χρόνο 15 πρώην κρατούμενοι/-ες με την συνεργασία των στελεχών της ΑΡΣΙΣ με επιτυχία κατόρθωσαν να έχουν δουλειά, σταθερούς τόπους διαμονής και προοπτικές ζωής
.

Κοινότητες Ρομά

Οικισμοί:


Trafficking – Παιδική εργασία

Παγκοσμίως υπολογίζεται ότι εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης. Στη χώρα μας χιλιάδες παιδιά εργάζονται. Και κυρίως μιλούμε για εκείνα που διακινούνται με σκοπό την εκμετάλλευσή τους σε χείριστες μορφές εργασίας: στο δρόμο, στην πορνεία, σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες, στην εξαναγκαστική εργασία.

Για τα παιδιά που εργάζονται στο δρόμο…

- Έχει διαπιστωθεί ότι σχεδόν καθημερινά περίπου 100 παιδιά βρίσκονται σταθερά στους δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

- Κατά μέσο όρο τα παιδιά εργάζονται συνεχώς από 6 έως και 12 ώρες την ημέρα.

Οι καταγγελίες χωρίς καμιά περαιτέρω κοινωνική στήριξη και οι αστυνομικές διώξεις κυρίως οδηγούν σε ένα ή σε περισσότερα από τα παρακάτω αποτελέσματα…

- σε συλλήψεις και ποινική καταδίκη των συνοδών, αλλά ακόμα και των ίδιων των παιδιών για επαιτεία

- στην εκ νέου επιστροφή των παιδιών στο δρόμο ή στην παραπέρα διακίνησή τους σε άλλες  περιοχές ή χώρες

- στην παραμονή των παιδιών για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο νοσοκομείο εωσότου, και εάν, βρεθεί κατάλληλη δομή για την φιλοξενία και προστασία τους

- στην βίαιη αποκοπή των παιδιών από τα αδέρφια τους και αγαπημένα τους πρόσωπα


Από τις μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών που εργάζονται…

καταδεικνύονται με γλαφυρό τρόπο οι αιτίες του φαινομένου και καταγράφεται η καταπάτηση των δικαιωμάτων τους: ανεργία των γονέων, φτώχεια της οικογένειας, κοινωνικός αποκλεισμός, κακοποίηση, αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση, στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών για την αξιοπρεπή διαβίωση…

Μέσα από την καταγραφή, τις δημόσιες παρεμβάσεις και δράσεις μας επιδιώκουμε

- την ενημέρωση και ανάδειξη όλων των διαστάσεων του φαινομένου καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες τους

- την ουσιαστική και συστηματική υποστήριξη των παιδιών που βιώνουν την εργασιακή εκμετάλλευση

- την συνεχή διεκδίκηση συνεκτικών πολιτικών και μέτρων για την προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους

Η ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνει σταθερά από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του φαινομένου με:

Κοινωνική εργασία στο δρόμο (streetwork) που στόχο έχει την καταγραφή περιστατικών εκμετάλλευσης παιδιών και την προσέγγιση του παιδιού και της οικογένειάς του.

Δράσεις εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και άμεσης βοήθειας από ομάδες επιστημόνων και εκπαιδευμένων εθελοντών.

Το πρόγραμμα «Κινητό Σχολείο- mobile school».


 Σχεδιασμό ενεργειών υποστήριξης κάθε παιδιού, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του, προωθώντας είτε τον ασφαλή επαναπατρισμό του -σε συνεργασία με αντίστοιχες κοινωνικές οργανώσεις στη χώρα προέλευσης του παιδιού- είτε την ομαλή ένταξή του στην ελληνική κοινωνία.

Τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας, καθημερινά και άμεσα επισκέψιμου, όπου τα παιδιά βρίσκουν ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη και φροντίδα.

Δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 Προσωρινή φιλοξενία σε ξενώνα με στόχο την άμεση φροντίδα των παιδιών ταυτόχρονα με την αναζήτηση λύσεων για:

- βελτίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος

- ασφαλείς παραπομπές σε φορείς μακροχρόνιας φιλοξενίας

- σύνδεση με ανάδοχη οικογένεια

Την προώθηση θεσμικών προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.


Τι κάνουμε με τα παιδιά…..

Σε περίπτωση που το παιδί ζει με την οικογένειά του, αυτή στηρίζεται με την παροχή ειδών άμεσης ανάγκης και συμβουλευτική σε θέματα νομικά, εργασίας κ.α., ενώ το ίδιο εντάσσεται σε προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης της ΑΡΣΙΣ, συνδέεται με το σχολείο και παρακολουθείται η πρόοδός του.

Αν, όμως, διαπιστωθεί ότι είναι θύμα διακίνησης (trafficking), εκμετάλλευσης και κακοποίησης, δρομολογείται -σε συνεργασία τις Δημόσιες αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς προστασίας του παιδιού- η ένταξή του σε κέντρο παιδικής προστασίας, και εφόσον προέρχεται από άλλη χώρα η ασφαλής επιστροφή στην πατρίδα του και σε υποστηρικτικό περιβάλλον.


Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Τι μπορείτε να κάνετε για ένα παιδί στο δρόμο…..

ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ: Τα χρήματα συντηρούν την παρουσία των παιδιών στο δρόμο και ενισχύουν το φαινόμενο της παιδικής εργασίας

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ:

-τρόφιμα,  όπως χυμό, νερό, σάντουιτς κ.λ.π.

-ρούχα, όπως μπουφάν  για το κρύο ή καπέλο για τον ήλιο,

-γάντια για να προστατεύονται καθώς εργάζονται μαζεύοντας      σκουπίδια,

-οτιδήποτε αντιληφθείτε ότι θα χρειαζόταν ακόμη και παιχνίδια ή βιβλία…

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΩΣ ΕΝΑΣ/ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟΣ/ Η ΠΟΛΙΤΗΣ

Ενημερώστε τις  Κρατικές Υπηρεσίες ή άλλες κοινωνικές οργανώσεις

Τηλεφωνείστε στην ΑΡΣΙΣ

Για να βοηθήσετε στον  εντοπισμό και την αρωγή του παιδιού.

Για να πάρετε χρήσιμες  οδηγίες σε περίπτωση που θέλετε να συνδράμετε οι ίδιοι

Δώστε την προσοχή σας. Υποστηρίξετε τη δράση κατά της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων στην Ελλάδα

Το έργο της ΑΡΣΙΣ για την προστασία των παιδιών στο δρόμο υποστηρίζει το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ


Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Στις σημερινές συνθήκες, η κοινωνική αλληλεγγύη λειτουργεί ως δυναμική σταθερά, ως σημείο αναφοράς, ως πρόταση ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης με στόχο την αλλαγή και την ανασυγκρότηση σε κοινωνικό επίπεδο και προσωπικό επίπεδο.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων της ΑΡΣΙΣ, αναπτύσσει δράσεις και υπηρεσίες με στόχο τη συμπαράσταση προσώπων που πλήττονται κοινωνικά, στηριζόμενη στην φιλοσοφία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης σχέσης και της αλληλοϋποστήριξης.

Οργανώνοντας δομές και δράσεις υποστήριξης και φροντίδας, κινητοποιώντας και ευαισθητοποιώντας πολίτες και οργανώνοντας παρεμβάσεις εθελοντών, συγκροτεί έναν κοινωνικό ιστό με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα στις δύσκολες συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζουν.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή και ζητούν την συμπαράστασή μας.

Άστεγοι, άποροι, μετανάστες, πρόσφυγες, απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι και άλλα πρόσωπα που νιώθουν παραγκωνισμένα από την οικονομική και κοινωνική ζωή και αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες βιοτικές και κοινωνικές τους ανάγκες όπως στέγη, τροφή, εργασία, υγεία, επικοινωνία, κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική προσφορά.

Η ΑΡΣΙΣ υποστηρίζει με δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και πραγματοποιεί με την πολύτιμη – σε πολλές περιπτώσεις – συνεισφορά των ίδιων των εξυπηρετούμενων προσώπων.

Η υποστήριξη που προσφέρει η υπηρεσία μας συνοψίζεται στις παρακάτω δράσεις:

Υλική υποστήριξη με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης:

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συγκεντρώνονται είδη άμεσης ανάγκης που προσφέρονται στην ΑΡΣΙΣ από συμπολίτες μας προκειμένου να διατεθούν σε εκείνους που τα χρειάζονται.

Στα προσφερόμενα είδη περιλαμβάνονται ρούχα κάθε είδους, ξηρά τροφή, οικιακός εξοπλισμός, παιχνίδια κ.τ.λ. και έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε τα έχει ανάγκη, χωρίς να απαιτείται κανένα παραστατικό ή αντικαταβολή.

Συμβουλευτική στήριξη


Σε φιλόξενη ατμόσφαιρα συζητούνται τα προβλήματα, οι ανάγκες, τα αιτήματα και ενθαρρύνεται η δραστηριοποίηση και η κοινωνική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προσπάθεια τους για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η διαδικασία αυτή, που άλλοτε γίνεται ατομικά, άλλοτε ομαδικά και πάντοτε με την απαιτούμενη εχεμύθεια, οδηγεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες από μόνες τους μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στην ψυχολογική στήριξη ατόμων που την έχουν ανάγκη.

Νομική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η νομική συμβουλευτική παρέχεται από εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες της ΑΡΣΙΣ. Καλύπτει όλο το φάσμα των νομικών υποθέσεων που μπορεί να απασχολούν τους εξυπηρετούμενους. Η νομική συμβουλευτική αφορά στην παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων στον εξυπηρετούμενο καθώς και σύνδεση με την υπηρεσία νομικής βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση και παραπομπή σε φορείς κοινωνικής προστασίας

Η ΑΡΣΙΣ, συμμετέχει ενεργά σε άτυπα δίκτυα κοινωνικής προστασίας συνεργαζόμενη με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες, και κοινωνικά κέντρα υποστήριξης με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετούμενων. Αυτού του τύπου η διασύνδεση έχει κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό την ευκολότερη πρόσβαση των εξυπηρετούμενων της ΑΡΣΙΣ σε ιατρικές, νομικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης.

Εκπαίδευση στα δικαιώματα


Το 2006 η ΑΡΣΙΣ ορίστηκε επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως φορέας μετάφρασης στα Ελληνικά, αναπαραγωγής και διάχυσης της μεθοδολογίας εκπαίδευσης εκπαιδευτών COMPASS  και διοργανώνει σχετικά σεμινάρια.

Πρόκειται για ένα μεθοδολογικό οδηγό εκπαίδευσης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα ο οποίος παρέχει σε δασκάλους, καθηγητές και γενικά επιστήμονες που εργάζονται με νέους ανθρώπους θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικές οδηγίες, πρακτικές ασκήσεις,  εκπαιδευτικό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων, με στόχο να ενημερώσουν και να κινητοποιήσουν τους νέους να ασχοληθούν ενεργά με την ευρύτερη θεματολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση των σύγχρονων   κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν την τοπική και παγκόσμια κοινότητα.

Επιπλέον η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη του ρατσισμού και της σχολικής βίας και ειδικότερα με τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων.

Παράλληλα αναπτύσσεται συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους στην εμψύχωση και ενδυνάμωση νέων.

Επίσης οργανώνονται ενημερωτικές ή επιμορφωτικές συναντήσεις με καθηγητές και σπουδαστές σε πανεπιστημιακές σχολές και ΙΕΚ, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται από κοινού δράσεις ευαισθητοποίησης και κοινωνικής παρέμβασης.

Τράπεζα συλλογής ειδών

Η Σύμπραξη είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που  ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000 με πρωτοβουλία της ΑΡΣΙΣ, της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων.

Αποτελεί «τράπεζα» συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης και στεγάζεται σε υπόγειο χώρο εμβαδού 300τμ. σε κεντρικό σημείο της πόλης (Βενιζέλου 70). Στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ  συλλέγονται, είδη ιματισμού όλων των ηλικιών,  σχολικά είδη, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, κ.α.

Τα είδη αυτά συγκεντρώνονται, κατηγοριοποιούνται και μοιράζονται σε άστεγους , μετανάστες, οικογένειες και άπορους ανθρώπους που προσεγγίζουν την ΑΡΣΙΣ, σε ιδρύματα και φορείς που υποστηρίζουν αντίστοιχους πληθυσμούς, σε οικισμούς Ρομά ή περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

Η Σύμπραξη επιχειρεί να καλύψει τις ανάγκες αυτού του πληθυσμού παρέχοντας είδη ένδυσης, υπόδησης, έπιπλα, οικοσυσκεύες και παιχνίδια. Όλα αυτά τα είδη προέρχονται από δωρεές ευαισθητοποιημένων ιδιωτών και σε μικρότερο ποσοστό από Επιχειρήσεις και άλλες Μ.Κ.Ο και διατίθενται στους εξυπηρετούμενους της ΑΡΣΙΣ ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η διάθεση των ειδών πρώτης ανάγκης γίνεται τρείς φορές την εβδομάδα για τρείς ώρες, πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Τα είδη ρουχισμού που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθους ειδών πρώτης ανάγκης στην Σύμπραξη, συμπεριλαμβάνονται και τα υποδήματα.

Επίσης τα παιχνίδια και τα βιβλία αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των ειδών. Σε ένα μικρότερο ποσοστό συμπεριλαμβάνονται κουβέρτες, σεντόνια μικροσυσκευές, κ.α.

Τέλος τα έπιπλα που αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των ειδών, διατίθενται σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη έπειτα από επικοινωνία με την Σύμπραξη και με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας.

Ο χώρος λειτουργεί για το κοινό τρείς φορές την εβδομάδα. Η εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γίνεται από της ΑΡΣΙΣ και κάποιες φορές από το ΚΥΝ. Εκεί οι ωφελούμενοι συμπληρώνουν μια φόρμα καταγραφής των ειδών που επιθυμούν όπως επίσης και το κοινωνικό ιστορικό τους.

Επικοινωνία
Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 54631
Τηλ. & Fax: 2310 273312, 526150
email: infothes@arsis.gr

Η δουλειά μας


Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008, για τον προγραμματισμό, την ωρίμανση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων για την ένταξη κοινωνικά μειονεκτούντων νέων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από αποκλεισμό.

Μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαικών, επιδιώκει:

την παραγωγή κοινωνικού έργου που  αίρει τις συνθήκες του αποκλεισμού

την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και το σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπισή τους

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών

τη συνεργασία και δικτύωση με κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες και μη κυβερνητικές, σε επίπεδο εθνικό, διακρατικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

τη δημιουργία υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης- βοήθειας σε νέους που μειονεκτούν κοινωνικά και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης

logo CYou

Η ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων συμμετέχει στο Πρόγραμμα «C You! Οι κοινότητες προλαμβάνουν τη νεανική βία», που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχοι του έργου που θα υλοποιήσει η ΆΡΣΙΣ είναι:

Η βελτίωση των μεθόδων πρόληψης της νεανικής βίας, προσαρμόζοντας τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές ή αναπτύσσοντας καινοτόμες προσεγγίσεις και παρέχοντάς τες, μέσω εξειδικευμένων εγχειριδίων και εργαστηρίων, σε καθεμία από τις δύο ομάδες-στόχους.

Η ενδυνάμωση του ρόλου των κοινοτήτων στο επίπεδο της πρόληψης και της αντιμετώπισης της νεανικής βίας, συνδυάζοντας φορείς, οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και αναπτύσσοντας δεσμούς που θα προάγουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά και θα διευκολύνουν το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Η ενεργός συμμετοχή των νέων, μέσω της δημιουργικής ενασχόλησής τους με το ζήτημα της νεανικής βίας.

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα της νεανικής βίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων πρόληψης της νεανικής βίας σε επίπεδο κοινότητας, εντάσσοντας στις δράσεις του άτομα και οργανισμούς/φορείς που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τους νέους (15-25 ετών) και έχουν τη δυνατότητα να τους επηρεάσουν.

Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες-στόχο:

Η πρώτη αφορά άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με νέους ανθρώπους, είτε λόγω επαγγελματικών, είτε λόγω προσωπικών σχέσεων και περιλαμβάνει γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές, κοινωνικούς ερευνητές πεδίου, συμβούλους, προπονητές, άτομα εμπιστοσύνης κ.α.

Η δεύτερη ομάδα-στόχος αφορά άτομα που σχετίζονται έμμεσα με τους νέους, μέσω της δουλειάς τους ή του εργασιακού τους περιβάλλοντος, αποτελώντας μέρος των κοινωνικών επαφών των νέων στην καθημερινότητά τους , όπως πωλητές, μπάρμαν, σερβιτόροι, ιατρικό προσωπικό, εργαζόμενοι στα ΜΜΜ κ.α.

Τελικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι ίδιοι οι νέοι (15-25 ετών), γι’ αυτό και η άμεση εμπλοκή φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με νέους είναι καθοριστικής σημασίας.


Εκδόσεις

Τα τελευταία χρόνια η ΑΡΣΙΣ ανέλαβε σημαντικές εκδοτικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες που εργάζονται με νέους και άτομα που πλήττονται από αποκλεισμό:

Η σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Τα 54 άρθρα της σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ (Ιανουάριος 2009).

Ο Οδηγός Κρατουμένων: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Κρατουμένων και Βασικοί Κανόνες Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης (Δεκέμβριος, 2008).

Συνταγές της Φυλακής: Συνταγές Μαγειρικής νέων κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Δεκέμβριος 2008).

Ο Σταθμός Εργασίας. Εγχειρίδιο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Σεπτέμβριος 2008).

 Οδηγός για την Κινητοποίηση: Κριτήρια μέτρησης και μέθοδοι – εργαλεία κινητοποίησης ανέργου ατόμου (2008, σε συνεργασία με την οργάνωση «ΝΟΣΤΟΣ»).

Οδηγός Προσέγγισης, Συμβουλευτικής και Ευαισθητοποίησης Εργοδοτών (Ιούνιος 2007).

Δύο εκδόσεις ευαισθητοποίησης: Κραυγές στη σιωπή και Το τρένο της Ζωής με τις κρατούμενες των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και τους ανήλικους κρατούμενους στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Ελληνική μετάφραση του COMPASS (Έκδοση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μη τυπική εκπαίδευση νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα).

Ελληνική μετάφραση εγχειριδίου για την κοινωνική εργασία του δρόμου (streetwork) του διεθνούς δικτύου DYNAMO.

Έκδοση ερευνητικών εργασιών με θέμα:

α) τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας

β) την ευπάθεια στην εκμετάλευση και την εμπορία παιδιών από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη.

Νεανική παραβατικότητα και επαγγελματική ένταξη-Συγκριτική μελέτη για τις αναπτυσσόμενες πολιτικές στην Ελλάδα και Βρετανία, 1994.

Ζητείται στέγη: Η μέριμνα για τους άστεγους νέους στην Ελλάδα, πρακτικά ημερίδας, 1996.

Αποτύπωση χαρακτηριστικών νέων που αποχώρησαν πρόωρα από την εκπαίδευση, (Πάτρα- Ξάνθη- Ιωάννινα)», μελέτη, 1996.

Πρότυπα επαγγελματικού προσανατολισμού, μελέτη, 1996.

Σύντομη επισκόπηση της προστασίας των ανήλικων θυμάτων στην Ελλάδα, μελέτη 1998.

 Η Ευρώπη ενάντια στον αποκλεισμό: Στέγαση για όλους, κείμενο πολιτικής της FEANTSA, μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 Ερευνητική Έκθεση: λόγοι και πρακτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση – Αναθεωρώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, Αθήνα, Μάης 2004.

Youth – Non formal education for youth (Reinforcement of non formal education and the     social participation of youth in youth centers), πρακτικός οδηγός, 2009.

Περιοδικό Human Trafficking (Τεύχη 1 – 7).

Επιχειρήσεις καθαριότητας :Ο αποκλεισμός των Ρομα στην Ελλάδα.

Μέθοδοι πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας, πρακτικός οδηγός για νέους και νέες(Just πρόγραμμα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας).


                         Δεριγνύ 28-30,
                              T.K.10434
                  Τηλ./Fax: 210 8259880
                  Email:arsisathina@gmail.com
                                     Blog

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πτολεμαίων 35 & Συγγρού
T.K.546 30
Τηλ: 2310-526150, Fax: 2310-552813
Email: infothes@arsis.gr
Blog

ΒΟΛΟΣ
Μακρινίτσα
Τ.Κ.37011
Τηλ./Fax: 24280-99939,44
Email: arsis.xenonas@hotmail.com

ΚΟΖΑΝΗ
Αμύντα 4
Τ.Κ.50100
Τηλ./Fax:24610-49799
Email: infokoz@arsis.gr
Blog

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης
Τ.Κ.68100
Τηλ.: 2551038952, Fax: 2551038947
Email:arsisalex@gmail.com


Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων Άρσις είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική και δραστηριοποιείται από το 1992.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δεριγνύ 28-30, Αθήνα 104 34, Ελλάδα
Τηλ./Fax: 210 8259880 Email:arsisathina@gmail.com https://twitter.com/Arsis_NGO
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×