op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πατρέων

Κοινωνικά Παντοπωλεία

"Η Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου Πατρέων θα μετεξελιχθεί σε Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

Ο Κοινωνικός Οργανισμός εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται και έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε θέματα υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

Για τους συμπολίτες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά λειτουργεί, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, την Τράπεζα Τροφίμων η οποία εξυπηρετεί περισσότερες από 1.300 οικογένειες μαζί με τις Δημοτικές Ενότητες.
Μέσα από τη συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΣΤΗΡΙΞΗ που είναι ο δικαιούχος του προγράμματος, στελεχώνεται με επιπλέον προσωπικό η δομή και ως εκ τούτου θα μπορέσει να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η κεντρική δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα δημιουργηθεί στην οδό Κοραή 5. 

Στόχος ήταν να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η δομή αυτή με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή οι πόροι του Δήμου και του Οργανισμού μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ραγδαία. 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο οποίο συμμετέχει ο Κοινωνικός Οργανισμός, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης και μετεξέλιξης της Τράπεζας Τροφίμων σε Κοινωνικό Παντοπωλείο.Ως Κοινωνικό Παντοπωλείο, ορίζεται το κατάστημα το οποίο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. 


1. Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Πατρέων, θα αποτελείται από τρία τμήματα, στα οποία θα διατίθενται: 

• Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα.(αγορά εξοπλισμού για την υποστήριξη της διάθεσης κατεψυγμένων προϊόντων πχ Ψυγεία και καταψύκτες) 

• Είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. (τα προϊόντα αυτά θα συλλέγονται στην Δημοτική Ιματιοθήκη) όπου με την ευθύνη του προσωπικού θα καθαρίζονται και θα ταξινομούνται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος τους, στην συνέχεια θα προωθούνται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για την διάθεση τους στους ωφελούμενους 
• Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

2. Θα διασφαλίζει την σταθερή τροφοδοσία τουλάχιστον 150 οικογενειών κάθε μήνα.

Προμηθεύει με προϊόντα συγκεκριμένου κόστους 40,00€ κατ' ελάχιστον τον μήνα, σε άτομα που έχουν κάρτα απόρου προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελουμένων.3. Θα διαθέτει πέντε (5) άτομα προσωπικό.

1 άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό - στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό λειτουργό. 

Το Κοινωνικό παντοπωλείο θα υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης για την συλλογή προϊόντων που θα διατίθενται στη Δομή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ροής προϊόντων καθ' όλη την διάρκεια του έργου.
 

Πιο αναλυτικά: 

• Θα επιδιώκει να συνάψει συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει το κοινωνικό παντοπωλείο (π.χ. super markets, εμπορικά καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων κλπ). 

• Θα επιδιώκει να συνάψει συνεργασίες με συλλογικούς φορείς (π.χ. σχολεία, σύλλογοι). Η ισχύς της κάρτας των ωφελουμένων θα είναι διάρκειας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με τη λήξη δε της κάρτας, οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για να εξεταστούν εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού και να εκδοθεί νέα κάρτα απορίας. 

Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν όλοι οι δυνητικά δικαιούχοι της δομής με τον επαρκέστερο τρόπο τόσο σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης όσο και σε ρούχα σε συνεργασία με τη Δημοτική Ιματιοθήκη. 
                     
ΣΥΣΣΙΤΙΑ 


Η δομή παροχής συσσιτίων θα δημιουργηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Σοφίας Πατρών.

Η Δομή παροχής Συσσιτίων του Δήμου Πατρέων, θα:

Διαθέτει υπηρεσίες σίτισης σε άπορους και άστεγους.

Διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια - βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες. 

Εξασφαλίζει την τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως.

Απασχολεί επτά (7) άτομα προσωπικό.

1 άτομο ως διοικητικό προσωπικό, 2 άτομα ως προσωπικό καθαριότητας, 3 άτομα ως στελέχη κουζίνας και 1 άτομο ως κοινωνικό λειτουργό.

Λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο, 13:00μ.μ. - 15:00μ.μ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

Οι ωφελούμενοι που θα εξυπηρετούνται από την Δομή παροχής συσσιτίων θα είναι άποροι και άστεγοι δημότες οι οποίοι θα επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και θα έχουν πρόσβαση στο κτίριο της Δομής με την επίδειξη ειδικής κάρτας απόρου που θα προμηθεύονται από τον Δήμο προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια των ωφελούμενων.

Η Δομή παροχής σίτισης θα υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης με απώτερο σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την συλλογή πλεοναζόντων προϊόντων (π.χ. super markets, εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία κλπ.

Η Δομή παροχής Συσσιτίων θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής της. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο δικαιούχος να ελέγχει, τόσο την ποσότητα και ποιότητα των εισερχόμενων και παρεχόμενων προϊόντων προς τους ωφελούμενους, όσο και τον αριθμό των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν ώστε να προκύπτουν στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της λειτουργίας της δομής.

Η ισχύς της κάρτας των ωφελουμένων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με τη λήξη δε της κάρτας οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά στις δομές για να εξεταστούν εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού και να εκδοθεί νέα κάρτα απορίας.
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ : Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Κοραή 5, (τράπεζα Τροφίμων) Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. Δικαιολογητικά ωφελουμένων.Αίτηση Ενδιαφέροντος.

Κάρτα Ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους. 

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας .

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας . 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης . 

Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί µη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως θεωρούμενη από τη αρμόδια οικονομική εφορία στην οποία φορολογικά ανήκουν. 

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δηµόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. 

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα µε Ειδικές Ανάγκες. 

Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων ( όπως π.χ. πιστοποιητικά τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, μονογονεϊκής οικογένειας, κλπ) Επιλογή Ωφελουμένων.

Η Επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συσταθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, υποστηριζόμενη και από το έργο Κοινωνικών Λειτουργών του Δήμου αλλά και των Κοινωνικών Φορέων, με συγκεκριμένα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.

Όσοι ωφελούμενοι επιλέγονται προμηθεύονται με την Κάρτα ωφελουμένου της κάθε Κοινωνικής Δομής που εξυπηρετούνται.

Πληροφορίες 


ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: Αντιδημαρχία Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων, και Ένταξης Μεταναστών, Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, κλπ. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ: Καποδιστρίου 96, 262 24 - Πάτρα, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 10:00π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. www.stirixiamke.gr 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. www.patrasos.gr 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ: Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α17, 4ος όροφος, Δευτέρα - Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. www.trapezahronou.gr 

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ : Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίας Σοφίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ: Δημοτικό Διαμέρισμα Παραλίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Κοραή 5, (τράπεζα Τροφίμων) Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00π.μ. έως τις 17:00μ.μ. www.patrasos.gr"


"Η στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Πατρέων στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε.

Ο Δήμος Πατρέων, παρά την δύσκολη οικονομική του κατάσταση, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο δομών και δράσεων που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της φτώχειας και την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Ένα δίκτυο το οποίο συνεχώς διευρύνεται με νέες δομές, οι οποίες έρχονται όχι μόνο να απαλύνουν την κατάσταση των απόρων και των ευπαθών συμπολιτών μας, αλλά και να ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό, να αποτελέσουν κίνητρο για προσφορά και έκφραση αλληλεγγύης στην καθημερινότητά μας και να ενώσουν τις κοινωνικές δυνάμεις στην κατεύθυνση της κοινής δράσης .
 
Σήμερα είμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε την έναρξη της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Πατρέων.

Πρόκειται για δομές οι οποίες δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ- Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Πρόκειται για μια Κοινωνική Σύμπραξη την οποία αποτελούν τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΕΙ ΠΑΤΡΩΝ, ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ "ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ NOMOY AXΑΙΑΣ", ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν ΑΧΑΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ.

Ο στόχος της Κοινωνικής Σύμπραξης είναι: Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Πατρέων, που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Σε όλες τις δομές θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων."


Στοιχεία επικοινωνίας:
Κοραή 5, Πάτρα 262 22, Ελλάδα
261 024 0859 : Ώρες Δευ - Παρ: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. Λεωφορεια 1,2,3,5,6,7,8, προαστιακός Πάτρας
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×