op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Βίος Coop

Χωρίς Μεσάζοντες, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα


"Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Βίος Coop είναι ένα δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στη Θεσσαλονίκη. Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Για τον Συνεταιρισμό

Τι είναι;

Είναι η συνένωση της μικρής οικονομικής δύναμης πολλών καταναλωτών, ώστε αυτή να γίνει μεγάλη και έτσι να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους προμηθευτές, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές και ποιότητα.

Τι θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία;

Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές, καθώς και μια έμπρακτη απόδειξη της δύναμης που προσδίδει η συλλογικότητα στους οικονομικά αδύνατους.
Από ποιους γίνεται;

Από απλούς πολίτες σαν και μας.Είναι κερδοσκοπική εταιρεία;

Το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται (Ν. 1667/86 για τους αστικούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς) επιτρέπει την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ωφέλεια (και οικονομική) των μελών.

Ο συνεταιρισμός δεν θα δουλεύει με σκοπό τη ζημία, κάθε άλλο. Όμως αν έχει πολλά κέρδη κάτι δεν θα κάνει καλά με τις τιμές! Μικρά κέρδη και άμεση διόρθωση στην επόμενη χρήση (περιορισμένη διανομή πλεονάσματος στα μέλη, στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία), αυτή είναι η βασική οικονομική αρχή του “βιος coop”.


Τι σχέση έχει με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς;

Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος : της δύναμης που προσδίδει η ένωση δύο κοινωνικών δυνάμεων, των παραγωγών με τους καταναλωτές. 

Είναι οι δύο κοινωνικές ομάδες που μέσα στην κρίση νοιώθουν ασήκωτο το βάρος της εκμετάλλευσής τους από τους μεσάζοντες και τα σούπερμάρκετς. Ενώνουν τις δυνάμεις τους, βγάζουν από τη μέση τους εκμεταλλευτές τους και καρπώνονται οι ίδιοι το προϊόν του μόχθου τους.

Πόσο θα διαρκέσει;

Για πάντα. Μπορεί η κρίση να μας οδηγεί στη συνειδητοποίηση και στην δράση, αλλά όταν περάσει η κρίση θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί και τα ωφέλη για όλους ακόμη μεγαλύτερα.
Υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα και στον κόσμο;

Υπάρχει. Τα Αμπελάκια αποτελούν παγκόσμιο παράδειγμα, αλλά αρκετές πρόσφατες εμπειρίες ήταν αρνητικές και αυτό δημιουργεί επιφυλακτικότητα στο νέο εγχείρημα.

Παγκόσμια το συνεταιριστικό – συνεργατικό κίνημα αριθμεί περίπου 800 εκ. μέλη και 100 εκ. εργαζόμενους, περισσότερους από όλες τις πολυεθνικές μαζί.

Μάλιστα στην Ευρώπη, οι τιμές παραμένουν χαμηλές λόγω και της ύπαξης ισχυρών συνεργατικών – συνεταιριστικών σχημάτων που ανταγωνίζονται πολύ πετυχημένα τις πολυεθνικές. 

Στη διάρκεια της κρίσης μάλιστα όλες οι αναφορές λένε ότι οι συνεργατικές – συνεταιριστικές επιχειρήσεις δυνάμωσαν περισσότερο.

Στο παρελθόν είχαμε αντίστοιχες προσπάθειες, όπως του Consum, του ΙΝΚΑ κ.α. Γιατί εκείνα απέτυχαν και γιατί να πετύχετε εσείς;

Βασικό πρόβλημα ήταν η διαχείριση της αποθήκης και των προμηθειών.

Στον “βιος coop” δεν θα υπάρχει αποθήκη, αλλα το σύστημα logistics της Ελληνικής Διατροφής θα εξασφαλίζει την συνεχή-συνεπή τροφοδοσία του καταστήματος.

Το πρόβλημα των προμηθειών, χωρίς επηρεασμό απο χρηματισμούς στελεχών αντιμετωπίζεται με την Ελληνική Διατροφή Α.Ε., της οποίας μέτοχοι είναι παραγωγικοί Συνεταιρισμοί και Συνεταιρισμένοι παντοπώλες, ενώ η ίδια έχει ήδη 5 δικά της Καταστήματα (ΕπιλοΓΗ) που κάνουν τις τιμές διαφανέστερες απο οτιδήποτε άλλο.

Κυρίως όμως ο “βιος coop” αξιοποιώντας τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, έχει προβλέψει στο Καταστατικό του Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει συνεχώς το Δ.Σ. καθώς και συχνές τρίμηνες διαδικασίες, ανοιχτές στα μέλη, όπου το Δ.Σ. υποβάλλει έκθεση αποτελεσμάτων, γίνεται αξιολόγηση της πορείας και εφόσον μόλις 50 μέλη θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν Γενική Συνέλευση, η οποία έχει τη δυνατότητα ακόμη και να καθαιρέσει τα εκλεγμένα όργανα του Συνεταιρισμού.Τι είναι το μοντέλο Μοντραγκόν;

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων του Μοντραγκόν, είναι ένα παράδειγμα συνεργατικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων που για πολλούς στον κόσμο αποτελεί πρότυπο λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχε και έχει, από το 1956 που ιδρύθηκε η πρώτη επιχείρηση μέχρι σήμερα που απλώνεται σε όλο τον κόσμο. 

Έχει Πανεπιστήμιο, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανία, Εμπόριο, Τράπεζα, Ασφαλιστικό Οργανισμό και ότι άλλο χρειάζονται οι άνθρωποι για να χρηματοδοτήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. 

Όλα αυτά τα εξασφαλίζουν διοικώντας οι ίδιοι την εταιρεία, έχοντας εξαλείψει την εκμεταλλευτική σχέση εργοδότη – εργαζόμενου, γιατί οι ίδιοι είναι και εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες του Ομίλου.

Τι είναι ‘Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία’;

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) είναι εκείνη που βασίζεται σε κοινωνικές πρωτοβουλίες, στις οποίες χαρακτηριστικά στοιχεία είναι :

Η εθελοντική, ανοιχτή, χωρίς διακρίσεις συνένωση της μικρής οικονομικής δύναμης πολλών συνεργατών – συνεταίρων, για να συγκεντρωθεί το απαραίτητο κεφάλαιο έναρξης μιας οικονομικής δραστηριότητας, όπως π.χ. παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, προμήθειας ειδών διατροφής, ένδυσης κλπ.

Η από κοινού, με τη συμμετοχή όλων, διοίκηση της οικονομικής δραστηριότητας και η λήψη των αποφάσεων με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, όπου ισχύει η αρχή “ένα πρόσωπο μία ψήφος”.

Η περιορισμένη διανομή του παραγόμενου πλεονάσματος στους εργαζόμενους και τα μέλη της επιχείρησης, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση.

Η συνεχής εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση όλων των μελών και των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Η συνεργασία και συνένωση δυνάμεων με αντίστοιχου σκοπού συνεργατικές – συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές, με σκοπό τη συσσώρρευση πόρων, τη συγκέντρωση δύναμης και τις οικονομίες κλίμακας.

Η μέριμνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση.

Η ΚΑΛΟ λέγεται και Τρίτος Τομέας της Οικονομίας, για να διακριθεί από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό.

Τι σχέση έχει η ‘Άμεση Δημοκρατία’ με αυτή την προσπάθεια;

Αποτελεί συστατικό στοιχείο της ΚΑΛΟ, με την έννοια ότι η δύναμη της απόφασης ισοκατανέμεται ανάμεσα στους μετέχοντες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το οικονομικό τους “βάρος” (πόσες μερίδες κατέχουν).

Στην Άμεση Δημοκρατία η Γενική Συνέλευση λειτουργεί τακτικά και παίρνει τις βασικές αποφάσεις, ενώ τα αιρετά όργανα κυρίως υλοποιούν τις αποφάσεις της Γ.Σ. και διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες ρουτίνας.

Στο λειτουργικό μοντέλο της Άμεσης Δημοκρατίας οι αποφάσεις που παίρνονται είναι κυρίως υπόθεση του κάθε ενός μέλους και όχι τόσο των εκλεγμένων οργάνων.

Γι΄ αυτό η συμμετοχή είναι η κρισιμότερη παράμετρος και μαζί με τη γνώση καθορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχημένης λειτουργίας του μοντέλου.

Η εκπαίδευση σε επαγγελματικά και συνεταιριστικά θέματα, στον “βιος coop”, ως διαδικασία ανάπτυξης της γνώσης, συμπληρώνει την Άμεση Δημοκρατία και κάνει ακόμη πιο αποτελεσματική τη συμμετοχή των μελών στις αποφάσεις και τον έλεγχο των αιρετών.


Πως μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη της κρίσης;

Η κρίση οδηγεί σε έλλειψη επενδύσεων κρατικών και ιδιωτικών. Η ΚΑΛΟ μπορεί να καλύπτει το χώρο των οικονομικών δραστηριοτήτων που αφήνει ελεύθερο η έλλειψη κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων. Και αυτό κάνει. Έχει άλλωστε παραπάνω αναφερθεί ότι η κρίση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις ΚΑΛΟ έχουν σταθερά θετικά αποτελέσματα.

Όμως η ΚΑΛΟ μπορεί να συμβάλει και στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Για παράδειγμα από την μια υποστηρίζεται ότι ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας έχουν τη βασική ευθύνη για το έλλειμα, ενώ από την άλλη πληρώνονται εργολάβοι για να παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σ΄ αυτούς.

Αν αντικατασταθούν οι εργολάβοι από συνεργατικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις, έχει υπολογιστεί ότι η σχετική δαπάνη μειώνεται κατά 40 έως 50%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 

Οι εργαζόμενοι θα έχουν την αμοιβή που δικαιούνται, οι ασφαλιστικές και άλλες εισφορές θα καταβάλλονται στα αντίστοιχα ταμεία και έτσι η ωφέλεια για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον θα είναι πολλαπλή.

Γιατί να συμμετέχω – τι θα κερδίσω;

Έχει υπολογιστεί ότι μια τετραμελής οικογένεια σε ετήσια βάση, αν ψωνίζει από το συνεταιριστικό Σ/Μ, θα έχει όφελος μόνο από τις τιμές περίπου 2000 έως 3000 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα υπάρχει περιορισμένη διανομή πλςονάσματος στα μέλη, εκπαίδευση και ανάπτυξη της γνώσης, καθώς και άλλες παροχές που θα αποφασίζει η συνέλευση.

Πως μπορώ να συμμετέχω;

Καταβάλλοντας την μερίδα των 150 ευρώ και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και της Γ.Σ. που είναι και η τελική έγκριση εγγραφής.

Θέλω να συμμετέχω αλλά δεν μπορώ να καταβάλω τα 150€. Μπορώ απλά να είμαι πελάτης;

Προφανώς και ναι. Τα μη μέλη μπορούν να ψωνίζουν από το Σ/Μ στις ίδιες τιμές με τα μέλη. Απλά δεν θα συμμετέχουν σ΄ αυτά που προβλέπει το καταστατικό για τα μέλη (περιορισμένη διανομή πλεονάσματος, εκπαίδευση, άλλες παροχές προς τα μέλη κλπ.).
Έτσι ένα μη μέλος έχει κίνητρο να γίνει μέλος.

Πως θα γίνεται η οικονομική διαχείριση;

Με πολύ αυστηρό έλεγχο και τη μέγιστη διαφάνεια. Υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει το Δ.Σ., ενώ το τελευταίο υποβάλλει έκθεση κάθε τρίμηνο πάνω στα αποτελέσματα τριμήνου σε ανοιχτό για τα μέλη Δ.Σ. 

Μόλις 50 μέλη μπορούν να προκαλέσουν Γ.Σ. αν εκτιμήσουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Μάλιστα το καταστατικό προβλέπει ακόμη και ανάκληση του Δ.Σ. από την Γ.Σ.

Μπορούν να γίνουν μέλη εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα;

Όχι, μέλη μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα με βάση το Καταστατικό.

Τι ευθύνες έχω ως μέλος;

Οικονομικές ευθύνες έχουν τα μέλη μόνο μέχρι το ύψος του ποσού της μερίδας τους (150 ευρώ). Οι διοικητικές ευθύνες τους αφορούν κυρίως στη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, στην εκπαίδευση και στον διαρκή έλεγχο των οργάνων.

Πως μπορώ να αποχωρήσω;

Μετά από 3 χρόνια και αφού εγκρίνει το Δ.Σ. Εφόσον είναι οικειοθελής αποχώρηση και όχι αποβολή, το μέλος παίρνει πίσω το ποσό της μερίδας του και το 75% του ατομικού του λογαριασμού, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί κατά την τελευταία πριν την αποχώρησή του χρήση.

Να το δω σαν επένδυση κεφαλαίου;

Όχι, γιατί στόχος θα είναι οι χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ο συνεταιρισμός δεν θα λειτουργεί με σκοπό τη ζημία, αλλά αν έχει υψηλά κέρδη κάτι δεν θα κάνει καλά με τις τιμές.

Αν γίνω μέλος μπορώ να καλύψω και μια θέση εργασίας μέσα στο Σ/Μ;

Η ιδιότητα του μέλους δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψης για εργασία στο Σ/Μ. Οι προσλήψεις θα γίνουν με την υποστήριξη των στελεχών της Ελληνικής Διατροφής Α.Ε. που έχουν τη σχετική εμπειρία. Θα προτείνουν και τελικά εμείς θα αποφασίσουμε. Όσοι εργάζονται στο Σ/Μ θα πρέπει να γίνονται και μέλη του Συνεταιρισμού. Δεν αποκλείονται όμως τα μέλη του Συνεταιρισμού από τη διεκδίκηση θέσης εργασίας στο Σ/Μ.


Θα γίνει ένα μόνο κατάστημα και σε ποια περιοχή;

Αυτά θα τα αποφασίζει η Γ.Σ. Η περιοχή επιλέγεται κατόπιν μελέτης της αντίστοιχης Ανοιχτής Επιτροπής του "βιος coop", η οποία έχει και τη σχετική τεχνογνωσία.

Ποια η ποιότητα των προϊόντων;

Η καλύτερη δυνατή, από εγχώριους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους πιο δυναμικούς της χώρας μας, ή και μεμονωμένους παραγωγούς.

Πως πιστοποιούνται τα προϊόντα;

Κατ΄ αρχήν με το σύστημα πιστοποίησης της Ελληνικής Διατροφής Α.Ε. Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε σε συνεργασία μαζί της, με το Α.Π.Θ., το ΚΕΠΚΑ και άλλους κατάλληλους φορείς, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης που θα εγγυάται απόλυτα την ποιότητα των προϊόντων του Σ/Μ. Για το σκοπό αυτό έχουμε συγκροτήσει Ανοιχτή Επιτροπή Ποιότητας του "βιος coop".

Από πού θα γίνονται οι προμήθειες προϊόντων;

Από την Ελληνική Διατροφή Α.Ε. Στις τιμές που προμηθεύεται η ίδια από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς μέλη της, αλλά και από επιλεγμένους και πιστοποιημένους συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς της περιοχής μας.

Θα έχει μόνο ελληνικά προϊόντα;

Όχι, αλλά τα ξένα θα είναι μόνο όσα δεν παράγονται στην Ελλάδα και αποτελούν απαραίτητο τμήμα του “καλαθιού της νοικοκυράς” (π.χ. καφές κλπ.).

Τι προϊόντα θα μπορώ να βρω;

Τα πάντα, σχετικά με τα είδη Σ/Μ.

Θα υπάρχει και ηλεκτρονικό κατάστημα για παραγγελίες από το Internet;

Αυτό είναι θέμα μελέτης, απόφασης της Γ.Σ. και οργάνωσης. Κατ΄ αρχήν δεν απορρίπτουμε τίποτε, το αντίθετο είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που είναι προς όφελος των μελών, εφικτές και υλοποιήσιμες. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε  στον "βιος coop" ειδική Ανοιχτή Ομάδα Εργασίας κατ΄ οίκον παράδοσης (Delivery).


"Γιατί να γίνω μέλος του βιοςcoop 

Γιατί δεν είναι κρατικό, ούτε ιδιωτικό …είναι δικό μας!!! 

Γιατί συμμετέχω στις αποφάσεις με σχέσεις ισοτιμίας και όρους άμεσης δημοκρατίας (1 μέλος-1 ψήφος).

Γιατί βάση καταστατικού, το πλεόνασμα (τα κέρδη) γυρίζουν στα μέλη του συνεταιρισμού ΑΛΛΑ ΚΑΙ την τοπική κοινωνία. 

Γιατί συμβάλλω στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Γιατί στηρίζω τους παραγωγούς του τόπου μου και ταυτόχρονα συμβάλλω στον να παρακαμφθούν οι μεσάζοντες και να σπάσουν τα μονοπώλια. 

Γιατί αγοράζοντας τοπικά προϊόντα, συμβάλλω στην προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των ρύπων από μεταφορές.

Γιατί παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες, διασφαλίζω προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (μέλη και μη του συνεταιρισμού) Γιατί ως μέλος του συνεταιρισμού, εκτός από χαμηλές τιμές, θα έχω πρόσθετο οικονομικό όφελος ανάλογα με την κατανάλωση που κάνω.

Γιατί ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων που μπαίνουν στο ράφι του συνεταιρισμού μας, γίνεται από εμάς του ίδιους. 

Γιατί θέλω να καταρρίψω τον μύθο πως οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα (σε αντίθεση με το εξωτερικό) δεν μπορούν να επιβιώσουν".
Το φετινό GreenWave Festival πραγματοποιήθηκε από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 στο Δημοτικό Πάρκο δίπλα από το Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη.

Συμμετείχε - μεταξύ άλλων - ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop" με περίπτερο μαζί με το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο..

Στην εκδήλωση-συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού εισηγητές ήταν οι: Τάνια Γιαννιού (συντονίστρια, SOSτε το Νερό), Κώστας Νικολάου (Κίνηση 136) και Ευάγγελος Κουκιάσας (Πρόεδρος Δικτύου Μεσόγειος SOS).


Στην εκδήλωση-συζήτηση για την Κοινωνική Οικονομία εισηγητές ήταν οι: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (συντονιστής), Λάζαρος Αγγέλου (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "Βίος Coop"), Γιώργος Βλάσσης (συνεταιρισμός «Άλλος Τρόπος») και Σοφία Παπαχρήστου (ντοκιμαντέρ «Κοινωνική Οικονομία: μια εναλλακτική λύση»).Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “Βίος Coop” συμμετείχε στο 2ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Οκτωβρίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού, Αθήνα.

Ο σκοπός του Συνεταιρισμού

Σκοπός του “βιος coop” είναι η δημιουργία ενός συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ με ποιοτικά αλλά και φτηνά προϊόντα, όσο το δυνατόν περισσότερο προερχόμενα από συνεταιρισμούς αγροτών αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς. 

Η ποιότητα θα διασφαλίζεται από την έμφαση που δίνουμε στην ποιοτική τροφή με στόχευση την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων που δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και γενετικά τροποποιημένους σπόρους, ευελπιστώντας στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του ρεύματος παραγωγής βιολογικών προϊόντων.
 
Η χαμηλή τιμή θα διασφαλίζεται από την παράκαμψη των μεσαζόντων, στο βαθμό που τα προϊόντα θα έρχονται στο ράφι μέσα από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς. 

Αυτοί οι δύο σκοποί, σε συνδυασμό με τον συνεταιριστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του σούπερ μάρκετ που θα ανήκει ολοκληρωτικά στα μέλη του, καθιστούν το εγχείρημα σημαντικό, πρωτότυπο κι ελπιδοφόρο αλλά και πρώτης προτεραιότητας.. 

Το να θέλει κανείς να παρέμβει στην ποιότητα της τροφής του, μια ποιότητα που έχει υποβαθμιστεί εντελώς εξαιτίας της κερδοσκοπίας, είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν από πολίτες πραγματικά ενεργούς. 

Δομή και λειτουργία

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του “βιος coop”, αυτό που αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν.H συμμετοχή αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα για τη λειτουργία της συνέλευσης και τη λήψη των αποφάσεων. 
Τα ενεργά μέλη είναι η βάση του όλου εγχειρήματος.

Η δομή και η λειτουργία του εφαρμόζει τις διεθνείς συνεταιριστικές αξίες και αρχές με πρώτη τη συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος» στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει το μέλος.

Η διοίκηση και ο έλεγχος του συνεταιρισμού είναι στα χέρια των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται, ελέγχονται συνεχώς και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση.
 
Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Λειτουργούμε δημοκρατικά, εκπαιδευόμαστε, ελέγχουμε συνεχώς τα εκλεγμένα όργανα.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής

Ο Συνεταιρισμός θα συνεργάζεται αφενός με την «Ελληνική Διατροφή Coop» (συνεταιριστική εταιρεία εφοδιασμού προϊόντων, που συγκρότησαν συνεταιρισμοί αγροτών και παντοπωλών απ’ όλη την Ελλάδα) για τον εφοδιασμό με προϊόντα που παράγονται από τους συμμετέχοντες αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις μικρές παραγωγικές μονάδες. 

Αφετέρου με άλλους συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς που θα τους δοθεί χώρος στα ράφια του σούπερ μάρκετ στηρίζοντας κι ενισχύοντας την προσπάθειά τους.

Τα προϊόντα θα είναι υψηλότερης ποιότητας και σε χαμηλότερες τιμές, αφού δεν θα παρεμβάλλονται οι χονδρέμποροι μεσάζοντες ούτε και τα ακριβοπληρωμένα ράφια των πολυεθνικών ή εγχώριων αλυσίδων σουπερμάρκετς.


Το ιστορικό της ίδρυσης του Συνεταιρισμού

Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “βιος coop” ιδρύθηκε το 2012, έπειτα από πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, www.proskalo.net). 

Στη συνέχεια πλαισιώθηκε από μια ευρύτερη ομάδα πρωτοβουλίας με αρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού σουπερμάρκετ στη Θεσσαλονίκη. Tο κεφάλαιο δημιουργίας του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ είναι οι ίδιες οι «μερίδες» των μελών που είναι και οι συνεταιριστές-ιδιοκτήτες. 

Ο χώρος διαμόρφωσης του παντοπωλείου-σούπερ μάρκετ έχει βρεθεί και είναι Κων/νου Καραμανλη 42, ένα σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο και στις ανατολικές περιοχές όπου “εντοπίζεται” και ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών μας. 

Το κατάστημα διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου με την εθελοντική συμμετοχή-προσφορά των μελών και φίλων. Ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε το φθινόπωρο. 

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ! Η εγγραφή νέων μελών συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία του καταστήματος. 


Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το χαμηλότερο κόστος του “καλαθιού” των τροφίμων και η υψηλή ποιότητα της τροφής είναι οι βασικότερες και πιο άμεσες προοπτικές μας. 

Σημαντική και δυναμική παράμετρος είναι επίσης η επιστροφή των όποιων κερδών του “βιος coop” στα μέλη του και στην τοπική κοινωνία, με τρόπο που προβλέπει το Καταστατικό και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Αυτή τη στιγμή που ανοίγουμε το πρώτο κατάστημα “βιος coop” στη Θεσσαλονίκη (γιατί οι σκέψεις είναι ν’ ακολουθήσουν κι άλλα και σε άλλες περιοχές της πόλης αλλά και αλλού) ο αριθμός των μελών μας είναι 300. 

Τριακόσια πρόσωπα που αποφάσισαν πως δεν ανέχονται άλλο την εμπορευματοποίηση της τροφής και την απόλυτη υποβάθμισή της και θέλουν να πάρουν τον έλεγχο της ποιότητας, της τιμής και της προέλευσης των τροφίμων στα χέρια τους!


Εγγραφείτε στον “βίος coop”. 

Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να γίνει όποιος-α θέλει να στηρίξει το εγχείρημα και θεωρεί σημαντική την ύπαρξή του και το στόχο του.

Για να εγγραφείτε μέλος στον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης “βίος coop” θα πρέπει:

α) Να αποδεχθείτε το καταστατικό.

β) Να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχής/εγγραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία.

γ) Να καταβάλλετε το ποσό της μερίδας μέλους του συνεταιρισμού, που είναι 150,00 €.

Για τα παραπάνω θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα από τα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Το συνεταιριστικό παντοπωλείο «βίος coop» θα λειτουργεί με βάση τις ιδέες, τις αξίες και τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας.

Η προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής.
 
Παράλληλα επιδιώκει την κάλυψη των αναγκών των μελών του αλλά και όλων των πολιτών ως προς αγαθά και υπηρεσίες, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, σε τιμές όσο γίνεται πιο χαμηλές αλλά και όσο γίνεται πιο δίκαιες για τους παραγωγούς.

Πληροφορίες και Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες για τον συνεταιρισμό υπάρχουν στον ιστότοπο: 

www.bioscoop.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

coopbios@gmail.com"
Στοιχεία επικοινωνίας:
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 42, Θεσσαλονίκη 546 39, Ελλάδα
coopbios@gmail.com, Τηλ. 2310811918
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×