op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.Ν. Χίου Ωρίων

Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Ηθικό, Ισοδίκαιο & Αλληλέγγυο Εμπόριο, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

"Το ΨΥΝ ΚοιΣΠΕ Ωρίων αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Χίο. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου ιδρύθηκε με βάση τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96) από την οποία διέπεται σε συνδυασμό με τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη θεραπεία τους με την κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. 


Μέλη του Συνεταιρισμού είναι: 


α. Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Χίου και οι οποίοι λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, ανεξάρτητα από την διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαμονή τους χωρίς να απαιτείται να είναι ικανοί για δικαιοπραξία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν κατ’ ελάχιστο το 35% του συνόλου των μελών. 

β. Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές και δημόσιοι υπάλληλοι ή ψυχίατροι ή ψυχολόγοι κλάδου ΕΣΥ) υπαγόμενοι στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Χίου και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 45% του συνόλου των μελών. 

γ. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 20% του συνόλου των μελών. 


Επιχειρηματικές δράσειςΚαντίνα – Αναψυκτήριο «ΟΝΑΡ»Πρόκειται για την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. Χίου «Ωρίων».

Λειτουργεί εποχιακά στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγ. Αιμιλιανού του Δήμου Ιωνίας. Ο τελευταίος ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού και το 2006 μάς παραχώρησε χώρο σε δημοτικό οικόπεδο για τέσσερα (4) χρόνια. 

Η λειτουργία της ξεκινάει κάθε έτος στις 15/6 και λήγει στις 15/9. Είναι ανοιχτά καθημερινά 12 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Απασχολούνται 2 άτομα από τον γενικό πληθυσμό με πλήρη απασχόληση και 3 Ψυχικά Πάσχοντες, με μερική απασχόληση (4 ημέρες / 4 ώρες Μ.Ο).Συνεργείο Καθαριότητας

Πρόκειται για την 1η μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2008 έχει αναλάβει την καθαριότητα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου και απασχολούνται 2 ψυχικά πάσχοντες μερικής απασχόλησης.

 
Κατάστημα Παιχνιδιών & Παιδαγωγικού Εξοπλισμού «MindSchool – Παίζω & Μαθαίνω»

Στις 19 Απριλίου 2008 ξεκίνησε η λειτουργία της πλέον φιλόδοξης προσπάθειας του Κοι.Σ.Π.Ε., της 1ης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2008, του καταστήματος πώλησης παιδαγωγικών παιχνιδιών και μέσων αγωγής & διδασκαλίας. 
Στα ράφια του μπορεί ο επισκέπτης να βρει παιχνίδια άκρως παιδαγωγικά και ποιοτικά. Σκοπός του καταστήματος είναι η κάλυψη των αναγκών τόσο των γονέων όσο και των επαγγελματιών, αλλά και φορέων, στη ψυχική υγεία, για την παροχή εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού και μέσων αγωγής και διδασκαλίας. 

Απασχολούνται συνολικά 4 άτομα εκ των οποίων 3 Ψυχικά Πάσχοντες.


Καλλιέργεια Μαστίχας

Η «καλλιέργεια φυσικής μαστίχας» είναι δράση που ανέλαβε να υλοποιήσει ο Κοι.Σ.Π.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006. Είναι γνωστό ότι η μαστίχα αποτελεί ένα μοναδικό παγκοσμίως προϊόν, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ζωή και την ιστορία του νησιού μας.Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, προχώρησε ο Συνεταιρισμός στην ενοικίαση συνολικά 1.350 Μαστιχόδεντρων, στην περιοχή της Καλλιμασιάς και του Πυργίου. Οι συνολικές θέσεις εργασίας που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη δράση είναι 4 εκ των οποίων 3 για Ψυχικά Πάσχοντες. 

Η καλλιέργεια της φυσικής μαστίχας έχει ήδη ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2008, και προς το παρόν απασχολούνται 1 άτομο από τον Γενικό Πληθυσμό ως εκπαιδευτής για την καλλιέργεια μαστίχας και 1 Ψυχικά Πάσχων.


Παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων
 

Τον Σεπτέμβριο 2008 ξεκίνησε η εγκατάσταση του θερμοκηπίου στη θέση «Παναγία Κρίνα» Χαλκειούς. Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του Νοέμβρη και οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι για 4 Ψυχικά Πάσχοντες υπό την καθοδήγηση & επίβλεψη Γεωπόνου με τον οποίο συνεργάζεται ο Κοι.Σ.Π.Ε.. Σκοπός της λειτουργίας του Θερμοκηπίου είναι η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων τα οποία και θα διατίθενται στη συνέχεια στην αγορά της Χίου."Στοιχεία επικοινωνίας:
Άγιος Ισίδωρος Πετροκόκκινου 821 03, Ελλάδα
contact@kspechios.gr Τηλ.: 2271040400
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×