op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κοχλίας - Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Αλληλέγγυα Παιδεία , Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, Συνεταιριστικά / Συνεργατικά Εγχειρήματα

"Το συνεταιριστικό φροντιστήριο ”Κοχλίας” αποτελεί την υλοποίηση ενός εγχειρήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων προς τους Ρεθυμνιώτες μαθητές. 

Ο Κοχλίας ως αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας αποδέχεται και διευρύνει το δίκτυο που έχουν δημιουργήσει άλλοι συνεταιρισμοί για την αλληλέγγυα οικονομία και το εμπόριο, με σκοπό την ανάδειξη της ανθρώπινης εργασίας μέσω των συλλογικοτήτων. 

Η επιτακτική ανάγκη των σημερινών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών μάς οδήγησαν στην ίδρυση ενός συνεταιρισμού εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργούνται θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης για τους εργαζόμενους. 

Αυτή η μορφή οργάνωσης και διαχείρισης επιτρέπει τη διατήρηση των διδάκτρων σε προσιτές τιμές με οικονομικά πακέτα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι ή πολύτεκνοι) σε συνδυασμό με υψηλή παρεχόμενη γνώση. 

Ως συνεταιριστικό φροντιστήριο επιδιώκουμε, πρώτα απ’ όλα, μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών του και ταυτόχρονα με τους μαθητές του.

Η διαδικασία της μάθησης οφείλει –όπως πρέπει να είναι– ποιοτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. Με έμφαση στην ποιότητα και σε μια ευρύτερη πολιτισμική ανάπτυξη του ατόμου-μαθητή, επιδιώκουμε να προσφέρουμε μια ολόπλευρη και ολοκληρωμένη στήριξη στους μαθητές αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη, μη δημιουργική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μέσω της συνδυαστικής χρήσης παιδαγωγικών μεθόδων και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση (π.χ. διαδραστικοί πίνακες, χρήση Η/Υ) σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή, η μύησή του στη διαδικασία της μάθησης και εν τέλει η κατάκτηση της γνώσης μέσω της βιωματικής μάθησης.

Η καλλιέργεια κριτικής επεξεργασίας, όπως και η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και δράσεων (ή πιο απλά δημιουργική έκφραση) αποτελούν αναγκαίες διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας. 

Με επίκεντρο τον μαθητή και τις ιδιαιτερότητές του, το μάθημα προσαρμόζεται (στο βαθμό που είναι δυνατόν) βάσει των δικών του αναγκών. Η δημιουργία ολιγομελών τμημάτων (έως πέντε μαθητές ανά τμήμα) δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Για όλα τα παραπάνω οι δραστηριότητες του φροντιστηρίου με σύμμαχο τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη υλοποιούνται για τον μαθητή και από τον μαθητή και τους διδάσκοντές του. 

Ουσιαστικά, το εγχείρημά μας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού ρεύματος όπου η εκπαίδευση δεν θεωρείται μια ξεχωριστή σφαίρα της κοινωνικής ζωής του ατόμου, αλλά αντιθέτως μία από τις πιο σημαντικές και πρωτεύουσας σημασίας. 

Με δεδομένη όλη αυτή την κατάσταση, η λειτουργία του συνεταιριστικού φροντιστηρίου απέχει από τη «στυγνή λογική» ενός τυπικού φροντιστηρίου. Εδώ δεν υπάρχει εργοδότης ή επιχειρηματίας, υπάλληλος ή προϊστάμενος. 

Η λογική του κέρδους και της επιχειρηματικότητας δεν μας εκφράζουν και μας βρίσκουν ιδεολογικά αντίθετους. Κάποιοι ίσως προβούν σε κριτικές όσον αφορά την οικονομική ανταλλαγή (βλέπε δίδακτρα). Για να προλάβουμε τέτοιου είδους ενέργειες, χρέος μας είναι να εξηγήσουμε τη λογική με την οποία διαμορφώνονται τα δίδακτρα. 

Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ο Κοχλίας, διαφοροποιείται από τα ήδη γνωστά «επιχειρηματικά» μοντέλα: «μαύρη» εργασία, ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, κακοπληρωμένοι μισθοί, απλήρωτες υπερωρίες. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν το συνεταιριστικό φροντιστήριο είναι πρώτον η αρχή της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους εργαζόμενους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες, αναπτύσσοντας έτσι παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους. Δεύτερον, η αρχή της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής και μη καταπιεστικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσο διάδοσης των ιδεών, ως μέσο ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής. 

Βάσει των παραπάνω, ο συνεταιρισμός ενισχύει έμπρακτα τη δημιουργία ενός ανθρώπινου ισότιμου δικτύου, ώστε η ανθρώπινη εργασία να αναδεικνύεται μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση. 

Τα δίδακτρα προέκυψαν με τέτοιο τρόπο ώστε μέσω αυτών να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του χώρου και η μισθοδοσία των καθηγητών του. Στόχος δεν αποτελεί η κερδοσκοπία αλλά η επιδίωξη ενός συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ως συνεταιριστική επιχείρηση έχει απλά οικονομικούς σκοπούς που εξυπηρετούν απλώς την πραγμάτωση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της. 

Εδώ, αξίζει να εξηγήσουμε λιτά και με σαφήνεια το μοντέλο λειτουργίας του συνεταιρισμού υιοθετώντας τον όρο της αλληλέγγυας, συνεργατικής οικονομίας. Η αλληλέγγυα οικονομία ως ένας επιπλέον αλλά όχι ανεξάρτητος δρόμος, εντάσσεται στο ρεύμα μιας κοινωνικής συν-αλλαγής που μπορεί να πάρει πολλές μορφές και δράσεις: π.χ. εναλλακτικό και αλληλέγγυο-δίκαιο εμπόριο, δίκτυο χωρίς μεσάζοντες, δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών. Η αρχή της τοποθετείται στο εσωτερικό ενός πολύμορφου κινήματος πολιτικών παρεμβάσεων στην οικονομία και πόσο μάλλον στην κοινωνία. Στην άμεση μορφή της η αλληλέγγυα οικονομία από μόνη της δεν αποτελεί απελευθερωτική δύναμη και πανάκεια. 

Η αλληλέγγυα οικονομία συνιστά σήμερα μια πραγματικότητα θεσμικά αναγνωρισμένη, υπολογίσιμη και με σοβαρά μεγέθη στην οικονομία. Περιλαμβάνει μια μικρή θάλασσα από ετερογενή εγχειρήματα ως προς τον τρόπο λειτουργίας και ως προς τις ιδεολογικές τους κατευθύνσεις και στοχεύσεις. 

Οι δομές της αλληλέγγυας οικονομίας δεν είναι μια εναλλακτική επιχειρηματική πρόταση όπως αρέσκονται να υποστηρίζουν πολλοί από αυτούς που τη φοβούνται, είναι οι δομές μιας καινούριας πραγματικότητας. Αλλά από μόνες τους δεν είναι τίποτα, αν δεν πλαισιώνονται από συλλογικότητες, μορφωτικά δίκτυα και πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων που από κοινού θα μπορέσουν να γίνουν δημιουργικές. 

Γι’ αυτό τον λόγο και για πολλούς άλλους επιλέξαμε αυτό τον χώρο δράσης, μιας και ο χώρος της παιδείας είναι ο πιο ευαίσθητος και συνάμα σημαντικός και ελπιδοφόρος για την επιτυχία και την συνέχιση τέτοιων εγχειρημάτων.

Το Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κοχλίας  είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Κρήτη.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Επιμενίδου Μαρούλη, Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα
Τηλ.: 28310 25170 Κιν.: 6999684388 okoxlias@gmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×