op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας - Δίκτυα Οινοποιών Κρήτης - ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ

Συνεργατισμός

"Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας - ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στο Ρέθυμνο. Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την διάσωση, προβολή και διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής αλλά και την πιστοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα. 

Η δημιουργία της εταιρείας έρχεται να καλύψει την ανάγκη για συντονισμένη προβολή και προώθηση της Κρητικής Διατροφής και την προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο νησιού, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και διεθνώς.Ο στρατηγικός στόχος του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας είναι η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της Κρήτης μέσω της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η εταιρεία για την επίτευξη του στόχου της είναι οι ακόλουθοι: 

Η τοπική γαστρονομική παράδοση:

Θα γίνει προώθηση της Κρητικής Διατροφής ως τρόπος ζωής.

Η υγεία:

Θα προβληθεί η συμβολή της Κρητικής Διατροφής στην βελτίωση του επιπέδου υγείας, ως μέσο θεραπείας αλλά και πρόληψης Τα τοπικά προϊόντα: θα γίνει προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των κρητικών προϊόντων μέσω της στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής (σε παραγωγή, μεταποίηση, διανομή).

Το περιβάλλον:

Θα προωθηθεί η «πράσινη ανάπτυξη» του νησιού, προβάλλοντας την Κρήτη ως έναν τόπο με καθαρό περιβάλλον και μεγάλη βιοποικιλότητα, όπου παράγονται μοναδικά, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα.

Ο πολιτισμός: 

θα προωθηθεί η Κρητική Διατροφή ως αναπόσπαστο κομμάτι του κρητικού πολιτισμού και θα συνδεθεί με τις τοπικές αξίες.

Ο τουρισμός:

Θα προωθηθεί ο γαστρονομικός τουρισμός στο νησί, βασισμένος στα εκλεκτά τοπικά προϊόντα και την Κρητική Κουζίνα. Η εταιρεία, λειτουργώντας ως το Cluster της Κρητικής Διατροφής, σκοπεύει να αποτελέσει την «ομπρέλα» κάτω απ’ την οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν όλες τις τοπικές πρωτοβουλίες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Χαράζοντας μια κοινή και ολοκληρωμένη πολιτική, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες, θα δουλέψει για την αύξησης της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα ενισχύουν την ποιότητα της προσφοράς τους.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας σκοπεύει να συνάψει συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να εισάγει τεχνογνωσία, καλές πρακτικές αλλά να δημιουργήσει και νέα πιλοτικά προγράμματα γύρω από τους άξονες της στρατηγικής του.
Σκοποί της εταιρίας είναι:

1. Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη, και παρουσίαση της Κρητικής Διατροφής ως μέσον υγιεινής διατροφής και ευζωίας.

2. Η προώθηση και εξασφάλιση της κατανάλωσης των προϊόντων Κρητικής παραγωγής, ως προϊόντων ανώτερης διατροφικής αξίας.

3. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την παροχή επισιτιστικών και εν γένει τουριστικών υπηρεσιών, τόσο στην Κρήτη όσο και αλλού, με στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προσφοράς, των προϊόντων αυτών (της Κρήτης).

4. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων διατροφής στην Κρήτη.

5. Η οργάνωση κατάλληλων προϋποθέσεων και υποδομών στην περιοχή της Κρήτης για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

6. Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερόμενα ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων Κρητικής Παραγωγής.Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία:

• Θα οργανώνει κάθε μορφής συνέδρια, εκθέσεις προϊόντων και επιμορφωτικές δράσεις και εκδηλώσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους, σχετικώς με τα κρητικά προϊόντα και την προώθησή τους από πιστοποιημένες για την καταλληλότητα τους αυτή, επιχειρήσεις.

• Θα υποβάλλει προτάσεις ή θα συμμετέχει σε δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται από κάθε είδους φορέα, εθνικό ή κοινοτικό, στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης καθώς και κάθε άλλης συγχρηματοδοτούμενης δράσης.

• Θα διενεργεί έρευνες αγοράς, καθώς και κάθε άλλη έρευνα που θα συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

• Θα παρέχει κάθε είδους εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ενημερωτικών υπηρεσιών, στους επιχειρηματίες, για την προώθηση των κρητικών προϊόντων, για την βελτίωση της επιχειρηματικής τους προσπάθειας.

• Θα συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας."
ΠIΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 


Ρέθυμνο

Εστιατόριο “Veneto”
Εστιατόριο “Αλάνα”
Εστιατόριο “Αυλή”
Εστιατόριο “Πρίμα Πλώρα”
Ταβέρνα “Κάστρο”
Ταβέρνα “Πάνακρον”

Χανιά

Tαβέρνα “Ο Τζανέρης κι η Αρχόντισσα”
Εστιατόριο “Βοτανικού Πάρκου Κρήτης”
Εστιατόριο “Πιπεριά” (Χανιά)
Εστιατόριο στο ξενοδοχείο Mistral
Κουζίνα ΕΠΕ
Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής Διατροφής “ΝΤΟΥΝΙΑΣ”
Ταβέρνα “Καμάρες”
Ταβέρνα “Νέα Ρούματα”

Ηράκλειο

Εστιατόριο στους Παραδοσιακούς Ξενώνες “ΘΑΛΟΡΗ”
Ξενοδοχείο Creta Maris
Ταβέρνα “Εαρινό”
Ταβέρνα Κρήτες
Ταβέρνα Τρεις Μουριές
Εστιατόριο Αμβροσία (Apollonia Beach Resort & Spa)

Λασίθι

Εστιατόριο Γιάντες
Ταβέρνα Ροβινσώνας
Σήμα Ποιότητας “Επισκέψιμα Οινοποιεία

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα οινοποιείο ώστε να του χορηγηθεί το σήμα ποιότητας «Επισκέψιμα Οινοποιεία» της Περιφέρειας Κρήτης ορίζονται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

Εύκολη πρόσβαση στα πιστοποιημένα οινοποιεία.

Αναλυτική ενημέρωση των επισκεπτών για τα προϊόντα του κρητικού αμπελώνα.

Κατάλληλοι χώροι υποδοχής και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την πραγματοποίηση οινογνωσιών.

Άνετες και ασφαλείς ξεναγήσεις στους χώρους των πιστοποιημένων οινοποιείων.

Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Το σήμα ποιότητας των «Επισκέψιμων Οινοποιείων» αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τα Δίκτυα Οινοποιών Κρήτης, και βασίστηκε στις προδιαγραφές που είχε ήδη θέσει το Δίκτυο Οινοποιών ν. Ηρακλείου. 

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η δημιουργία ενός υψηλού κύρους και αξιοπιστίας Παγκρήτιου Σήματος Ποιότητας που θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, εναρμονισμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις και αναγνωρίσιμο σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προβολή και στην προώθηση του κρητικού αμπελώνα και του οινοτουρισμού στο νησί.

Εταίροι του έργου “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ” είναι:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης 
– Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 2: Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 3: Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου (Κρήτη, Ελλάδα)

ΕΤΑΙΡΟΣ 4: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Τροόδους (Κύπρος)
 
Το γενικό πλαίσιο και οι στόχοι του έργου αφορούν την περιοχή παρέμβασης, Κρήτη – Κύπρο όπου διαθέτει στοιχεία ικανά για την εξέλιξη της σε γαστρονομικό τουριστικό προορισμό αναπτύσσοντας μια μορφή τουρισμού που έχει σαν κύριο σκοπό της την γνωριμία με τον τοπικό διατροφικό πολιτισμό. 

Στόχος των συνεργαζόμενων εταίρων είναι η ανάπτυξη του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού με σημαντικές θετικές συνέπειες όπως:

-      Την αξιοποίηση τοπικών υλών και παραδοσιακών προϊόντων,

-      Την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής,

-      Τον εμπλουτισμός και ανταγωνιστικότητα της τουριστικής προσφοράς,

-      Την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας

-      Την ανάδειξη της γεύσης σε πόλο έλξης και ανάπτυξης.
 
Μέσα από το έργο προωθούνται δράσεις για τη πιστοποίηση της ποιότητας της τοπικής κουζίνας, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ταυτότητας της. 

Επίσης μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες γίνεται συστηματική προσπάθεια επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων και επιχειρηματιών στη λογική της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας που θα οδηγήσει στη δημιουργία γαστρονομικών πακέτων και υποδομών γαστρονομικού τουρισμού.
 
Οι προτεινόμενες ενέργειες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου Κρήτη και Κύπρος να εξελιχτούν σε Γαστρονομικό Τουριστικό Προορισμό.

Το Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο

Τα στοιχεία που συνθέτουν το Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο είναι μια σειρά από διατροφικούς παράγοντες και κανόνες και ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής. 

Η αναβίωση του παραδοσιακού προτύπου συνεπάγεται την αναβίωση όλων μαζί των βασικών στοιχείων της κρητικής διατροφής προσαρμοσμένων στις σύγχρονες συνθήκες.

Τα βασικά στοιχεία της Παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής είναι:

• Η άμεση σχέση με τη φύση
• Η συστηματική σωματική άσκηση και κίνηση
• Η λιτή εγκρατής διατροφή που τη διακρίνει η απλότητα και το μέτρο
• Τα αγνά, φυσικά και υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα της Κρήτης
• Η γευστική μαγειρική
• Μια συγκεκριμένη σύνθεση και αναλογία τροφών, με κυριαρχία των φυτικών τροφών.


Αν θέλαμε να αποτυπώσουμε αδρά τη δίαιτα των Κρητικών στη δεκαετία του 1960, θα λέγαμε ότι πυρήνα της αποτελούσαν τα τρόφιμα από φυτικές πηγές, ενώ τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης είχαν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές καταναλώνονταν τοπικά εποχιακά τρόφιμα που υφίστανται ελάχιστη ή και καθόλου επεξεργασία."

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κριτοβουλίδου 15 -17, Ρέθυμνο 741 00, Ελλάδα
281 340 0350 agrodiatrofiki@gmail.com https://www.facebook.com/cretandiet
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×