op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων «Εστία» Aγίου Δημητρίου

Δομές-Υποδοχή-Καταλύματα για άνεργους, άστεγους, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες, χρήστες, ανήλικους, ψυχικά πάσχοντες

Υπεύθυνη Ξενώνα: Βασιλική Γιαμαλή

"Ανταποκρινόμενο στους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, η Αποστολή με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Ξενώνα στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, δυναμικότητας 20 ατόμων, συνεισφέρει στην παροχή υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.
Επιπροσθέτως, στον Ξενώνα εκτός από τις υπηρεσίες φιλοξενίας, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ως προς την κοινωνική ένταξη των φιλοξενούμενων, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Παράλληλα, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι απασχολούνται σε μια ευρεία γκάμα αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διασφαλίζονται μέσω των συνεργασιών της Αποστολής και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς της τοπικής κοινωνίας.


Ταυτόχρονα, λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία διευκολύνει τη διαδικασία follow-up των εκάστοτε περιπτώσεων των προσφύγων ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την ένταξή τους.


ΣΤΟΧΟΙ
 
Το πρόγραμμα στοχεύει στους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους:


Βραχυπρόθεσμοι:

Ενίσχυση των δομών υποδοχής και προσωρινής στέγασης των νεοεισερχομένων ατόμων της ομάδας στόχου.

Παροχή ολοκληρωμένων και στοχευμένων υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και υποστήριξης προσφύγων, με προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανήλικους

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών για τη δημιουργική απασχόληση και ομαλή κοινωνικοποίηση των φιλοξενούμενων προσφύγων (πχ. εργοθεραπεία, άθληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.ά.).

Ενίσχυση των δομών κοινωνικής και ψυχολογικής μέριμνας προς την ομάδα στόχου, με έμφαση στις ευπαθείς περιπτώσεις.

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στοχευμένων δράσεων (ατομικές συνεδρίες, πιθανώς ομάδες ψυχοδράματος, παροχή κινήτρων, κ.ά.).

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης με δράσεις όπως ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, επίλυση πρακτικών ζητημάτων, αντιμετώπιση δυσκολιών ένταξης, κ.ά.

Παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των ατόμων της ομάδας στόχου που επωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (υποδοχή και φιλοξενία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη).


Μακροπρόθεσμοι:

Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προστασίας και αρωγής που εφαρμόζονται για τους πρόσφυγες.

Ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να διαχειρίζεται το μεγάλο όγκο προσφύγων που εισρέουν στα σύνορά της – Ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης των προβλημάτων και εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων αναγκών τους.

Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας για αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων ή προβλημάτων που αφορούν στα φαινόμενα του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των προσφύγων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών τους και την ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (πχ. στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση, κ.ά.).

Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση, ενθάρρυνση και ενεργητική συμμετοχή των επωφελουμένων της ομάδας στόχου, καθώς και εξοικείωσή τους με τις συνθήκες (κοινωνικές αξίες, πολιτικές εξελίξεις, πολιτισμικά στοιχεία, κ.ά.) της χώρας υποδοχής.

Σημαντική μείωση του χρόνου παραμονής των προσφύγων στους ξενώνες φιλοξενίας και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτοσυντήρησής τους εφαρμόζοντας αποτελεσματικά προγράμματα συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Καλλιέργεια των ατομικών δεξιοτήτων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των επωφελούμενων ατόμων ώστε να ενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο.

Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και υιοθέτηση αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων.

Συλλογή στοιχείων (ποιοτικών και ποσοτικών) για τα επωφελούμενα άτομα της ομάδας στόχου, ώστε να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω πολύτιμα στοιχεία (πχ. δημογραφικά, ατομικές δεξιότητες, άμεσες ανάγκες, προσωπικό ιστορικό, προφίλ, παρεχόμενες υπηρεσίες, προοπτικές, κ.ά.).ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους φιλοξενούμενους,

εκπαίδευση σε δεξιότητες ατομικής φροντίδας (ατομική υγιεινή, καθαριότητα), καθώς και φροντίδας του χώρου διαβίωσης,

εργοθεραπεία και δημιουργική απασχόληση, συνεργασία με δημοτικά γυμναστήρια, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άθλησης και κοινωνικοποίησης

συμβουλευτική στους πρόσφυγες με στόχο την αυτοδυναμία (με την κινητοποίηση προσαρμοστικών μηχανισμών, τη διερεύνηση δυνάμεων και ικανοτήτων, τη σταδιακή επίλυση των προβλημάτων)

ομάδα ψυχοδράματος και συζήτησης

συνοδεία σε εξωτερικές δραστηριότητες πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (επισκέψεις σε μουσεία, χώρους πολιτισμού, πάρκα)"

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λεμεσού 17, Άγιος Δημήτριος 173 41, Ελλάδα
210-9701530, xen.estia@mkoapostoli.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×