op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού

Οικογιορτές

"Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, είναι ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά συστήματα της Ελλάδας. Με συνολική έκταση 388.000 στρέμματα απλώνεται από το Καλοχώρι ως τις Αλυκές Κίτρους στο νομό Πιερίας, περιλαμβάνοντας από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατώδη εδάφη και ελώδεις εκτάσεις.

Χάρη στη γεωγραφική της θέση και τη μεγάλη εναλλαγή των οικοτόπων, η περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών.
Στις ιστοσελίδες αυτές θα βρείτε πληροφορίες για το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και την περιοχή ευθύνης του, που περιλαμβάνει το Δέλτα του Αλιάκμονα, το Δέλτα και την κοίτη του ποταμού Αξιού ως και τα βόρεια σύνορα, τις εκβολές του Λουδία και του Γαλλικού, τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, καθώς και τις Αλυκές Κίτρους.

Ο Φορέας Διαχείρισης ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την διοίκηση, προστασία και διαχείριση του υγροτοπικού συστήματος που αποτελείται από τα Δέλτα των ποταμών Αξιός και Αλιάκμονας, από τις εκβολές του Λουδία και του Γαλλικού, από τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και τις Αλυκές Κίτρους.

Είναι ένας από τους 28 Φορείς Διαχείρισης που λειτουργούν στη χώρα μας ως τα κύρια "εργαλεία" άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, στο πλαίσιο και της υποχρεώσης της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικό δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η λειτουργία του χρηματοδοτείται μέχρι το τέλος του 2009 από το Επιχειριασιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ), μέσω του έργου «Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα», συνολικού ύψους 1, 38 εκατ. ευρώ.

Διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών, Ανάπτυξης & Γεωργίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων νομαρχιακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.


Στις αρμοδιότητες του Φορέα υπάγεται:

Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής και του σχεδίου διαχείρισής της.

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών.

Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του

Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους.


Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών.

Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων.

Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους.

Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης.

Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων."

Η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας που λαμβάνει χώρα στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Περιβαλλοντικό Πάρκο Γαλλικού Ποταμού, Καλοχώρι 620 55, Ελλάδα
Τηλ: 2310794811, φαξ: 2310794368 info@axiosdelta.gr https://twitter.com/Axios_Delta
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×