op
×
ΔΙΚΤΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση, Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία

"Tο ιστορικό και ο χαρακτήρας της "Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων" 

Αφετηρία αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η πρόσκληση ορισμένων πολιτών, κυρίως από τις δυτικές περιοχές της Αττικής, για μια συνάντηση με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Ήταν 31 Ιανουαρίου 2011, οι συγκρούσεις πολιτών και ΜΑΤ στην Κερατέα ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ο χώρος της συνάντησης ήταν τα γραφεία του συλλόγου "Ιερά οδός", Πλαστήρα 53, στο Αιγάλεω. 

Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρονταν: «Απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, οι περισσότεροι από όλους εμάς, που συμμετέχουμε στο περιβαλλοντικό κίνημα, μέσα από κινήσεις πολιτών, κινήματα πόλης, αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα κλπ., κινούμαστε με έναν αυθορμητισμό, που υπαγορεύεται κυρίως από κριτήρια αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Χωρίς, συνήθως, να μπαίνουμε στα πιο “βαθιά” νερά της αντιπαράθεσης με το συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται, αυτή τη στιγμή. 

Ένα σχεδιασμό, που, στην Αττική για παράδειγμα, υλοποιείται με μια σειρά παράλληλων (με τη Κερατέα και το Γραμματικό) αποφάσεων και δραστηριοτήτων» «Μια ομάδα πολιτών, από διάφορες περιοχές της Αττικής, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε πιο συνολικά και, ίσως, πιο πολιτικά γι αυτά τα ζητήματα. 

Καθώς, επίσης, και την ανάγκη να βρούμε μια κοινή “γλώσσα”, στα ζητήματα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με άλλους ενεργούς πολίτες και συλλογικότητες της Αττικής. 

Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία συζήτησης και συνεννόησης, ανάμεσα σε όλους όσους συμμερίζονται αντίστοιχες ανησυχίες και προβληματισμούς. 


Σαν πρώτο βήμα, σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε επιλέξει να οργανώσουμε μια πρώτη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων»"


Πλαίσιο συντονισμού συλλογικοτήτων για τη διαχείριση των απορριμμάτων Η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της. Όχι μόνο επειδή, ακόμη και σήμερα, η ταφή εξακολουθεί να παραμένει η κύρια μέθοδος διαχείρισης. Όσο επειδή, με άλλοθι αυτήν την κατάσταση, επιχειρείται να οδηγηθούμε σε λύσεις που αναπαράγουν τα προβλήματα, με άλλη μορφή.


Η πολιτεία έχει διαλέξει το «λάθος» δρόμο, αφού σχεδιάζει τη γενικευμένη εφαρμογή, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ενός μοντέλου διαχείρισης, που χαρακτηρίζεται από: · την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, με μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ (25-27 χρόνια), μέσω διαγωνισμών για τις βασικές υποδομές, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη:

· την ακύρωση των πολιτικών πρόληψης - μείωσης απορριμμάτων και της ανάκτησης υλικών, μέσω της προδιαλογής · συγκεντρωτικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που προϋποθέτουν πολλούς σταθμούς μεταφόρτωσης, μεγάλες μεταφορές και πολλαπλές συμπιέσεις

· αφύσικα μεγάλες δυναμικότητες των μονάδων επεξεργασίας, εξαιτίας της επιλογής να διατηρούνται τα απορρίμματα σε σύμμεικτη μορφή, με ισχυρές εγγυήσεις για τις ποσότητες και με συνέπεια το υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος

· προσανατολισμό στην ενεργειακή «αξιοποίηση» και την καύση, που σκόπιμα υποβαθμίζεται και αποκρύπτεται Αντίθετα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το συμφέρον της κοινωνίας βρίσκεται σε μια διαχείριση, που «παντρεύει» το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, ενσωματώνει τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης και διεκδικούν:

· το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης, με αξιοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής και πρωτοβουλίας · τήρηση της ιεραρχίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανάκτηση υλικών με προδιαλογή

· αποκεντρωμένες υποδομές διαχείρισης, με τη λογική της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, του χαμηλού κόστους και της μέγιστης ανταποδοτικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η αντιπαράθεση στόχων και επιδιώξεων είναι προφανής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πανομοιότυπο τρόπο εκδήλωσης των προβλημάτων σε όλες τις περιοχές της χώρας, μας οδηγεί στην ανάγκη να επιδιώξουμε ένα μόνιμο συντονισμό και να συγχρονίσουμε τα βήματα και τις δράσεις μας, με στόχο: · την αποτροπή της υλοποίησης των υφιστάμενων σχεδιασμών, που, πρακτικά, σημαίνει «πάγωμα» και ακύρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη

· την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με πλήθος αγώνων και τοπικών αντιστάσεων, έχει αναπτυχθεί ένας μακρύς και ζωντανός δημόσιος διάλογος, ανάμεσα σε συλλογικότητες πολιτών, εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και αυτοδιοκητικά σχήματα.

 Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, εκτιμούμε ότι, σήμερα, είμαστε σε θέση να αντιτάξουμε έναν τεκμηριωμένο αντίλογο στις κυρίαρχες επιλογές και μια συνεκτική κινηματική αντίληψη, που αποτυπώνεται στην πρόταση για τη δημόσια, αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη και στην προδιαλογή. Το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης στηρίζεται:

 • στην επιλογή το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των απορριμμάτων να γίνεται κοντά στον τόπο της παραγωγής τους, στη βάση των αρχών της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας.

 • στη διαπίστωση ότι τα σκουπίδια κρύβουν πλούτο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η προδιαλογή υλικών, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση πρέπει να αποτελούν την «καρδιά» ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης «απορριμμάτων». Και όχι η διατήρησή τους σε σύμμεικτη μορφή, με σκοπό να αποτελέσουν τη μόνιμη «τροφή» φαραωνικών εργοστασίων επεξεργασίας και μονάδων καύσης των προϊόντων τους.

Ο κεντρικός ρόλος σε αυτήν την επιλογή ανήκει στις τοπικές δράσεις και στις αποκεντρωμένες υποδομές, δημοτικού ή διαδημοτικού χαρακτήρα.

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και, ταυτόχρονα, συνιστά ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους, αφού συνεπάγεται λιγότερα σκουπίδια και μειωμένα δημοτικά τέλη.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αντιταχθούμε στη φιλολογία της ενεργειακής αξιοποίησης και στα, δήθεν, οφέλη της καύσης των απορριμμάτων, που αποσκοπεί στην αποδοχή του προωθούμενου στρεβλού μοντέλου, με σκοπό τη διεύρυνση του οικονομικού αντικειμένου της διαχείρισης και την κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών ομίλων, που προσβλέπουν σε αυτήν.

Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τις βασικές μας επιδιώξεις, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που, ήδη, έχουμε κάνει και να τα κάνουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο, με περισσότερες και πιο δυναμικές κινηματικές πρωτοβουλίες και με τη δημιουργία ενός ισχυρού κοινωνικού μετώπου, που θα μπορεί να επηράζει και τη λήψη των απαιτούμενων πολιτικών αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε και μια σειρά επιμέρους στόχους, η επίτευξη των οποίων είναι κρίσιμη για την επιτυχία του κοινού μας αγώνα, με κυριότερους:

• εθνικά και ειδικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, με περισσότερο φιλόδοξους στόχους, τα οποία θα ενσωματώνουν το πνεύμα των αλλαγών που έχουν γίνει στη νομοθεσία, θα αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειές της και θα έχουν στραμμένο το βλέμμα στις αλλαγές που κυοφορούνται.

 • αναθεωρημένα περιφερειακά σχέδια, με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.

 • υποχρεωτικά τοπικά σχέδια διαχείρισης, σε δημοτικό ή και διαδημοτικό επίπεδο, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των δημοτικών αποβλήτων, που θα έχουν ανάγκη διαχείρισης σε περιφερειακές και εθνικές υποδομές. • πλήρη αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης υλικών.

• όλες τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό (νομικό, διοικητικό) επίπεδο, που θα διευκολύνουν την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει τον αποφασιστικό της ρόλο στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη λογική της αποκέντρωσης.

• τη διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης, κατά προτεραιότητα, των αποκεντρωμένων δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων, με την εφαρμογή κριτηρίων μακροπρόθεσμου περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους. 28/2/2014

Οι συλλογικότητες που συνυπογράφουν και συμμετέχουν στο Δίκτυο συντονισμού Ecoeleusis Green Attack Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς Αυτόνομη Ριζοσπαστκή Αυτοδιοίκηση στο δήμο Νεάπολης - Συκεών BIOZΩ - Βιοκαταναλωτές για ποιοτική ζωή Διαρκής Κίνηση Χαϊδαρίου Δίκτυο 50 συλλόγων και φορέων κατά της κατασκευής και χωροθέτησης του ΣΜΑ Ευκαρπίας Δίκτυο πολιτών Χολαργού - Παπάγου Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece Επιτροπή αγώνα Γραμματικού-Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ Κίνηση δημοτών Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Ανατροπή Κι.Π.Η. - Κίνηση πολιτών Ηλιούπολης ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ» Πάτρας ΚΟΙΝΣΕΠ «ΕΠΙΒΙΩΝΩ» Ηλείας Μ-οίκο-ΝΟΣ αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός Οικολογική Εταιρεία Έβρου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου "οι φίλοι της γης" (Θεσσαλονίκη) Πρωτοβουλία για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων (Θεσσαλονίκη) Πρωτοβουλία διάδοσης «Λακωνικής μεθόδου διαχείρισης απορριμμάτων - προϊόντων» Πρωτοβουλία πολιτών περιφερειακής ενότητας Σερρών Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) ΣΤΑΣΗ Βύρωνα Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά Συμπολιτεία Ξηρομεριτών (Αιτωλοακαρνανία) Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Κορινθία)

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Το ιστορικό και ο χαρακτήρας της "Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων"

Αφετηρία αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η πρόσκληση ορισμένων πολιτών, κυρίως από τις δυτικές περιοχές της Αττικής, για μια συνάντηση με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήταν 31 Ιανουαρίου 2011, οι συγκρούσεις πολιτών και ΜΑΤ στην Κερατέα ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ο χώρος της συνάντησης ήταν τα γραφεία του συλλόγου "Ιερά οδός", Πλαστήρα 53, στο Αιγάλεω.

Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρονταν:

«Απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, οι περισσότεροι από όλους εμάς, που συμμετέχουμε στο περιβαλλοντικό κίνημα, μέσα από κινήσεις πολιτών, κινήματα πόλης, αυτοδιαχειριζόμενα σχήματα κλπ., κινούμαστε με έναν αυθορμητισμό, που υπαγορεύεται κυρίως από κριτήρια αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Χωρίς, συνήθως, να μπαίνουμε στα πιο “βαθιά” νερά της αντιπαράθεσης με το συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται, αυτή τη στιγμή. Ένα σχεδιασμό, που, στην Αττική για παράδειγμα, υλοποιείται με μια σειρά παράλληλων (με τη Κερατέα και το Γραμματικό) αποφάσεων και δραστηριοτήτων»

«Μια ομάδα πολιτών, από διάφορες περιοχές της Αττικής, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε πιο συνολικά και, ίσως, πιο πολιτικά γι αυτά τα ζητήματα. Καθώς, επίσης, και την ανάγκη να βρούμε μια κοινή “γλώσσα”, στα ζητήματα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με άλλους ενεργούς πολίτες και συλλογικότητες της Αττικής. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε μια πρωτοβουλία συζήτησης και συνεννόησης, ανάμεσα σε όλους όσους συμμερίζονται αντίστοιχες ανησυχίες και προβληματισμούς. Σαν πρώτο βήμα, σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε επιλέξει να οργανώσουμε μια πρώτη συνάντηση ανταλλαγής απόψεων»
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αρκετοί ενεργοί πολίτες της Αττικής. Προϊόν αυτής της πρώτης συνάντησης ήταν η απόφαση για τη συγκρότηση της «Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων». Λίγες μέρες μετά, στις 7/2/2011, δίνεται στη δημοσιότητα το βασικό κείμενο με τις θέσεις της «Πρωτοβουλίας», με τίτλο: «Διαχείριση των αστικών αποβλήτων: ένα διαρκές πεδίο συγκρούσεων και μια πρόκληση για διεκδίκηση εναλλακτικών λύσεων».

Ακολουθεί μια περίοδος δικτύωσης, στην Αττική κυρίως (απ’ όπου και το «υποκοριστικό» prosynat), αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ταυτόχρονα, η περίοδος αυτή αξιοποιείται για τη διαμόρφωσή της εναλλακτικής πρότασης αποκεντρωμένης διαχείρισης, για το συντονισμό και τις κοινές δράσεις των πολιτών και των συλλογικοτήτων, που δραστηριοποιούνται σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Από την άποψη του χαρακτήρα, η «Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων» αποτελεί μια συλλογικότητα πολιτών, που λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές και αντιιεραρχικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει «μέλη» από όλη την Ελλάδα, λειτουργεί με διαδικασίες συνελεύσεων στην Αττική και με ένα ανοιχτό διαδικτυακό forum πανελλαδικά (https://groups.google.com/group/prosynat?hl=el).

Η επικοινωνία με την «Πρωτοβουλία» γίνεται μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosynat@gmail.comΆνοιξε ο δρόμος για πλατύ συντονισμό συλλογικοτήτων, για τα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων


Με τη συνάντηση των συλλογικοτήτων, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (22-23 Φλεβάρη, στο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ), μετά από  πρόσκληση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ, έκλεισε ο κύκλος μιας νέας προσπάθειας συνεννόησης ενός ποικιλόμορφου «μπλοκ» κοινωνικών δυνάμεων, κατά κανόνα με κινηματική κατεύθυνση.

Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε με μια αντίστοιχη συνάντηση συλλογικοτήτων της Β. Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (25 Γενάρη), μετά από πρόσκληση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ και της Πρωτοβουλίας για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων. Στο ενδιάμεσο διάστημα υπήρξε ηλεκτρονική ενημέρωση και επικοινωνία εκατοντάδων φορέων και συλλογικοτήτων, σωματείων εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και αυτοδιοικητικών σχημάτων. Υπόψη όλων είχε τεθεί συγκεκριμένη πρόταση για ένα πλαίσιο συντονισμού και κοινών δράσεων. 


Ο διάλογος αυτός υπήρξε, κατά τα φαινόμενα, αποδοτικός, αφού:


·     αναγνωρίστηκε η ανάγκη του συντονισμού και των κοινών δράσεων, ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση δημοπράτησης, με ΣΔΙΤ, πλήθους φαραωνικών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, σε όλη την Ελλάδα.

·      υπήρξε ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο του συντονισμού και των κοινών δράσεων, που προτάθηκε. Παρόλα αυτά, αποφασίστηκε να δοθεί η ευκαιρία κάποιων πιθανών βελτιώσεων, που θα επιτρέψουν την υιοθέτησή του από όσο γίνεται περισσότερους φορείς και συλλογικότητες. Στην οριστική του μορφή θα δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα ανοίξει η διαδικασία της συνυπογραφής του.

·     έγιναν πολλές προτάσεις για τις μορφές και το περιεχόμενο του συντονισμού, αλλά, κυρίως, για το περιεχόμενο των εξωστρεφών κοινών δράσεων.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου, έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τις πολιτικές που ακολουθούνται, για τη στάση των πολιτικών δυνάμεων και της αυτοδιοίκησης, για το ρόλο των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, των τεχνικών και του ΤΕΕ. Κυρίως, όμως, αναλύθηκαν οι εμπειρίες από τους υπαρκτούς αγώνες στα διάφορα μέτωπα που έχουν ανοίξει και σε αυτά του πρόσφατου παρελθόντος, σε μια προσπάθεια αναζήτησης εκείνων των προϋποθέσεων που θα τους κάνουν αποτελεσματικούς και νικηφόρους. Ενδιαφέρουσα πτυχή της συνάντησης ήταν και η παρουσίαση πολλών κοινωνικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών από διάφορες περιοχές της χώρας (π.χ. τη Μύκονο, την Τήνο, την Ικαρία, τον Πύργο, το Κιάτο, την Καλαμάτα κ.ά.).

Η συμμετοχή δεν περιορίστηκε στους φορείς και τους πολίτες της Αττικής, αφού πήραν μέρος συλλογικότητες από τη Θεσσαλονίκη, από τη Στερεά (Λαμία, Λιβαδειά, Θήβα), από τη Δυτική Ελλάδα (Αστακό, Πάτρα, Πύργο), από την Πελοπόννησο (Καλαμάτα, Άργος, Κόρινθο, Κιάτο, Ξυλόκαστρο) και από νησιωτικές περιοχές (Τήνο, Μύκονο, Ικαρία).

Σημειώνουμε, επίσης, την παρουσία και συμμετοχή στο διάλογο της ΠΟΕ ΟΤΑ. Στα αξιοσημείωτα και σε αυτά που χρήζουν ερμηνείας είναι η απουσία σωματείων εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση και των δημοτικών αρχών της Αττικής (είχαν προσκληθεί όλες).Η Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων ΠΡΩΣΥΝΑΤ είναι δίκτυο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αττική.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νικολάου Πλαστήρα 53, Αιγάλεω 122 42, Ελλάδα
prosynat@gmail.com 6942984299 (Τάσος Κεφαλάς)
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×