A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελούν λειτουργικά εργαλεία τα οποία παρέχουν σε έναν Οργανισμό ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία του.

Στην Ελλάδα, το πιο ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου παρακολουθεί και διαχειρίζεται διαρκώς τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, έχει αναπτύξει εδώ και μια δεκαετία η Τράπεζα Πειραιώς.

Η τράπεζα είναι πιστοποιημένη για όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS και το Πρότυπο ISO 14001:2004. 

Οι βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν και ξεχωρίζουν το EMAS από άλλα πρότυπα είναι η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό. 

Η καταχώρηση στο Μητρώο EMAS επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας για διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, πρόληψη της ρύπανσης και συμμόρφωσή της με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με περισσότερες από 800 πιστοποιημένες κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 1.000 άμεσα εμπλεκόμενους σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης εργαζομένους,  είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη που διαθέτουν μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση. 

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, που διαμορφώθηκε αρχικά το 2004 και  ανανεώθηκε το 2010, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα και έχει σαφή προσανατολισμό προς την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Τα περιβαλλοντικά αυτά προγράμματα έχουν στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (π.χ. ανακύκλωση υλικών, χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού, εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων ελέγχου (BEMS), αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέας τεχνολογίας LED) αλλά και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.

Εκτός από τα εμφανή περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλλουν και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων, όπως για παράδειγμα στη μείωση των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας την περίοδο 2008-2012 κατά 4,4 εκατ €. 

Τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Τράπεζα αποτελούν βασικό συστατικό για τη διαρκή και συστηματική βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Περισσότεροι από 870 τόνοι χαρτιού παραδόθηκαν προς ανακύκλωση κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν 17.600 τεμάχια αναλωσίμων εκτύπωσης εστάλησαν για επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση.

Η πλέον σημαντική όμως περιβαλλοντική επίπτωση για το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της Τράπεζας, προέρχεται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2014 η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και κατ’ αναλογία οι εκπομπές CO2, μειώθηκε κατά 18%. 


Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, έχουν τοποθετηθεί μπλε κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών σε 15 κυλικεία κτηρίων διοίκησης της Τράπεζας, όπου οι εργαζόμενοι απορρίπτουν υλικά όπως  πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο.   

Τέλος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής πράσινων προμηθειών στην Τράπεζα, έχει πρόσφατα ξεκινήσει η υλοποίηση δύο προγραμμάτων.

Το πρώτο αφορά την προμήθεια χαρτιού πιστοποιημένου κατά FSC[1] για την εκτύπωση του μεγαλύτερου όγκου των λογαριασμών (statements) και των φακέλων που αποστέλλονται στους πελάτες, και το δεύτερο την προμήθεια και χρήση περιβαλλοντικά πιστοποιημένων απορρυπαντικών προϊόντων (με την αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιβαλλοντική πιστοποίηση ecolabel) σε πέντε κτήρια διοίκησης της Τράπεζας και στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς είναι το μοναδικό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ελλάδα του οποίου όλες οι υποδομές πιστοποιήθηκαν κατά ISO 14001 και εντάχθηκαν στο Μητρώο του EMAS. 

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων για τις πράσινες προμήθειες και έχοντας ενσωματώσει ήδη από το 2005 «πράσινα» κριτήρια στη γενικότερη πολιτική προμηθειών, η Τράπεζα, ως μεγάλος πελάτης, συντελεί στη δημιουργία προϋποθέσεων στη αγορά έτσι ώστε οι προμηθευτές να λαμβάνουν υπ’ όψη και περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την επιλογή των προϊόντων τους. 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακόμα μια δικαίωση του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Αθήνα θεωρείται μια από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων σχετιζόμενων με την έλλειψη προσβάσιμου πράσινου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίπου 3.760 μετρικοί τόνοι πλαστικών πλέουν αυτήν τη στιγμή στη Μεσόγειο Θάλασσα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που χτυπήθηκαν επειδή λένε “όχι” στην επιβολή εγκατάστασης αιολικών βιομηχανιών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο «Λάμπρος», ένας νεαρός Σπιζαετός που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2021 στο Πρασανό φαράγγι από γνωστό αναπαραγωγικό ζευγάρι του νησιού
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x