A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Δημιουργώντας μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Δημιουργώντας μιαν ΚοινΣΕπ στον Πολύγυρο


Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής (κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης) για ενημέρωση ενδιαφερομένων στον Σύλλογο Συσπείρωσης & Ψυχαγωγίας Γυναικών Πολυγύρου (κα Ρούλα Αμαραντίδου) και η συνάντηση-συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 6/10/2015, στα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών στον Πολύγυρο (Εργατικές κατοικίες), με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, συνεργάτη της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας. 


Μεταξύ των συμμετεχόντων διακρίναμε τους: Ρούλα Αμαραντίδου (Πρόεδρο Συλλόγου Γυναικών Πολυγύρου), Ανδροκλή Γιάτσογλου (μέλος της ΚοινΣΕπ ΜΥΓΔΟΝΙΑ, και του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας), Ελευθερία Τυροβούζη, Σουζάνα Παπαναούμ, Μαρίνο Ζέρβα, Δημήτρη Πιστολά, Ιουλίτα Αικατερινάρη, Σοφία Χλιάπα & Σοφία Γαλάνη. 

Η κα Στέλλα Γκουδίνογλου από το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντ. Μακεδονίας επεξεργάστηκε και μοιράζει παντού έναν σύντομο περιεκτικό οδηγό δημιουργίας μιας ΚοινΣΕπ. Στην συνάντηση αναφέρθηκαν επί πλέον και τα παρακάτω βήματα: 

 1. Μια ΚοινΣΕπ προϋποθέτει ότι τα υποψήφια μέλη της είναι μέλη μιας τοπικής κοινωνίας, όπως λέει και η ονομασία της «κοινωνική». Για να εξασφαλισθεί αυτό συνίσταται εμπειρικά τα υποψήφια μέλη να συναντώνται τακτικά και συνεχώς για δύο περίπου μήνες, κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και να συζητούν τα θέματα του αντικειμένου και της οργάνωσης της «υπό σύσταση ΚοινΣΕπ»

 1. Δεν απαιτείται καμιάς μορφής παροχή εκχρηματισμένων υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους. Όλα είναι στον ιστοχώρο του Υπουργείου Εργασίας, ελεύθερα για χρήση, από νοήμονες πολίτες.

 1. Το καταστατικό είναι σχεδόν έτοιμο, και το κατεβάζουμε από το διαδίκτυο. Απλά συζητάμε για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των μελών, τα αντικείμενα δραστηριοποίησης, τον αριθμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και τα ονόματά τους κλπ.

 1. Τα απαραίτητα στέλνονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εργασίας για έλεγχο.

 1. Εντός μηνός από την ηλεκτρονική αποστολή πρέπει να σταλούν με ταχυδρομείο στο Υπ. Εργασίας, τα έντυπα με τις υπογραφές κτλ 

 1. Τα μέλη της «υπό σύσταση ΚοινΣΕΠ» συνεχίζουν τις συναντήσεις με την ίδια συχνότητα με στόχο να διαμορφώσουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business plan)

 1. Το Υπ. Εργασίας (Τμήμα Μητρώου) στέλνει την προέγκριση.

 1. Από εκείνη την ημερομηνία προέγκρισης που αναγράφεται πρέπει μέσα σε ένα μήνα να πάνε τα μέλη της ΚοινΣΕπ στην τοπική Εφορεία και να καταθέσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο για την επαγγελματική στέγη, και να δηλώσουν τους ΚΑΔ των αντικειμένων δραστηριοποίησης που επιθυμούν να ενεργοποιήσουν από τα αναγραφόμενα στο καταστατικό της ΚοινΣΕπ, για να πάρουν ΑΦΜ για την έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων.

 1. Το χορηγηθέν ΑΦΜ αποστέλλεται στο Υπ. Εργασίας και Το Υπ. Εργασίας στέλνει την αναγνώριση λειτουργίας της ΚοινΣΕπ.

Πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι μια επιχείρηση (ΔΕΚΟ, εταιρεία ή Συνεργατισμός-συνεταιρισμός) δημιουργείται ΜΟΝΟ όταν επισημανθεί μια ανάγκη στην κοινωνία, για την οποία υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να πληρώσουν. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, την πιθανή ανάγκη θα κληθούν να την ικανοποιήσουν ΜΟΝΟ φιλανθρωπικές οργανώσεις, ανθρωπιστικά σωματεία, και η Κοινωνική πρόνοια, όχι κάποιας μορφής επιχείρηση. 

Ακολούθως εξετάζεται από τα μέλη της ΚοινΣΕπ εάν υπάρχει ικανότητα παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, και μάλιστα με ποιο κόστος. 

Εάν το κόστος της ΚοινΣΕπ είναι ανταγωνιστικό στην συγκεκριμένη τοπική αγορά μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ΚοινΣΕπ. Επισημάνθηκε ότι το σημαντικό στην σημερινή αγορά, δεν είναι η ικανότητά σου να παράγεις, αλλά η ικανότητά σου να πουλάς, μέσω συνεργασιών.

Και ενώ σε μια άλλη επιχείρηση συνήθως υπάρχουν ιεραρχικές σχέσεις, στις ΚοινΣΕπ υπάρχουν σχέσεις κατανόησης, αλληλοβοήθειας, και κανονισμένης συμμετοχής. 

Συνεταιρισμός, και η ΚοινΣΕπ είναι συνεταιρισμός (όπως καιο Νόμος 4019/2011 ορίζει ξεκάθαρα), είναι μια αυτόνομη οργάνωση προσώπων, τα οποία συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους, μέσω μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης διοίκησης.

Οι συνεταιριστικές αξίες (values) είναι της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της αμεσοδημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Τα μέλη των συνεταιριστικών οργανώσεων, σύμφωνα με την συνεταιριστική παράδοση, πιστεύουν στις ηθικές αξίες (όπου ηθική είναι οι κανόνες για την επιβίωση μιας κοινωνίας) της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.

Οι Συνεταιριστικές αρχές (principle) είναι 1-Εθελοντική & ανοικτή συμμετοχή, 2-Δημοκρατικός έλεγχος των μελών, 3-Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4-Αυτονομία  Ανεξαρτησία, 5-Εκπαίδευση, κατάρτιση & πληροφόρηση, 6-Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών δομών και 7-Κοινοτικό ενδιαφέρον. 

Οι ΚοινΣΕπ μοιάζει να ανεπτύχθησαν σε τρία ορατά κύματα. Στο πρώτο κύμα δημιουργήθηκαν ΚοινΣΕπ κυρίως από «πονηρούς» συμβούλους και «επιχειρηματίες» που αποσκοπούσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τότε υποσχεθείσες επιδοτήσεις (μέχρι 10.00€ ανά άνεργο μέλος …). Το δεύτερο κύμα ήταν οι συνειδητοποιημένοι κατά κύριο λόγο κοινωνικά επιχειρούντες. Το τρίτο κύμα εξελίσσεται μπροστά μας σήμερα από ένα «τσουνάμι» ΚοινΣΕπ που δημιουργούνται ως ανάγκη ικανοποίησης κάποιων προτεραιοτήτων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ κλπ) και όχι ως μια ομαλή ικανοποίηση πιθανών υπαρκτών αναγκών αύξησης της απασχόλησης. 

Ο μόνος τρόπος αυτοπροστασίας από επίδοξους «βιαστές» των ιδεών και των προγραμμάτων ανάπτυξης είναι η αυτοοργάνωση των ΚοινΣΕπ, με τα μάτια και το μυαλό προσκολλημένα στις αρχές και αξίες του συνεταιριστικού κινήματος, όπως υλοποιείται και ελέγχεται από την Διεθνή Συμμαχία Συνεργατισμού-ICA-International Cooperatives Aliens. 

Οι ενδιαφερόμενες ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας δημιούργησαν το «ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας», ως μια άτυπη πλατφόρμα συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης από κοινού θέσεων των ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, τόσο μεταξύ μας, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και να προωθήσουν την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ συναντιέται σε ανοικτή σε όλους τους έλληνες πολίτες συναντήσεις την 2η και 4η Τρίτη κάθε μήνα, στις 15.00, στους χώρους του ΕΡΓΑΝΗ (Καραβαγγέλη 1, Συκιές, Θεσσαλονίκης). 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντ. Μακεδονίας έχει κάνει ανοικτές εκδηλώσεις για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις ΚοινΣΕπ, έχει κάνει εξειδικευμένες παρουσιάσεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν τις ΚοινΣΕπ, και ήδη προχωρά στην προσφορά βιωματικών συναντήσεων των μελών σε μια προσπάθεια ανάπτυξης του πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης, και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας ΚοινΣΕπ. Ταυτόχρονα επεξεργάζονται μια πρόταση μικροχρηματοδότησης των ΚοινΣΕπ εντάσεως εργασίας (5.000-25.000€), διότι οι συνεταιρισμοί εντάσεως κεφαλαίου πρέπει να ακολουθούν άλλους κανόνες. 

Ο κ. Παύλος Γιαλαγκολίδης, πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Χαλκιδικής επανέφερε το πολύ σοβαρό πρόβλημα του 6% μόνο των νέων ηλικιακά αγροτών, από το σύνολο των αγροτών, όταν το 65% του συνόλου είναι άνω των 55 ετών. 


Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν την τροφή τους, πριν από λίγα χρόνια, οι άνθρωποι ενός μη κερδοσκοπικού κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Αρνούμενοι να γίνουμε κομμάτι ενός ελεγκτικού μηχανισμού, επιλέγουμε να αναστείλουμε τη λειτουργία του καφέ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Διαδικτυακή ευρωπαϊκή συνάντηση (Web Café) για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Oι κάτοικοι δεν είναι μόνο συγχωριανοί, συγγενείς και φίλοι, αλλά και συνεταίροι,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Συζητήσεις για τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Το Σάββατο 12/06/2021 στις 12 π.μ. θα γίνει η πέμπτη διαδικτυακή εκπομπή - συζήτηση της Συνεργατικής Κοινωνίας
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x