A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Η πολιτική ασφάλειας της Ρωσίας και η κρίση στη Συρία | Του Παύλου Χρήστου

του Παύλου Χρήστου, Γεν. Γραμματέα του Ελληνορωσικού Συνδέσμου.


Τις τελευταίες μέρες όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν την «αποχώρηση» της Ρωσίας από το συριακό έδαφος. Η  ενέργεια της Ρωσίας έγινε δεκτή από τους δυτικούς θεσμούς ,ως ενέργεια που θα βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του συριακού προβλήματος.

Η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο παραμένει ακόμη ρευστή, επιτρέποντας ελευθερία ενεργειών, σε μια περιοχή μάλιστα με αποφασιστική στρατηγική σημασία για την περαιτέρω προώθηση ζωτικών συμφερόντων. Είναι σημαντικό ότι η πλευρά που θα κατορθώσει να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή - με τελική επιδίωξη, την απόκτηση του ελέγχου της - θα εξασφαλίσει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα, χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεωθεί να διακινδυνεύσει την μετωπική αναμέτρηση. Το καίριο ερώτημα της σύγχρονης γεωστρατηγικής είναι ο εντοπισμός της περιοχής (ή των περιοχών), όπου η Ρωσία θα επιδιώξει την υλοποίηση των απώτερων στρατηγικών της σκοπών.

Το status-quo στο κεντρικό μέτωπο, όπου οι δύο υπερδυνάμεις από την εποχή του ψυχρού πολέμου εκδήλωσαν τον ανταγωνισμό τους, είναι σταθερό. Τα μεγάλα της οφέλη  θα τα αποκομίσει κινούμενη στη Νότια πτέρυγα: εξοστρακίζοντας  τον 6ο στόλο από την Αν. Μεσόγειο και θέτοντας υπό τον έλεγχο της τις γραμμές επικοινωνίας της Δύσης με την Μέση και την Άπω Ανατολή. Εδώ, εξάλλου, διατηρεί μονίμως ισχυρή μοίρα του στόλου της Μαύρης θάλασσας. Επιπλέον, τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των δύο υπερδυνάμεων στη Μ. Ανατολή και ιδίως στη Μεσογειακή Εγγύς Ανατολή, είναι αλληλοσυγκρουόμενα και πολλές φορές συγκεχυμένα. Η Ρωσία έχει τη δυνατότητα διπλωματικών χειρισμών κάνοντας χρήση των πολιτικών ερεισμάτων που διαθέτει στη περιοχή, επιβραδύνοντας σημαντικά την νατοϊκή αντίδραση. Μπορεί να λεχθεί ότι η Αν. Μεσόγειος είναι η μοναδική περιοχή που η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει (ή αξιόπιστα να απειλήσει ότι θα χρησιμοποιήσει) «ήπια στρατιωτική βία». Στην Αν. Μεσόγειο η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει μια ευνοϊκή γι’ αυτήν κατάσταση, χωρίς να προκαλέσει την καθολική αντίδραση της Αμερικής.

Για να κατανοήσουμε πλήρως τις ενέργειες της Ρωσίας στην εξελισσόμενη κρίση της Συρίας, θα πρέπει να μελετήσουμε την πολιτική ασφάλειας που ακολουθεί η Ρωσία. Τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι μακροπρόθεσμα και διαμορφώνουν τη στρατηγική και τους τρέχοντες στόχους στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική του κράτους. Τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας στο πεδίο των οικονομικών είναι κρίσιμα. Στη διεθνή σκηνή, τα εθνικά συμφέροντα της ανάγονται στην ενδυνάμωση της Ρωσικής θέσης ως μεγάλη δύναμη και ένα από τα κέντρα επιρροής σε ένα πολύπλευρο κόσμο. Τα εθνικά συμφέροντα της στο χώρο της άμυνας,  πρωταρχικά εμπλέκουν την προστασία της χώρας από στρατιωτική επίθεση και τη διατήρηση στρατιωτικής ασφάλειας σε όλες τις δυνάμεις, μέσα και διαθέσιμους πόρους του κράτους. Οι θεμελιώδεις εξωτερικές απειλές στην εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας προέρχεται από τους παρακάτω παράγοντες:


Απόπειρες υποτίμησης του ρόλου του υπάρχοντος μηχανισμού για τη διατήρηση της εθνικής ασφάλειας, πρωταρχικά των Ηνωμένων Εθνών και του Ο.Α.Σ.Ε. (O.S.C.E.).


Ο κίνδυνος ότι η πολιτική, οικονομική και στρατιωτική επιρροή της Ρωσίας στον κόσμο, πρόκειται να μειωθεί.


Η ενδυνάμωση των στρατιωτικο-πολιτικών συνασπισμών και συμμαχιών, πέραν των Νατοϊκών επεκτάσεων προς ανατολάς.


Η πιθανή παρουσία εξωτερικών στρατιωτικών βάσεων και δυνάμεων στην άμεση γειτονική περιοχή των Ρωσικών συνόρων.


Η συνεχής εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής και τα συστήματα εκτόξευσης.


Η ανάπτυξη και κλιμάκωση κρίσεων κοντά στα σύνορα του κράτους της Ρωσικής Ομοσπονδίας


Οι Εδαφικές απαιτήσεις-διεκδικήσεις στη Ρωσία.


Η προσφυγή του ΝΑΤΟ (στην πράξη) στη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων χωρίς τη συγκατάθεση του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, εξελίσσεται σε στρατηγικό δόγμα πλέον, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και απειλεί να αποσταθεροποιήσει την όλη παγκόσμια στρατηγική κατάσταση.


Οι θεμελιώδεις στόχοι για την εγγύηση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι:


Έγκαιρη αποκάλυψη και εξουδετέρωση των εξωτερικών & εσωτερικών απειλών στην εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Εγγύηση-εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ασφάλειας στην περιοχή των συνόρων.


Ξεπέρασμα της επιστημονικής, τεχνικής και τεχνολογικής  εξάρτησης σε εξωτερικούς πόρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Εξασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.


Η εξωτερική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα πρέπει να στοχεύει σε:
Επιδίωξη μιας ενεργής  εξωτερικής πολιτικής.


Eνδυνάμωση ενός ζωτικού μηχανισμού για μια πολύπλευρη διαχείριση των παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και πάνω απ’ όλα, του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών.


Πλήρη συμμετοχή της Ρωσίας στις παγκόσμιες και περιφερειακές οικονομικές και πολιτικές δομές.


Συμβολή στην διευθέτηση των κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ειρήνης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, του Ο.Α.Σ.Ε και της Κ.Α.Κ..


Εκδήλωση προόδου στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας στρατηγική σταθερότητα και διαφυλάσσοντας και ενδυναμώνοντας τους όρους-προϋποθέσεις της Συμφωνίας της ΑΒΜ (Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους-Anti Ballistic Missiles) του 1972 .


Επίτευξη αμοιβαίων δεσμευτικών συμφωνιών στη μείωση και εξαφάνιση των όπλων μαζικής καταστροφής και των συμβατικών όπλων. εφαρμόζοντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σταθερότητας ενισχύοντας το διεθνή έλεγχο πάνω στις εξαγωγή στρατιωτικών και διπλού ρόλου  αγαθών και τεχνολογίας και παροχή σχετικών υπηρεσιών.


Η εκτίμηση είναι  ότι η Ρωσία ήρθε στην περιοχή για να μείνει!!!ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν λιγότερο κατά την διάρκεια της πανδημίας ήταν οι Ελληνο-Τουρκικές διαφορές και κυρίως η οριοθέτηση της ΑΟΖ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Που σ’ αδικούνε βρε Γιάννη αλλά τί να πεις, τί να πεις βρε Γιάννη, που…., (πού….,;;;), πού να πιάσουν το βαθύ νόημα της εκδήλωσης της πρώην Κυβέρνησης του Ελληνικού Λαού
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Σχεδόν από την αρχή της εμφάνισης των προσωπικών υπολογιστών στο ευρύ κοινό, οι κατασκευαστές επεξεργαστών υποβάθμιζαν σκοπίμως τις επιδόσεις τους
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το βίντεο του Λούλη με αυτό της Κιτσοπούλου έχουν ένα κρίσιμο κοινό σημείο. Κρίθηκαν και τα δύο για τους λάθος λόγους.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Στο άρθρο αυτό θα προσεγγίσουμε την έννοια του έθνους ως συλλογικότητα συνδυαστικά με την ιδέα της δημοκρατίας
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x