A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Νέα Σμύρνη: Το πρόγραμμα SPUR για την αντιμετώπιση της φτώχειας


 Μήνυμα του δημάρχου Νέας Σμύρνης κ. Σταύρου Τζουλάκη με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος  “SPUR - Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement”

Ο εθελοντισμός και η κοινωνική και διαπολιτισμική δραστηριοποίηση συνιστά μια επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συνύπαρξη των πολιτών σε τοπικό και ενωσιακό επίπεδο, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή τους στην τοπική κοινότητα αλλά και στη δημοκρατία στην Ευρώπη.

Σήμερα που οι λαοί της Ευρώπης λόγω οικονομικής ύφεσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, η εθελοντική δράση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ  καθώς η ανθρωπιστική κρίση επηρεάζει την ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά, ειδικά όσων πλήττονται περισσότερο, και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή. Η διασύνδεση της κρίσης με το δημοκρατικό έλλειμμα γίνεται αδιαμφισβήτητη!

Ο εθελοντισμός δίνει τη δυνατότητα να βγει κανείς από την παθητικότητα και ως «πολιτικό ον» να αναλάβει δράση για να βελτιώσει ότι τον ενοχλεί.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθεί η κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και ο εθελοντισμός, μέσα από την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών αλλά και τη δημιουργία νέων, ως ένα νέο "ελατήριο/κέντρισμα" (New SPUR) που θα μπορούσε να συμβάλλει στην:

(α) αντιμετώπιση της φτώχειας και των αρνητικών της συνεπειών, που δεν αφορούν μόνο τη δυσχερή κατάσταση από την απώλεια ή τη μείωση των εισοδημάτων (έλλειψη τροφής, στέγης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης), αλλά και την κατάσταση που επέρχεται ως συνέπεια ενίοτε της οικονομικής φτώχειας και σχετίζεται με τη "φτώχεια" στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δικαιοσύνη, στην αξιοκρατία, αλλά και με τη φτώχεια στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και εν τέλει στον πολιτισμό ενός τόπου,

(β) προστασία και ανάδειξη των δικαιωμάτων από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια ημεδαπών και μεταναστών, νέων και ηλικιωμένων, απόρων και ανέργων, προβληματικών οικογενειών και αδυνάτων γυναικών και γενικά όλων εκείνων που δεν έχουν αναμιχθεί μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς και εκείνων που απορρίπτουν την Ένωση ή βάζουν αμείλικτα ερωτηματικά στα επιτεύγματα της,

(γ) ισότιμη πρόσβαση όλων σε αγαθά όπως υγεία, παιδεία, στέγαση, απασχόληση και πολιτισμό αλλά και στον πολιτικό διάλογο και στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής,

(δ) ανάδειξη αξιών όπως αλληλεγγύη, αμοιβαία κατανόηση, ανοχή και σεβασμό σε κάθε είδους διαφορετικότητα που συνιστούν τις βάσεις για την αποδοχή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως εργαλείο προστασίας της Ευρώπης από κάθε κίνηση απειλητική για τη συνοχή της και την ομαλή πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

(ε) σε ουσιαστική δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών για μία Ενωμένη Ευρώπη πιο ελκυστική για την νέα γενιά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και προσβάσιμη σε όλους. 

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ευρώπης και ειδικότερα των νέων στην ανεργία, στην φτώχεια και στη δυσκολία αντιμετώπισης απλών ζητημάτων διαβίωσης. Στη πλειονότητά τους τα άτομα αυτά, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, θεωρούν υπεύθυνη την Ε.Ε. και έχουν οδηγηθεί στην υποστήριξη ακραίων πολιτικών σχηματισμών και κινημάτων που αναπτύσσουν έντονη ξενοφοβική και ρατσιστική δράση ενάντια στην ευρωπαϊκή ιδέα. Στόχος του προγράμματος “SPUR” είναι να ακουστεί ο ευρωσκεπτικισμός των ομάδων αυτών, που δέχονται σε μεγάλο βαθμό και την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια από κοινωνικές δομές και δομές αλληλεγγύης, και να κληθούν να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας.

Υπό το φως των ανωτέρω, τα αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του προγράμματος “SPUR”  είναι:

 

- η ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού και των ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δραστηριοποίηση και συμμετοχή. Αυτό γιατί η εν λόγω ενασχόληση: α) σταθεροποιηθεί τα συστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, υγείας, πρόνοιας, απασχόλησης, παιδείας, περιβάλλοντος, πολιτισμού, κλπ που πλήττονται βάναυσα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και φτώχειας, β) προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και βοηθά στην αποκατάσταση της ισοτιμίας των πολιτών στην αξιοπρεπή διαβίωση και γ) εδραιώνει την πίστη των πολιτών ότι εξακολουθούν και ισχύουν οι αρχές και οι αξίες που θεμελίωσαν το ευρωπαϊκό ιδεώδες και εντέλει τους πείθει και τους υποκινεί για συμμετοχή στα κοινά και στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της Ένωσης,

- η περαιτέρω ενίσχυση των δικτυώσεων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων σε θεματικές που α) συμβάλλουν στην κατανόηση εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ, της ιστορίας και της ποικιλομορφίας της αλλά και των διαδικασιών διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων,  β) διεγείρουν τη μνήμη για τα επιτεύγματα της ενωμένης Ευρώπης, την  κοινή ιστορία και τις αξίες της και γ) προωθούν νέες και καινοτόμες ευκαιρίες για κοινωνική και διαπολιτισμική ενασχόληση των πολιτών αλλά και για εθελοντισμό με ταυτόχρονη  ενδυνάμωση των υφιστάμενων, συνθήκες που όπως αναφέρθηκε έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τους όρους για την πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο και απομακρύνουν από ακραίες πολιτικές απόψεις.

- η εμβάθυνση γενικά της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και το τι είδους Ευρώπη θέλουν οι πολίτες της, ιδίως εκείνοι που για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κλπ)  την έχουν απορρίψει ή έχουν αμφιβολίες για το μέχρι σήμερα έργο της και την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

 

 

PROGRAM SPUR / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPUR

 

Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement

New forms of Societal and intercultural engagement and volunteering as a New Spur for civic and democratic participation at European level

Νέες μορφές κοινωνικής και διαπολιτισμικής ενασχόλησης και εθελοντισμού για την ενίσχυση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - DETAILED SCHEDULE OF SECTIONS

PROGRAM OF 3rd EVENT – 3η εκδήλωση 14-16/06/2016

  

With International Quests, In particular but not exclusively:

from Czech Republic, Bulgaria, Cyprus, Portugal, Slovenia, Poland, Croatia

Προσκεκλημένοι /Διεθνείς /Συμμετέχοντες από Τσεχία, Βουλγαρία, Κύπρο, Πορτογαλία, Σλοβενία, Πολωνία, Κροατία

  

1st : session:  “Citizens on the Move” for a New Europe / “Πολίτες σε κίνηση”

 (Topics of the 1st event held on 21 – 22/04/2016 are also repeated to this session due to the willing of the guests) - Επαναλαμβάνεται και η θεματική της 1ης εκδήλωσης της 21 – 22/04/2016

 

Participants (majority)

Municipal institutions and experts from associations - The majority of them are coming from socially de-privileged environment and don’t speak foreign languages. It’s the first time to participate in an activity that supports the idea of the EU

 

Βασικοί συμμετέχοντες: Δημοτικοί φορείς και ειδικοί από οργανώσεις – Πλειοψηφία από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, από περιοχές περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες, που δεν ομιλούν ξένες γλώσσες και για πρώτη φορά συμμετέχουν σε δράσεις που υποστηρίζουν την ιδέα της EE

 

Topics for development / Θέματα για ανάπτυξη

• Development of citizens' understanding of the EU policy making-process, EU history, values and diversity

• Deepening of the discussion on the future of Europe and on what kind of Europe citizens want

 

• Ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτών αναφορικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, την ιστορία, τις αξίες της ΕΕ και την ποικιλομορφία

• Εμβάθυνση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και για τι είδους Ευρώπη απαιτούν οι πολίτες

 

Subsections / Υποενότητες

·                      Understanding and Debating Euroscepticism

Description of Diverse forms of criticism of European current integration modalities (Eurocriticism) to an outright hostility toward the European Union itself (Europhobia) - Factors - Consequences - Types of Eurosceptics - Making the Eurosceptic voice heard – Correlations with societal and intercultural engagement and volunteering

 

Κατανόηση και συζήτηση του Ευρωσκεπτικισμού

Διάφορες μορφές κριτικής της τρέχουσας Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Euro Κριτική) μέχρι την πλήρη και ξεκάθαρη εχθρότητα προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europhobia) - Παράγοντες - Συνέπειες - Είδη ευρωσκεπτικιστών – Κάνουμε τη φωνή των ευρωσκεπτικιστών να ακουστεί - Συσχετισμοί με την κοινωνική και τη διαπολιτισμική ενασχόληση και την εθελοντική δράση

 

·   The contradiction between the different competencies

Although there is the claim of EU-citizenship, the EU does not have any real competencies in those areas that are relevant for peoples’ life. The contradictions between the different parts of the TEU are evident: the first part of the treaties refer to general values that are in fact undermined by the rights/obligations defined later

 

Η αντίφαση μεταξύ των διαφορετικών ικανοτήτων

Αν και υπάρχει η αξίωση της ΕΕ-υπηκοότητας, η ΕΕ δεν έχει οποιεσδήποτε πραγματικές ικανότητες σε εκείνες τις περιοχές που είναι σχετικές για τη ζωή λαών.  Η αντίφαση μεταξύ των διαφορετικών μερών της ΣΕΕ: το πρώτο μέρος των συνθηκών αναφέρεται στις γενικές αξίες που υπονομεύονται στην πραγματικότητα από τα δικαιώματα/υποχρεώσεις που καθορίζονται αργότερα

 

·                      «Positive Eurosceptiscism»

Moving Europe forward not by strengthening the positive elements, but by redefining the overall goals towards a truly social(ist)/people’s Europe. There is not too much but too little Europe

 

«Θετικός Eurosceptiscism»

Ας κινηθεί η Ευρώπη προς τα εμπρός όχι μόνο ενισχύοντας τα θετικά στοιχεία, αλλά με επαναπροσδιορίζοντας τους γενικούς στόχους προς μία αληθινά κοινωνική (ist) Ευρώπη. Δεν υπάρχει πάρα πολύ αλλά πολύ λίγη Ευρώπη σε αυτό τον τομέα

 

· The current European Union as a vehicle for positive change – A deep debate

Towards a long term vision and a new narrative for Europe – The lessons learnt from history – The concrete democratic achievements and virtues of the European Union (rule of law, public liberties, and civic rights) – The benefits of EU policies, the difficulties met and challenges ahead

 

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση ως όχημα για θετική αλλαγή – Μια σε βάθος συζήτηση

Προς ένα μακροπρόθεσμο όραμα και μια νέα αφήγηση για την Ευρώπη - Τα διδάγματα από την ιστορία - Οι συγκεκριμένες δημοκρατικές κατακτήσεις και αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τις δημόσιες ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη - Τα οφέλη των δημόσιων πολιτικών της ΕΕ, οι δυσκολίες που συναντήθηκαν και οι μελλοντικές προκλήσεις

 

· Proposing an alternative to an "ever closer Union"

The cost of no Europe - The future of the European Union citizens require forward-looking and positive for all - New messages and innovative actions undertaken by the European Union both internally – to reinforce its social, economic and political cohesion – and internationally – to preserve its leading role in an increasingly globalized world

Προτείνοντας μια εναλλακτική στο δρόμο για μία «διαρκώς κοντινότερη στους πολίτες της Ένωση»

Το κόστος της διάλυσης της ΕΕ - Το μέλλον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι μακρόπνοο και θετικό για όλους - Νέα μηνύματα και καινοτόμες δράσεις που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο εσωτερικά – για να ενισχυθεί η κοινωνική, οικονομική και πολιτική της συνοχή – όσο και διεθνώς - για τη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο 

·  The dilemma

For an “ever closer Union"- Preserving the leading role or taking the lead of the «alternative Europe»

Διλήμματα

Η διατήρηση του κύριου ρόλου να μην είναι ο στόχος , αλλά ο στόχος να είναι το προβάδισμα προς την «εναλλακτική Ευρώπη»

 

2nd session: Europe “Defining the local good – Searching the European good”

“Καθορισμός του τοπικού καλού - Ψάχνοντας το Ευρωπαϊκό καλό”

(Topics of the 2nd event held on 11-13/05/2016 are also repeated to this session due to the willing of the guests) - Επαναλαμβάνεται η θεματική της 1ης εκδήλωσης της 11-13/05/2016

 

Participants (majority):

Active individuals and unions of citizens supporting the idea of the EU - The majority are coming from vulnerable, in particular, women groups

 

Βασικοί συμμετέχοντες: ενεργοί πολίτες και ενώσεις πολιτών που υποστηρίζουν την ιδέα της ΕΕ – Πλειοψηφία από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ομάδες γυναικών 

 

Topics for development / Θέματα για ανάπτυξη

• Promoting innovative opportunities of democratic and civic participation

• Reinforcement of already existing instruments for participation in civic dialogue at local and EU level

 

• Προώθηση καινοτόμων ευκαιριών για πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή γενικά 

• Ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων μηχανισμών για τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 

Subsections / Υποενότητες

· The notion of solidarity

Describing Solidarity: the core area of volunteering - Solidarity as a cornerstone of the European building, its culture and its historical origins - The notion of solidarity in the circle of gold stars of the European flag – The expression of the idea of solidarity in present times against poverty, social exclusion and discrimination but also against to everything threat and hinder democracy in Europe

Η έννοια της αλληλεγγύης

Αλληλεγγύη: ο πυρήνας του εθελοντισμού - Αλληλεγγύη ως ακρογωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,  του πολιτισμού της και της ιστορικής προέλευσής της - Η έννοια της αλληλεγγύης στον κύκλο των χρυσών αστεριών της ευρωπαϊκής σημαίας - Η έκφραση της ιδέας της αλληλεγγύης στην σημερινή εποχή κατά της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, αλλά και ενάντια σε ό, τι απειλεί και εμποδίζει τη δημοκρατία στην Ευρώπη

 

· The existing societal and intercultural engagement and volunteering and solidarity mechanisms at national levels

The emergence of European citizenship beyond the participation in elections: Other policy areas and added value of civic activation - Organized collectives dealing with various issues concerning the "public local good": Embellishing, environmental, naturalistic, cultural, scientific associations and unions, non-governmental organizations, voluntary associations, foundations, mutual funds, cooperatives, social enterprises, trade unions, professional associations, etc. Provision of innovative societal and intercultural engagement and volunteering initiatives and instruments for citizens to participate and intervene in the political debate and influence decisions that affect them at the local but also at the supranational level

Η υφιστάμενη κοινωνική και διαπολιτισμική ενασχόληση και εμπλοκή και οι μηχανισμοί εθελοντισμού και αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο

Η ανάδυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας πέρα από τη συμμετοχή στις εκλογές: Άλλοι τομείς πολιτικής ενεργοποίησης (περιβάλλον, φτώχεια, ενέργεια κλπ) και η προστιθέμενη αξία της - Οργανωμένες συλλογικότητες που ασχολούνται με διάφορα θέματα που αφορούν το «δημόσιο τοπικό καλό»: Εξωραϊστικές, περιβαλλοντικές, νατουραλιστικές, πολιτιστικές, επιστημονικές ενώσεις και συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντικές ενώσεις, ιδρύματα, αμοιβαία κεφάλαια, συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, κ.λπ. Καινοτόμες πρωτοβουλίες για κοινωνική και διαπολιτισμική κινητοποίηση και για εθελοντισμό και Μέσα για τους πολίτες ώστε να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν στην πολιτική συζήτηση και να επηρεάζουν τις αποφάσεις που τους αφορούν σε τοπικό, αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο


· The existing solidarity mechanisms inside the European Union

Policy areas and usefulness particularly when national levels seem insufficient – Counterparts and limits of European solidarity mechanisms

Dilemmas

 

Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομείς πολιτικής αλληλεγγύης και χρησιμότητας τους ιδιαίτερα όταν οι σχετικοί εθνικοί μηχανισμοί φαίνεται να μην επαρκούν - Αντιστοιχίες και όρια των ευρωπαϊκών μηχανισμών αλληλεγγύης

 

· Defining the local good!

The local good has to be the public good and Against privatization

Ποιο είναι το τοπικό καλό!

Το τοπικό καλό πρέπει να ισούται με το δημόσιο καλό και να τίθεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση

 

3rd session: “Creating long immersion volunteering youth networks – Learning critical social and political national and supranational issues”

“Δημιουργώντας δίκτυα εθελοντισμού για νέους – Μαθαίνοντας κριτικά κοινωνικά και πολιτικά εθνικά και υπερεθνικά θέματα”

 

Participants (majority):

Students in volunteering at local communities as a passion for "doing" into a lifelong commitment to civic engagement and democratic participation at EU level

 

Βασικοί συμμετέχοντες: Μαθητές με εθελοντική δράση στις τοπικές τους κοινωνίες και πάθος για να γίνει η δράση μία μακρόπνοη δέσμευση για δημοκρατική ενασχόληση σε ενωσιακό επίπεδο

 

Topics for development / Θέματα για ανάπτυξη

• Local community-minded young citizens as educated and experienced in dealing of the European sides of social issues, empowered to make more informed decisions and take meaningful action as members of the European society who weigh in on issues that impact the democracy in EU 

 

• Νέοι πολίτες προσανατολισμένοι στην τοπική κοινότητα, μορφωμένοι και έμπειροι στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών πλευρών των κοινωνικών θεμάτων, με την δύναμη να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις και να αναλάβουν ουσιαστική δράση ως μέλη της ευρωπαϊκής κοινωνίας που δεν αψηφά βαρύνοντα θέματα που επηρεάζουν τη δημοκρατία στην ΕΕ

 

Subsections / Υποενότητες

·  Emphasis on Volunteering

Volunteering as civilization of a society index, key element for the social cohesion, means for improving the quality of life particularly in times of financial and humanitarian crisis and as channel for Democracy Enhancement in Europe and national levels

 

Έμφαση στον Εθελοντισμό

Περιγραφή Ο εθελοντισμός ως δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας, βασικό στοιχείο του αδιάρρηκτου κοινωνικού ιστού, μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης και δίαυλος ενίσχυσης της Δημοκρατίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

 

·  Would there be space for «alternative», «self-organised» schools/learning space?

 

Ερώτημα : Θα υπάρξει χώρος για «την εναλλακτική», «αυτο-οργανωμένη» μάθηση;

 

Include In our Mind: voluntarism is often misused as way of «outsourcing» and «Privatisation» of public responsibility»

 

Στο μυαλό μας προς συζήτηση: ο εθελοντισμός χρησιμοποιείται με λάθος τρόπο συχνά ως τρόπος «της μεταφοράς» και «της ιδιωτικοποίησης» της δημόσιας ευθύνης»

 

· A New Spur for Democracy Building learn and engagement

How Societal, intercultural and solidarity engagement and volunteering actions promote understanding the importance of the electoral participation at national and EU level for the Democracy – identification of ways of further enhancing the European dimension and the democratic legitimacy of the EU decision-making process in order to foster the citizens’ participation in the European, national, regional and local elections in particular the younger generation – Emphasis on youth awareness-raising campaigns – Best practises

 

Ένα νέο Κίνητρο για να μάθουμε και να εμπλακούμε στην Οικοδόμηση της Δημοκρατίας

Πως η κοινωνική και διαπολιτισμική ενασχόληση και η δραστηριοποίηση των νεαρών ιδίως, πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και δράσεις αλληλεγγύης ευνοούν την κατανόηση της σπουδαιότητας που έχει για τη Δημοκρατία η συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες (πολιτική συμμετοχή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο) – Τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης και της δημοκρατικής νομιμότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, προκειμένου να υποκινηθεί η νέα γενιά πολιτών για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές εκλογές – Έμφαση στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης των νέων – Καλές πρακτικές

 

·   Instruments of civic participation

Emphasis on representative democracy – New channels of civic participation more engaging the younger generation in particular – Best practises: the European Citizens Initiative

 

Μηχανισμοί δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών

Έμφαση στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία – Νέα Μέσα συμμετοχής των νεαρών ιδίως, πολιτών  - Καλές πρακτικές: Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

 

· Stimulating new forms of volunteerism and solidarity more engaging for the younger generation in particular

Towards to identify further ways in which to foster volunteerism engagement and solidarity participation at national levels and inside the United Europe

 

Προώθηση νέων μορφών εθελοντισμού και αλληλεγγύης πιο ελκυστικών ιδίως για τη νεότερη γενιά

Προς τον προσδιορισμό περαιτέρω τρόπων με τους οποίους θα προωθηθεί η εθελοντική εμπλοκή και η συμμετοχή σε μηχανισμούς αλληλεγγύης στο εθνικό επίπεδο αλλά και εντός της Ενωμένης Ευρώπης

 

· Democratic deficit

Examining further and seeking to address the reasons for the persistently low turnout inside the Europe. Stimulating new ways to create a more democratic Union, so as to make younger citizens in particular re-engaged with the idea of European Union and European integration. Innovative channels of e-participation, such as social media and information and communication technologies

 

Δημοκρατικό έλλειμμα

Εξετάζοντας περαιτέρω και διερευνώντας για την αντιμετώπιση των παραγόντων που ωθούν σε συνέχιση της χαμηλής προσέλευσης στο εσωτερικό της Ευρώπης. Ανάδειξη νέων τρόπων για τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, έτσι ώστε να ασχολούνται ιδίως οι νεότεροι πολίτες, εκ νέου με την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Καινοτόμοι δίαυλοι: ηλεκτρονική συμμετοχή, αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, χρήση νέων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας

 

·"The necessary steps to face growing xenophobia in Europe".

The (dis-)integration of the EU - An interesting issue inside the ATTAC, the international movement working towards social, environmental and democratic alternatives in the globalization process - The euroseceptic positions and the contradictions!

Focus on the difficulties to overcome the burden of neoliberal politics in Europe in the case (and only) of resetting the EU-institutions including the currency-system and put them on a different ground which allows solidarity, social security and a local economic cooperation to grow stronger.


"Τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ξενοφοβίας στην Ευρώπη".

Η (απο) ολοκλήρωση της ΕΕ - Ένα ενδιαφέρον θέμα μέσα στους κόλπους της ATTAC (διεθνές κίνημα που εργάζεται προς την κατεύθυνση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών εναλλακτικών στο πλαίσιο της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης). Οι ευρωσκεπτικιστικές - θέσεις και οι αντιφάσεις!

Έμφαση στις δυσκολίες ως προς το να ξεπεραστούν τα βάρη από την νεοφιλελεύθερη πολιτική στην Ευρώπη στην περίπτωση (και μόνο) που επανέλθουν οι θεσμοί της Ενωμένης Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του  συστήματος του ευρώ και τεθούν όλα σε ένα διαφορετικό επίπεδο που θα επιτρέπει στην αλληλεγγύη, την κοινωνική ασφάλιση και την τοπική οικονομική συνεργασία να δυναμώσουν.

 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - DETAILED SCHEDULE OF SECTIONS

PROGRAM OF 4th EVENT – 4η εκδήλωση

 

11-12/07/2016

 

“Particular Interests and Social Partnership”

“Ιδιαίτερα συμφέροντα και κοινωνικές συμμαχίες”

 

With International Quests, In particular but not exclusively:

Ireland, Croatia, Slovenia, France, Italy, Czech Republic, Cyprus

Προσκεκλημένοι /Διεθνείς /Συμμετέχοντες από Ιρλανδία, Κροατία, Σλοβενία, Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Κύπρο

 

 

Participants

Government and local authorities’ representatives, individuals, unions of citizens, private sector - The majority: Eurosceptics (people with disabilities, ecology researchers, migrants, refugees)

 

Βασικοί συμμετέχοντες: Κρατικές αρχές και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολίτες και ενώσεις πολιτών, ιδιωτικός τομέας – Πλειοψηφία από ευρωσκεπτικιστές, άτομα με ειδικές ανάγκες, οικολογικοί ερευνητές, μετανάστες, πρόσφυγες

 

Topics for development / Θέματα για ανάπτυξη

 

• The Disability, Ecology and Migration Strategies based on societal and intercultural engagement and volunteering as a new spur for EU Democracy

 

• Στρατηγικές για τις Ειδικές Ανάγκες, την Οικολογία, την Μετανάστευση βασιζόμενες σε κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό ως ένα νέο κίνητρο για ενισχυμένη Δημοκρατία στην ΕΕ

 

Subsections / Υποενότητες

·  The different concepts of solidarity

The links with the meanings of generosity, reciprocity and responsibility at national levels - The concrete policy areas: poverty, unemployment, migration etc and the channels: volunteering, donations, foundations, civil society organisations, charities, crowd funding, etc.

 

Οι διάφορες έννοιες της αλληλεγγύης

Οι δεσμοί της με τις έννοιες της γενναιοδωρίας, της αμοιβαιότητας και της ευθύνης σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένοι τομείς πολιτικής: φτώχεια, ανεργία, μετανάστευση κλπ και τα κανάλια τους: εθελοντισμός, δωρεές, κοινωφελή ιδρύματα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φιλανθρωπικές οργανώσεις, λαϊκή χρηματοδότηση, κ.λπ.

 

·  The challenge of "immigrants" issue

Migration as the reason for all ills or threats to the preservation of national living standards, social cohesion and internal security - The issues of solidarity and societal and intercultural engagement and volunteering versus stigmatisation of migrants happening through political propaganda, hate speech and voluntary delusive rhetoric, xenophobia, intolerance and discriminations that threaten the human fundamental rights and the cohesion of EU societies

 

Η πρόκληση του μεταναστευτικού ζητήματος

Η μετανάστευση ως αιτία για όλα τα δεινά ή τις απειλές απέναντι στη διατήρηση των εθνικών προτύπων διαβίωσης, στην κοινωνική συνοχή και την εσωτερική ασφάλεια – Η αλληλεγγύη και η κοινωνική και διαπολιτισμική ενασχόληση και ο εθελοντισμός σε σχέση με το στιγματισμό των μεταναστών που επέρχεται ως αποτέλεσμα της πολιτικής προπαγάνδας, μίας ρητορικής μίσους που εκτοξεύεται εναντίον τους, εκούσια αλλά απατηλή, των ξενοφοβικών συνδρόμων, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων που εντέλει απειλούν τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα και τη συνοχή των κοινωνιών της ΕΕ

 

· The challenge of radicalisation within underprivileged and disadvantaged populations

The issues of solidarity and societal and intercultural engagement and volunteering versus the marginalisation among the most vulnerable or excluded people often include people with disabilities and disabling conditions

 

Η πρόκληση της ριζοσπαστικοποίησης των μη προνομιούχων και μειονεκτούντων πληθυσμών

Τα ζητήματα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής και διαπολιτισμικής ενασχόλησης και του εθελοντισμού απέναντι και σε σχέση με την περιθωριοποίηση των πιο ευάλωτων ή αποκλεισμένων ανθρώπων που συχνά περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες

 

· Overcoming the stereotypes for civic and democratic participation at national and European level

The shared participation in EU Democracy Building learn and engagement – Incorporation of nationals and third-country nationals legally residing in the EU, youngsters, women, poor and unemployed persons and Eurosceptics concerns in EU policies – The role and added value of societal and intercultural engagement and volunteering intervention in times of crisis

 

Ξεπερνώντας τα στερεότυπα προς μία ενισχυμένη κοινωνική και δημοκρατική συμμετοχή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Περιγραφή Η από κοινού συμμετοχή στην Οικοδόμηση της Δημοκρατίας στην ΕΕ - Ενσωμάτωση στις πολιτικές της ΕΕ των ανησυχιών όχι μόνο των ημεδαπών αλλά εκείνων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, των νέων, των γυναικών, των φτωχών και των ανέργων αλλά και των ευρωσκεπτικιστών - Ο ρόλος και η προστιθέμενη αξία της κοινωνικής και διαπολιτισμικής ενασχόλησης και εθελοντικής παρέμβασης σε περιόδους οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης

 

·  The challenge of a new economic model

The European socio-economic model is based in the fundamental strategy of a disembodied economy, i.e. a market society that is detached from social controls. It is not least by this model that there is a one sided focus on growth, not taking well-being social quality, environmental issues and overall sustainability into account. How can this turned towards a framework of a European development strategy “for the citizens”, not for the “market citizens”?

 

Η πρόκληση για ένα νέο οικονομικό μοντέλο 

Το ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό μοντέλο είναι βασισμένο στη θεμελιώδη στρατηγική της «εξαϋλωμένης» οικονομίας, δηλ. μια κοινωνία αγοράς που αποσυνδέεται από τους κοινωνικούς ελέγχους. Είναι ειδικά από αυτό το πρότυπο που υπάρχει μια μονόπλευρη εστίαση στην ανάπτυξη, μην λαμβάνοντας υπόψη της την κοινωνική ποιότητα ευημερίας, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη γενική βιωσιμότητα. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει και να στραφεί προς ένα πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης «για τους πολίτες», και όχι για τους «πολίτες αγοράς»;

 

Participants in general – Main categories at national and European level

·  Greek and European citizens, even from eurosceptic groups who for various reasons (social, economic, political, etc.) have rejected or put out in question the European Union and / or are not completely convinced by its virtues or are disappointed by its results and current orientations, modalities and the progress towards European integration

· Citizens unions and associations

·Representatives of central and local authorities and supervised organizations, institutions and social structures, structures of solidarity and volunteering

·                      Specialists and experts from various entities dealing with social and intercultural action and volunteering

·Vulnerable social groups (young people, women, immigrants, unemployed and poor people, disables, etc.)

· Organizations of the private sector of similar interests

· European officials

· Academics, members of universities and research centers

· Representatives of the young generation and schools

 

Συμμετέχοντες – Κύριες κατηγορίες

•           Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και από ομάδες ευρωσκεπτικιστών που για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κλπ)  έχουν απορρίψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και έχουν αμφιβολίες για το μέχρι σήμερα έργο της και την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

•           Ενώσεις πολιτών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

•           Εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων οργανώσεων, φορέων και κοινωνικών δομών, δομών αλληλεγγύης και εθελοντισμού

•           Ειδικοί και εμπειρογνώμονες από διάφορους φορείς που ασχολούνται με την κοινωνική και διαπολιτισμική δράση, τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

•           Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (νέοι, γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, άποροι, κλπ)

•           Οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα με σχετική δραστηριοποίηση

•           Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

•           Ακαδημαϊκοί, μέλη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων

•           Εκπρόσωποι της νέας γενιάς και σχολεία

 

Some topics will be developed in all the events beyond the strictly scheduled programme of thematic!

Participants in 3rd and 4th event are kindly requested to not exclude topics that have already developed in the previous events, or are going to be developed in the next one, if it is desirable for them to focus on these issues!

Ωστόσο, κάποιες θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν και θα επαναληφθούν σε όλες τις εκδηλώσεις πέρα από το αυστηρά προγραμματισμένο πρόγραμμα των θεματικών

Έτσι, Οι συμμετέχοντες 3η και 4η εκδήλωση παρακαλούνται να μην αποκλείουν τα θέματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην 1η και 2η εκδήλωση, ή που θα αναπτυχθούν στην 4η, αν είναι επιθυμητό για αυτούς να επικεντρωθούν στα εν λόγω ζητήματα.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Οι νεοϋορκέζοι καλλιτέχνες Melissa Vadakara και Marios Tzavellas στο χιονισμένο Astoria Park, στο Queens, με χιόνι φιλοτέχνησαν ένα γλυπτό του «Πατέρα της Ιατρικής», του Ιπποκράτη.
ΕΛΛΑΔΑ
"Δεν πρόκειται για μια γραβάτα, αλλά για μια πολιτιστική ταυτότητα, μια αποικιακή θηλιά"
ΕΛΛΑΔΑ
Η συνεταιριστική πλατφόρμα UP & GO στη Νέα Υόρκη
ΕΛΛΑΔΑ
Το σημερινό μου στα ‘Νέα’ λογοκρίθηκε από την διεύθυνση της εφημερίδας και, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, δεν δημοσιεύεται στην στήλη μου του Σαββάτου.
ΕΛΛΑΔΑ
Επί τρεις συνεχείς θητείες διετέλεσε εκπρόσωπος των συντακτών των ΝΕΩΝ στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, και κατόπιν εκλέχτηκε στο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ (2001).
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x