A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω του Γρηγόρη Μαλτέζου

Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω
Με αυτό το σύνθημα, εφτά έως τώρα συνεταιριστικές και λαϊκής βάσης εταιρείες  ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους, καθαρίζοντας το περιβάλλον και αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη , για τους πολίτες και τις κοινωνίες!

του Γρηγόρη Μαλτέζου Ενεργειολόγος - Μηχανικός,  συνεργάτης, αρθρογράφος του enallaktikos.gr (email: [email protected])


Ένα πρωτοποριακό οικολογικό εγχείρημα που προσφέρει διεξόδους πραγματικής ανάπτυξης στην πιο ζοφερή μεταπολεμική περίοδο στη χώρα μας. Η πατέντα είναι 100% ελληνική και απασχολεί ήδη πολλές περιοχές, αλλά και διεθνείς οργανώσεις και φορείς!

Όπως θα φαντάζεστε ΔΕΝ απασχολεί την ελληνική πολιτεία... Της αρκεί το εικονικό success story!

Πρόκειται για : την Λακωνική Βιοενεργειακή ΑΕ, στη Σπάρτη, την Αρκαδική Εναλλακτική ΑΕ,στην Τρίπολη, την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Καλλονή - Κελλιά», στην Τήνο, την αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός ΜοίκοΝΟΣ, στη Μύκονο, την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. της Πάτρας ,,την υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Ικαρία (και την υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  ΑΙΓΙΝΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ)

Οι αρχές της Λακωνικής Μεθόδου Διαχείρισης Απορριμάτων (ονομάστηκε έτσι από τον τόπο πρώτης εφαρμογής και τον εμπνευστή της ) είναι σημαντικό να βρίσκονται στα υπόψιν όλων μας, μιας και προσφέρουν την θεωρητική βάση για την εφαρμογή και ανάπτυξη και σε άλλες περιοχές. Και λόγω των συνθηκών που ζούμε αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να πιστέψουμε ξανά πως μπορούμε να κάνουμε πολλά , ενωμένοι !


Εικόνες σαν και αυτήν συναντούμε παντού στην Ελλάδα ! Χάρη όμως σε ενεργούς πολίτες κάτι αλλάζει...

 
Θεμελιώδεις αρχές της μεθόδου  - Ο ρόλος του πολίτη - Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

Τον «προηγούμενο αιώνα» τα απορρίμματα υλικά-προϊόντα, ονομάζονταν «σκουπίδια» και κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η απόρριψη τους σε σύμμεικτη μορφή (οργανικά, χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, ξύλο, υφάσματα, αδρανή, τηγανέλαια κλπ.) χωρίς ή με ελάχιστη οικονομική ανταπόδοση ή κίνητρο από τη μεριά της Δημοτικής αρχής ή της Πολιτείας.

Σήμερα μπορούμε να σχεδιάζουμε, να επιχειρούμε και να εφαρμόζουμε τη διαχείριση αυτών των υλικών-προϊόντων μας στο επίπεδο του πολίτη, κατόχου και ιδιοκτήτη με την «Λακωνική μέθοδο» (Σπάρτη, Τρίπολη, Μύκονος, Τήνος κ.α.).

1η Θεμελιώδης Αρχή

 «Ο κάθε πολίτης, επιχείρηση και η κάθε εν γένει νόμιμη ανθρώπινη δραστηριότητα, παράγει σε καθημερινή βάση προϊόντα-απορρίμματα από ποικιλόμορφα υλικά.

Ο κάθε πολίτης, επιχείρηση και κάθε εν γένει -νόμιμη- ανθρώπινη δραστηριότητα από τη στιγμή που έχει διαχωρισμένα ή όχι τα διάφορα υλικά με σκοπό την απόρριψη (κοινώς «σκουπίδια»), είναι κάτοχος και φυσικά ιδιοκτήτης αυτών των προϊόντων-υλικών. Τα υλικά που κατέχει ο κάθε πολίτης δεν είναι απορρίμματα – απόβλητα αλλά χρήσιμα υλικά- προϊόντα με οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία και διάσταση.

Ουσιαστικά είναι προϊόντα μιας παραγωγικής οικιακής-αστικής ή και βιομηχανικής διαδικασίας όπου ο κάτοχος- ιδιοκτήτης τους έχει την νομική και ηθική υποχρέωση της διαχείρισης τους απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.  Τα υλικά, όσο το δυνατόν πρέπει να αξιοποιούνται πάλι σαν πρώτες ύλες ή πηγές ενέργειας. Η Λακωνική Μέθοδος (διαχείρισης των απορριμμάτων-προϊόντων μας)

Στόχος και επιδίωξη της «Λακωνικής μεθόδου διαχείρισης των απορριμμάτων-προϊόντων μας» είναι πρώτα από όλα η διαμόρφωση της κοινωνικής νοοτροπίας πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων αλλά και μηδενικών αποβλήτων.

Η «Λακωνική μέθοδος» δεν μπορεί να είναι επιλεκτική στη διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων ή αποβλήτων. Οφείλει να προσπαθεί να διαχειριστεί όλα τα ρεύματα και να συμμετέχει όσο το δυνατό και εφικτό.

Η στενή έννοια του απορρίμματος και των συναφών εθνικών και ευρωπαϊκών νόμων έχουν εφαρμογή μόνο εάν και εφόσον τα υλικά– προϊόντα του πολίτη, συμπεριλαμβανομένου και του όποιου υπολείμματος, ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ή χαρακτηριστούν ΑΠΟΒΛΗΤΑ από τον ίδιο τον κάτοχο- ιδιοκτήτη τους.

Η προκρινόμενη μεθοδολογία/τεχνική διαχείρισης είναι η καθολική διαλογή στη πηγή των διαφόρων υλικών και συγκεκριμένα όσον αφορά τα ΑΣΑ σε ρεύμα οργανικών, ρεύμα χαρτιού, ρεύμα πλαστικών, ρεύμα μετάλλου, ρεύμα γυαλιού, ρεύμα ξύλου και ρεύμα ρούχων-υποδημάτων.

Ενθαρρύνεται η οικιακή κομποστοποίηση

Ειδικό ρεύμα συλλογής και αποκομιδής για τα τηγανέλαια απαιτείται και το υιοθετούμε. Το όποιο υπόλειμμα (RDF) θα χαρακτηρίζεται και θα διαχειρίζεται σαν υποπροϊόν της διαδικασίας των κυρίων ρευμάτων, με αντίστοιχες κατά ρεύμα επιλογές διαχείρισής και εκμετάλλευσης των, σύμφωνα με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ενεργειακή αξιοποίηση του υπολείμματος (RDF ή SRF) είναι εκτός της φιλοσοφίας της «Λακωνικής Μεθόδου». Ενεργειακά αλλά ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά αποδεκτή θεωρούμε ότι είναι μόνο η αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται, εφόσον έχει προηγηθεί χωριστή συλλογή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των προϊόντων-απορριμμάτων.

2η Θεμελιώδης Αρχή

 Η ίδρυση, λειτουργία και όπου απαιτείται η αδειοδότηση των επιμέρους δράσεων διαφόρων νόμιμων επιχειρηματικών σχημάτων (ΑΕ, ΚοινΣυνΕπ., ΑσΜηΚερδΕπ., κλπ) με αποκλειστική συμμετοχή και συνεργασία σε αυτά των εγγεγραμμένων Δημοτών μιας Δημοτικής ή Περιφερειακής ενότητας ή και συνδυασμούς αυτών. Εξωτερικοί, μη εγγεγραμμένοι στο Δήμο, πιθανοί χρηματοδότες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ψήφου. ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ –


Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

Η δημοτική αρχή υπό το ισχύον καθεστώς και νομοθετικό πλαίσιο, έχει την δυνατότητα να επιτελέσει τον ακόλουθο ρόλο:
Καλεί τους εγγεγραμμένους Δημότες της ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ να ιδρύσουν ΝΟΜΙΜΑ επιχειρηματικά σχήματα σύμφωνα με βασικές αρχές πολυσυμμετοχικότητας και κοινωνικής αντίληψης. (3η Θεμελιώδης Αρχή)
 
Τα νομικά εταιρικά -επιχειρηματικά σχήματα των δημοτών είναι υποχρεωμένα να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν νόμιμους χώρους διαχείρισης των ανωτέρω υλικών-προϊόντων τους. Αρχές όπως πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ελαχιστοποίηση του υπολείμματος είναι κοινοί και διαχρονικοί στόχοι όλων των εμπλεκομένων.
 
Η σχέση του κάθε εταιρικού σχήματος με τον ίδιο τον πολίτη είναι σχέση ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ο πολίτης) –ΠΑΡΟΧΟΥ (της εταιρείας των δημοτών). Η αποκομιδή πραγματοποιείται μέσω ενός (ήδη σχεδιασμένου) συστήματος αυστηρής ξεχωριστής διαλογής των διαφόρων υλικών προϊόντων στον τόπο που παράγονται (οικίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες κλπ).   Θεωρητικά πολλαπλές εταιρείες (εγγεγραμμένων Δημοτών) μπορούν να λειτουργήσουν στον ίδιο Δήμο ή Περιφερειακή ενότητα.

Η Δημοτική Αρχή σαν υπεύθυνος φορέας και μετά από την εφαρμογή της προτεραιότητας και την έγκριση από τους Περιφερειακούς ή Τοπικούς ΦΟΔΣΑ, είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της ή των εταιρειών στο γεωγραφικό χώρο δικαιοδοσίας της.

(4η Θεμελιώδης Αρχή)
Η οποιαδήποτε οικία, βιοτεχνία, εργοστάσιο ή χώρος με ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί σε μια τουλάχιστον νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία. Η προκρινόμενη μέθοδος πληρωμής είναι ή ελάχιστη πάγια μηνιαία συνδρομή με μέσο είσπραξης τον λογαριασμό κοινωφελούς υπηρεσίας.


Το επιπλέον κόστος της διαχείρισης θα κοστολογείται μέσω των προαγορασμένων και ειδικά προεκτυπωμένων πλαστικών ή βιοαποδομήσιμων σάκων με συγκεκριμένο βάρος, όγκο, χρώμα και υλικό αποκομιδής. Ειδικοί σεσημασμένοι κάδοι με κλειδωμένα καπάκια και οπές είναι επίσης μέσα αποκομιδής.

Η αποκομιδή και οι λοιπές λεπτομέρειες υπογράφονται σε ειδικό συμφωνητικό μεταξύ του εκάστοτε ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (πολίτης)και ΠΑΡΟΧΟΥ (εταιρεία). Η Δημοτική Αρχή με «ειδική υπηρεσία» ελέγχει ότι όλοι οι χώροι δραστηριοτήτων (οικίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες κλπ.) έχουν εγγραφεί τουλάχιστον σε μία εταιρεία.

(5η Θεμελιώδης Αρχή)
H  Δημοτική αρχή μετά την παρακράτηση συγκεκριμένου προκαθορισμένου και προσυμφωνημένου ποσού από την εταιρεία (πχ 5% επί των εισπράξεων) για την λειτουργία της υπηρεσίας της και τα διάφορα έξοδα, αποδίδει μηνιαίως το υπόλοιπο εισπραχθέν ποσό στην πάροχο εταιρεία.


Οι τυχόν παραβάτες μπορούν να δεχθούν πρόστιμο μόνο από την Δημοτική Αρχή αφού αποδεδειγμένα και βάσει συγκεκριμένης προσυμφωνημένης διαδικασίας με την εταιρεία προσκομιστούν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και μετά από δικαίωμα απολογίας του πολίτη–συνδρομητή ή όχι.

Σε περίπτωση που κατόπιν του «καλέσματος προτεραιότητας από τη Δημοτική Αρχή» δεν είναι δυνατόν η διαχείριση των προϊόντων –απορριμμάτων των δημοτών να πραγματοποιηθεί μέσω της «Λακωνικής Μεθόδου», τότε και μόνο τότε δύναται η Δημοτική Αρχή να προσφύγει όπως και είναι υπόχρεη, σε διαχείριση χωρίς την άμεση συμμετοχή του πολίτη.

Τότε και μόνο τότε δύναται η Δημοτική αρχή να εφαρμόσει λύσεις μέσω διαγωνισμών για την νόμιμη βέλτιστη λύση της διαχείρισης των προϊόντων-υλικών–απορριμμάτων των δημοτών της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ

Δεν υφίσταται και δεν αναφέρεται σε νομικό έγγραφο η αποκλειστική αρμοδιότητα ή αποκλειστική υποχρέωση των ΦΟΔΣΑ ή Δήμων για διαχείριση των ΑΣΑ.

Υπόχρεος εκ του νόμου δεν σημαίνει αποκλειστικός υπόχρεος. Το σύνταγμα όπου ρητά απαγορεύει το διευκρινίζει. (πχ περίπτωση Ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων). για πληροφορίες: Σταύρος Αργυρόπουλος, 6944 961034, [email protected]


Αυτή η ωραία εικόνα , οπου απορρίμματα είχαν συγκεντρωθεί απο πολίτες , είχαν διαχωριστεί στη πηγή και είχαν λάβει σχετικό αντίτιμο γιαυτό παρουσιάστηκε πρώτα το 2011 στην Σπάρτη ! Ήταν το νερό που κύλησε το αυλάκι...Η κρίση είναι και στο μυαλό!


Οι χώροι είναι καθαροί σαν μαγαζιών, ενώ οι πολίτες μέτοχοι του Συνεταιρισμού Μοίκονος με την ενεργητικότητα, την συμμετοχή τους και την φρεσκάδα τους πραγματικά κάνουν την διαφορά!


Στην Τρίπολη οι εγκαταστάσεις φανερώνουν την καθημερινή έντονη λειτουργία , την δραστηριοποίηση , που βλέπαμε σε επιχειρήσεις αλοίμονο ...πολύ παλιά ! Κάτι νέο γεννιέται απο τις στάχτες και είναι 100% ελληνικό !

https://aegina-ecoenergy.blogspot.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία υπερδραστηριοποίηση ομάδων αντιεμβολιαστών
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Γαλλίας έτυχε ευρύτατης αποδοχής από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η πανδημία COVID19 έχει αποσαθρώσει στερεότυπα, δομές, ιδεολογήματα αλλά και δόγματα πάνω στα οποία είχε δομηθεί ο κόσμος μας, εδώ και δεκαετίες.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
«Ο τόπος ξέρει τη σκιά μας και τα βήματα/τα όνειρά μας τα τρελά και τις αγάπες/τα ονόματα τα χέρια και τα έργα μας/τη φτώχεια τους καημούς και τη χαρά μας».
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, αποτελεί μια επιτυχία για την Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x