A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Μικροχρηματοδότηση έως €10.000 για μικρές επιχειρήσεις (Κριτήρια - Αίτηση)

Δάνεια - μικροχρηματοδοτήσεις από την Eurobank και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε συνεργασία με την AFI με ταυτόχρονη χρηματική αρωγή από το The People's Trust για νέες ή υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις  με βάση το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EaSI για επιχειρήσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο σχήμα συνεργασίας η AFI αναλαμβάνει την αξιολόγηση όσων αιτηθούν μικροχρηματοδότηση, την επιλογή των καταλληλότερων, την εκπαίδευση και το mentoring, ενώ η Eurobank και η ΠΣΤ αναλαμβάνουν τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση. 

Το επιτόκιο είναι μεν υψηλό και ανέρχεται στο 7.35% (η αποπληρωμή γίνεται έως και σε 48 μήνες, ενώ η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει τους 6 μήνες), ωστόσο συνδυάζεται με τη συμμετοχή του The People's Trust στο σχήμα συνεργασίας, το οποίο προσφέρει αντίστοιχη χρηματική αρωγή σε όσες επιχειρήσεις επιλεγούν εν είδει επιδότησης του επιτοκίου, καλύπτοντας το κόστος του δανεισμού με απευθείας πληρωμή των προμηθευτών - συνεργατών που θα υποδείξει η επιχείρηση.


Τι είναι το The People’s Trust

Το The People’s Trust, μια ελληνοαγγλική πρωτοβουλία, είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη - κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και μικροχρηματοδότησης με χρηματική αρωγή μέχρι το ποσό των €10.000 σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό από την Τράπεζα Eurobank και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και σε συνεργασία με την Action Finance Initiative (AFI).


Τι είναι το EaSI

Στην μικροχρηματοδότηση παρέχεται εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία ("EaSI") σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΑαΕ) και των τραπεζών.
 
Το δάνειο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εγγυήσεων, ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του εν λόγω προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Easi) και η χορήγησή του καθίσταται δυνατή με την υποστήριξη του παραπάνω Μηχανισμού Εγγυήσεων. 

Το πρόγραμμα Easi έχει ως στόχο - μεταξύ άλλων - την αύξηση της πρόσβασης στην μικροχρηματοδότηση και της διαθεσιμότητας αυτής σε ευπαθή άτομα, όπως άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, τα οποία επιθυμούν να συστήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση καθώς και σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις τόσο στη φάση της εκκίνησης, όσο και της ανάπτυξής τους, ιδίως δε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

Το χρηματοδοτικό σχήμα των τραπεζών Eurobank και Παγκρήτιας με το The People's Trust και το AFI στο πλαίσιο του EaSI

Το The People’s Trust στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Παρέχει μικροχρηματοδότηση με τη μορφή αρωγής, πάντα σε συνδυασμό με μικροδάνειο σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Το ποσό της αρωγής φτάνει έως και τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση ανάλογα πάντα με το ύψους του δανεισμού - μικροχρηματοδότησης, ως κεφάλαιο έναρξης για μια νεοσύστατη επιχείρηση ή ως κεφάλαιο εργασίας για μια υφιστάμενη. 

Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς που παρέχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, όπως η Action Finance Initiative (AFI), η οποία προσφέρει μικροδάνεια έως €10.000. 

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό Αττικής μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των €20.000.

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το The People’s Trust, σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανισμών και εθελοντών, παρέχει στους επιχειρηματίες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

 • Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Επιχειρηματική καθοδήγηση (Coaching)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη (Mentoring)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες
 • Διασύνδεση με φορείς, άλλες επιχειρήσεις και παράγοντες στον χώρο του επιχειρείν
Δείτε την αίτηση και τα κριτήρια πατώντας ΕΔΩΤι είναι το AFI

H ΑFI είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία και βάση του Τραπεζικού νόμου στην Ελλάδα (3601/2007) οφείλει να συνεργαστεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να μπορεί να εκταμιεύει, δανειοδοτεί και χρηματοδοτεί επιχειρήσεις.

Οι τραπεζικοί συνεργάτες της AFI είναι η Eurobank και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (ΠΣΤ, Pancretan Cooperative Bank) μέσω των οποίων εκταμιεύονται μικρο-δάνεια σε νεοσύστατες ή υφιστάμενες μικρο-επιχειρήσεις με ποσά μέχρι 10.000 ευρώ. Το ετήσιο επιτόκιο δανεισμού εξαρτάται από το Euribor και ανέρχεται στο 7.35% (επιτόκιο Ιουνίου 2016), η αποπληρωμή γίνεται έως και 48 μήνες, ενώ η περίοδος χάριτος μπορεί να φτάσει τους 6 μήνες.

Στο σχήμα συνεργασίας των τραπεζών Eurobank και Παγκρήτιας με το The People's Trust και το AFI, η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank και η ΠΣΤ αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη χρηματοδότηση.

Για να πάρεις μικροχρηματοδότηση πρέπει να γίνεις μικρομέτοχος!

Ειδικά στη περίπτωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, υπάρχει η υποχρέωση από κάθε δικαιούχο της αγοράς μετοχών της τράπεζας αξίας 40 ευρώ λόγω της συνεταιριστικής φύσης της εν λόγω τράπεζας.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

STARTUPS
Στην online ημερίδα «Επιχειρείν γένους θηλυκού» θα εκφραστούν απόψεις διακεκριμένων ομιλητών αναφορικά με τον ρόλο, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα του γυναικείου φύλου
STARTUPS
Το Skywalker.gr μέσα από τη δέσμη πρωτοβουλιών του GRBossible υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
STARTUPS
To Skywalker.gr, στο πλαίσιο της δέσμης πρωτοβουλιών του «Βγαίνουμε μπροστά», διοργανώνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 έως 16:00 την ημερίδα-τηλεδιάσκεψη με τίτλο «Είμαστε όλοι startups».
STARTUPS
Όταν τον περασμένο Μάρτιο η πανδημία έκλεισε δισεκατομμύρια ανθρώπους στα σπίτια τους, χιλιάδες εργοδότες ανακάλυψαν αίφνης ότι το να συντονίζεις ομάδες εργαζομένων, που δουλεύουν από τον ...καναπέ στο σαλόνι τους, είναι γρίφος για δυνατούς λύτες.
STARTUPS
Η Ελληνική Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Startup Greece Week επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά τον Μάϊο, αυτή τη φορά λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, 100% online!
STARTUPS
Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη ο 8ος κατά σειρά κύκλος του προγράμματος egg - enter•grοw•go, που σχεδίασαν και υλοποιούν από το 2013 η Eurobank και το Corallia, παρέχοντας στήριξη στη καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x