A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

"Κ.Καμίνη, ζητάμε τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των φορέων για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης"

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας προς τον Δήμαρχο Αθηναίων Γ. Καμίνη αναφορικά με το αίτημα για προσκόμιση στοιχείων και πρακτικών αξιολόγησης για την πρόσκληση παραχώρησης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.

Διαβάστε ακόμη: Κοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Αναλυτικά η επιστολή:

Κ. Δήμαρχε,

Η Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας είναι ο συντονιστής μη κερδοσκοπικός φορέας της σύμπραξης που κατέθεσε πρόταση για την συγκεκριμένη πρόσκληση. Στην σύμπραξη αυτή συμμετείχαν οι εξής τοπικοί φορείς:

Πολιτιστικός Σύλλογος Κυψέλης, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πολιτιστικός Οργανισμός Καύκασος, Κοινωνία 3/3, ΜΕΛΛΙΦΕΡΑ Κυψέλης, Περιφερειακός Μηχανισμός, Ερύμανθος, Πύλη Ελευθερίας, ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ,.

Πληροφορηθήκαμε ότι, με την υπ. Αρ.  Πρωτ. 7425/2746/22-2-2017 ακυρώθηκε η απόφαση 2254/2016 και κατέπεσε ο ανάδοχος του διαγωνισμού.  Εκτός αυτού, διαπιστώσαμε εκ των υστέρων και κατά δική σας δήλωση στην ημερίδα της 21/02/2017, ότι βασικό κριτήριο για την παραχώρηση αυτή ήταν η οικονομική και η διαχειριστική βιωσιμότητα του έργου.

Από πού και με ποια κριτήρια προκύπτει άραγε ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του έργου από το παράρτημα ενός παγκοσμίου δικτύου δύο ατόμων στην χώρα και όχι από ένα τοπικό δίκτυο 11 φορέων που εδρεύουν στο 6ο διαμέρισμα του Δήμου και διαθέτουν εκατοντάδες μέλη εθελοντές στην περιοχή και συνολικά πάνω από 40 εργαζομένους στις δομές τους;

Από πού προκύπτει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο που συγκροτούν φορείς με εκατοντάδες μέλη στην περιοχή δεν θεωρείται στοιχείο βιωσιμότητας του  έργου ενώ αντιθέτως κρίθηκε ότι το παράρτημα ενός παγκοσμίου δικτύου δύο ατόμων είναι αρκετό;

Με ποια λογική παρακάμφθηκε το κριτήριο της εντοπιότητας το οποίο είναι βασικό κριτήριο, όταν πρόκειται για παραχώρηση κοινοτικών – δημοτικών πόρων και το οποίο σύμφωνα με τη δημοκρατική νομιμότητα «Καλλικράτη» δίνει προτεραιότητα σε τοπικούς φορείς;

Από πού προκύπτει ότι η απόφασή σας είναι ανέλεγκτη, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του έργου, Βάσει ποιας νομοθεσίας προκύπτει αυτή η διατύπωση στην πρόσκληση;

Από πού προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ανάδοχος καλύπτει τους στόχους που θέτει η πρόκληση, όπως:

«Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου φιλοξενίας κοινωφελών και δημιουργικών συμπράξεων, το οποίο θα ευνοεί την καινοτομία, την ωφελιμότητα σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, την ανταλλαγή και τη διάδοση ιδεών μέσα από ανοιχτές διαδικασίες.

Η υποστήριξη, προβολή και προώθηση κοινωφελών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε έναν κοινό χώρο με ανοιχτή πρόσβαση στην τοπική κοινότητα, τους δημότες και κατοίκους της Αθήνας.

Η φιλοξενία πολλαπλών, διαφορετικών μεταξύ τους χρήσεων και προγραμμάτων, με δυνατότητα εναλλαγής, το μίγμα των οποίων θα αντιπροσωπεύει τις προτάσεις των πολιτών που κατατέθηκαν στη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων.

Η δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσφορά υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, δωρεάν προς την τοπική κοινότητα και τους δημότες και κατοίκους της Αθήνας, με τη μορφή συμμετοχικών δράσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.ά.

Τέλος, ο μη κερδοσκοπικός και μη εμπορευματικός, αλλά ταυτοχρόνως αυτοχρηματοδοτούμενος χαρακτήρας της συνολικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις δραστηριότητες θα γίνονται με οικονομικό αντάλλαγμα τέτοιο, που θα διασφαλίζει αποκλειστικά τη συντήρησή της ευνοώντας ένα πνεύμα συνεργασίας και υποστήριξης νέων δημιουργών χωρίς να θέτει θέματα ανταγωνισμού προς την τοπική αγορά και τις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής».

Από πού προκύπτει ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα διαθέτει μια οργάνωση που ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα και δεν τα διαθέτει ένα θεσμικά οργανωμένο δίκτυο που εκφράζει και εδρεύει στο 6ο δημοτικό διαμέρισμα Κυψέλης με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο στη τοπική κοινωνία;

Πότε έγινε λαϊκή συνέλευση για το θέμα παραχώρησης της Αγοράς βάσει του νόμου Καλλικράτη – εγκύκλιο 49, αρ. πρωτ. 74572/29/12/2010;

Από πού προκύπτει ανοικτή πρόσκληση χωρίς αναφορά της κείμενης νομοθεσίας, όπως δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2016;

Σας ενημερώνουμε δε και για το εξής. Ενώ εκκρεμούσε ένσταση (η οποία και τελικώς δικαιώθηκε), ο ανάδοχος παρέλαβε το κτίριο και μάλιστα ζήτησε οικονομικό ποσό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυψέλης για εκδήλωσή του, όπως καταγγέλθηκε δημοσία και παρουσία του ιδίου του δημάρχου από την πρόεδρο του συλλόγου κ. Κοκκινάκη στην ημερίδα της 21-2-2017.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης, την βαθμολογία των φορέων που κατέθεσαν πρόταση, τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης με την σχετική απόφαση και την σύμβαση παραχώρησης του έργου στον συγκεκριμένο ανάδοχο.

Επειδή διαπιστώνουμε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες χρηστής διοίκησης για την παραχώρηση δημόσιας περιουσίας γεγονός που τεκμηριώνεται και την απόφαση ακύρωσης, ζητάμε την επαναπροκήρυξη του έργου με αναφορά στην συγκεκριμένη νομοθεσία και τις διατάξεις νόμων που την καθιστούν νομικά αδιάβλητη και εξασφαλίζουν τους όρους της δημοκρατικής νομιμότητας.

Ο συντονιστής
Ευ. Σπινθάκης

κοιν.  Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων


Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων
Κοινωνικής Οικονομίας               
3ης Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα, ΤΚ 10433            
Τηλ. 2108813760
synedriokalo.gr


Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ παρέμβασης από την Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων
Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) σχετικά με τη λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία “Impact Hub Labs (M.Κ.Ο.)”,
 
Κυρία πρόεδρε,

Η Πανελληνία Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ)είναι δευτεροβάθμιος φορέας των οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών, εδρεύει στην περιοχή και έχει έννομο συμφέρον σχετικά με την λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αγοράς Κυψέλης στην  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία “Impact Hub Labs (M.Κ.Ο.) καθώς είναι από τους φορείς που υπέβαλαν επίσης πρόταση για την παραχώρηση και διαχείριση της αγοράς της Κυψέλης προς το Δήμο Αθηναίων.

Επειδή με την υπ΄αριθ. Πρωτ.: 7425/2746   22/02/2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η παραχώρηση ακυρώθηκε και δεν υφίσταται πλέον σε ισχύ.

Επειδή δεν δύναται να νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων διαδικασίες σχετικές με το διαγωνισμό και  την παραχώρηση που είχαν καταστρατηγηθεί.
Επειδή είναι προφανές ότι το ζήτημα εισάγεται εκ νέου στη Δημοτική κοινότητα ακριβώς γιατί αυτές οι διαδικασίες είχαν καταστρατηγηθεί και  για τη λήψη νέας απόφασης, η διαβούλευση πλέον δεν μπορεί να παρακαμφθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Ζητάμε αφενός τον λόγο παρέμβασης στη συζήτηση που θα διεξαχθεί και αφετέρου καταθέτουμε εκ νέου την υποψηφιότητα μας ως φορέας της περιοχής και Τοπική Σύμπραξη (11) συλλογικοτήτων. Το πλήρες σκεπτικό της παρέμβασής μας θα αναπτυχθεί ενώπιον των μελών της δημοτικής κοινότητας.
Σε κάθε περίπτωση ζητάμε η δημοτική κοινότητα να λάβει γνώση όλων των εναλλακτικών προτάσεων και υποψηφιοτήτων όπως ο δημοτικός Κώδικας και η κείμενη νομοθεσία επιτάσσει.

Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος μας  .
 

Ο Πρόεδρος
Ευάγγελος Σπινθάκης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει τη συμμετοχή του στο καταναλωτικό κίνημα “Χωρίς Μεσάζοντες” με τη διοργάνωση της 114ης κατά σειρά δράσης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου το τριήμερο 15-17 Οκτωβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Δεν είστε μόνοι, είμαστε όλοι μαζί!» Είναι το μήνυμα που στέλνουν οι Ζαπατίστ@ς
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΚΑλΟ ως ένα εναλλακτικό μοντέλο βασίζεται σε αξίες και πρακτικές συμπερίληψης, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα απαραίτητες σε μια εποχή κοινωνικοοικονομικών αλλαγών.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η 27η Σεπ έχει ορισθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Aγορά χωρίς μεσάζοντες διοργανώνει το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x