A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Ότι έδωσε η Ελλάδα στις εμπορικές συμφωνίες CETA και Νοτίου Αφρικής. Γράφει η Ειρήνη Αιμονιώτη

Εμπορική συμφωνία Καναδά - CETA

Ισχύουν για όλα τα ομώνυμα με τη Φέτα λευκά τυριά στη αγορά του Καναδά

α) Από τις υφιστάμενες (καταχωρημένες έως 18.10.2013 – ημερομηνία επίσημης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων) συσκευασίες θα αφαιρεθούν σύμβολα, εικόνες και ονομασίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα, όπως ισχύει και για τα λοιπά 140 ΠΟΠ της ΕΕ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προς προστασία, τα οποία όμως προστατεύονται απολύτως

β) Θα υπάρχει σαφής, ευδιάκριτη και ευανάγνωστη αναγραφή της χώρας προέλευσης (“made in … ”).

γΔυστυχώς, επιτρέπονται  όλα τα είδη γάλακτος  ως πρώτη ύλη παρασκευής τους, ακόμη και η σκόνη γάλακτος.  

δΔυστυχώς, τα εν λόγω προϊόντα θα παραμείνουν στην αγορά του Καναδά στο διηνεκές . 

ε) οι ανωτέρω υποχρεώσεις θα ισχύσουν άμα την προσωρινή θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (Απρίλιο – Μάιο 2017).


Νέοι χρήστες που εισήλθαν στην αγορά μετά 18.10.2013

Υποχρεωτική αναγραφή σε εμφανές σημείο “feta-style cheese”  ή “feta imitation cheese” ή ‘feta type cheese”, οιασδήποτε σύστασης γάλακτος.

Ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων για υφιστάμενους χρήστες που προϋπήρχαν στην αγορά πριν 18.10.2013

α) Ισχύει ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause) για καταχωρημένα σήματα έως 18.10.2013 (οιασδήποτε σύστασης γάλακτος) με την τήρηση των ανωτέρω σημείων.

β) Υποχρέωση Καναδά για πλήρη καταγραφή των εμπορικών χρηστών της ονομασίας ¨Φέτα¨, οι οποίοι θα επωφεληθούν της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause).

Πρόβλεψη ειδικότερης παροχής ασφαλιστικών δικλείδων

Σε περίπτωση παραβίασης θα παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως το Υπουργείο Εμπορίου του Καναδά και θα συμμορφώνει τους παραβάτες χωρίς να απαιτείται δικαστική συνδρομή.

Αίτημα Ελλάδος το οποίο ετέθη στις 3.12.2015 δια επίσημου εγγράφου προς τους Υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ και την Ε. Επιτροπή (EL m.d. 401/3.12.2015), θέτοντας  βέτο επί θέματος,  το οποίο όμως, δυστυχώς, απεσύρθη από τον αρμόδιο Υπουργό στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου, στις, 7.5.2016.

Επιδιώχθηκε, κατά το στάδιο της νομικής επεξεργασίας του κειμένου, να εισαχθεί μία υποσημείωση αναφορικά με τη σύσταση του γάλακτος στο άρθρο 20.21 της Συμφωνίας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αποκλεισθούν οι εμπορικές ονομασίες ¨Φέτα¨ αγελαδινής ή άλλης προέλευσης, οι οποίες θα επονομάζονταν στο εξής “feta-style cheese ” ή “feta imitation cheese” ή “feta-type cheese”. Ως Φέτα θα συνέχιζαν να αποκαλούνται μόνο τα τυριά με ίδια σύσταση με τη Φέτα. Η πρότασή δεν έγινε αποδεκτή από την Ε. Επιτροπή, καθότι το Υπουργείο Οικονομίας δεν έκανε διαχρονική χρήση του δικαιώματος βέτο της χώρας, όπως έπραξαν 7 λοιπά κ-μ της ΕΕ, κερδίζοντας τελικώς όλα τα αιτήματά τους, στις 28.10.2016.

 

Εμπορική συμφωνία Νοτίου Αφρικής –( SADC) 

Ισχύουν για όλους τους χρήστες ομώνυμων με τη “Φέτα” λευκών τυριών στην αγορά της Ν. Αφρικής

Περίοδος προσαρμογής (phase in) 5 ετών, από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας (1.10.2016) μέχρι τη λήξη της οποίας όλοι οι χρήστες της ονομασίας “Φέτα” στην αγορά θα πρέπει να επισημάνουν τόσο τη σύσταση του γάλακτος όσο και τη χώρα προέλευσης του προϊόντος (χωρίς όμως υποχρέωση ευδιάκριτης και ευανάγνωστης αναγραφής) και να αφαιρεθούν σύμβολα, εικόνες και ονομασίες που παραπέμπουν στην Ελλάδα.

Νέοι χρήστες

Υποχρεωτική αναγραφή σε εμφανές σημείο “South African Feta” ή “Feta Style”  ή “Feta Type” (σύσταση οιουδήποτε τύπου γάλακτος). Σημειωτέον: ο όρος “S. African Feta”, δυστυχώς παραπέμπει σε γενόσημα  προϊόντα(Generics), όρος, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει ακυρωθεί επισήμως μέσω της Συμφωνίας.

Υφιστάμενοι χρήστες

Ισχύει ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfathering clause), δηλαδή συνύπαρξη του ΠΟΠ ¨Φέτα¨ με όλα τα υφιστάμενα ομώνυμα λευκά τυριά στην αγορά της Ν. Αφρικής, ανεξαρτήτως σύστασης γάλακτος, όσον αφορά στην παρασκευή τους.

Πρόβλεψη ειδικότερης παροχής ασφαλιστικών δικλείδων

Δεν υπάρχει!!

Ελληνική θέση όσον αφορά στα υφιστάμενα ομώνυμα με τη ¨Φέτα”  προϊόντων στην αγορά της Ν. Αφρικής, δηλαδή όσα προϋπήρχαν πριν την προσωρινή εφαρμογή της (1.10.2106)

Επιδιώχθηκε, κατά τη διάρκεια της νομικής επεξεργασίας του κειμένου, να εισαχθεί μία υποσημείωση αναφορικά με τη σύσταση του γάλακτος εν λόγω υφιστάμενων ομώνυμων προϊόντων. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να επονομαστούν  τα ομώνυμα λευκά τυριά ως, “feta-style cheese ” ή “feta type cheese”, ενώ,  αυτά που είχαν την ίδια σύσταση με τη Φέτα, θα διατηρούσαν αυτή την ονομασία. Σχετικώς με το αίτημά  αυτό, στις 17.5.16, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου, ο οποίος είχε θέσει σχετικό βέτο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στις 16.3.2015, κατάφερε να αποσπάσει μια κατ’ αρχήν συμφωνία για αυτή τη ρύθμιση από τον Επίτροπο Γεωργίας, κ. Hogan.

Δυστυχώς, οι παράλληλες και αδικαιολογήτως συγκαταβατικές ενέργειες των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας, έπεισαν τον κ. Hogan να αγνοήσει τη συμφωνία που είχε συνάψει με τον κ. Αποστόλου. Στη συνέχεια, οι υπουργοί, κ.κ. Σταθάκης και Κοντζιάς, έπεισαν την ιεραρχία της κυβέρνησης να άρει το σχετικό βέτο που είχε θέσει η χώρα δια του κ Αποστόλου, καταστρέφοντας έτσι την ισχυρή αυτή μόχλευση και τουτέστιν χάνοντας μια καλή ευκαιρία για να κερδίσουμε το ως άνω ελάχιστο αποτέλεσμα, δηλαδή την εξασφάλιση του θεσμού του υγιούς ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. Σημειωτόν, ότι ένα τόσο διακριτικό αποτέλεσμα προς ένα κ-μ της ΕΕ, δεν έχει απαιτηθεί από κανένα άλλο κ-μ σε καμία συμφωνία ΣΕΣ ή ΣΟΕΣ που έχει συνάψει η ΕΕ μέχρι τούδε, με λοιπούς σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της.

greekfood.tv


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ
«Μια άδικη ειρήνη είναι προτιμότερη από έναν δίκαιο πόλεμο» (Κικέρων).
ΤΡΟΦΙΜΑ
«Οι πρωτεΐνες του αιγοπρόβειου γάλακτος ασκούν μια πολλή ιδιότυπη αντικαρκινική δράση στα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος και η δράση που έχουν είναι σαν να νηστεύεις»
ΤΡΟΦΙΜΑ
Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ειρήνη Ιγγλέση, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Η εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του Καναδά έχει τεθεί πιλοτικά σε ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2017.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Την Τετάρτη 11 Μάρτη εκδικάζεται η υπόθεση των μελών της «Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Οργάνωσης Ξεκίνημα» Ειρήνης Εμινίδου και Ζήση Σούρλα, όπως και άλλων νέων ατόμων που συνελήφθησαν αναίτια το βράδυ της 17ης Νοέμβρη στα Εξάρχεια, μετά το τέλος της μαζικής και ειρηνικής πορείας του Πολυτεχνείου.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Οι δύο νέοι, το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου δέχτηκαν αναίτια επίθεση από τα ΜΑΤ, ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x