A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι…

Νέο κείμενο - απάντηση των οκτώ Δημοτικών Συμβούλων, πρώην μελών της Αντίστασης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου, που ψήφισαν λευκό στην συνεδρίαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018.


Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι…

Μετά το δημοτικό συμβούλιο στις 15/11, κυκλοφόρησε ένα κείμενο με την υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Το κείμενο αυτό επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που ασκήσαμε περί αντιδημοκρατικότητας και απουσίας οποιασδήποτε διαβούλευσης από πλευράς Διοίκησης κατά την διαδικασία εκπόνησης και ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Χαρακτηριστικά στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

«Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση  στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την εκτελεστική επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι). Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος. Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών».

Ο συντάκτης του κειμένου φαίνεται να επικαλείται τον νόμο για τις 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΟΛΑΚΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ που δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους να μελετήσουν τα κείμενα του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πεπραγμένα της διοίκησης ως καλώς καμωμένα. 

Ας δούμε όμως τι λέει ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 77 με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων», σε αντιπαραβολή με τα όσα περιλαμβάνονται στο παραπάνω απόσπασμα.


Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση  στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την εκτελεστική επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι).


3. Το σχέδιο [προϋπολογισμού], συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου.

4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα  και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας [δηλαδή έως 20 Ιουλίου], η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού.


Ας δούμε τι έπραξε όμως μέχρι αυτό το στάδιο κατάρτισης προϋπολογισμού η Δημοτική Αρχή. 

Για πρώτη φορά συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα τον προϋπολογισμό (ΑΔΑ: ΩΡΖΤΩΗΔ-Γ2Τ) και το Τεχνικό πρόγραμμα (ΑΔΑ: 6ΠΒΠΩΗΔ-3Θ2) στις 2 Νοεμβρίου, όπου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) χωρίς καμία διαβούλευση με κανέναν φορέα της πόλης, με κανέναν από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων ή τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς συζήτηση σε κάποιο αιρετό όργανο του Δήμου, έκαναν την εισήγηση τους 112 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ) ΜΕΡΕΣ μετά από τα όσα ο νόμος ορίζει.  


Ας συνεχίσουμε όμως την αντιπαραβολή λεγομένων και πεπραγμένων με τα όσα ο νόμος ορίζει:


Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος.


5. Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή. 

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.


Τι έκανε όσον αφορά τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή; Απέστειλε, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) τα προσχέδια στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να συνεδριάσει στις 6/11 (ΑΔΑ: 78Θ5ΩΗΔ-ΠΕΨ). Δηλαδή 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΜΕΡΕΣ μετά την αποστολή των προσχεδίων από την Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ ο νόμος προβλέπει 45 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) ΜΕΡΕΣ(από τις 20/7 έως τις 5/9) για να τον επεξεργαστούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Στην Οικονομική Επιτροπή, πέραν των 6 Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής, συμμετέχουν και 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας (κανείς από εμάς). 


Ο συντάκτης του κειμένου, κλείνει την περιγραφή της «πλατιάς, ανοιχτής, και συμμετοχικής» μεθοδολογίας με την εξής φράση: Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών.

Με λίγα λόγια δηλαδή θεωρεί τελείως φυσιολογική την αποστολή πρόσκλησης την Δευτέρα το μεσημέρι για να «διαβουλευτούμε» την Τρίτη το πρωί (σε λιγότερο από 24 ώρες-μιας κι αυτό το «επόμενη Τρίτη» μπερδεύει, σκόπιμα ή όχι, με την άλλη εβδομάδα) σε εργάσιμη μέρα και ώρα, σαν να μην ήμαστε κανονικοί άνθρωποι με τις εργασίες μας και τις προσωπικές μας υποχρεώσεις. 

Νομίζουμε ότι τα παραπάνω είναι αρκετά ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή την διαβούλευση με τους φορείς της πόλεις και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τη Δημοκρατία εντός των εκλεγμένων οργάνων του Δήμου. Καταθέτει, χωρίς κανέναν διάλογο (αν και προβλέπεται), τα σχέδια της 112 ΜΕΡΕΣ μετά από όσα ο νόμος ορίζει, αφήνει την Οικονομική Επιτροπή (στην οποία έχει κιόλας απόλυτη πλειοψηφία) να επεξεργαστεί τα προσχέδια για 4 ΜΕΡΕΣ αντί για 45 ΜΕΡΕΣ, όπως ο νόμος ορίζει, και τελικά συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο για τις 15/11, τηρώντας αποκλειστικά αυτήν την προθεσμία που ορίζει ο νόμος. 

Με λίγα λόγια, ενώ η αντιδημοκρατική νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση (όπως τουλάχιστον λέγαμε στα κοινά μας προεκλογικά κείμενα), δίνει το περιθώριο 115 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) ΗΜΕΡΩΝ (από τις 20/7 έως τις 15/11) προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και συνολικά την Πόλη, να επεξεργαστούν τα προσχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, η Δημοτική Αρχή θεωρεί «σωστή συζήτηση» και «φυσιολογικό» τις 12 ΜΕΡΕΣ. 

Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε…

Υ.Γ.: Όσον αφορά τη νέα "διαβούλευση", στην οποία η διοίκηση κάλεσε για τις 21/11/17, έχουμε να πούμε τα εξής: Μετά την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, η διοίκηση δεν ξεκίνησε - ως όφειλε - μια σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης με την αντιπολίτευση και τους φορείς της πόλεις, από την επόμενη κιόλας μέρα. Αντίθετα  επιδόθηκε σε ένα όργιο ανυπόστατης κινδυνολογίας, λέγοντας ψέματα στους εργαζόμενους του Δήμου πως δεν πρόκειται να πληρωθούν, κάτι που δεν συνδέεται με την ψήφιση ή όχι του προϋπολογισμού, προχωρώντας σε απειλές και αποκρύπτοντας ότι ο τρέχον προϋπολογισμός ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ.1 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) έως 31/3/2018 (κάτι που από ότι φαίνεται το «έμαθε»  αργοπορημένα, μιας και ο ίδιος ο Δήμαρχος διέψευσε τον εαυτό του και τις κινδυνολογίες του, με σχετική ανάρτηση στο Facebook). Ως εκ τούτου, υπάρχει αρκετό διάστημα για να βρεθεί συναινετική λύση, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση, την οποία δε βλέπουμε δυστυχώς να διαθέτει η διοίκηση.Θοδωρής Αλεξίου

Τάσος Ευσταθίου

Γρηγόρης Καλομοίρης

Χρήστος Κασίμης

Θανάσης Κιούσης

Χρυσούλα Μάζη

Γιώργος Λιερός

Πόπη Φασίτσa
Απάντηση στην Δημοσίευση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Χαλανδρίου


Η πάγια τακτική παράκαμψης των εύλογων προθεσμιών προς διαβούλευση των σχεδίων προϋπολογισμού δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την προβολή μιας αντίληψης περί "εύλογου" χρονικού διαστήματος 12 ημερών. Ακόμα κι αν η πάγια τακτική προκύπτει για λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων.

Τίποτα δεν εμπόδιζε τον Δήμαρχο να εκκινήσει διαδικασίες διαβούλευσης, είτε προσπαθώντας να ξανακαλέσει την επιτροπή διαβούλευσης, είτε με σχετική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με κάποιου τύπου ανοιχτή εκδήλωση, σαν κι αυτή που περισπούδαστα παρουσίασε ως απολογισμό πριν κάποιες εβδομάδες. Εξάλλου από τη δημοσίευση της τελευταίας εγκυκλίου (24 Αυγούστου- η οποία εγκύκλιος, παρεμπιπτόντως, δεν άπτεται της ουσίας του προϋπολογισμού αλλά του τρόπου παρουσίασης και καταγραφής των οικονομικών δεδομένων) μέχρι την αποστολή από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή των προσχεδίων (2-3 Νοεμβρίου), μεσολαβεί διάστημα  άνω των 2 μηνών, επαρκές ακόμα και για "τυπική" διαβούλευση.


Εντυπωσιάζει η επίκληση της πρακτικής της προηγούμενης διοίκησης, όταν στα κοινά μας, τότε, κείμενα της ασκούσαμε κριτική περί παράκαμψης της πόλης, των συλλογικών της φορέων και μη ουσιαστικών συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. 


Όσο για τις ημερομηνίες που παραθέτει για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες η παρούσα Διοίκηση κατέθεσε και ψήφισε προϋπολογισμούς, αναλαμβάνουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Η πολιτική μας πίστη ως προς την κοινή μας πορεία, δυστυχώς, μας έκανε πολλές φορές να περιβάλλουμε τις πρακτικές που ακολουθούνταν και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν με υπέρ το δέον εμπιστοσύνη και έλλειψη κριτικού πνεύματος. 


Αν η παρούσα διοίκηση θεωρεί ότι την τιμά να ακολουθεί τις πρακτικές ελλιπούς διαβούλευσης και διαλόγου μέσα στην πόλη, όπως έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις, έχει καλώς. Καθένας άλλωστε έχει το δικαίωμα να επιλέγει τα πρότυπα που θεωρεί ότι του ταιριάζουν. Εμάς δεν μας ταίριαζαν, γι’ αυτό και αποχωρήσαμε μαζί με άλλους συντρόφους, απλά μέλη της παράταξης. 


Παρ' όλα αυτά, από τα όσα αναγράφονται στο αναφερόμενο απαντητικό κείμενο του Γραφείου Τύπου, προκύπτει ξεκάθαρα το εξής: το Χαλάνδρι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις 10 πληγές του Φαραώ, εάν δοθεί περισσότερος χρόνος για διάλογο και διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με φορείς της πόλης ή/και (γιατί όχι) με μια ανοιχτή συζήτηση αντίστοιχη με αυτήν του απολογισμού. Ευτυχώς η πόλη μας συνεχίζει να υπάρχει παρά το γεγονός ότι υπήρχαν έτη (όπως  αναφέρει και το Γραφείο Τύπου), που σε παρόμοια χρονική περίοδο δεν υπήρχε ψηφισμένος προϋπολογισμός. Για άλλη μια φορά, τα γραπτά της ίδιας της διοίκησης συνεχίζουν να διαψεύδουν τις κινδυνολογίες της. 


Συνεχίζουμε να καλούμε σε διαβούλευση και συνθετική/συναινετική διαδικασία για τον προϋπολογισμό. Ούτε το μαχαίρι έχουμε όμως, ούτε το καρπούζι.


Υ.Γ.1: Η απουσία μας από το σημερινό Δ.Σ. είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη πράξη σε ημέρα απεργίας των εργαζομένων στους Δήμους. Δυστυχώς, τον προηγούμενο καιρό θα ήταν αυτονόητη και για τη Διοίκηση του Δήμου. Πόσο μάλλον όταν, όπως αναφέραμε, «τα αιτήματα που διεκδικούν οι εργαζόμενοι αφορούν στην υπεράσπιση του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, στην κατάργηση των νόμων που οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών της, στην άμεση έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ κ.τ.λ.».

Υ.Γ.2: Όσον αφορά την ανακοίνωση και τους προβληματισμούς της ΟΝΝΕΔ Χαλανδρίου (που σαν το λύκο στην αναμπουμπούλα, αποφάσισε να τοποθετηθεί- μετά από πόσο καιρό άραγε;- για τα τεκταινόμενα στην πόλη μας), πιστεύουμε ότι ταιριάζει απόλυτα η γνωστή παροιμία: στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σκοινί. 

Αλεξίου Θοδωρής 
Ευσταθίου Τάσος 
Καλομοίρης Γρηγόρης 
Κασίμης Χρήστος 
Κιούσης Θανάσης 
Λιερός Γιώργος 
Μάζη Χρυσούλα
Τζούρας Παναγιώτης
Φασίτσα Πόπη
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Yποχρέωση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να υποβάλλονται υποχρεωτικά -και με δική τους επιβάρυνση- σε διαγνωστικό έλεγχο.
ΕΛΛΑΔΑ
Την ένωσή του με τον σύντροφό του Γιώργο Μακρή -με σύμφωνο συμβίωσης-, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου.
ΕΛΛΑΔΑ
Τις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές, των τελευταίων 20.000 χρόνων διερευνά πολυεθνική ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.
ΕΛΛΑΔΑ
Η λοίμωξη του παιδιού αποτέλεσε αφορμή για να στηθεί μια ολόκληρη σκευωρία.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x