A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Νέα θέση εργασίας στον Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΛΩΝ - 17/01/2018

Ο Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας - ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Οι δραστηριότητες του ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνουν καταγραφή και προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας στην Ελλάδα, παρακολούθηση και προτάσεις διαχείρισης των βιοτόπων τους, λειτουργία δικτύου διάσωσης και κέντρου περίθαλψης τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Έχοντας αναπτύξει προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής για την προστασία της φύσης, την περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών καθώς και συνεργασίες με δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η Οργάνωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι δραστήριο μέλος σε ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή περιβαλλοντικά φόρα, μετέχοντας σε συναντήσεις, δίκτυα και προγράμματα.

Στα επόμενα χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάζει επίσης να συνεισφέρει με τη δράση του στην επίλυση προβλημάτων προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε στεριά και θάλασσα, ειδικότερα όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και αναψυχή, και την αλιεία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά να καλύψει Θέση Υπευθύνου Διοίκησης.

 

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Υποψήφιος/Υποψήφια θα κληθεί να αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

- Συμμετοχή στον Σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Οργάνωσης, μέσα από την παραγωγή και την παρακολούθηση Ετήσιων Προγραμμάτων Εργασίας

- Προετοιμασία και συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ. και Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

- Άριστη συνεργασία με την Διοίκηση, υλοποίηση και επικοινωνία των αποφάσεων του Δ.Σ.

- Εισήγηση, Συντονισμός και παρακολούθηση για θέματα Επιχειρησιακών Στόχων, Οικονομικής Διαχείρισης και Χρονοδιαγραμμάτων, παράγοντας Ετήσιες Αναφορές Υλοποίησης και Οικονομικό Απολογισμό στη Διοίκηση της Οργάνωσης

-Σχεδιασμός Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων με αξιολόγηση των επιχειρησιακών στόχων και τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της Οργάνωσης (Οργανόγραμμα, Ατομικοί Στόχοι, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού, Επικοινωνία και Συντονισμός των αντικειμένων)

- Συντονισμός και επίλυση όλων των επιχειρησιακών αναγκών (διοικητικές, οικονομικές, νομικές) της Οργάνωσης

- Παρουσία και Εκπροσώπηση σε ελληνικά και διεθνή φόρα για την προώθηση και την επικοινωνία των θέσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ

- Συνεργασία και συντονισμός των επιμέρους θεματικών της Οργάνωσης (Οικονομικό, Επιστημονικό, Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Πόρων, Εθελοντών κ.α.) με βάση τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της

- Ενδυνάμωση των σχέσεων με κρατικούς και άλλους φορείς, ελληνικούς και διεθνείς, στο πλαίσιο άριστης συνεργασίας και εφαρμογής προγραμμάτων

- Επιμέλεια επικοινωνίας με μέλη, φίλους και εθελοντές της Οργάνωσης

 

Προφίλ Υποψηφίου:

- Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο σε Περιβαλλοντικές Σπουδές (Βιολογία, Περιβάλλον, Οικολογία κ.α.) ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management, Οικονομικά κ.α.) ή σε άλλο αντικείμενο (Νομική, Μηχανικοί κ.α.)

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί

- 5+ χρόνια εμπειρίας σε αρμοδιότητες που άπτονται της περιγραφής της θέσης, π.χ. Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση χρηματοδοτούμενων προτάσεων (ονομαστικά), στην υλοποίηση και την αξιολόγησή τους

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις που απαιτούσαν Συντονισμό Ομάδων και επικοινωνία μεταξύ των μερών, σε Ελληνικά και Διεθνή Προγράμματα

- Ηγετικές Ικανότητες Διαχείρισης & Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καταμερισμού Εργασίας και Εύρεσης Πόρων

- Δεξιότητες Εκπροσώπησης (ως εμπειρία) σε Ελληνικά και Διεθνή Φόρα

- Άριστες Ικανότητες τήρησης χρονοδιαγραμμάτων σε συνδυασμό με οικονομικούς προϋπολογισμούς

- Αποδεδειγμένες Ικανότητες Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευσης

- Άριστη Γνώση Αγγλικών και Νέων Τεχνολογιών

 

Επιπλέον:

- Ενδιαφέρον και γνώσεις για το αντικείμενο που απασχολείται η Οργάνωση ή γενικά για το Περιβάλλον

- Κατανόηση και εφαρμογή καινοτόμων επιχειρησιακών εφαρμογών (Business Development, Digital Marketing)

- Προηγούμενη Εθελοντική Δράση

 

Η Οργάνωση προσφέρει:

- Πλήρη Απασχόληση με έδρα στην Αθήνα και ευέλικτο ωράριο

- Συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος

- Τη δυνατότητα εμπειρίας σε μια από τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στη χώρα

 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και Συνοδευτική Επιστολή, σε Ελληνικά και Αγγλικά, με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν πως έχουν το Ιδανικό Προφίλ στο jobs@careerinprogress.gr αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ_Διοίκησης).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω θα αποκλείονται από την διαδικασία Αξιολόγησης.ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Νέων ‘ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ’, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τους προβληματισμούς των Νέων σε θέματα καριέρας, έχει έρθει σε συμφωνία με έμπειρους Career Coaches & Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
ΕΡΓΑΣΙΑ
To Coaching είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική πρακτική που απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων και διευκολύνει την αλλαγή.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Είναι το 109ο θύμα από την πανδημία στη χώρα μας.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Εδώ και αρκετές μέρες η Πολιτεία έκανε έκκληση για ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω εθελοντών και εθελοντριών που θα προσφέρουν ιατρικές, νοσηλευτικές και άλλες υπηρεσίες.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδηγό για το γενικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, καθώς και για τις ειδικότερες διατάξεις που τέθηκαν σε εφαρμογή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξέδωσε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
ΕΡΓΑΣΙΑ
Διευκρινίσεις για την παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σε πληττόμενες επιχειρήσεις, παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x