A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Εχεις μια καινοτόμο ιδέα και θέλεις να την μετατρέψεις σε επιτυχημένη επιχείρηση; Ιδού η ευκαιρία!

Εχεις μια καινοτόμο ιδέα και θέλεις να την μετατρέψεις σε επιτυχημένη επιχείρηση; Ιδού η ευκαιρία!Είσαι 18 - 49 ετών, έχεις μια καινοτόμο ιδέα και θέλεις να την μετατρέψεις σε μια επιτυχημένη επιχείρηση;


Μόλις που προλαβαίνεις να υποβάλεις την πρότασή σου στον νέο κύκλο του προγράμματος egg-enter.grow.go!


Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 23.04.2018, στις 15.00 στο www.www.theegg.gr


Το  egg είναι  ένα δωρεάν πρόγραμμα 12μηνης  διάρκειας που σου προσφέρει: τεχνογνωσία, επιχειρηματική κατάρτιση, δίκτυο επαφών και συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γραφεία σε πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς  χώρους, χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση, υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Μ. Ανατολή.      

Η ενίσχυση της βιώσιμης απασχόλησης του ταλαντούχου δυναμικού της χώρας


Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης egg - enter•grow•go (www.theegg.gr) αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank (www.eurobank.gr) σε συνεργασία με το Corallia (www.corallia.org), με στόχο τη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της βιώσιμης απασχόλησης του ταλαντούχου δυναμικού της χώρας. 

Το egg αποτελεί ένα ετήσιας διάρκειας, ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working), το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους με πρωτότυπες ιδέες και ζήλο να τις μετατρέψουν σε «πράξη».

Το Πρόγραμμα παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που βοηθούν τους συμμετέχοντες να επιταχύνουν τη μετατροπή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, μιας αρχικής ιδέας ή ενός πρωτόλειου πρωτοτύπου, προς ένα ολοκληρωμένο και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία. 

To egg υποδέχεται επιχειρηματικά σχέδια από όλους τους κλάδους της οικονομίας τα οποία πληρούν χαρακτηριστικά καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας.

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών με σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΙοΤ), ή/και συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού). 


Στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας για να μην φεύγουν οι πιο ικανοί και ταλαντούχοι νέοι στο εξωτερικό


Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για την Eurobank θεμελιακό άξονα στρατηγικής και αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, αποτελεί η δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές της.

Το 2017, η Eurobank,  στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Υπευθυνότητα, υλοποίησε τη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας αναγνωρίζοντας θέματα ουσιαστικής σημασίας, τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας αναγνωρίστηκαν θέματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Eurobank και τους στρατηγικούς της στόχους και αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η στρατηγική υπευθυνότητας της εταιρείας, η οποία διέπει όλο το φάσμα των λειτουργιών και ενεργειών της. 

Η στήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας, αναδείχθηκε ως το πλέον σημαντικό θέμα για την Eurobank, αποδεικνύοντας ορθή την κρίση της εταιρείας να θέσει ως βασική προτεραιότητα της τη δημιουργία ευκαιριών, μέσα από δράσεις και προγράμματα, που ενισχύουν τους νέους επιχειρηματίες με όραμα και καινοτόμες ιδέες να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Κύρια στρατηγική και βασική στόχευση του Προγράμματος egg είναι η ανάσχεση της «αιμορραγίας» που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη διαρροή των πλέον ικανών και ταλαντούχων ανθρώπων της προς το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα egg - enter•grow•go προσανατολίζεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, τοποθετώντας την Eurobank δίπλα στο πλευρό των νέων επιχειρηματιών, τονώνοντας την ελληνική οικονομία και καινοτομώντας στον κλάδο της επιχειρηματικής επιτάχυνσης της Ελλάδας.

Για την πραγμάτωση του egg, σημαντικό μέρος της λειτουργίας και των παροχών του στηρίζεται από ένα ευρύτατο δίκτυο pro bono υποστηρικτών - διακεκριμένων οργανισμών και καταξιωμένων προσωπικοτήτων - οι οποίοι συνθέτουν ένα πλήρες και οργανωμένο οικοσύστημα στήριξης των νέων επιχειρήσεων που εκκολάπτονται στους χώρους του Προγράμματος.Πώς θα μετατρέψεις 
τις καινοτόμες ιδέες σε πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες για να κάνεις το μεγάλο επιχειρηματικό  άλμα


Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου του egg υποστηρίζεται καταρχάς από τη συμπληρωματικότητα του προφίλ και της συνεισφοράς των δύο συντελεστών του Προγράμματος.

Η Eurobank παρέχει τις κτηριακές υποδομές και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης, προσφέρει ένα σημαντικότατο δίκτυο επαφών και συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης, πλούσια γνώση και διασύνδεση.

Ως τράπεζα έχει διανύσει μια πολύχρονη διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες.

To Corallia προσφέρει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και διαχείριση καινοτόμων συνεργατικών επιχειρηματικών υποδομών, στην παροχή αναπτυξιακών υπηρεσιών προστιθέμενης επιχειρηματικής αξίας και συμβουλευτικής καθοδήγησης, και στην ανάπτυξη καινοτομικών εξωστρεφών οικοσυστημάτων.


Το Πρόγραμμα έχει δομηθεί σε τρία διακριτά στάδια:


 • enter (η διαγωνιστική φάση ένταξης): Στο egg μπορούν να συμμετέχουν άτομα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο σε ολιγοσέλιδο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο αξιολογείται ως προς την καινοτομία, την προοπτική και τη βιωσιμότητά του από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων, διαχείριση επενδύσεων σποράς και με επιχειρηματική αντίληψη και κατανόηση περί νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές ομάδες, το επιχειρηματικό σχέδιο των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά, προκρίνονται στην επόμενη φάση grow. 
 • grow (η φάση μετατροπής της «ιδέας» σε πρωτότυπο προϊόν ή υπηρεσία): στη φάση αυτή οι ομάδες, υποστηρίζονται συμβουλευτικά, προκειμένου να συστήσουν την εταιρία-φορέα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν μια σειρά ενεργειών προετοιμασίας για την περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την καλύτερη προετοιμασία/συμπλήρωσή τους με δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Στη συνέχεια, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος, να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει το Πρόγραμμα, να επιδιώξουν συνέργειες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού «οικοσυστήματος», και να βιώσουν την εμπειρία του «επιχειρείν» επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία του επιχειρηματικού τους σχεδίου. 
 • go (η φάση του επιχειρηματικού άλματος): Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιδίωξη όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη φάση grow να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να πραγματοποιήσουν το επιχειρηματικό τους «άλμα»: να προχωρήσουν στην κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων ή/και να προσχωρήσουν σε πιο ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας (π.χ. clusters) ως μέλη. Τι παρέχει το egg στις νεανικές επιχειρήσεις


Η υλοποίηση του Προγράμματος παρέχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στους συμμετέχοντες το οποίο συνίσταται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους επί της Λ. Συγγρού, αρ 190, στην Καλλιθέα, στην οποία εγκαθίστανται οι νέοι επιχειρηματίες και παραμένουν για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους στη φάση grow του Προγράμματος. Η Υποδομή παρέχει γραφειακούς χώρους με πλήρως επιπλωμένα γραφεία με μία έως τέσσερις θέσεις εργασίας για κάθε επιχείρηση, σύνδεση internet, άδειες χρήσης λογισμικού γραφείου, web hosting και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων/φωτοτυπιών/σάρωσης, συνεργατικούς χώρους, αίθουσες συναντήσεων, εκπαίδευσης και συζήτησης, χώρους ψυχαγωγίας, κ.α.
 • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων ομάδων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης» εντός του Προγράμματος. Ενδεικτικά, οι νέες επιχειρήσεις λαμβάνουν: Υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και ανεύρεσης προϊόντων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες (Β2Β match-making) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα αναπτύξουν κατά τη φάση grow του Προγράμματος, Πρόσβαση σε ειδικό χρηματο-οικονομικό πρόγραμμα για κάλυψη αναγκών pre-seed/seed χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης και πάγια,  Μικροχρηματοδότηση (Microfinancing) μέσω στρατηγικής συνεργασίας με ην AFI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών. 
 • Mentoring από διακεκριμένα πρόσωπα από κλάδους της οικονομίας και της επιστήμης, που παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν λύσεις στους νέους επιχειρηματίες.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες “μίας στάσης” (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας στη φάση grow του Προγράμματος επιχειρηματικής ομάδας, όπως: Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.α.
 • Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, καθώς και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του Προγράμματος. Το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας νέας επιχείρησης, όπως: Lean Start-up Management, Business Strategy, Marketing Strategy, Communications Strategy, Financial & Funding Management, People Management, κ.α.Αυτα είναι τα αποτελέσματα δράσης του πιο ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα


Το Πρόγραμμα egg διοικείται από υψηλόβαθμα στελέχη των δύο διοργανωτών του Προγράμματος, εποπτεύεται από 10μελή Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες και επιχειρηματίες, και υποστηρίζεται από ένα σημαντικό ανθρώπινο δίκτυο εθελοντών μεντόρων για να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση, τις εμπειρίες και την τέχνη της δημιουργικής σκέψης στις νέες και τους νέους επιχειρηματίες. 


Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του, το Πρόγραμμα egg έχει καταστεί τo πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα.


Μέχρι σήμερα το egg έχει πραγματοποιήσει συνολικά τα εξής:

 • 355 νέοι επιχειρηματίες δημιούργησαν 132 επιχειρηματικές ομάδες
 • 86 έχουν Νομική Μορφή με συνολικό αριθμό προσωπικού 211 άτομα
 • 33 εταιρίες με συνολικό τζίρο το 2016, €1.1 εκατ. 
 • 22 εταιρίες έχουν λάβει συνολικά επενδύσεις/χρηματοδότηση €2,1 εκατ.
 • 15 εταιρίες έχουν λάβει συνολικά χρηματοδότηση Eurobank €0,5 εκατ.
 •   6 εταιρίες έχουν καταθέσει πατέντα & 17 εταιρίες έχουν κατοχυρώσει ευρεσιτεχνία
 • 72 συνέργειες μεταξύ των εταιριών egg alumni, μεταξύ 132 επιχειρηματικών ομάδων και 86 εταιρικών σχημάτων που τελικά δημιουργήθηκαν, ενισχύοντας τα μεγέθη και τη δυναμική των αρχικών εταιριών. 
 • 90 γυναίκες επιχειρηματίες
 • 67 Μέντορες


Πρόγραμμα εξωστρέφειας egg: Οι εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Μ. Ανατολή

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σύστημα παρακολούθησης προόδου και επιβράβευσης των επιχειρηματικών ομάδων με τις καλύτερες επιδόσεις, βάσει προκαθορισμένων δεικτών (KPIs) σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο είναι μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα και εφάμιλλο των καλύτερων επιχειρηματικών επιταχυντών του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα εξωστρέφειας egg όπου κάθε χρόνο υλοποιούνται εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Μ. Ανατολή σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, οργανισμούς ανάπτυξης startup επιχειρηματικότητας και θεσμικούς φορείς στη χώρα προορισμού. 

Στόχος του προγράμματος εξωστρέφειας είναι η διασύνδεση των επιχειρηματιών με ώριμα startup οικοσυστήματα του εξωτερικού και εν δυνάμει πελάτες, συνεργάτες και επενδυτές διεθνώς.

Συνολικά 36 εταιρείες egg έχουν ταξιδέψει στους παραπάνω προορισμούς.

Λαμπρά παραδείγματα είναι το επιχειρηματικό ταξίδι στη Βοστώνη για δέκα εταιρείες σε εκπαίδευση στο MIT στη Βοστώνη, με την υποστήριξη από εξέχοντες καθηγητές, επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς αγγέλους και τη διασύνδεσή τους με την Ελληνική διασπορά της Βοστώνης και Ελληνοαμερικάνους επιχειρηματίες

To egg - enter•grow•go έλαβε τη διεθνή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM Recognised for Excellence 3 star.

Το Πρόγραμμα έχει συνδέσει την ανάπτυξή του με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αριστεία, καθιστώντας πλέον την πιστοποίηση EFQM συστατικό στοιχείο της ταυτότητας και κουλτούρας του.

Κάτω από αυτό το πρίσμα το egg  θα συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωσή του ώστε να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, καθώς δίνει πάντοτε προτεραιότητα στους νέους και τις ιδέες τους. 


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Μια κρέμα 24ωρης χρήσης η οποία έχει αντιγηραντικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες ενώ παράλληλα προστατεύει και από την μπλε ακτινοβολία
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Η Νομική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τη SciFY και πρωτοπορεί στην αυτόματη ανάλυση νομικών κειμένων.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Συμμετοχή της ΚΑΝΝΑΒΙΟ σε δύο ερευνητικά έργα με καινοτόμες εφαρμογές της βιομηχανικής κάνναβης
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Η ευρεία χρήση μασκών, καλύπτοντας το στόμα, θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια στην επικοινωνία ενός πολύ μεγάλου ποσοστού ανθρώπων με βαρηκοΐα/ κώφωση
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προτείνει μια νέα λύση για τη γρήγορη ανίχνευση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, με βάση μια ήδη υπάρχουσα τεχνολογία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην περίπτωση της Covid-19.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x