A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Υποτροπιάζουσα χρόνια αυνανιστική διαταραχή | Του Κλεάνθη Γρίβα

Υποτροπιάζουσα χρόνια αυνανιστική διαταραχή | Του Κλεάνθη Γρίβα

Ο Μαρκ Τουαίν έγραφε το 1879:  «O Όμηρος στη δεύτερη ωδή της Ιλιάδας λέει με άμετρο ενθουσιασμό: ‘Χάρισέ μου αυνανισμό ή δώσε μου το θάνατο’...» (Θεσσαλονίκη, Περίπλους, 1998)

Συμμετέχοντας ευσυνειδήτως στο ως άνω "άθλημα", όλοι εκείνοι που διακατέχονται από την εξουσιοφρένεια και την απληστία (τις δυο πιο επικίνδυνες εκδηλώσεις της εγγενούς σχιζοφρένειας από την οποία υποφέρει το ανθρώπινο είδος), χωρίς ίχνος ηθικών αναστολών, μετασχηματίζουν αυτή την «ειδική» ατομική απόλαυσή τους  σε δημόσιο πρόβλημα, σαρώνοντας στο διάβα τους, ως χαζοχαρούμενοι νεο-βάρβαροι, τα τελευταία κατάλοιπα του Διαφωτισμού.

Κλεάνθης

Υ.Γ. Αντιπαραθέτοντας ένα Φάκελο (για τον προσδιορισμό του ποσοστού) Αναπηρίας στα διάτρητα κουρελόχαρτα που εμφανίστηκαν ως "ιατρικές" γνωματεύσεις προσφάτως.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ …….


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ


Ονοματεπώνυμο:Όνομα Πατέρα:Ημ/νία Γέννησης:Α.Μ. ΚΕΠΑ:


Ασφ. Φορέας: 

ΑΜΚΑ:Διεύθυνση Κατοικίας:


Τ.Κ.: 

Πόλη:Τηλ. Επικοινωνίας:Ημερομηνία έναρξης

της αναπηρίας: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(η προέχουσα πάθηση πρέπει να ενταχθεί σε μία από τις ειδικότητες υγειονομικών επιτροπών του Πίνακα 1)  

                                                                                  Κωδ. Ειδικ…….


ΠΑΡΑΠΕΜΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ / ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ


Επώνυμο


Όνομα


Ειδικότητα

                                                          Κωδ. Ειδικ… 

Α.Μ. ΤΣΑΥ

                        Ιατρικός Σύλλογος     

Α.Μ.Κ.Α.

                       Τηλέφωνο Επικοινωνίας… 

Φορέας Εργασίας


Ιδιότητα Ιατρού


Αδυναμία ΠροσέλευσηςΗμερομηνία      /   /    

Ο Δηλών


Ονοματεπώνυμο  αιτούντος:


Α.Μ.Κ.Α.  αιτούντος:Ιστορικό ασθενούς / παρούσα κατάσταση / φαρμακευτική αγωγή

ημερομηνία εκδήλωσης νόσου νοσηλείες:


Ιστορικό (αναλυτικά):


▪ Η νόσος εκδηλώθηκε το έτος …... και τέθηκε σε φαρμακευτική αγωγή με (αναλυτικά) ……………………..

▪ Από το έτος ……  έχανε σταδιακά την ικανότητα ………  

▪ Από το έτος ……. η κατάστασή του/της περιέπεσε σε χρονιότητα, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς αδύνατο να εργαστεί.

Προηγοιύμενες εξετάσεις για την παρούσα και τις συνυπάρχουσες νόσους (αναλυτικά: κλινικές και εργαστηριακές):

1) ……………………

2) ……………………

3) ……………………

4) ……………………

Προηγούμενες νοσηλείες για την παρούσα και τις συνυπάρχουσες νόσους (αναλυτικά):

1) ……………………

2) ……………………

3) ……………………

4) ……………………


Παρούσα κατάσταση:


Σε ό,τι αφορά τις ψυχικές λειτουργίες του/της, διαπιστώνονται οι εξής διαταραχές:


1) Από την άποψη της ψυχοκινητικότητας: διαπιστώθηκε η ύπαρξη …………. 

(π.χ. ψυχαναγκαστικών κινήσεων ή πράξεων, κ.α).

2) Από την άποψη της συνείδησης και του προσανατολισμού: διαπιστώθηκε η ύπαρξη ….. 

(π.χ., θόλωσης συνείδησης, διαταραχών προσανατολισμού σε τόπο χρόνο, κ.α.).

3) Από την άποψη της προσοχής και της συγκέντρωσης: διαπιστώθηκε η ύπαρξη ……… 

(π.χ. δυσχερειών στην πρόκληση και τη συγκέντρωση της προσοχής, διάσπασης της προσοχής, υποπροσεξίας, κ.α).

4) Από την άποψη της βούλησης και της τάσης για ενέργεια: διαπιστώθηκε η ύπαρξη …………. 

(π.χ. μείωσης της βουλητικής ικανότητας, αμφιβουλησίας, ανακοπής της βούλησης, αρνητισμού, κ.α.)

5) Από την άποψη της σκέψης: διαπιστώθηκε η ύπαρξη ….. 

(πχ. διαταραχών στην παραγωγή, το περιεχόμενο και στην πορεία της σκέψης, ήτοι έμμονες ιδέες, επιτάχυνση ή επιβράδυνση του ειρμού των ιδεών, και σχοινιοτενής σκέψη).

6) Από την άποψη του συναισθήματος: διαπιστώθηκε η ύπαρξη…..

(π.χ. συναισθηματική απροσφορότητας, συναισθηματικής απάθειας ή συναισθηματικής ακράτειας, αμφιθυμίας, κατάθλιψης, κ.α)


Φαρμακευτική αγωγή:


Για τον έλεγχο της χρόνιας ψυχωσικής διαταραχής ………. λαμβάνει καθημερινά ……………. Χmg (1 X 2) και ………… Χmg (1 X 2).


Τελική διάγνωση:


Χρόνια ψυχωσική διαταραχή 

(ποσοστό αναπηρίας: …… %)Εξαιτίας της κατάστασής του/της δεν είναι σε θέση να εργαστεί και έχει σημαντική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης. 


Συνυπάρχουσες Παθήσεις


(όπως προκύπτουν από το ιστορικό του ασθενούς. 

Ο αιτών οφείλει να συμπεριλάβει στον ιατρικό φάκελο που θα καταθέσει στο ΚΕ.Π.Α. όλες τις τυχόν γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις και νοσηλείες που αφορούν σε αυτές.) 

Οι συνυπάρχουσες παθήσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε μία από τις ειδικότητες υγειονομικών επιτροπών του Πίνακα 1. 

(Ακολουθούν παραδείγματα στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου).1) …….

Κωδικός:   

2)……..

Κωδικός:

3)……..

Κωδικός:Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής
Ημερομηνία  ……..

Ο δηλών ιατρός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ


Ο Εισηγητικός Φάκελος Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας συμπληρώνεται από τον ιατρό της προέχουσας πάθησης. Η ακριβής συμπλήρωσή του εξασφαλίζει ορθή επιλογή της επιτροπής στην οποία θα παραπεμφθεί προς εξέταση ο ασθενής και περιορίζει τυχόν αναπομπές σε άλλες επιτροπές.

Παραθέτουμε αναλυτικές (ανά σελίδα) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.


ΣΕΛΙΔΑ 1:  Συμπληρώνονται με κεφαλαία:


• τα στοιχεία του ασθενούς.

• η ειδικότητα εξέτασης της Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τον πίνακα 1. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας 1 αντιπροσωπεύει τον τύπο των υγειονομικών επιτροπών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ και όλες οι παθήσεις πρέπει να ενταχθούν σε έναν μόνο από τους συγκεκριμένους κωδικούς. (π.χ. για έλκος στομάχου χειρουργημένου, θα αναγραφεί η ειδικότητα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ κωδ. 027, για έλκος στομάχου που αντιμετωπίζεται συντηρητικά θα αναγραφεί η ειδικότητα ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ κωδ.021. Ακολουθούν και άλλα παραδείγματα)

• τα στοιχεία του συντάκτη ιατρού του Εισηγητικού Φακέλου. Ο κωδικός της ειδικότητας του συντάκτη ιατρού αναφέρεται στον Πίνακα 2.

• Mε X εάν είναι αδύνατη η μετακίνηση του ασθενούς και κατά συνέπεια θα πρέπει να εξεταστεί κατ' οίκον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συντάκτης ιατρός του Εισηγητικού φακέλου θα πρέπει να παραπέμπει σε κατ' οίκον εξέταση μόνο εάν συντρέχει πλήρης αδυναμία μετακίνησης.

• Συμπληρώνεται η ημερομηνία σύνταξης του εντύπου.

• Μονογράφεται και σφραγίζεται από το συντάκτη ιατρό.


ΣΕΛΙΔΑ 2:  Συμπληρώνεται


• Το ονοματεπώνυμο και το ΑΜΚΑ του αιτούντος ασθενούς.

Συμπληρώνεται το ιστορικό, η εικόνα/παρούσα κατάσταση, η φαρμακευτική αγωγή, η ημερομηνία εκδήλωσης της νόσου και τυχόν νοσηλείες του ασθενούς για την προέχουσα πάθηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος που τεκμηριώνει την προέχουσα πάθηση.

• Η ειδικότητα και  ο  κωδικός  εξέτασης των Υγειονομικών Επιτροπών που θα πρέπει να εξετάσουν τις συνυπάρχουσες παθήσεις (σύμφωνα με τον πίνακα 1) βάσει του ιστορικού του ασθενούς.

• Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (οι ιατροί του ΕΣΥ ή ΦΚΑ θεωρούν στην  αντίστοιχη   γραμματεία  της  Υπηρεσίας  τους, οι  ιδιώτες   από  ΚΕΠ, Αστυνομία, Ιατρικό Σύλλογο ή άλλη Δημόσια Αρχή).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σκόπιμο να ενημερώνετε τον ασθενή σας ότι κατά την εξέτασή του από την υγειονομική επιτροπή οφείλει να προσκομίσει ΟΛΑ τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν τις παθήσεις του π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας, εργαστηριακές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των φιλμ σε περίπτωση ακτινογραφιών-αξονικών ή μαγνητικών τομογραφιών) ή ό,τι άλλο κρίνετε εσείς σκόπιμο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


Αγγειοχειρουργικά περιστατικά θα ορισθούν να εξετασθούν από χειρουργική επιτροπή.

Η αορτο-στεφανιαία παράκαμψη θα οριστεί να εξεταστεί από καρδιολογική επιτροπή.

Νευροχειρουργικά περιστατικά  με  επιπλοκές πάρεση,  ημιπληγία κλπ, θα ορισθούν να εξεταστούν από νευρολογική επιτροπή.

Ενδοκρινολογικές παθήσεις, σε γενικές γραμμές, θα ορισθούν να εξεταστούν από παθολογική επιτροπή.

Συστηματικές ρευματολογικές παθήσεις θα ορισθούν να εξεταστούν από ρευματολογική επιτροπή, αν όμως έχουν προκαλέσει μείζονες επιπλοκές σε συγκεκριμένο σύστημα π.χ. σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα θα ορισθούν να εξετασθούν από ορθοπεδική επιτροπή ως πρώτη επιλογή.

Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης σε  γενικές  γραμμές θα οριστούν να εξετασθούν από ορθοπεδική επιτροπή.

Καρκίνοι του νεφρο-ουροποιητικού θα ορισθούν να εξεταστούν από ουρολογική επιτροπή.

Καρκίνος εντέρου, μη χειρουργημένος θα ορισθεί να εξετασθεί από παθολογική επιτροπή ενώ μετά από επέμβαση θα ορισθεί να εξεταστεί από χειρουργική επιτροπή.

Χειρουργημένος καρκίνος στήθους ή  μήτρας θα ορισθεί να εξεταστεί από χειρουργική επιτροπή ενώ καρκίνος ή λέμφωμα ή λευχαιμία με μεταστάσεις-ανεγχείρητος, θα ορισθεί να εξεταστεί από παθολογική επιτροπή.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

009

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

007

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

012

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

017

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

018

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

019

ΟΦΘΜΜΙΑΤΡΙΚΗ

021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

024

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

027

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

028

Ω.Ρ.Λ.

033

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

053

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΠΙΝΑΚΑΣ 2


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ / ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

047

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

032

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

030

ΑΚΉΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

036

ΑΚΉΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

060

ΑΚΉΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

055

ΑΚΙΊΝΟΛΟΓΟΣ

042

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

003

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

052

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

005

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

031

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

041

ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

006

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

007

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

008

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

034

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

009

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

010

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

011

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

012

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

037

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

013

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

014

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ

015

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

016

ΟΔΟΝΉΑΤΡΟΣ

050

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

040

ΟΡΘΟΔΟΝΤΊΚΟΣ

058

ΟΡΘΟΔΟΝΤΊΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

017

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

018

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

019

ΟΦΘΜΜΙΑΤΡΟΣ

049

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

020

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

021

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

051

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

022

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

025

ΠΑΙΔΟΔΟΝΉΑΤΡΟΣ

038

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

023

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

043

ΠΛΑΣΠΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

039

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

053

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΊΟΛΟΓΟΣ

035

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ

024

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

044

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

026

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

027

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

045

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

071

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

033

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

028

Ω.Ρ.Λ.ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Γιατί αληθινά όλο τούτο με τις φωτογραφίες πριν και κατά τον εμβολιασμό...
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα σήμερα το πρωί από τον φίλο μας κάτοικο Γάζας, Παλαιστίνης Ζιαντ Μεντούχ. Από τον ίδιο λάβαμε και τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το δίλημμα του Λίντον Τζόνσον που τέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία των Η.Π.Α. το 1964 επανέρχεται ως αδήριτη αναγκαιότητα
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το στέλεχος B1617 έχει 15 μεταλλάξεις από τον αρχικό ιό, και 5 από αυτές βρίσκονται στην ακίδα του ιού, που όπως ξέρουμε χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει στα κύτταρα μας.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Δευτέρα, παραμονή μιας ακόμα απόπειρας Σταύρωσης του ελληνικού κυπριακού λαού, ο θρυλικός “Γιατρός” της Κύπρου. Ο άνθρωπος που έφερε πίσω τον Μακάριο, διασώζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η συχνότητα του να “πέφτουμε από τα σύννεφα”, έχει αυξηθεί εκθετικά από την οικονομική κρίση του 2008 και έπειτα.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x