A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κινήματος του Νερού για τις Ευρωεκλογές


Το Ευρωπαϊκό Κίνημα του Νερού (EWM) είναι ένα ανοιχτό, συμμετοχικό και πλουραλιστικό δίκτυο κοινωνικών κινημάτων, οργανώσεων, επιτροπών και συνδικαλιστικών οργανώσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αναγνώρισης του νερού  ως κοινό αγαθό και την ύδρευση και αποχέτευση ως καθολικό θεμελιώδες δικαίωμα. 

Είμαστε ενωμένοι στην καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης αυτού του ζωτικού πόρου, καθώς και στην προώθηση και την εφαρμογή μιας δημόσιας και κοινωνικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, βασιζόμενη στη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών και των εργαζομένων.

Από την ίδρυσή του το 2012, τα μέλη του EWM διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και συμμετείχαν σε πολλαπλά επίπεδα στην υπεράσπιση της δικαιοσύνης στο νερό και της αναγνώριση και εφαρμογής του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο.

Τα μέλη μας εδρεύουν σε: Πορτογαλία,  Ισπανία,  Γαλλία,  Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία,  Γερμανία,  Ελλάδα (Σ.Σ. Σωματείο Εργαζομένων ΕΥΑΘ, ΣΕΚΕΣ), ενώ πρόσφατα προστέθηκαν οργανώσεις από Σερβία και  Βοσνία.

Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019 είναι μια κρίσιμη στιγμή για το EWM ώστε να έρθει σε επαφή με τους υποψηφίους: σας καλούμε να λάβετε θέση για να υποστηρίξετε το ανθρώπινο δικαίωμα στην ύδρευση και την αποχέτευση, να δεσμευτείτε για στις αρχές μας και να προωθήσετε πολιτικές που αναγνωρίζουν το νερό ως κοινό αγαθό.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Επτά χρόνια από την υλοποίηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας  Πολιτών (ECI), στην οποία το EWM διαδραμάτισε βασικό ρόλο, εξακολουθούμε να περιμένουμε την πραγματική εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση στην ΕΕ και στα κράτη μέλη. Είναι θεμελιώδες ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κίνημα του Νερού και τα μέλη του, σας ζητάμε να δεσμευθείτε για την υποστήριξή του.

Ζητάμε επίσης από όλους τους Ευρωπαϊκούς νόμους για το νερό να αναφέρουν ρητά την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση, και το νερό ως κοινό αγαθό.

Η έλλειψη αναγνώρισης του ανθρώπινου δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση αντικατοπτρίζεται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ όπου η υποστήριξη των ευρωβουλευτών είναι ζωτικής σημασίας.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Η αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιλαμβάνει ούτε αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσποιήθηκε  ότι αυτός ήταν ένας από τους στόχους της αναδιατύπωσης. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να καταργήσουν το ισχύον κείμενο και να αναδιατυπώσουν μια πιο φιλόδοξη πρόταση για την ενίσχυση του άρθρου 13 της Συνθήκης της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητάμε επίσης μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση σε βιολογικές ουσίες όπως PfAs ή PfOs και μικροπλαστικά.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το καθαρό νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή και αυτό απαιτεί την προστασία των υδάτινων πόρων. Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό, βασικό νομοθετικό μέσο για την προστασία των υδάτων, πρέπει να συνεχιστεί μετά το 2027. Ο επικείμενος έλεγχος καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμενοποίηση της απαγόρευσης της υποβάθμισης του νερού και ενίσχυση των αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου. Επίσης, η αιτιολογική έκθεση 1 πρέπει να ενισχυθεί σύμφωνα με τα αιτήματα των εκατομμυρίων πολιτών που εκφράζονται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Right2Water: η ύδρευση και η διαχείριση των υδατικών συστημάτων δεν υπόκεινται στους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς».

ΝΕΡΟ ΚΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης ορίζονται ως βασικές υπηρεσίες για όλους από την αρχή 20 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων· επομένως, πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από τους κανόνες και τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων (όπως η CETA ή η JEFTA). Μια τέτοια εξαίρεση  λείπει μέχρι στιγμής, παρά τις απαιτήσεις του ΕΚ, μεταξύ άλλων μέσω της έκκλησης για ρήτρα «χρυσού προτύπου» για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής των εν λόγω εμπορικών συμφωνιών. Η αρχή της προφύλαξης έχει επίσης βασική σημασία στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας. Σας καλούμε να διασφαλίσετε ότι η δημοκρατία προστατεύεται και οι βασικές υπηρεσίες όπως το νερό και η αποχέτευση αποκλείονται από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία!

ΚΟΙΝΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η συζήτηση για τα κοινά γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην Ευρώπη· αυτό περιλαμβάνει τα πολιτιστικά και ψηφιακά κοινά, τα κοινωνικά κοινά, τα αστικά κέντρα και τα φυσικά κοινά (όπως ο κοινόχρηστος χώρος  και φυσικά, το νερό). Το όγδοο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολούθησε τη δημιουργία μιας διακοινοβουλευτικής ομάδας με επίκεντρο τα κοινά αγαθά στην Ευρώπη. Τα κοινά συνδέονται στενά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσφέρουν μια σχετική και αποτελεσματική διέξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση,  αναδιαρθρώνοντας τις  οικονομίες μας  και τις  κοινωνίες μας. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να εργάζεται για τα κοινά αγαθά.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η επανακρατικοποίηση/επαναδημοτικοποίηση και οι συμπράξεις δημοσίου-δημόσιου τομέα απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους. Αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό και την πραγματική και αποτελεσματική δημοκρατία και διαφάνεια. Επαναδημοτικοποίηση  πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, η Βουδαπέστη και η Νάπολη, σε μεσαίες πόλεις όπως η Terrassa, το Montpellier και το Rostok και σε μικρές πόλεις όπως η Medina Sidona και η Arenys de Munt. Η  επανακρατικοποίηση/επαναδημοτικοποίηση  είναι μεταξύ άλλων αδιαχώριστη από τις μάχες κατά της ιδιωτικοποίησης στην Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Σας ζητάμε να υποστηρίξετε νομοθετικές προτάσεις για την ανάπτυξη συμπράξεων δημοσίου-δημόσιου τομέα και να ενθαρρύνετε την επαναδημοτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης  και αποχέτευσης στην Ευρώπη!

sekes-eydap.gr


ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΝΕΡΟ
Σε μερική αποκατάσταση της υδροδότησης στη Βόρεια Αττική έχει προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ, μετά από την άμεση κινητοποίηση των συνεργείων της Εταιρείας.
ΝΕΡΟ
Αρκετές περιπτώσεις διακοπών υδροδότησης σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο και σε περιοχές των Βορείων Προαστίων.
ΝΕΡΟ
Σε πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης στην Ανατολική Αττική έχει προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ, με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.
ΝΕΡΟ
Ένα σημαντικό επίτευγμα, καθοριστικό για το μέλλον της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ)
ΝΕΡΟ
Εκκίνηση του μεγάλου έργου ολοκληρωμένης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας
ΝΕΡΟ
Ανοικτή Επιστολή της Πρωτοβουλίας 62 φορέων και συλλογικοτήτων προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής Θεσσαλονίκης
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x