A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Πολιτισμός, Περιβάλλον, Ε.Ε. και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης | Του Κώστα Φωτεινάκη

 

Άρθρο, παρέμβαση, του Κώστα Φωτεινάκη, προέδρου του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Πολιτισμός, Περιβάλλον, Ε.Ε. & οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημαντικές συνεδριάσεις στα μέσα Ιουλίου 2020

του Κώστα Φωτεινάκη

Α. Πολιτισμός – Περιβάλλον και 17 ΣΒΑ

Με αφορμή τη συνάντηση του Πολιτικού  Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου1 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 7 – 16 Ιουλίου 2020, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece, υπογραμμίζει ότι ελάχιστα βήματα έχουν γίνει για την υλοποίησή των  17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 17SDGs, αν και αυτοί έχουν υπογραφεί από δεκάδες χώρες του ΟΗΕ.

Ωστόσο, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον και η Κλιματική αλλαγή ως παράγοντες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνδυάζονται από αρκετούς οργανισμούς και ΜΚΟ όπως:

α) το διεθνές ICOMOS2, που, αντα̟ποκρινόµενο σε ̟πρόσκληση των Ηνωµένων Εθνών, συµµετέχει στην έρευνα ̟ για την κατάρτιση αναλυτικής έκθεσης µε τίτλο “Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα και Κλιµατική Αλλαγή”, η ο̟ποία θα ̟παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2020.

β) την Παγκόσμια Πλατφόρμα Πόλεων3 United Cities and Local Governments (UCLG) με την έκδοση «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», 2018.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, που εύκολα και υποκριτικά έβαλαν την υπογραφή τους στη δέσμη 17ΣΒΑ, είναι υπεύθυνες για τους πολέμους, τις διακρίσεις, τη φτώχεια, τη ρύπανση του περιβάλλοντος κ.λπ.  Παρ’ όλ’ αυτά, οι στόχοι αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης της Κοινωνίας των Πολιτών και του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.

Β. Ο Πολιτισμός ως «εργαλείο» ανασύνταξης της Ε.Ε.

Την ίδια περίοδο, 17 – 18 Ιουλίου 2020, αναμένεται η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα το φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ με τίτλο “Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά”. Οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί Europa Nostra και Europeana Foundation απέστειλαν2 στους ηγέτες της Ε.Ε., καθώς και τους Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Πολιτισμού των χωρών της Ε.Ε. το Μανιφέστο - το οποίο έχω προσυπογράψει - “Η Πολιτιστική Κληρονομιά ισχυρός καταλύτης για το μέλλον της Ευρώπης”, με σκοπό να συμπεριληφθεί ο Πολιτισμός ως «εργαλείο» ανασύνταξης της Ε.Ε.  [Successful Europe Day Webinar jointly organised by Europa Nostra and Europeana Foundation].

Γ. Ο Πολιτισμός και οι 17ΣΒΑ/ AGENDA 2030

Η δέσμη Στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη4 / AGENDA 2030 αφορά τη διεθνή ανάπτυξη στο μέλλον. Αποτελούμενη από 17 στόχους και 169 συνδεόμενους σκοπούς, θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Αύγουστο του 2015 στη Νέα Υόρκη και προβλήθηκε ως ένα σύνολο παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ορίζοντα υλοποίησης από το 2015 έως το 2030.

Αν και κανένας από τους 17 ΣΒΑ δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πολιτισμό, αρκετοί υποστόχοι/επιδιώξεις (4.7, 8.3, 8.9, 12β, 11.4) αναφέρονται σε παραμέτρους του.

Συγκεκριμένα, στο στόχο 4.7 υπογραμμίζεται ότι «όλοι οι μαθητές αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για παγκόσμια ιθαγένεια, προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.»

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο στόχος 11.4, ο οποίος «υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.»

Επίσης στο Προοίμιο6 των 17ΣΒΑ υπάρχει η εξής αναφορά: «Αναγνωρίζουμε τη φυσική και πολιτιστική πολυμορφία του κόσμου μας καθώς και την καθοριστική συμβολή όλων των πολιτισμών  στη βιώσιμη ανάπτυξη.»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Πολιτισμός μαζί με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Οικονομία αποτελεί τον 4ο Πυλώνα για τη Βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται στο Μανιφέστο5 «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ισχυρός καταλύτης για το μέλλον της Ευρώπης»: «Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, η πολιτιστική κληρονομιά παίζει, και θα συνεχίσει να παίζει, ένα ουσιαστικό ρόλο για τη σωματική και ψυχική ευεξία κάθε ατόμου και  κάθε κοινωνίας στο σύνολό της».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Αγία Σοφία: Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σωματείο υιοθετεί τη Δήλωση του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων7 (ICOM) για την Αγία Σοφία

Ο Κώστας Φωτεινάκης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Φίλοι της Φύσης, Δημοτικός Σύμβουλος, Ερευνητής της τοπικής ιστορίας, πρώην εκδότης του περιοδικού «Προσανατολισμοί» και μέλος Συντακτικών Επιτροπών περιοδικών, συγγραφέας και αρθογράφος. Πρόσφατα υπέγραψε το Μανιφέστο5 «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ισχυρός καταλύτης για το μέλλον της Ευρώπης».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.       7-16 Ιουλίου 2020: Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη | Οι 17 ΣΒΑ – 17SDGs και οι ΦτΦ https://bit.ly/3iOkR7b  

2.       Πολιτιστικά Δικαιώματα και Κλιματική Αλλαγή https://bit.ly/2Wdpkql

3.       «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», 2018.CULTURE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: A GUIDE FOR LOCAL ACTION. Στο άρθρο παρουσιάζω ορισμένα στοιχεία του Οδηγού. Αναλυτική παρουσίαση θα γίνει σε επόμενο στάδιο. https://bit.ly/38VpoAc

4.       ΟΗΕ: «17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο μας» https://bit.ly/3foqczM

5.       Συμμαχία για ένα Ευρωπαϊκό Μανιφέστο: “Η Πολιτιστική Κληρονομιά ισχυρός καταλύτης για το μέλλον της Ευρώπης” https://bit.ly/38LgXHy

6.       Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development – Preamble 36. Δυστυχώς, όσο και αν έψαξα δεν βρήκα το Προοίμιο μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.

7.       Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ για την Αγία Σοφία https://bit.ly/3iYMA4X

 

 

--

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το La Via Campesina είναι ένα διεθνές κίνημα που συγκεντρώνει εκατομμύρια αγρότες και νέους
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Στρατηγικό Συνέδριο, 3rd Athens Investment Forum, με θέμα: Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην Πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Οι πλαστικές μάσκες μίας χρήσης που καταλήγουν στους ωκεανούς μπορεί να χρειαστούν έως και 450 χρόνια για να αποσυντεθούν
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Έχουμε λιγότερες από 10% πιθανότητες να αποφύγουμε την καταστροφική κατάρρευση του πολιτισμού μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η ΕΕ θέλει να είναι πρωτοπόρος, αλλά τα σχέδια της Πράσινης Συμφωνίας ανατρέπονται από τα κράτη μέλη: Συνεχίζουν να επιδοτούν την κατανάλωση ορυκτής ενέργειας με δισεκατομμύρια.
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x