A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Κοινωνική Οικονομία: Επιστολή στον Κ. Χατζηδάκη για τον αποκλεισμό από επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών

 

  

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, αναφορικά με το ζήτημα του αποκλεισμού από το Υπουργείο των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες, της κοινωνίας Πολιτών  κατά παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκου κοινωνικού ταμείου.

 

Αναλυτικά η επιστολή:

 

Προς

Υπουργόν Εργασίας

Κωστή Χατζηδάκη

  

Θέμα: Το ζήτημα του αποκλεισμού επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες, της κοινωνίας Πολιτών   κατά παρέκκλιση των στόχων του Ευρωπαϊκου κοινωνικού ταμείου  και η ανάγκη αποκατάστασης αυτής αυτής κοινωνικής αδικίας από το Υπουργείο εργασίας..

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) είναι μια εθελοντική δομή στήριξης, μελετών  και συμβουλευτικής για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας. Είναι ο φορέας που διοργάνωσε το πρώτο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» τον Ιούνιο 2016 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τις ενώσεις συλλόγων της κοινωνίας πολιτών. (Πήραν μέρος πάνω από 500 οργανώωσεις). Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες προτάσεις για μια σειρά αναπτυξιακές προτάσεις που αφορούν τις συμπράξεις και την ενίσχυση της απασχόλησης από μη κερδοσκοπικούς φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού κοινωνικού για τη διάθεση  αναλογικά πόρων για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας, διαπιστώνουμε ότι από το 2013 το Υπουργείο εργασίας δεν έχει διαθέσει καθόλου πόρους για την ενίσχυση της εργασίας για τον τρίτο τομέα της οικονομίας, κατά παράτυπο τρόπο.

Ιδιαίτερα πόρους με την μορφή της επιδοτούμενης εργασίας και της κοινωφελούς εργασίας στους μη κερδοσκοπικούς φορείς και συλλογικότητες.

Αυτή η πολιτική δεν είναι μόνο άδικη προς τον τρίτο τομέα της οικονομίας (εξαιρούνται μόνο οι μεγάλες συνδικαλιστικες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, που συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται) αλλά και επιζήμια για την πολιτεία καθώς ο τρίτος τομές είναι αναδυόμενος στο σύνολο της οικονομίας  και αξιοποιεί με τον αποδοτικότερο τρόπο τις ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείο καθώς αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχει  θετική εμπειρία από το παρελθόν σε σχέση με  τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στους μη κερδοσκοπικούς φορείς. Θυμίζουμε ότι το  2006 και το 2007 προκηρύχθηκαν δύο προγράμματα επιδότησης εργαζομένων στο μη κερδοσκοπικό τομέα ύψους 120 εκατ. Ε και το 2011- 2012 επιδότηση της κοινωφελούς εργασίας για μη κερδοσκοπικούς φορείς ύψους 200 εκατ Ε. Τότε λοιπόν τηρήθηκαν στο ελάχιστο οι κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου . Έκτοτε δεν υπήρξε υλοποίηση άλλου προγράμματος υποστήριξης του μη κερδοσκοπικού τρίτου τομέα της οικονομίας.

Ωστόσο, η  Ελλάδα είναι από τα 16 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπέγραψαν την διακήρυξη του Τολέδο όπου δηλώνουν την δέσμευσή τους για την στήριξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) μέσω με τους παρακάτω άξονες:

1.   Αύξηση της ορατότητας και της αναγνώρισης της Κ.ΑΛ.Ο. Προώθηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αναπτυξιακού μοντέλου της Κ.ΑΛ.Ο

2.   Υποστήριξη της δημιουργίας οικοσυστημάτων ευνοϊκών για την Κ.ΑΛ.Ο, προωθώντας τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δημόσιων φορέων και φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

3.   Διασφάλιση της απαραίτητης οικονομικής υποστήριξης για την εδραίωση μιας βιώσιμης και αειφόρος Κ.ΑΛΟ.

4.   Αναγνώριση του ρόλου της Κ.ΑΛ.Ο ως κρίσιμο μοχλό στη διαμόρφωση μιας αειφόρος, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιας μετά-COVID ανάκαμψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένοι διεθνείς φορείς.

5.   Συμβολή στην επέκταση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε διεθνές επίπεδο.

6.   Δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών και διαλόγου υψηλού επιπέδου, για το συντονισμό δράσεων που υποστηρίζουν την Κ.ΑΛ.Ο και προωθούν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτόμο δημόσια πολιτική.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει την αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξης που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας . Προς τα έξω και ειδικά προς Ε.Ε δείχνει ότι υποστηρίζει  τους φορείς κοινωνικής οικονομίας ενώ στην πραγματικότητα στερεί από το χώρο κι αυτούς τους προβλεπόμενους πόρους του ΕΣΠΑ για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Εδώ υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ λόγων και πράξης από το Υπουργείο Εργασίας. Απευθύνουμε αυτή την επιστολή σε σας κύριε Υπουργέ με την ελπίδα ότι θα ζητήσετε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και θα διαπιστώσετε και σεις την ολοσχερή στέρηση πόρων προς τον μη κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας.

Πιστεύουμε έτσι, ότι θα αποκαταστήσετε την κοινωνική δικαιοσύνη στο τομέα αυτό, ανοίγοντας μια νέα σχέση με την κοινωνία πολιτών.

Έχετε εξ άλλου, συναντήσει τους εκπροσώπους των μεγάλων συλλογικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και θα ήταν παράληψη να μην ακούσετε και τα δίκαια αιτήματα των συλλογικών οργανώσεων του μη κερδοσκοπικού τομέα που είναι πάνω από  5΄000 ενεργές οργανώσεις.

Πιστεύουμε ότι θα μας δώσετε την δυνατότητα να τεκμηριώσουμε και από κοντά τις παραπάνω αιτιάσεις και αιτήματα,

Για να μην υπάρξει περαιτέρω χρονοτριβή προτείνουμενα επαναληφθεί ένα από τα επιτυχημένα προγράμματα από το παρελθόν ενίσχυσης της απασχόλησης μέσα από μη κερδοσκοπικούς φορείς που υλοποιήθηκαν με τοπικά σχέδια δράσης ενός έτους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος

Ο γραμματέας Βασίλης Τακτικός

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι Ενεργοί Πολίτες , με εορταστική διάθεση οργανώνουν νέα ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ με προϊόντα ελληνικής παραγωγής
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ θα συμμετέχει αυτή την Κυριακή 7/11 στις εξής Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνίας Πολιτών σας καλεί για ανοικτή συζήτηση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει τη συμμετοχή του στο καταναλωτικό κίνημα “Χωρίς Μεσάζοντες” με τη διοργάνωση της 114ης κατά σειρά δράσης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου το τριήμερο 15-17 Οκτωβρίου
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x