A+ A A-
 • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο:
 • h Αρχική
 • n Δίκτυα αλληλεγγυης
 • a Ανταλλακτικό χαριστικό παζάρι
 • e Νέα
 • p Αρθογραφία
 • w Ποιοι είμαστε
 • c Επικοινωνία
 • t Web Tv
 • s Κοινωνική οικονομία
 • g Αλληλεγγύη
 • m Συνεργατισμός
 • x Καινοτομίες
 • u Start ups
 • o Αειφορία
 • r Δικαιώματα
 • j Ακτιβισμός
 • q Ζώα
Εναλλακτικός ΑμεΑ

Μπάρα προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Καμπάνια Προώθησης Φιλοξενιών & εναλλακτική διαχείριση αδέσποτων ζώων

Το ΠΡΟ.ΣΤ.Α.ΤΕ.Υ.Ω. ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 ως μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook  με την επωνυμία "Καμπάνια Προώθησης Φιλοξενιών". 

Σκοπός της σελίδας ήταν να υποβοηθήσει το έργο των ενεργών εθελοντών και των Σωματείων προωθώντας την ιδέα της φιλοξενίας ως μια εναλλακτική μεθοδολογία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της Ελλάδας με το σκεπτικό ότι ούτε η επανένταξη, ούτε η παραμονή σε καταφύγια και πανσιόν είναι η κατάλληλες μεθοδολογίες διαχείρισης σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την ευζωία των ζώων. 

Η πρόθεσή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΠΡΟ.ΣΤ.Α.ΤΕ.Υ.Ω. είναι μέσα από την ανάληψη δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες της ΕΕ που θα έχουν σκοπό την ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των πρακτικών της φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων ως τρόπο διαχείρισης αντί της επανατοποθέτησης στο φυσικό περιβάλλον τους (στην περιοχή που ζούσαν ως αδέσποτα) καθώς και της χρόνιας παραμονής τους στα καταφύγια θα βοηθήσουν την αξιοπρεπή διαβίωση των ζώων συντροφιάς, την διασφάλιση ότι κάθε κατοικίδιο ζώο φροντίζεται σωστά και έχει ένα καλό σπίτι.

Οι δράσεις και τα προγράμματα αυτά θα καλύπτουν τους τομείς της ενημέρωσης, πληροφόρησης, καλλιέργειας και διάδοσης ζωοφιλικής Παιδείας, της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, των  δημόσιων αρχών,  των επιχειρηματιών και της κοινωνίας των πολιτών για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Ζωοφιλία, καθώς τον τομέα της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και ιδιαίτερα τους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης και της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας  αποσκοπώντας στη θέσπιση πρότυπων και κανόνων και με σκοπό την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην πιστοποίηση επαγγελματικής επιμόρφωσης στο τομέα της διαχείρισης των ζώων.

Επίσης στη δημιουργία / οργάνωση φιλοξενιών σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

 

Διαχείριση αδέσποτων ζώων

Στόχοι:
 • Η προώθηση μιας εναλλακτικής διαχείρισης αδέσποτων ζώων αντί της επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον τους (στην περιοχή που ζούσαν) καθώς και της χρόνιας παραμονής τους στα καταφύγια.  

 • Η παράλληλη πολιτική αναδιάρθρωση της υπάρχουσας μεθοδολογίας και υιοθέτησης πρακτικών προς όφελος των ζώων και των πολιτών. 

 • Εφαρμογή των μεθόδων της πιλοτικής δράση φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, με σκοπό την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος   και τη δημιουργία φιλοξενιών αλληλεγγύης, ως ένας τομέας που αφορά όλους τους πολίτες, σαν ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 

 • Διαμόρφωση νοοτροπίας κοινωνικής αλληλεγγύης και φιλαλληλίας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων  προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του καταμερισμού της κατανομής της ευθύνης της διαχείρισης και της φροντίδας των αδέσποτων ζώων σε  όλους τους ενεργούς πολίτες μιας κοινωνίας. 

 • Διαμόρφωση συγκριτικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας προωθώντας δράσεις σήμανσης ποιότητας (ISO) και αξιολόγηση της πιλοτικής δράσης των φιλοξενιών αλληλεγγύης. Ενίσχυση του εισοδήματος ανέργων με προτεραιότητα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ιδίως κοινωνικά και επαγγελματικά αποκλεισμένων σύμφωνα με το μοντέλο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

 • Συνεργασία με άλλα ζωοφιλικά σωματεία και εθελοντές για προώθηση και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και πιλοτικών δράσεων, των καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών και ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων για την εναρμόνιση της ζωοφιλικής δραστηριότητας με την ορθολογική διαχείριση των αδέσποτων ζώων ενός  τόπου. Συμβουλευτική και μελετητική δραστηριότητα για την αειφόρο διαχείριση των αδέσποτων μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων με σκοπό την υποβοήθηση φορέων και εθελοντών στην διαχείριση των αδέσποτων.
 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Στόχοι: 
 • Θέσπιση πρότυπων κανόνων και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικής επιμόρφωσης στο τομέα της διαχείρισης των  ζώων.

 • Υποβοήθηση, επιμόρφωση κοινωνικών ομάδων - κυρίως των επαγγελματικών και των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων - με σκοπό την πιστοποίηση της κατάρτισής τους στη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων. Επιμόρφωση και υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων σε θέματα ζωοφιλίας και της σχέσης αλληλοϋποστήριξης  ανθρώπων - ζώων.

 • Εδραίωση της πεποίθησης ότι η εκπαίδευση για την ευζωία των ζώων, το περιβάλλον,  το πράσινο και την αειφορία αποτελεί  «αναγκαία παιδεία» για κάθε ενεργό πολίτη.  
 πηγή: prostatevo.orgΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Ισχυρή παρέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ του ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ-συνεταιρισμών.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν την τροφή τους, πριν από λίγα χρόνια, οι άνθρωποι ενός μη κερδοσκοπικού κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Αρνούμενοι να γίνουμε κομμάτι ενός ελεγκτικού μηχανισμού, επιλέγουμε να αναστείλουμε τη λειτουργία του καφέ.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Διαδικτυακή ευρωπαϊκή συνάντηση (Web Café) για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Oι κάτοικοι δεν είναι μόνο συγχωριανοί, συγγενείς και φίλοι, αλλά και συνεταίροι,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Συζητήσεις για τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΗΜΕΡΑΕΒΔΟΜΑΔΑΜΗΝΑΣΕΤΟΣΟΛΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
x